Spotkanie nt.: "Procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w świetle ostatnich zmian".
PO/0038/Std/2021

Omówione zostaną wymagania co do zakresu dokumentów niezbędnych do uzyskania pnb oraz wprowadzone zmiany dot. inwestycji z decyzją środowiskową

2022-01-12

13:00 - 15:00

Procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w świetle ostatnich zmian.

Prowadzący

Działalność gospodarcza polegająca na projektowaniu oraz wykonywaniu nadzorów w budownictwie, wieloletnia praktyka w administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@iarp.pl

Cel
Składanie kompletnych dokumentów wpłynie na okres oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!