Partnerstwo, współpraca, informacja.
PO/0001/Konf/2017

„Partnerstwo, współpraca, informacja:
1.Problemy najczęściej występujące w kontaktach Konserwator - Architekt;
2. Procedura uzgadniania dokumentacji projektowej z konserwatorem zabytków.”


2017-02-16

12:30 - 13:00

Rejestracja uczestników spotkania

13:00 - 13:05

Powitanie Pani Agnieszki Kowalskiej Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozostałych uczestników spotkania

13:05 - 13:30

Wystąpienie Pani Konserwator

13:30 - 14:00

Zaprezentowanie przez Izbę problemów najczęściej występujących w kontaktach Konserwator - Achitekt

14:00 - 14:15

Przerwa kawowa

14:15 - 14:45

Omówienie procedury uzgadniania dokumentacji projektowej z konserwatorem zabytków

14:45 - 15:15

Dyskusja i zakończenie spotkania.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!