Asertywność w negocjacjach
OP/0035/War/2016

Czym jest asertywność, jak pomaga w życiu i pracy.
Asertywność w negocjacjach.

2017-06-22

15:30 - 16:00

Rejestracja uczestników / ciepły posiłek

16:00 - 17:15

Czym jest asertywność, jak pomaga w życiu i w pracy (warsztaty)

 • Formularz asertywności
 • Zachowania nieasertywne (defensywne i agresywne)
 • Aktywne słuchanie
 • Techniki asertywne

17:15 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 19:00

Warsztaty (kontynuacja). Asertywność w negocjacjach.

 • Negocjacje i manipulacje
 • 7 zasad wpływu
 • Czym jest BATNA? (ćwiczenie)
 • Zespół negocjacyjny
 • Autorytet architekta
 • Rodzaje charyzmy. Jak „wyhodować” charyzmę?
 • Rodzaje autorytetu - sposób sprawowania osobistego autorytetu
 • Analiza SWOT - narzędzie pomocne w podejmowaniu decyzji

19:00 - 19:30

Rozmowy indywidualne (lub grupowe)

Prowadzący
Miejsce
Restauracja&Pub Szpitalna 13
Szpitalna 13
Opole
Cel
Szkolenie przybliża metody radzenia sobie w kontaktach z klientami.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!