Praktyczne aspekty projektowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - cześć I
LO/0089/Std/2017

Szkolenie dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Zasady projektowania systemu oddymiania z uwzględnieniem specyfiki obiektu i jego przeznaczenia – omówienie wymagań dla branży architektonicznej. Zaznajomienie z tematyką obecnie obowiązujących norm i uregulowań prawnych oraz z zasadami projektowania systemów wentylacji pożarowej na wybranych przykładach obiektów budowlanych. W trakcie zajęć omówione zostaną zasady projektowania systemów wentylacji pożarowej w takich obiektach użyteczności publicznej, garażach, centrach handlowych oraz halach produkcyjno- magazynowych.

2017-11-30

16:20 - 16:30

Rejestracja

16:30 - 18:00

Systemy oddymiania grawitacyjnego

1. Rozwiązania dotyczące systemów oddymiania grawitacyjnego korytarzy oraz klatek schodowych. Systemy grawitacyjne z kompensacją mechaniczną. Dostępne rozwiązania techniczne. Dobór elementów, przykłady projektowe. Zasilanie systemów.

Wykład ma na celu przedstawienie zasad projektowania systemów oddymiania grawitacyjnego wraz z zapewnieniem odpowiedniej ilości powietrza kompensacyjnego. Tematy omówione  zostaną na bazie wybranych przykładów, ze szczególnych uwzględnieniem optymalnych rozwiązań.

18:00 - 18:15

Przerwa kawowa

18:15 - 19:15

Oddymianie grawitacyjne hal produkcyjno-magazynowych

Rozwiązania systemów oddymiania grawitacyjnego hal produkcyjno – magazynowych  z regałami wielopoziomowymi, omówienie błędów projektowych. Kompleksowe rozwiązania projektowe:
– konsekwencje dla rozwiązań projektowych w zależności od wyboru normy projektowej,
– podziały na strefy dymowe ( wykorzystanie kurty dymowych),
– oddymianie wydzielonych przestrzeni i pomieszczeń w halach PM,
– oddymianie przestrzeni z regałami wielopoziomowymi,
– współpraca systemów – instalacji tryskaczowej, systemów oddymiania i przewietrzania.

19:15 - 19:30

Dyskusja

Prowadzący
Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej na kierunku Wentylacji Pożarowej. Z firmą "MERCOR" związana od 2014r. na stanowisku doradcy ds. produktów. Obecnie zajmuje się wsparciem technicznym architektów oraz projektantów w regionie centralnej Polski.
Miejsce
Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Północna 12
91-420 Łódź
Cel
Uzyskanie wiedzy na temat projektowania systemów wentylacji pożarowej.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!