Praktyczne aspekty projektowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - cześć II
LO/0001/Std/2018

Szkolenie dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Zasady projektowania systemu oddymiania z uwzględnieniem specyfiki obiektu i jego przeznaczenia – omówienie wymagań dla branży architektonicznej. Zaznajomienie z tematyką obecnie obowiązujących norm i uregulowań prawnych oraz z zasadami projektowania systemów wentylacji pożarowej na wybranych przykładach obiektów budowlanych. W trakcie zajęć omówione zostaną zasady projektowania systemów wentylacji pożarowej w takich obiektach użyteczności publicznej, garażach, centrach handlowych oraz halach produkcyjno- magazynowych.

2018-01-18

16:20 - 16:30

Rejestracja

16:30 - 17:30

Systemy wentylacji pożarowej

Zabezpieczenie przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych, wymagania dla branży budowlanej/architektonicznej. Przykłady  typowych i nietypowych rozwiązań.
 
Prelekcja ma na celu przedstawienie sposobu zabudowy instalacji wentylacji pożarowej dla zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych w budynkach (klatki schodowe korytarze w aspekcie wentylacji oddymiającej i zapobiegającej zadymianiu) wraz z omówieniem wymagań dla branży architektonicznej. Tematy omówione zostaną na bazie wybranych przykładów, ze szczególnych uwzględnieniem optymalnych rozwiązań.
 

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:45

Wentylacja pożarowa garaży – wymagania dla branży architektonicznej.

Wentylacja pożarowa dla garaży – omówienie zakresu stosowania, porównanie wymagań oraz wad i zalet dla wentylacji kanałowej i strumieniowej. Omówienie podstawowych elementów instalacji wraz z wymaganiami stawianymi branży architektonicznej.

18:45 - 19:00

Dyskusja

Prowadzący
Absolwent Politechniki Gdańskiej (1998-2003) Wydziału Inżynierii Środowiska. Od 2009r. pełnoprawny projektant z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej. Autor projektów branżowych z dziedziny sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych. Po związaniu się z firmą "MERCOR" S.A. skupił się na aspektach projektowych wentylacji pożarowej. W dziale projektowym pionu wentylacji pożarowej zajmuje się wsparciem projektantów branżowych w branży wentylacji pożarowej, wykonywaniem symulacji CFD oraz projektowaniem.
Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej na kierunku Wentylacji Pożarowej. Z firmą "MERCOR" związana od 2014r. na stanowisku doradcy ds. produktów. Obecnie zajmuje się wsparciem technicznym architektów oraz projektantów w regionie centralnej Polski.
Miejsce
Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Północna 12
91-420 Łódź
Cel
Uzyskanie wiedzy na temat projektowania systemów wentylacji pożarowej.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!