Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta
OP/0015/Std/2018

Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych, przedstawienie m.in. obowiązujących w tym zakresie podstaw prawnych i procedur administracyjnych, zakresu i sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego oraz szeregu istotnych dla architekta wiadomości ułatwiających uwzględnienie tej problematyki w harmonogramie inwestycji. Wskazanie korzyści i zagrożeń płynących z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego.

2018-04-26

15:30 - 15:45

Rejestracja - ciepły posiłek

15:45 - 17:15

część pierwsza

 I. Podstawy prawne ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce,
 • obowiązujące akty prawne
 • struktura i kompetencje służb ochrony zabytków w Polsce
 • procedury administracyjne przy obiektach/stanowiskach zabytkowych
 II. Specyfika archeologicznych zabytków ruchomych i nieruchomych (m.in. kwestie własności) 
 

17:15 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 19:00

część druga

III. Archeologia i inwestycje budowlane, prace przy obiektach zabytkowych  - rozpoznanie archeologiczne:
 • etap planowania - zasoby ewidencji nieruchomych zabytków archeologicznych (ewidencja krajowa, gminna), miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 • nieinwazyjne badania archeologiczne – rodzaje badań i możliwości
 • przedinwestycyjne (ratownicze) badania wykopaliskowe - zasady prowadzenia badań, standardy dokumentacyjne
 • nadzory archeologiczne 
 • wybór archeologa– na co należy zwrócić uwagę przy wyłanianiu wykonawcy  badań archeologicznych
 • kosztorysowanie badań archeologicznych
 • działania w przypadku odkrycia obiektów i zabytków archeologicznych w trakcie prowadzenia inwestycji
 • zagospodarowanie nieruchomych zabytków archeologicznych – rewitalizacja przestrzeni miejskich
 IV.  Podsumowanie  korzyści  i zagrożeń płynących z przedinwestycyjnego rozpoznania  archeologicznego 
 

19:00 - 19:15

Przerwa

19:30 - 19:45

Pytania. Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Restauracja&Pub Szpitalna 13 - Sala Panorama
Szpitalna 13
45-010 Opole
Cel
Poznanie specyfiki wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych, m.in. obowiązujących w tym zakresie podstaw prawnych i procedur administracyjnych, zakresu i sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego oraz szeregu istotnych dla architekta wiadomości ułatwiających uwzględnienie tej problematyki w harmonogramie inwestycji. Poznanie korzyści i zagrożeń płynących z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!