Omówienie zagrożeń pochodzących z sieci Internet - Ochrona danych osobowych w świetle RODO
OP/0021/War/2017

Omówienie zagrożeń pochodzących z sieci Internet
Ochrona danych osobowych w świetle RODO


2018-05-08

15:30 - 15:45

Rejestracja uczestników - ciepły posiłek

16:00 - 16:45

Zagrożenia pochodzące z sieci Internet – „jak mycie rąk chroni przed wirusami”.

 • Fikcyjna historia jednego z zagrożeń
 • Sposoby ochrony przed zagrożeniami w Internecie
 • Przyczyny powstawania zagrożeń
 • Higiena Informatyczna – jak się chronić.

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa - poczęstunek

17:15 - 18:45

Ochrona danych osobowych w świetle RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

Podstawy Prawne
 • ustawa o ochronie danych osobowych z 1997
 • inne przepisy - ogólnie
Przepisy RODO  (UE)
 • Podstawowe informacje o rozporządzeniu RODO - UE 2016/679 27 kwietnia 2017
 • Pojęcie danych osobowych i katalog danych pozwalający na identyfikację osoby
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Szczególne kategorie danych (dane wrażliwe),
 • Podstawy przetwarzania danych  szczególnych (wrażliwych)
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 • Obowiązki administratora danych :
  • Obowiązki informacyjne
  • Analiza ryzyka – dobór zabezpieczeń, Ocena skutków przetwarzania
  • Środki prewencyjne w ochronie danych  osobowych
  • Informowanie o naruszeniach
  • Rejestr czynności przetwarzania
 • Prawa osób, których dane dotyczą - zwiększenie uprawnień podmiotów danych
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Odpowiedzialność karna.
Projekt Ustawa (Polska)
 • Projektu Ustawy – Min. Cyfryzacji.
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych

18:45 - 19:00

Zakończenie - dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Restauracja&Pub Szpitalna 13 - Sala Panorama
Szpitalna 13
45-010 Opole
Cel
Zapoznanie się z przyczynami powstawania zagrożeń z sieci oraz zapoznanie z się ze sposobami ochrony przed zagrożeniami. Zapoznanie się z przepisami RODO (UE)
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!