Omówienie planowanych zmian w przepisach podatkowych - POLSKI ŁAD
25-10-2021, rozpoczęcie o 15:00. Warszawa - IARP/0031/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na szkolenie:

„Polski Ład – omówienie planowanych zmian w przepisach”.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Omówienie planowanych zmian w przepisach:
• Podatek dochodowy od osób fizycznych (przedsiębiorcy i pracownicy/zleceniodawcy)
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• VAT / Kodeks karny skarbowy / Ordynacja podatkowa / inne ustawy
2. Symulacja wpływu zmian w opodatkowaniu na wysokość obciążeń podatkowych (dla pracowników, przedsiębiorców, spółek)
3. Część praktyczna – odniesienie się do szczegółowych zagadnień i pytań przestawionych przez uczestników webinarium.

„Wystąpienia Publiczne – sztuka prezentacji siebie / biznesu / oferty”
26-10-2021, rozpoczęcie o 15:00. Wrocław - DS/0038/War/2021

Szkolenie ma na celu :
- zapoznanie Uczestników z kluczowymi elementami budującymi skuteczne / wartościowe wystąpienie.
- wdrożenie pomysłów na interesującą autoprezentację osoby / zawodu, która się wyróżnia.
- przećwiczenie pomysłów na autoprezentację przed gremium składającym się z określonej części Uczestników,
- dokonanie korekty pomysłów na autoprezentację na bazie informacji zwrotnej.


Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z inwestorami i klientami-warsztaty on-line.
27-10-2021, rozpoczęcie o 15:00. Katowice - SL/0053/War/2021

Narzędzia wspierające przygotowanie efektywnego scenariusza negocjacji. Jak nasze przekonania osobiste wpływają na skuteczność negocjacji? Jak obronić swoją pozycję? Z jakich technik negocjacyjnych chcemy korzystać?

UWAGA!!! NOWY TERMIN SZKOLENIA pt.: "Wizerunek w sieci" - 27.10.2021.
27-10-2021, rozpoczęcie o 17:00. Gdańsk - PO/0028/Std/2021

Szkolenie przygotuje architektów do prezentowania swoich usług w sieci w atrakcyjny i systematyczny sposób. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć przed sobą trzy zadania: 1. Przygotować się do komunikowania w sieci, 2. Robić to sensownie, sprawnie i bezboleśnie, 3. Systematycznie opowiadać o swojej prac tak, by mieć z tego dwojaką frajdę - osobistą i biznesową.

Szkolenie on-line: Hydroizolacje w budownictwie współczesnym – balkony i tarasy. Dachy w odwróconym układzie warstw
03-11-2021, rozpoczęcie o 13:00. Szczecin - ZP/0033/Std/2021

Przedstawienie zasad prawidłowego konstruowania warstw na balkonach, tarasach oraz dachach odwróconych w oparciu :
• uwarunkowania prawne
• właściwości produktów hydroizolacyjnych
• zasady fizyki budowli

Wizerunek w sieci
03-11-2021, rozpoczęcie o 17:00. Gdańsk - PO/0029/Std/2021

Szkolenie przygotuje architektów do prezentowania swoich usług w sieci w atrakcyjny i systematyczny sposób. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć przed sobą trzy zadania: 1. Przygotować się do komunikowania w sieci, 2. Robić to sensownie, sprawnie i bezboleśnie, 3. Systematycznie opowiadać o swojej prac tak, by mieć z tego dwojaką frajdę - osobistą i biznesową.

Szkolenie on-line: Hydroizolacje budownictwa istniejącego i zabytkowego – hydroizolacje instalowane od zewnątrz oraz przepona pozioma
17-11-2021, rozpoczęcie o 13:00. Szczecin - ZP/0034/Std/2021

Przypomnienie właściwości dostępnych na rynku materiałów służących do wykonania hydroizolacji. Przedstawienie zasad prawidłowego konstruowania skutecznych hydroizolacji zewnętrznych oraz przepon poziomych w budownictwie istniejącym i zabytkowym.

Wizerunek w sieci
17-11-2021, rozpoczęcie o 17:00. Gdańsk - PO/0030/Std/2021

Szkolenie przygotuje architektów do prezentowania swoich usług w sieci w atrakcyjny i systematyczny sposób. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć przed sobą trzy zadania: 1. Przygotować się do komunikowania w sieci, 2. Robić to sensownie, sprawnie i bezboleśnie, 3. Systematycznie opowiadać o swojej prac tak, by mieć z tego dwojaką frajdę - osobistą i biznesową.

Szkolenie on-line: Hydroizolacje budownictwa istniejącego i zabytkowego – hydroizolacje instalowane od wnętrza.
01-12-2021, rozpoczęcie o 13:00. Szczecin - ZP/0035/Std/2021

Przypomnienie właściwości dostępnych na rynku materiałów służących do wykonania hydroizolacji. Przedstawienie zasad prawidłowego konstruowania skutecznych hydroizolacji od strony wewnętrznej w budownictwie istniejącym i zabytkowym.

Szkolenie on-line: Praktyczne zagadnienia związane z hydroizolacjami
15-12-2021, rozpoczęcie o 13:00. Szczecin - ZP/0036/Std/2021

Praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej w cyklu szkoleń dotyczących hydroizolacji.