SPOTKANIE ON-LINE - "Procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w świetle ostatnich zmian".
01-12-2021, rozpoczęcie o 13:00. Gdańsk - PO/0038/Std/2021

Omówione zostaną wymagania co do zakresu dokumentów niezbędnych do uzyskania pnb oraz wprowadzone zmiany dot. inwestycji z decyzją środowiskową

Szkolenie on-line: Hydroizolacje budownictwa istniejącego i zabytkowego – hydroizolacje instalowane od wnętrza.
01-12-2021, rozpoczęcie o 13:00. Szczecin - ZP/0035/Std/2021

Przypomnienie właściwości dostępnych na rynku materiałów służących do wykonania hydroizolacji. Przedstawienie zasad prawidłowego konstruowania skutecznych hydroizolacji od strony wewnętrznej w budownictwie istniejącym i zabytkowym.

ANTYSTRES. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta?
02-12-2021, rozpoczęcie o 16:00. Poznań - WP/0056/War/2021

Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz nauczenie się identyfikowania jego objawów.

Rozpoznanie indywidualnej podatności i odporności na stres.

Radzenie sobie ze stresem, metody stosowane w sytuacjach interpersonalnych.

Poznanie metod radzenia sobie ze złością i innymi negatywnymi emocjami.

UWAGA! - rejestracja na warsztaty do dnia 1 grudnia br., do godz. 14.00.
Link zostanie wysłany pół godziny przed rozpoczęciem warsztatów.

Jak Architekci mogą profesjonalnie rozwijać firmę i biznes?
07-12-2021, rozpoczęcie o 16:00. Poznań - WP/0058/War/2021

Rozwinięcie umiejętności biznesowych niezbędnych w profesjonalnym prowadzeniu firmy.

Zrozumienie nowoczesnego procesu biznesowego.

Poznanie, zgodnie z najnowszą wiedzą i standardami, modelu sprzedaży transformacyjnej.

Poznanie kanonu dobrych praktyk profesjonalnej sprzedaży, aby efektywniej prowadzić spotkania z Klientami i Inwestorami

UWAGA! - rejestracja na warsztaty do dnia 6 grudnia br., do godz. 14.00.
Link zostanie wysłany pół godziny przed rozpoczęciem warsztatów.

Projekt budowlany w nowej formie oraz cyfryzacja postępowań administracyjnych
08-12-2021, rozpoczęcie o 16:00. Poznań - WP/0059/War/2021

Omówienie aktualnych przepisów prawnych dotyczących cyfryzacji postępowań administracyjno-budowlanych.

Poznanie związku wdrażanej cyfryzacji procedur w odniesieniu do ostatnich zmian Prawa budowlanego.

Szkolenie on-line: Praktyczne zagadnienia związane z hydroizolacjami
15-12-2021, rozpoczęcie o 13:00. Szczecin - ZP/0036/Std/2021

Praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej w cyklu szkoleń dotyczących hydroizolacji.