DECYZJE WZ - Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego
12-08-2021, rozpoczęcie o 17:00. Warszawa - IARP/0021/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń:

"Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego":

Szkolenie 1. Plany miejscowe.
Szkolenie 2. Decyzje o warunkach zabudowy.

PLANY MIEJSCOWE - Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego
12-08-2021, rozpoczęcie o 17:00. Warszawa - IARP/0020/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń:

"Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego":

Szkolenie 1. Plany miejscowe.
Szkolenie 2. Decyzje o warunkach zabudowy.