Dobre praktyki projektowania w obiektach i obszarach zabytkowych. Współpraca z konserwatorem - wymagania i zalecenia
25-10-2018, rozpoczęcie o 15:30. Gdańsk - PO/0069/Std/2018

Spotkanie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków p. Agnieszką Kowalską w formule szkolenia z panelem dyskusyjnym.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe i rezerwaty archeologiczne oraz rekonstrukcje
25-10-2018, rozpoczęcie o 16:20. Łódź - LO/0067/Std/2018

Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Tematy te z założenia mają dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów –wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

Prawo autorskie w dziedzinie architektury – wybrane zagadnienia.
30-10-2018, rozpoczęcie o 13:00. Wrocław - DS/0071/Std/2018

Szkolenie z wybranych zagadnień prawnoautorskich na przykładach opinii biegłego sądowego i rzeczoznawcy SARP. Omówienie orzecznictwa Sądu Dyscyplinarnego DSOIA RP.

Warsztaty BIM
08-11-2018, rozpoczęcie o 16:15. Łódź - LO/0009/War/2018

Zastosowanie modeli BIM: do projektów przebudów, adaptacji, a także zarządzania obiektem