Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach budowlanych- wybrane aspekty.
29-02-2024, rozpoczęcie o 14:30. Bielsko-Biała - SL/0010/Std/2024

Aktualne przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe. Wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków.

Nowelizacje rozporządzeń o warunkach technicznych budynków oraz o zakresie i formie projektu budowlanego - stacjonarnie
29-02-2024, rozpoczęcie o 18:00. Warszawa - MA/0009/Std/2024

Nadchodzące szkolenie poświęcone jest dwóm nowelizacjom: Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącej warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe przepisy, wchodzące w życie 1 kwietnia 2024 roku, wprowadzają między innymi zmiany w lokalizacji budynków wielorodzinnych oraz nowych wymagań dla palców zabaw, placów publicznych czy norm akustycznych dla mieszkań. Wszystkie zmiany zostaną omówione, a po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentacje i pełny tekst Rozporządzenia z wyróżnionymi zmianami.

Po udanej rejestracji w serwisie szkoleń powinni Państwo otrzymać e-mail z potwierdzeniem rejestracji na szkolenie lub miejsca na liście rezerwowej.

Dodatkowo, pragniemy poinformować, że materiały szkoleniowe oraz certyfikat będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową w zakładkach "pliki" oraz "certyfikaty".

W przypadku rezygnacji - bardzo prosimy zrezygnowanie z udziału poprzez zalogowanie się do platformy szkoleniowej https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1347 i kliknięcie „zrezygnuj z udziału”. Umożliwi to wejście osobom z listy rezerwowej.

UWAGA - NOWY LINK - Nowelizacje rozporządzeń o warunkach technicznych budynków oraz o zakresie i formie projektu budowlanego - transmisja on-line
29-02-2024, rozpoczęcie o 18:00. Warszawa - MA/0083/Std/2023

Transmisja on-line szkolenia nr MA/0009/Std/2024 poświęconego dwóm nowelizacjom: Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącej warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe przepisy, wchodzące w życie 1 kwietnia 2024 roku, wprowadzają między innymi zmiany w lokalizacji budynków wielorodzinnych oraz nowych wymagań dla palców zabaw, placów publicznych czy norm akustycznych dla mieszkań. Wszystkie zmiany zostaną omówione, a po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentacje i pełny tekst Rozporządzenia z wyróżnionymi zmianami.

Po udanej rejestracji powinni Państwo otrzymać e-mail z potwierdzeniem wraz z linkiem do transmisji:

https://youtube.com/live/qNrUgf12bQw?feature=share

Dodatkowo, pragniemy poinformować, że szkolenie będzie rejestrowane, a materiały szkoleniowe, link do nagrania oraz certyfikat będą dostępne po zalogowaniu na platformę szkoleniową w zakładkach "pliki" oraz "certyfikaty".

BIM i skanowanie laserowe w praktyce (szkolenie on-line)
08-03-2024, rozpoczęcie o 10:00. Poznań - WP/0012/Std/2024

Zapoznanie się z możliwościami wykorzystania nowych technologii w procesie projektowania i budowy.
Poznanie BIM i poznanie możliwości wykorzystania chmur punktów w procesie projektowania.
Poznanie praktycznych aspektów skanowania laserowego, analizy danych i na tej podstawie przekazywanie spacerów wirtualnych (panorama 3D) do chmur punktów oraz zapoznanie się z metodologią opracowywania rzutów i przekrojów na podstawie skanów laserowych (wektoryzacja w programie np. AutoCAD lub Revit 2D lub 3D/BIM).

Poznanie sposobów skanowania laserowego stanu istniejącego pod kątem projektowania w 3D/ BIM. Zapoznanie się ze skanowaniem powykonawczym do BIM FM.
Poznanie skanowania konstrukcji i jego wykorzystania do celów ekspertyz budowlanych.

Zmiana rozporządzeń w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
12-03-2024, rozpoczęcie o 16:00. Gdańsk - PO/0011/Std/2024

Od 1 kwietnia 2024 r. wejdą w życie istotne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowelizacja przepisów ma zdaniem ustawodawcy ograniczyć praktyki związane z tzw. „patodeweloperką”, czyli z działaniami, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach. Jej celem jest poprawa warunków życia w budynkach mieszkalnych. Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w ww. rozporządzeniach oraz ich skutki dla architektów i inwestorów.