Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta. (warsztaty online)
14-07-2020, rozpoczęcie o 15:00. Rzeszów - PK/0021/War/2020

Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz nauczenie się identyfikowania jego objawów. Rozpoznanie indywidualnej podatności i odporności na stres. Radzenie sobie ze stresem, metody stosowane w sytuacjach interpersonalnych. Poznanie metod radzenia sobie ze złością i innymi negatywnymi emocjami. WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa Termin zgłoszeń - do 13 lipca br., do godz. 12.00

Szkolenie on-line pt.: "Ochrona przeciwpożarowa budynków"
15-07-2020, rozpoczęcie o 16:00. Gdańsk - PO/0026/Std/2020

Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych posiadających również funkcje usługowe. Poruszane będą kwestie różnic w zakresie kwalifikacji wysokościowych poszczególnych obiektów. Podczas szkolenia zostaną przedstawione wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla garaży. Na szkoleniu zostanie poruszona tematyka właściwego usytuowania budynków pod względem ochrony przeciwpożarowej. Przedstawione zostaną również wymagania w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe ze wskazaniami kiedy konieczność instalacji jest wymagana przepisami, a kiedy jest dobrą praktyką.