Rodzinne warsztaty świąteczne - I grupa - STACJONARNE
10-12-2022, rozpoczęcie o 10:00. Gdańsk - PO/0039/War/2019

Tworzenie wieńców świątecznych w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Rodzinne warsztaty świąteczne - II grupa - STACJONARNE
10-12-2022, rozpoczęcie o 12:15. Gdańsk - PO/0035/War/2022

Tworzenie wieńców świątecznych w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zmiany w Prawie budowlanym w 2022 i 2023 roku
13-12-2022, rozpoczęcie o 16:00. Gdańsk - PO/0045/Std/2022

Szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian w Prawie budowlanym obowiązujących od: 3 stycznia 2022 r. (m.in. uprawnienia projektanta), 29 stycznia 2022 r., 1 sierpnia i 10 sierpnia 2022 r. (m.in. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, system e-CRUB, portal e-Budownictwo), 9 września 2022 r., 21 września 2022 r., 2 października 2022 r., 1 stycznia 2023 r. (książka obiektu budowlanego), 27 stycznia 2023 r. (dziennik budowy, dokumenty dotyczące budowy) oraz sygnalizację projektu dalszych zmian w Prawie budowlanym.

Prawa i obowiązki projektanta w procesie budowlanym
14-12-2022, rozpoczęcie o 15:45. Poznań - WP/0044/Std/2022

Przedstawienie podstawowej wiedzy o prawach i obowiązkach projektanta w procesie budowlanym wynikających z Prawa budowlanego. Omówienie najważniejszych praw i obowiązków projektanta zarówno na etapie opracowania projektu budowlanego jak i realizacji robót budowlanych, w tym roli projektanta na budowie i jego zmiany w trakcie jej wykonywania.

ARCHITEKT W ROLI MENEDŻERA. ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE. / Warsztaty on line dot. rozwoju kompetencji menedżerskich.
14-12-2022, rozpoczęcie o 16:00. Wrocław - DS/0034/War/2022

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu
• Świadomość menedżerska, autodiagnoza – DNA lidera.
• Definicje i pojęcia z obszaru budowania, formowania i pracy oraz współpracy zespołu.
• Poznanie metod pracy zespołowej i korzyści wynikających ze współpracy zespołowej.
• Doskonalenie umiejętności komunikowania się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych.

Uwaga: link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 14.00