Inwestor nie płaci – co dalej? Praktyczne porady dla architektów będących wierzycielami.
23-09-2021, rozpoczęcie o 17:00. Gdańsk - PO/0023/Std/2021

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie architektom w jaki sposób mogą wystąpić do inwestorów i kontrahentów o wypłatę należnego im wynagrodzenia, w tym pokazać jak sporządzić wezwanie do zapłaty oraz pozew o zapłatę;

Warsztaty dla dzieci on-line I grupa "Kolorowe wiatrakowe"
25-09-2021, rozpoczęcie o 10:00. Gdańsk - PO/0035/War/2021

Projekt jest kontynuacją przedstawienia w przystępny, interaktywny sposób historii, tradycji i kultury okolic Gdańska – Żuław Wiślanych. W tym cyklu skupimy się na zabytkach architektury technicznej – wiatrakach.

Warsztaty dla dzieci on-line II grupa "Kolorowe wiatrakowe"
25-09-2021, rozpoczęcie o 11:30. Gdańsk - PO/0036/War/2021

Projekt jest kontynuacją przedstawienia w przystępny, interaktywny sposób historii, tradycji i kultury okolic Gdańska – Żuław Wiślanych. W tym cyklu skupimy się na zabytkach architektury technicznej – wiatrakach.

Pełne wykorzystanie potencjału marki firmy.
01-10-2021, rozpoczęcie o 14:00. Gdańsk - PO/0037/War/2021

Celem głównym szkolenia jest podniesienie świadomości w zakresie pełnego wykorzystania elementów brandingu na dwóch poziomach sprawności:

- na poziomie skutecznej komunikacji osobistej z odbiorcami zewnętrznymi marki, co prowadzi do wyraźnej identyfikacji imienia i nazwiska architekta na rynku
- na poziomie skutecznego wywierania wpływu na odbiorców marki firmy aby budować relacje na poziomie wartości i misji, inspirować klientów do zaangażowania i lojalności wobec marki.

Celem treningu grupowego jest poznanie elementów modelu budowania marki oraz praktyczne zastosowanie wiedzy w zakresie budowania wartości marki. Uczestnicy treningu równorzędnie z pozyskiwaną wiedzą, pracują w ćwiczeniach interaktywnych nad zrozumieniem istotności marki w budowaniu przewagi rynkowej. W wyniku szkolenia usprawnią podejmowane działania na bardziej adekwatne i efektywne wewnątrz firmy oraz w relacji z klientem zewnętrznym. Zdobyta wiedza pozwoli unikać nieuświadomionych błędów w budowaniu reputacji na zewnątrz organizacji. Ważnym efektem treningu jest też doskonalenie kompetencji w zakresie działań PR marki.