Warsztaty plastyczne dla dzieci on-line pt "Wyspy uczuć-inspirowane wzorem"
09-03-2021, rozpoczęcie o 16:30. 80-836 - PO/0008/War/2021

Większość dzieci czuje się świetnie, gdy eksperymentują, tworzą, poszukują i uczą się empirycznie. Sztuka nie tylko poprawia zdolności motoryczne i koncentrację dzieci, ale także pomaga radzić sobie z emocjami i napięciami. Eksperymentowanie z różnymi mediami, umiejętność obserwacji, analizy i kreowania umożliwia nowy sposób postrzegania świata. Myślenie abstrakcyjne i kreatywność, które rozwija się poprzez sztukę, są kluczowymi fundamentami w rozwoju dzieci. Sztuka pomaga zwiększyć pewność siebie, uwalnia od lęku przed oceną, pomaga komunikować nasze uczucia i jest zasadniczo inną formą ekspresji, językiem obrazu. Zatracasz się w sztuce, aby jednocześnie się w niej odnaleźć.

Spełnienie aktualnych wymagań ochrony ppoż. istniejącego budynku oraz przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego
11-03-2021, rozpoczęcie o 12:00. Szczecin - ZP/0003/Std/2021

W ramach szkolenia omówione zostaną aktualne wymagania ochrony ppoż. istniejącego budynku oraz przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego. Podczas szkolenia, istnieje możliwość prowadzenia dyskusji online.

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
11-03-2021, rozpoczęcie o 16:00. Gdańsk - PO/0053/War/2020

Architekt jako skuteczny negocjator. Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć, definicji i zagadnień z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji. Celem szkolenia jest poznanie narzędzi wspierających przygotowanie scenariusza negocjacji oraz poznanie różnych stylów negocjacyjnych.

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
12-03-2021, rozpoczęcie o 16:00. Gdańsk - PO/0011/War/2021

Architekt jako skuteczny negocjator. Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć, definicji i zagadnień z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji. Celem szkolenia jest poznanie narzędzi wspierających przygotowanie scenariusza negocjacji oraz poznanie różnych stylów negocjacyjnych.

Obliczanie numeryczne płaskich mostków termicznych - warsztaty on-line
17-03-2021, rozpoczęcie o 15:00. Wrocław - DS/0007/War/2021

Szkolenie obejmuje teorię oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie obliczania płaskich mostków termicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211. Obliczenia wykonywane są za pomocą darmowego oprogramowania THERM, dzięki któremu wyznacza się wartości numerycznego współczynnika przenikania ciepła "L2D", a następnie za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Ich końcowym rezultatem jest wyznaczenie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła "psi". Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych umiejętnością dokładnego obliczania strat ciepła przez mostki termiczne, niezbędną podczas projektowania budynków pasywnych.

Obliczanie numeryczne płaskich mostków termicznych - warsztaty on-line
24-03-2021, rozpoczęcie o 15:00. Wrocław - DS/0009/War/2021

Szkolenie obejmuje teorię oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie obliczania płaskich mostków termicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211. Obliczenia wykonywane są za pomocą darmowego oprogramowania THERM, dzięki któremu wyznacza się wartości numerycznego współczynnika przenikania ciepła "L2D", a następnie za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Ich końcowym rezultatem jest wyznaczenie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła "psi". Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych umiejętnością dokładnego obliczania strat ciepła przez mostki termiczne, niezbędną podczas projektowania budynków pasywnych.

Obliczanie numeryczne płaskich mostków termicznych - warsztaty on-line
31-03-2021, rozpoczęcie o 15:00. Wrocław - DS/0010/War/2021

Szkolenie obejmuje teorię oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie obliczania płaskich mostków termicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211. Obliczenia wykonywane są za pomocą darmowego oprogramowania THERM, dzięki któremu wyznacza się wartości numerycznego współczynnika przenikania ciepła "L2D", a następnie za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Ich końcowym rezultatem jest wyznaczenie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła "psi". Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych umiejętnością dokładnego obliczania strat ciepła przez mostki termiczne, niezbędną podczas projektowania budynków pasywnych.