Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu. Obszar oddziaływania obiektu.
20-01-2020, rozpoczęcie o 13:00. Warszawa - MA/0070/Std/2019

Szkolenie stanowi kompleksowy opis tematyki związanej z analizą nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - metody opisanej przez M. Twarowskiego w książce "Słońce w architekturze”.

Indywidualne omówienie podstaw prawnych, zasad i konieczności uzyskiwania pozwoleń na podstawie odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne.
24-01-2020, rozpoczęcie o 11:00. Wrocław - DS/0002/Std/2020

Przedstawienie przyczyn konieczności uzyskiwania pozwoleń w strukturze funkcjonowania państwa, dla projektowanych i realizowanych obiektów budowlanych rodzaje pozwoleń niewyszczególnionych w prawie budowlanym.

ARCHICAD – szkolenie podstawowe
29-01-2020, rozpoczęcie o 11:00. Lublin - LB/0029/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie zastosowań programu, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń projektowych. Ukończenie szkolenia pozwoli na rozpoczęcie typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

Zajęcia ceramiczne. Ornament, detal architektoniczny Gdańska w tabliczkach glinianych - Grupa I
01-02-2020, rozpoczęcie o 09:45. Gdańsk - PO/0001/War/2020

Zajęcia ceramiczne w glinie polegające na wykonaniu ornamentu rzeźbiarskiego, występującego na elewacjach gdańskich zabytków. Pierwsza część zajęć to spacer ulicami Starego Miasta Gdańska i poznanie wybranych detali na fasadach zabytków. Druga to wykonanie pracy plastycznej w glinie odwzorowując lub inspirując się ornamentem rzeźbiarskim na zabytkach Gdańska.

Zajęcia ceramiczne. Ornament, detal architektoniczny Gdańska w tabliczkach glinianych - Grupa II
01-02-2020, rozpoczęcie o 11:30. Gdańsk - PO/0002/War/2020

Zajęcia ceramiczne w glinie polegające na wykonaniu ornamentu rzeźbiarskiego, występującego na elewacjach gdańskich zabytków. Pierwsza część zajęć to spacer ulicami Starego Miasta Gdańska i poznanie wybranych detali na fasadach zabytków. Druga to wykonanie pracy plastycznej w glinie odwzorowując lub inspirując się ornamentem rzeźbiarskim na zabytkach Gdańska.

ARCHICAD - Narzędzia do modelowania
17-03-2020, rozpoczęcie o 11:00. Lublin - LB/0032/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie narzędzi do zaawansowanego modelowania z użyciem standardowych narzędzi programu ARCHICAD. Ćwiczenia praktyczne wykonane podczas warsztatów pozwolą na wykorzystanie ich podczas typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

Wizualizacja modelu BIM – metody prezentacji projektów
17-03-2020, rozpoczęcie o 16:00. Lublin - LB/0033/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności komunikacji z inwestorem przy pomocy wizualizacji modelu BIM. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

ARCHICAD - Otwarte środowisko pracy i koordynacji OPEN BIM
19-03-2020, rozpoczęcie o 10:00. Lublin - LB/0034/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności projektowania przy pomocy koordynacji międzybranżowej. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.