Warunki stosowania i sporządzanie wycen według Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych IPB
04-06-2024, rozpoczęcie o 15:30. Katowice - SL/0057/Std/2024

Jakie dają możliwości i jak z nich korzystać. Omówienie przykładów wycen prac projektowych!

Zmiana rozporządzeń w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
04-06-2024, rozpoczęcie o 15:45. Poznań - WP/0040/Std/2024

Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zmian w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Uzgadnianie projektów pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Teoria i praktyka uzgadniania projektów w postaci elektronicznej.
04-06-2024, rozpoczęcie o 16:00. Gdańsk - PO/0055/Std/2024

Przedmiotem szkolenia jest uzgadanianie projektów pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (zwanego dalej Uzgodnieniem) ze szczególnym uwzględnieniem uzgadaniania dokumentacji sporządzonej w wersji elektronicznej. W trakcie szkolenia zostaną omówione wymagania przepisów dotyczących uzgdniania projektów wynikające zarówno z ustaw jak i przepisów wykonawczych, w szczególności z Rozporządzenia Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) (zwanego dalej Rozporządzeniem)
W drugiej części omówione zostaną różnice w uzgadnianiu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego. pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W podsumowaniu będą omówione praktyczne przykłady oraz uwagi zgłaszane w trakcie uzgadniania projektów w wersji elektronicznej.

CARE_arch: obiekty opieki zdrowotnej i senioralnej - założenia projektowe, standardy, przepisy.
05-06-2024, rozpoczęcie o 11:45. Warszawa - MA/0054/Std/2024

W imieniu eduArch zapraszamy na Szkolenie dotyczące projektowania inwestycji senioralnych, które odbędzie się w prywatnym domu opieki grupy EMEIS - Rezydencja Dzielna na ul. Dzielnej 52. Po części teoretycznej będzie możliwość zwiedzania obiektu.

Wydarzenie rozpocznie się od wykładu arch. IARP Marty Czachorowskiej porządkującym wiedzę w obrębie projektowania Care o pt. „ Zdrowe Domy Seniora - założenia projektowe, standardy, przepisy, współpraca z inwestorem.”, a w nim:
1. Uwarunkowania prawne: rozporządzenia, ustawy, obwieszczenia, norma ISO 21542:2011
2. Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego. Układ funkcjonalny i ergonomia pomieszczeń na przykładzie łazienki, pokoi, jadalni, części wspólnych.
3. Podstawowe zalecenia: powierzchnia, PPOŻ, Systemy przyzywowo-alarmowe, identyfikacja funkcjonalna obiektu, a w szczególności kolorystyka i oświetlenie.
4. Preferowana działka pod inwestycje senioralne: typ działki, lokalizacja, dostęp do terenów zielonych, zabudowa działki.
5. Trzy zasady współpracy z inwestorem.
W dalszej części odbędą się prezentacje rozwiązań i materiałów budowlanych dedykowanych tego typu architekturze. Na końcu, dla chętnych jest przewidziane zwiedzanie obiektu.

Parę słów o prelegentce:
Marta Czachorowska - architektka, zawodowo i naukowo zajmuje się przestrzeniami troski, medycznymi, terapeutycznymi, spa i wellness. Wierzy, że dobrze zaprojektowane miasto oraz budynki mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne oraz psychiczne mieszkańców. Laureatka nagrody architektonicznej „Zaprojektowane po ludzku”, konkursu organizowanego przez Gazetę Wyborczą oraz Otodom, a także Red Dot Design Award 2023 za oddział położniczy ICZMP w Łodzi. Publikuje w magazynach zajmujących się przestrzenią jak RZUT, Miej Miejsce, a także OPM- Ogólnopolskim Przeglądzie Medycznym. Występuje na festiwalach designu m.in. Łódź Design Festiwal popularyzując ideę designu wspomagającego zdrowienie. Architektka prowadząca w biurze m+design. (mplusdesign.eu).

„Kwalifikacja istotnych odstąpień w toku prowadzenia robót budowlanych – omówienie kluczowych regulacji i praktycznych przykładów naruszeń” / szkolenie on-line
05-06-2024, rozpoczęcie o 15:00. Wrocław - DS/0052/Std/2024

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków projektanta w obszarze dokonywania kwalifikacji odstąpień, błędów do jakich dochodzi w tym zakresie i możliwych konsekwencji prawnych. Szkolenie ma pomóc zrewidować praktyki niosące ryzyko na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.

Uwaga: link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 14.00.

„Kwalifikacja istotnych odstąpień w toku prowadzenia robót budowlanych – omówienie kluczowych regulacji i praktycznych przykładów naruszeń” / szkolenie stacjonarne
05-06-2024, rozpoczęcie o 15:00. Wrocław - DS/0053/Std/2024

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków projektanta w obszarze dokonywania kwalifikacji odstąpień, błędów do jakich dochodzi w tym zakresie i możliwych konsekwencji prawnych. Szkolenie ma pomóc zrewidować praktyki niosące ryzyko na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.

JAK WYGRAĆ Z MANIPULACJĄ, rozpoznanie gry, obrona i … czasami kontratak (on-line)
13-06-2024, rozpoczęcie o 16:00. Poznań - WP/0087/Std/2023

Poznanie przyczyn skąd się bierze w ludziach potrzeba manipulacji.
Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej tego, jak manipulacje wpływają na relacje z inwestorami i klientami oraz poznanie technik i sposobów, jak skutecznie się przed nią bronić.
Analiza tematu - czy mogą być „dobre manipulacje”?

termin zgłoszeń – rejestracji w systemie szkoleniowym IARP – do 12 czerwca br., do godz. 14.00

EFEKTYWNE SPOTKANIA ARCHITEKTA, jak profesjonalnie prowadzić rozmowy z inwestorami i partnerami biznesowymi oraz budować wartościowe relacje (on-line)
20-06-2024, rozpoczęcie o 16:00. Poznań - WP/0041/Std/2024

Uporządkowanie wiedzy związanej z zagadnieniami komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Omówienie sposobów, jak świadomie budować pierwsze i kolejne wrażenie w relacjach zawodowych z inwestorami i partnerami biznesowymi.
Omówienie technik skutecznej komunikacji, które pozwalają na osiąganie celów podczas rozmów z inwestorami i partnerami biznesowymi.
Prezentacja technik komunikacji nieantagonizującej, asertywnej i sposoby prezentowania własnego zdania w rozmowach z inwestorami.
Wyjaśnienie dlaczego dochodzi do nieporozumień w komunikacji z inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

termin zgłoszeń – rejestracji w systemie szkoleniowym IARP – do 19 czerwca br., do godz. 14.00

Wycena prac projektowych
21-06-2024, rozpoczęcie o 13:30. Lublin - LB/0051/War/2023

Szkolenie przybliży sposób wyceny prac projektowych przez architektów. Odpowie na pytanie : Ile powinien kosztować projekt. Wycena prac projektowych przykładowych 3 obiektów na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych

Linijka słońca
21-06-2024, rozpoczęcie o 15:15. Białystok - PD/0058/Std/2024

Celem szkolenia będzie sporządzanie analizy nasłoneczniania dla budynków mieszkalnych - ćwiczenia w praktyce

JAK ZAWSZE MIEĆ CZAS I SKUTECZNIE REALIZOWAĆ CELE? o skutecznym planowaniu pracy w zawodzie architekta (on-line)
27-06-2024, rozpoczęcie o 16:00. Poznań - WP/0088/Std/2023

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej metod i technik planowania pracy architekta, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety.
Poznanie przyczyn prokrastynacji, odwlekania realizacji celów, braku motywacji oraz metody projektowania celów indywidualnych i wyboru priorytetów w branży architektonicznej.

termin zgłoszeń – rejestracji w systemie szkoleniowym IARP – do 26 czerwca br., do godz. 14.00