OC oczami brokera
03-12-2020, rozpoczęcie o 16:15. Rzeszów - PK/0043/Std/2020

Systematyka pojęć dotyczących odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów. Praktyczne aspekty, rodzaje i wybór odpowiedniego ubezpieczenia OC.

Umowy cywilnoprawne w pracy architekta
03-12-2020, rozpoczęcie o 17:00. Gdańsk - PO/0039/Std/2020

Szkolenie przedstawi najistotniejsze kwestie dotyczące zawierania umów na przygotowanie projektu architektonicznego

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta (warsztaty interaktywne )
08-12-2020, rozpoczęcie o 16:00. Wrocław - DS/0040/War/2020

Warsztaty umożliwiające poznanie oraz usystematyzowanie metod i technik planowania pracy, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety. Poznanie rodzajów celów, specyfiki ich realizacji i samodzielnego rozliczania. Doskonalenie umiejętności projektowania celów indywidualnych, wyboru priorytetów, radzenia sobie w sytuacjach pracy pod presją czasu oraz aktualnej sytuacji związanej z epidemią. WAŻNE - warsztaty interaktywne online, preferowana kamerka internetowa

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska? (warsztaty interaktywne)
10-12-2020, rozpoczęcie o 16:00. Wrocław - DS/0041/War/2020

- Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej w relacjach biznesowych. - Radzenie sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi. - Wzrost jakości rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji. - Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania interesów.

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
17-12-2020, rozpoczęcie o 16:00. Wrocław - DS/0042/War/2020

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć, definicji i zagadnień z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji. Strategie negocjacji (m.in. indywidualna strategia negocjacyjna).