RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych
21-06-2018, rozpoczęcie o 09:30. Poznań - WP/0037/Std/2018

Przedmiotem szkolenia są nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych), z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta. Przedstawienie wprowadzonych zmian w podejściu do ochrony danych osobowych oraz ich konsekwencje. Omówienie nowych obowiązków ciążących na administratorach danych, takich jak obowiązek informacyjny, nowe klauzule zgody i polityki prywatności, prowadzenie obligatoryjnych rejestrów i ewidencji.

RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych
21-06-2018, rozpoczęcie o 14:00. Poznań - WP/0038/Std/2018

Przedmiotem szkolenia są nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych), z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta. Przedstawienie wprowadzonych zmian w podejściu do ochrony danych osobowych oraz ich konsekwencje. Omówienie nowych obowiązków ciążących na administratorach danych, takich jak obowiązek informacyjny, nowe klauzule zgody i polityki prywatności, prowadzenie obligatoryjnych rejestrów i ewidencji.

Prezentacja założeń organizacji EXPO Horticultural 2024 w Łodzi
21-06-2018, rozpoczęcie o 16:20. Łódź - LO/0006/Konf/2018

Wykorzystanie Wystaw EXPO Horticultural w projektowaniu krajobrazu, zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez rewaloryzację i implementacje terenów zielonych i rekreacyjnych. Wpływ EXPO Hotricultural na jakość życia mieszkańców, skłonność do inwestycji i rozwoju miast organizatorów.

Praktyczne aspekty wdrażania RODO
26-06-2018, rozpoczęcie o 10:30. Poznań - WP/0039/Std/2018

Przedmiotem szkolenia są nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych), z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta. Informacje o dostosowaniu systemu informatycznego do przepisów RODO. Przedstawienie i omówienie dokumentów niezbędnych do legalnego przetwarzania danych. Omówienie praktycznych sposobów audytu i tworzenia dokumentacji.

Praktyczne aspekty wdrażania RODO
26-06-2018, rozpoczęcie o 14:30. Poznań - WP/0040/Std/2018

Przedmiotem szkolenia są nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych), z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta. Informacje o dostosowaniu systemu informatycznego do przepisów RODO. Przedstawienie i omówienie dokumentów niezbędnych do legalnego przetwarzania danych. Omówienie praktycznych sposobów audytu i tworzenia dokumentacji.