"Ocieplenia na ocieplenia- czy ponowne ocieplanie systemów ociepleń ma sens"
19-05-2022, rozpoczęcie o 11:00. Szczecin - ZP/0011/Std/2022

Szkolenie dotyka tematyki związanej z instalowaniem systemów ociepleń na zainstalowanych wcześniej systemach ociepleń

Warsztaty dla dzieci I grupa "Architektura na tkaninie"
21-05-2022, rozpoczęcie o 10:00. Gdańsk - PO/0019/War/2022

Uczestnicy poznają technikę malowania na materiale. Zwrócą uwagę na strukturę tkanin oraz ewentualne przeszkody. Całość efektu będzie robić wrażenie.

Warsztaty dla dzieci II grupa "Architektura na tkaninie"
21-05-2022, rozpoczęcie o 12:00. Gdańsk - PO/0020/War/2022

Uczestnicy poznają technikę malowania na materiale. Zwrócą uwagę na strukturę tkanin oraz ewentualne przeszkody.

Mapa, jej zawartość i skutki prawne
26-05-2022, rozpoczęcie o 14:00. Szczecin - ZP/0016/Std/2022

• Wykorzystanie map w celach projektowych
• Podstawowe błędy geodetów
• Inwentaryzacje obiektów na podstawie fotogrametrii
• Procedura przy odrolnieniu

Szkolenie prawne: Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę
31-05-2022, rozpoczęcie o 17:00. Warszawa - IARP/0012/Std/2022

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na szkolenie:

Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę
- obowiązkowe elementy decyzji
- prawidłowe doręczenie decyzji
- decyzja ostateczna i prawomocna
- odwołanie od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę
- skarga do sądu administracyjnego

Szkolenie prawne: Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę
31-05-2022, rozpoczęcie o 17:00. Warszawa - IARP/0014/Std/2022

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na szkolenie:

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę
- przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji
- postępowanie z urzędu i na wniosek
- skutki anonimowego donosu
- skutki wszczęcia postępowania nieważnościowego
- przebieg postępowania nieważnościowego
- zakończenie postępowania
- wyłączenie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę ze względu na upływ czasu

Szkolenie prawne: Wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
31-05-2022, rozpoczęcie o 17:00. Warszawa - IARP/0013/Std/2022

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na szkolenie:

Wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
- przesłanki wznowienia postępowania
- wniosek o wznowienie postępowania
- skutki wznowienia postępowania dla inwestora
- przebieg postępowania wznowieniowego
- zakończenie postępowania wznowieniowego

Szkolenie prawne: Zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
31-05-2022, rozpoczęcie o 17:00. Warszawa - IARP/0015/Std/2022

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na szkolenie:

Zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
- śmierć strony postępowania
- zagadnienie wstępne
- wniosek o zawieszenie postępowania
- forma zawieszenia postępowania
- skutki zawieszenia postępowania

Elektroniczny wniosek o pozwolenie na budowę z elektronicznym projektem NAGRANIE
31-05-2022, rozpoczęcie o 17:15. Warszawa - IARP/0016/War/2022

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na praktyczne warsztaty „Elektroniczny wniosek o pozwolenie na budowę z elektronicznym projektem”.