Projektowanie w obiektach zabytkowych – faza przedprojektowa dla obiektu zabytkowego. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.
19-10-2017, rozpoczęcie o 14:00. Wrocław - DS/0009/Konf/2016

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych dla rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych dla prawidłowego opracowania koncepcji projektowej i sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Faza przedprojektowa.

Gdzie są moje pieniądze? - warsztaty dla architektów
19-10-2017, rozpoczęcie o 14:15. Poznań - WP/0012/War/2017

W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest dobra umowa na prace projektowe oraz dlaczego dobra umowa jest tak ważna. Porównają oferty pod względem wiarygodności oraz dowiedzą się dlaczego trzeba się upominać o pieniądze i jak to robić. Uczestnicy zastanowią się również, jakie przekonania na temat pieniędzy nie pozwalają im dobrze zarabiać.

Gdzie są moje pieniądze? - warsztaty dla architektów
20-10-2017, rozpoczęcie o 10:15. Poznań - WP/0013/War/2017

W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest dobra umowa na prace projektowe oraz dlaczego dobra umowa jest tak ważna. Porównają oferty pod względem wiarygodności oraz dowiedzą się dlaczego trzeba się upominać o pieniądze i jak to robić. Uczestnicy zastanowią się również, jakie przekonania na temat pieniędzy nie pozwalają im dobrze zarabiać.

archiCARE TRENDY - ergonomia i design w projektowaniu obiektów z funkcją opieki dla osób starszych
24-10-2017, rozpoczęcie o 11:00. Poznań - WP/0086/Std/2017

Szkolenie poświęcone przybliżeniu zagadnień związanych z rozwiązaniami funkcjonalno-ergonomicznymi w projektowaniu obiektów opieki geriatrycznej (domy dziennego pobytu, domy seniora, oddziały geriatryczne, mieszkania seniora, ośrodki rehabilitacji itp.) warunkujących efektywność działań opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Cześć II. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznawania budowli zabytkowej.
24-10-2017, rozpoczęcie o 12:45. Lublin - LB/0085/Std/2017

Prace przedprojektowe w obiekcie zabytkowym z udziałem architekta w ramach rozpoznania wartości zabytkowych obiektów. Efekty wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Zakres ekspertyzy mykologicznej. Wymagania stawiane opracowaniom inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu zabytkowego do celów projektowych.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 3
25-10-2017, rozpoczęcie o 09:40. Rzeszów - PK/0078/Std/2017

Analizy przedprojektowe konieczne do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską - kontynuacja zagadnień: ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową.

ARCHICARE TRENDY ERGONOMIA i DESIGN W PROJEKTOWANIU OBIEKTÓW Z FUNKCJĄ OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH
25-10-2017, rozpoczęcie o 10:45. Warzymice k. Przecławia - ZP/0084/Std/2017

Szkolenie poświęcone przybliżeniu zagadnień związanych z rozwiązaniami funkcjonalno-ergonomicznymi w projektach obiektów opieki geriatrycznej (domy dziennego pobytu, domy seniora, oddziały geriatryczne, mieszkania seniora, ośrodki rehabilitacji itp.) warunkujących efektywność działań opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta. Kształtowanie przestrzeni dostępnej dla wszystkich
25-10-2017, rozpoczęcie o 15:00. Gliwice - SL/0087/Std/2017

Koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie - oraz płynące z tego korzyści społeczne. Zasady opiniowania opracowań projektowych pod względem wymagań osób niepełnosprawnych - zakres i tryb uzgadniania.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa, ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową
26-10-2017, rozpoczęcie o 16:20. Łódź - LO/0083/Std/2017

Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Tematy te mają dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów - wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Archeologia w praktyce architekta. (część III cyklu, temat 3)
06-11-2017, rozpoczęcie o 14:50. Bydgoszcz - KP/0079/Std/2017

Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Temat ma dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów - wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Cześć II. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.
20-11-2017, rozpoczęcie o 13:50. Bydgoszcz - KP/0081/Std/2017

Prace przedprojektowe w obiekcie zabytkowym z udziałem architekta w ramach rozpoznania wartości zabytkowych obiektów. Efekty wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Zakres ekspertyzy mykologicznej. Wymagania stawiane opracowaniom inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu zabytkowego do celów projektowych.