Warsztaty dla dzieci w wieku 5-7 lat pt. "Stolem w Gdańsku" grupa I godz 10:00
21-09-2019, rozpoczęcie o 09:45. Gdańska - PO/0016/War/2019

Warsztaty plastyczne dla dzieci

Warsztaty dla dzieci w wieku 8-10 lat pt. "Stolem w Gdańsku" godz. 13:00 (grupa II)
21-09-2019, rozpoczęcie o 12:45. Gdańsk - PO/0017/War/2019

Warsztaty plastyczne dla dzieci

Wzorcowe inwestycje edukacyjne oparte o najnowsze standardy oświatowe.
25-09-2019, rozpoczęcie o 12:00. Wrocław - DS/0010/War/2019

Celem szkolenia jest zdobycie i uzupełnienie wiedzy na temat projektowania nowoczesnych obiektów oświatowych. Omówione zostaną przepisy, normy oraz trendy kształtujące środowisko w tych budynkach. Przedstawione zostaną między innymi wyniki badań wpływu kolorów a także odpowiedniej akustyki na dobrostan uczniów i pracowników placówek.

Obecne i przyszłe trendy w budownictwie i dostępne rozwiązania w tym zakresie - innowacyjne systemy aluminiowe
03-10-2019, rozpoczęcie o 13:00. Lublin - WP/0041/Std/2019

Poznanie innowacyjnych rozwiązań i zaawansowania technologicznego producenta systemów aluminiowych ALIPLAST