Obiekty służby zdrowia część 2 - Rozbudowa jako metoda modernizacji szpitala
24-04-2019, rozpoczęcie o 15:30. Opole - OP/0007/War/2019

Rozbudowa jako metoda modernizacji szpitala. Kategorie / rodzaje modernizacji szpitala w odniesieniu do prawa budowlanego. Omówienie na wybranych przykładach modernizacji szpitali w aglomeracji śląskiej.

Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych z uwzględnieniem nowelizacji przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
25-04-2019, rozpoczęcie o 11:00. Wrocław - DS/0090/Std/2018

Celem szkolenie jest omówienie kluczowych zmian w procesie inwestycyjnym wynikających z nowelizacji przepisów ustawy Prawo budowlane, a w szczególności nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, utrwalenie wiedzy przekazanej w toku szkolenia na przykładzie konkretnych stanów faktycznych i zapadłych rozstrzygnięć administracyjnych, które zostały zweryfikowane przez sądy administracyjne.

Zarządzanie Projektem
25-04-2019, rozpoczęcie o 14:45. Gdańsk - PO/0014/Std/2019

Coraz większa rzesza inżynierów i kierowników jest świadoma, iż zarówno kompetencje techniczne jak i menedżerskie są niezbędne do prowadzenia projektów inwestycyjnych. Pierwsza część warsztatu będzie wprowadzeniem w świat projektów, gdzie uczestnicy zapoznają się z podstawową terminologią zarządzania projektami oraz cyklem życia projektu. Druga część będzie miała formę warsztatową, gdzie uczestnicy pracując w zespołach projektowych będą mieli okazję przećwiczyć kilka narzędzi i technik zarządzania projektami.

Projektowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób z niepełnosprawnością w obiektach użyteczności publicznej
25-04-2019, rozpoczęcie o 16:20. Łódź - LO/0015/Std/2019

Projektowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób z niepełnosprawnością w obiektach użyteczności publicznej w kontekście obowiązujących przepisów.