Dobre praktyki projektowania w obiektach i obszarach zabytkowych-część II - Odwołane !!!
19-02-2019, rozpoczęcie o 15:30. Gdańsk - PO/0088/Std/2018

Spotkanie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków p. Agnieszką Kowalską w formule szkolenia z panelem dyskusyjnym.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową
28-02-2019, rozpoczęcie o 11:00. Wrocław - DS/0089/Std/2018

Szkolenie dotyczy formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, badań przedprojektowych niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej - dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską.

Szkolenie wyjazdowe do Office Inspiration Centre w Krakowie
04-03-2019, rozpoczęcie o 07:00. Kraków - OP/0002/War/2019

WPŁYW NAJNOWSZYCH TRENDÓW NA WSPÓŁCZESNE BIURO