Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu. Obszar oddziaływania obiektu.
20-03-2018, rozpoczęcie o 14:30. Warszawa - MA/0112/Std/2017

Szkolenie stanowi kompleksowy opis tematyki związanej z analizą nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - metody opisanej przez M. Twarowskiego w książce "Słońce w architekturze”.

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. - część druga
21-03-2018, rozpoczęcie o 15:30. Gdańsk - PO/0013/Std/2018

Zmiany i nowe uregulowania, jakie zostały wprowadzone do kodeksu postępowania administracyjnego z dniem 1 czerwca 2017 r.