Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
26-10-2020, rozpoczęcie o 15:00. Poznań - WP/0032/War/2020

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć, definicji i zagadnień z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji. Strategie negocjacji (m.in. indywidualna strategia negocjacyjna).

"Nowe" Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
28-10-2020, rozpoczęcie o 16:45. Kraków - MP/0037/Std/2020

Krajowa Rada Izby Architektów RP wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na internetowe szkolenie, które prezentuje krok po kroku, przepisy nowego rozporządzenia ws. projektu budowlanego. W prezentacji omówiono szczegółowo wszystkie regulacje a także przedstawiono wyjaśnienia, komentarze, przykłady kart i stron tytułowych oraz metryk na rysunkach. W wyjaśnieniach i komentarzach uwzględniono argumentację zawartą w uzasadnieniu do projektu ww. rozporządzenia

Szkolenie on-line: Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego
29-10-2020, rozpoczęcie o 16:00. Szczecin - ZP/0035/Std/2020

Omówienie aktu wykonawczego do ustawy Prawo budowlane regulującego szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego. Omówienie nowych regulacji oraz porównanie dotychczasowych i nowych przepisów określających zakres i formę projektu budowlanego.