„Sprzedaż i obsługa Klienta” - warsztaty on-line
szkolenie archiwalne z dnia 10-07-2024, Wrocław - DS/0073/Std/2024

Szkolenie ma na celu:
• Wzmocnić kompetencje Uczestników w obszarze:
- umiejętności komunikacyjnych,
- koncentracji na potrzebach Klientów,
- świadomego kierowania rozmową z Klientem i skutecznej obsługi.
• Rozwinąć umiejętności aktywnego słuchania i jeszcze większego rozumienia potrzeb Klientów
• Wdrożyć umiejętność rozpoznawania stylu osobowości rozmówcy i dopasowania się do niego
• Podzielić się dobrymi praktykami w zakresie savoir-vivre w kontakcie z Klientami
• Omówić rolę pierwszego wrażenia oraz wizerunku Architekta / Specjalisty


Uwaga!
Link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia do godz. 14.00.

„Sprzedaż i obsługa Klienta” - warsztaty on-line
szkolenie archiwalne z dnia 10-07-2024, Wrocław - DS/0066/Std/2024

Szkolenie ma na celu:
• Wzmocnić kompetencje Uczestników w obszarze:
- umiejętności komunikacyjnych,
- koncentracji na potrzebach Klientów,
- świadomego kierowania rozmową z Klientem i skutecznej obsługi.
• Rozwinąć umiejętności aktywnego słuchania i jeszcze większego rozumienia potrzeb Klientów
• Wdrożyć umiejętność rozpoznawania stylu osobowości rozmówcy i dopasowania się do niego
• Podzielić się dobrymi praktykami w zakresie savoir-vivre w kontakcie z Klientami
• Omówić rolę pierwszego wrażenia oraz wizerunku Architekta / Specjalisty


Uwaga!
Link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia do godz. 14.00.

Spływ kajakowy rzeką Wdą oraz wspólne ogniskowanie
szkolenie archiwalne z dnia 06-07-2024, Gdańsk - PO/0020/War/2024

Spływ kajakowy rzeką Wdą oraz wspólne ogniskowanie. Spotkanie architektów wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

Linijka słońca
szkolenie archiwalne z dnia 21-06-2024, Białystok - PD/0058/Std/2024

Celem szkolenia będzie sporządzanie analizy nasłoneczniania dla budynków mieszkalnych - ćwiczenia w praktyce

Wycena prac projektowych
szkolenie archiwalne z dnia 21-06-2024, Lublin - LB/0051/War/2023

Szkolenie przybliży sposób wyceny prac projektowych przez architektów. Odpowie na pytanie : Ile powinien kosztować projekt. Wycena prac projektowych przykładowych 3 obiektów na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych

EFEKTYWNE SPOTKANIA ARCHITEKTA, jak profesjonalnie prowadzić rozmowy z inwestorami i partnerami biznesowymi oraz budować wartościowe relacje (on-line)
szkolenie archiwalne z dnia 20-06-2024, Poznań - WP/0041/Std/2024

Uporządkowanie wiedzy związanej z zagadnieniami komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Omówienie sposobów, jak świadomie budować pierwsze i kolejne wrażenie w relacjach zawodowych z inwestorami i partnerami biznesowymi.
Omówienie technik skutecznej komunikacji, które pozwalają na osiąganie celów podczas rozmów z inwestorami i partnerami biznesowymi.
Prezentacja technik komunikacji nieantagonizującej, asertywnej i sposoby prezentowania własnego zdania w rozmowach z inwestorami.
Wyjaśnienie dlaczego dochodzi do nieporozumień w komunikacji z inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

termin zgłoszeń – rejestracji w systemie szkoleniowym IARP – do 19 czerwca br., do godz. 14.00

„CARE_arch: obiekty opieki zdrowotnej i senioralnej | założenia projektowe, standardy, przepisy, dobre wzorce projektowe.
szkolenie archiwalne z dnia 19-06-2024, Wrocław - DS/0068/Std/2024

Szkolenie dotyczące projektowania inwestycji senioralnych, które odbędzie się w prywatnym domu opieki grupy EMEIS - tj. w Rezydencji Świętej Jadwigi przy. ul. Gen. K. Pułaskiego 4 we Wrocławiu.
Wydarzenie rozpocznie się od wykładu arch. Artura Iwańskiego porządkującego wiedzę w obrębie projektowania Care.
Po części teoretycznej będzie możliwość zwiedzania obiektu.

„Akustyka architektoniczna - Ochrona przed hałasem czyli „Hałas (nie) do zniesienia”/szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 18-06-2024, Wrocław - DS/0067/Std/2024

W ramach szkolenia zostaną omówione prawne przepisy dotyczące ochrony przed hałasem, rodzaje dźwięków przenoszonych przez przegrody, proces projektowania przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych oraz najczęstsze błędy występujące w akustyce budowlanej.

Korzyści udziału w szkoleniu :
- uświadomienie i zrozumienie zagrożeń związanych z wpływem hałasu na zdrowie
i komfort użytkowników,
- znajomość przepisów prawnych i norm związanych z akustyką budowlaną,
- podniesienie jakości oraz zwiększenie konkurencyjności realizowanych przez Państwa
inwestycji poprzez rzetelne analizy akustyczne budynków.

Link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 12.00

„Akustyka architektoniczna - Ochrona przed hałasem czyli „Hałas (nie) do zniesienia”/szkolenie stacjonarne w siedzibie DSOIA RP
szkolenie archiwalne z dnia 18-06-2024, Wrocław - DS/0065/Std/2024

W ramach szkolenia zostaną omówione prawne przepisy dotyczące ochrony przed hałasem, rodzaje dźwięków przenoszonych przez przegrody, proces projektowania przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych oraz najczęstsze błędy występujące w akustyce budowlanej.

Korzyści udziału w szkoleniu :
- uświadomienie i zrozumienie zagrożeń związanych z wpływem hałasu na zdrowie
i komfort użytkowników,
- znajomość przepisów prawnych i norm związanych z akustyką budowlaną,
- podniesienie jakości oraz zwiększenie konkurencyjności realizowanych przez Państwa
inwestycji poprzez rzetelne analizy akustyczne budynków.

JAK WYGRAĆ Z MANIPULACJĄ, rozpoznanie gry, obrona i … czasami kontratak (on-line)
szkolenie archiwalne z dnia 13-06-2024, Poznań - WP/0087/Std/2023

Poznanie przyczyn skąd się bierze w ludziach potrzeba manipulacji.
Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej tego, jak manipulacje wpływają na relacje z inwestorami i klientami oraz poznanie technik i sposobów, jak skutecznie się przed nią bronić.
Analiza tematu - czy mogą być „dobre manipulacje”?

termin zgłoszeń – rejestracji w systemie szkoleniowym IARP – do 12 czerwca br., do godz. 14.00

Środowisko, Zdrowie, Bezpieczeństwo i Ergonomia dla architektów 2024 / Projektowanie PROBEZPIECZNE-dyrektywy europejskie, prawo krajowe, plan BIOZ, przykłady rozwiązań projektowych.
szkolenie archiwalne z dnia 11-06-2024, Wrocław - DS/0037/Std/2022

Szkolenie organizowane wspólnie z eduArch
miejsce szkolenia: The Lounge Business Garden, budynek A
ul. Legnicka 48 A

„Kwalifikacja istotnych odstąpień w toku prowadzenia robót budowlanych – omówienie kluczowych regulacji i praktycznych przykładów naruszeń” / szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 05-06-2024, Wrocław - DS/0052/Std/2024

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków projektanta w obszarze dokonywania kwalifikacji odstąpień, błędów do jakich dochodzi w tym zakresie i możliwych konsekwencji prawnych/ Szkolenie ma pomóc zrewidować praktyki niosące ryzyko na etapie oddawania inwestycji do użytkowania/

Uwaga: link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz/ 14/00/

„Kwalifikacja istotnych odstąpień w toku prowadzenia robót budowlanych – omówienie kluczowych regulacji i praktycznych przykładów naruszeń” / szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 05-06-2024, Wrocław - DS/0053/Std/2024

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków projektanta w obszarze dokonywania kwalifikacji odstąpień, błędów do jakich dochodzi w tym zakresie i możliwych konsekwencji prawnych. Szkolenie ma pomóc zrewidować praktyki niosące ryzyko na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.

Uzgadnianie projektów pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Teoria i praktyka uzgadniania projektów w postaci elektronicznej.
szkolenie archiwalne z dnia 04-06-2024, Gdańsk - PO/0055/Std/2024

Przedmiotem szkolenia jest uzgadanianie projektów pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (zwanego dalej Uzgodnieniem) ze szczególnym uwzględnieniem uzgadaniania dokumentacji sporządzonej w wersji elektronicznej. W trakcie szkolenia zostaną omówione wymagania przepisów dotyczących uzgdniania projektów wynikające zarówno z ustaw jak i przepisów wykonawczych, w szczególności z Rozporządzenia Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) (zwanego dalej Rozporządzeniem)
W drugiej części omówione zostaną różnice w uzgadnianiu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego. pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W podsumowaniu będą omówione praktyczne przykłady oraz uwagi zgłaszane w trakcie uzgadniania projektów w wersji elektronicznej.

Zmiana rozporządzeń w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 04-06-2024, Poznań - WP/0040/Std/2024

Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zmian w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Obszar Oddziaływania Obiektu / szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 29-05-2024, Wrocław - DS/0049/Std/2024

Celem szkolenia jest: kompleksowe omówienie problematyki związanej z analizą Obszaru Oddziaływania Obiektu.

Uwaga : link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 12.00.

Obszar Oddziaływania Obiektu / szkolenie stacjonarne w siedzibie DSOIA RP
szkolenie archiwalne z dnia 29-05-2024, Wrocław - DS/0050/Std/2024

Celem szkolenia jest: kompleksowe omówienie problematyki związanej ze sporządzaniem analizy Obszaru Oddziaływania Obiektu.

Linijka Słońca /szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 28-05-2024, Wrocław - DS/0078/Std/2016

Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności sporządzania analizy nasłonecznienia dla budynków mieszkalnych. Warsztaty podzielone są na dwa bloki tematyczne obejmujące część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w autorskim programie Linijka Słońca stanowiącym nakładkę na program AutoCAD i GstarCAD.

Uwaga : link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 12.00.

Linijka Słońca / szkolenie stacjonarne w siedzibie DSOIA RP
szkolenie archiwalne z dnia 28-05-2024, Wrocław - DS/0079/Std/2016

Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności sporządzania analizy nasłonecznienia dla budynków mieszkalnych. Warsztaty podzielone są na dwa bloki tematyczne obejmujące część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w autorskim programie Linijka Słońca stanowiącym nakładkę na program AutoCAD i GstarCAD.

Architekci ogniskują się
szkolenie archiwalne z dnia 24-05-2024, Gdańsk - PO/0050/War/2023

Spotkajmy się w nieformalnej atmosferze by porozmawiać o nas, architekturze, zawodzie, naszej przyszłości i nie tylko...

Miejsce spotkania - Wiata "Kominek Borodziej" (środek sopockiego lasu, dojazd od ul. Spacerowej, https://goo.gl/maps/pCJLZ9MzDZL3TUWo7).

SZTUKA MEDIACJI, czyli jak efektywnie rozwiązać (prawie) każdy konflikt (on-line)
szkolenie archiwalne z dnia 23-05-2024, Poznań - WP/0039/Std/2024

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej tego czym są mediacje oraz kiedy są niezbędną formą rozwiązywania konfliktów.
Poznanie etapów koniecznych do przeprowadzenia w prowadzonych mediacjach.
Poznanie technik i sposobów, jak skutecznie przygotować się i poprowadzić mediacje.

termin zgłoszeń – rejestracji w systemie szkoleniowym IARP – do 22 maja br., do godz. 14.00

Warsztaty dla dzieci gr II pt. "Kto w zamku straszy"
szkolenie archiwalne z dnia 18-05-2024, Gdańsk - PO/0017/War/2024

Warsztaty architektoniczne, podczas których każdy z uczestników buduje model zamku ze sklejki brzozowej 3mm. Uzupełnieniem działań jest stworzenie narracji dotyczącej historii zamku, wydarzeń i postaci z nim związanych.

“Linijka Słońca - Stacjonarny wykład i warsztaty dla architektów o przepisach dotyczących nasłonecznienia”
szkolenie archiwalne z dnia 18-05-2024, Gdańsk - PO/0019/War/2024

Zgłębianie tajników projektowania architektonicznego pod kątem optymalnego wykorzystania światła słonecznego. Niezwykle istotne jest bowiem, aby architektura była funkcjonalna, estetyczna, a także przyjazna dla środowiska.

Spotkanie w siedzibie SARP O/Wybrzeże

Warsztaty dla dzieci gr I pt. "Kto w zamku straszy"
szkolenie archiwalne z dnia 18-05-2024, Gdańsk - PO/0016/War/2024

Warsztaty architektoniczne, podczas których każdy z uczestników buduje model zamku ze sklejki brzozowej 3mm. Uzupełnieniem działań jest stworzenie narracji dotyczącej historii zamku, wydarzeń i postaci z nim związanych.

Planowanie przestrzenne - rewolucja
szkolenie archiwalne z dnia 17-05-2024, Łańcut - PK/0045/Std/2024

Certyfikowane szkolenie stacjonarne dla architektów IARP / Konferencja naukowo - techniczna.

Nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wpływ zmian legislacyjnych na procesy inwestycyjne.

Miejsce, rola i nowe wyzwania stojące przed architektami w świetle obecnych przepisów.

TRUDNE SPOTKANIA NIE MUSZĄ BYĆ TRUDNE, o asertywności w zawodzie architekta (on-line)
szkolenie archiwalne z dnia 16-05-2024, Poznań - WP/0038/Std/2024

Świadome kształtowanie relacji biznesowych w oparciu o jakość kontaktów z inwestorami i klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania.
Czym jest postawa asertywna i czy można się jej nauczyć? Kiedy asertywność się zaczyna a kiedy się kończy?
Rola asertywnej komunikacji w relacjach biznesowych.
Znajomość komunikacji asertywnej/nieantagonizującej – zasady, modele i techniki.

termin zgłoszeń – rejestracji w systemie szkoleniowym IARP – do 15 maja br., do godz. 14.00

Odpowiedzialność cywilna, zawodowa architektów oraz odpowiedzialność przedsiębiorcy
szkolenie archiwalne z dnia 15-05-2024, Poznań - WP/0053/Std/2022

Omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów.
Zapoznanie się z procesem likwidacji szkód z polisy zawodowej OC architekta i polisy OC pracowni architektonicznej.

Prawa autorskie dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 09-05-2024, Poznań - WP/0086/Std/2023

Przedstawienie wiedzy o prawach autorskich do dokumentacji projektowej, ich ochronie, przenoszeniu praw lub upoważnieniu do korzystania z dokumentacji projektowej. Wskazanie uniwersalnych zasad przy sporządzaniu umów dotyczących praw autorskich.

Akustyka w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych w odniesieniu do zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych/szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 09-05-2024, Wrocław - DS/0044/Std/2024

Celem szkolenia jest zapoznanie architektów z tematem akustyki w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych w odniesieniu do zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.

Link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz.10.00

Akustyka w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych w odniesieniu do zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych/szkolenie stacjonarne w siedzibie DSOIA RP
szkolenie archiwalne z dnia 09-05-2024, Wrocław - DS/0043/Std/2024

Celem szkolenia jest zapoznanie architektów z tematem akustyki w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych w odniesieniu do zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie DSOIA RP we Wrocławiu.

Prawne aspekty umów projektowych: ochrona prawna i zarządzanie ryzykiem dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 07-05-2024, Gdańsk - PO/0042/Std/2024

Szkolenie jest przeznaczone dla osób działających w branży architektonicznej, które chcą zgłębić swoją wiedzę na temat zagadnień prawnych związanych z zawieraniem i realizacją umów projektowych. Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom umiejętności niezbędnych do skutecznego negocjowania warunków umowy, identyfikacji i zarządzania ryzykiem prawnym oraz egzekwowania swoich praw wynikających z zawartych umów.

Analiza czasu nasłonecznienia
szkolenie archiwalne z dnia 07-05-2024, Rzeszów - PK/0018/War/2024

Certyfikowane warsztaty szkoleniowe dla architektów IARP.

Podczas warsztatów uczestnicy poszerzą swoje umiejętności i poznają podstawy prawne dotyczące czasu nasłonecznienia.

Architekci nauczą się samodzielnie sporządzać diagram czasu nasłonecznienia - linijkę słońca.

UWAGA - NOWY LINK - Nowelizacje rozporządzeń o warunkach technicznych budynków oraz o zakresie i formie projektu budowlanego - transmisja on-line
szkolenie archiwalne z dnia 25-04-2024, Warszawa - MA/0032/Std/2024

Transmisja on-line szkolenia nr MA/0009/Std/2024 poświęconego dwóm nowelizacjom: Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącej warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe przepisy, wchodzące w życie 1 kwietnia 2024 roku, wprowadzają między innymi zmiany w lokalizacji budynków wielorodzinnych oraz nowych wymagań dla palców zabaw, placów publicznych czy norm akustycznych dla mieszkań. Wszystkie zmiany zostaną omówione, a po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentacje i pełny tekst Rozporządzenia z wyróżnionymi zmianami.

Po udanej rejestracji powinni Państwo otrzymać e-mail z potwierdzeniem wraz z linkiem do transmisji:

https://youtube.com/live/qNrUgf12bQw?feature=share

Dodatkowo, pragniemy poinformować, że szkolenie będzie rejestrowane, a materiały szkoleniowe, link do nagrania oraz certyfikat będą dostępne po zalogowaniu na platformę szkoleniową w zakładkach "pliki" oraz "certyfikaty".

szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 25-04-2024, Wrocław - DS/0014/War/2024

Celem szkolenia jest zaznajomienie architektów z technologią szkieletowych domów drewnianych.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie DSOIA RP we Wrocławiu.„Technologia szkieletowych domów drewnianych " / szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 25-04-2024, Wrocław - DS/0015/War/2024

Celem szkolenia jest zaznajomienie architektów z technologią szkieletowych domów drewnianych.
Szkolenie odbędzie się na platformie MS TEAMS. Link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 14.00.

„Technologia szkieletowych domów drewnianych " / szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 25-04-2024, Wrocław - DS/0013/War/2024

Celem szkolenia jest zaznajomienie architektów z technologią szkieletowych domów drewnianych.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie DSOIA RP we Wrocławiu.Umowa o prace projektowe a prawa i obowiązki projektanta w procesie budowlanym
szkolenie archiwalne z dnia 25-04-2024, Poznań - WP/0052/Std/2022

Przedstawienie wiedzy o podstawowych postanowieniach umowy o prace projektowe z punktu widzenia projektanta i zabezpieczenia jego interesów oraz o prawach i obowiązkach projektanta w procesie budowlanym wynikających z Prawa budowlanego.

Omówienie najważniejszych postanowień umowy o prace projektowe a także praw i obowiązków projektanta zarówno na etapie opracowania projektu budowlanego jak i realizacji robót budowlanych, w tym omówienie roli projektanta na budowie.

xxxxx
szkolenie archiwalne z dnia 25-04-2024, Warszawa - MA/0034/Std/2024

Drugie szkolenie w formie on-line z cyklu "Akustyka w budynkach" podczas którego zostaną poruszone tematy:
1. Wymagania akustyczne na przykładzie realizacji oraz typowych problemów związanych z akustyką:
- emisja do otoczenia
- izolacyjność przegród zewnętrznych
- izolacyjność przegród wewnętrznych
- akustyka wnętrza
- drgania
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

Budowanie marki Architekta
szkolenie archiwalne z dnia 22-04-2024, Gdańsk - PO/0012/War/2024

Szkolenie prowadzone w formie pracy warsztatowej z elementami wykładu, dyskusji, pracy własnej, pracy w grupach. Uczestnicy stworzą na bazie własnej pracy strategię w celu kontynuowania procesu budowania marki.

Rewitalizacja obiektów zabytkowych - niezbędne aspekty/podstawy prawne
szkolenie archiwalne z dnia 17-04-2024, Pałacyk Wiskotta - DS/0001/Konf/2024

Podczas szkolenia, wśród poruszonych zagadnień, znajdą się między innymi: wpływ form ochrony zabytków na rewitalizację zabytków, jakie elementy budynku mogą być objęte ochroną konserwatorską, zmiana funkcji zabytku (mieszkania, galerie handlowe, biura) w procesie rewitalizacji, jak przygotować się do rozmowy z konserwatorem zabytków, aspekty prawne przy projekcie architektonicznym – na co należy zwrócić szczególną uwagę.
Szkolenie poprowadzi arch. Radosław Nawara - niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca, Inwestor. Najmłodszy konserwator w Polsce, od 17 lat działający na zlecenie polskich i międzynarodowych inwestorów nieruchomości.

Szkolenie organizowane we współpracy z eduArch, odbędzie się stacjonarnie we Wrocławiu w Pałacyku Wiskotta, ul. Podwale 63 .

mmm
szkolenie archiwalne z dnia 16-04-2024, - MA/0036/Std/2024

Analiza czasu nasłonecznienia
szkolenie archiwalne z dnia 11-04-2024, Rzeszów - PK/0011/War/2024

Certyfikowane warsztaty szkoleniowe dla architektów IARP.

Podczas warsztatów uczestnicy poszerzą swoje umiejętności i poznają podstawy prawne dotyczące czasu nasłonecznienia.

Architekci nauczą się samodzielnie sporządzać diagram czasu nasłonecznienia - linijkę słońca.

HoReCa/arch: trendy rynku, współpraca z inwestorem, praktyczne przykłady realizacji: hotele, restauracje, kawiarnie, apartamenty krótkoterminowe
szkolenie archiwalne z dnia 10-04-2024, Poznań - WP/0022/Std/2024

Na przykładzie nowej poznańskiej realizacji zostaną omówione i przedstawione aktualne trendy rynku dotyczące bieżących, uniwersalnych projektów wnętrz hotelowych, apartamentów krótkoterminowych połączonych z rozwiązaniami restauracyjnymi i kawiarnianymi realizowanymi w ramach Restaurant Market, czyli marketu restauracyjnego - coraz bardziej popularnej formy w rozwiązańiach gastronomicznych. To system polega na organizacji w jednym miejscu rozpoznawalnych autorskich restauracji o urozmaiconej ofercie gastronomicznej.
Zaprezentowane zostaną przepisy i rozwiązania dotyczące projektowania tego typu inwestycji Gastro, a także rozwiązania akustyczne dla takich wnętrz oraz propozycje materiałowe.

Elektroniczna postać projektu budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 04-04-2024, Katowice - SL/0023/Std/2024

Przepisy Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dotyczące w szczególności postaci elektronicznej projektu budowlanego.

Jak wygrać z manipulacją
szkolenie archiwalne z dnia 27-03-2024, Rzeszów - PK/0021/Std/2024

Jaką postawę przyjąć, gdy kierowane są przeciwko nam techniki zmierzające do zyskania korzyści naszym kosztem?

Kompetencje miękkie dotyczące radzenia sobie ze zjawiskiem manipulacji.

Seminarium online na platformie Microsoft Teams.

Warsztaty dla młodych twórców gr II pt. "Malowany Gdańsk w puzzle poskładany"
szkolenie archiwalne z dnia 23-03-2024, Gdańsk - PO/0010/War/2024

Zapoznanie się z metodą przenoszenia obrazu na większy format za pomocą siatki. Tworzenie unikalnego fragmentu obrazu farbami akrylowymi, które w całości stworzą wspólną kompozycję.

Warsztaty dla młodych twórców gr I pt. "Malowany Gdańsk w puzzle poskładany"
szkolenie archiwalne z dnia 23-03-2024, Gdańsk - PO/0009/War/2024

Zapoznanie się z metodą przenoszenia obrazu na większy format za pomocą siatki. Tworzenie unikalnego fragmentu obrazu farbami akrylowymi, które w całości stworzą wspólną kompozycję.

Nowelizacje rozporządzeń o warunkach technicznych budynków oraz o zakresie i formie projektu budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 21-03-2024, Warszawa - MA/0013/Std/2024

Powtórzenie szkolenia w formie on-line poświęconego dwóm nowelizacjom: Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącej warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe przepisy, wchodzące w życie 1 kwietnia 2024 roku, wprowadzają między innymi zmiany w lokalizacji budynków wielorodzinnych oraz nowych wymagań dla palców zabaw, placów publicznych czy norm akustycznych dla mieszkań. Wszystkie zmiany zostaną omówione, a po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentacje i pełny tekst Rozporządzenia z wyróżnionymi zmianami.

Link do transmisji będący jednocześnie linkiem do nagrania po szkoleniu, znajduje się w e-mailu z potwierdzeniem rejestracji na to szkolenie, który powinni Państwo otrzymać po rejestracji na to szkolenie w systemie.

Informujemy, że szkolenie będzie rejestrowane a materiały szkoleniowe oraz certyfikat będą dostępne po zalogowaniu na platformę szkoleniową w zakładkach "pliki" oraz "certyfikaty".

Wymagania ochrony przeciwpożarowej dot. ocieplenia elewacji budynku /szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 20-03-2024, Wrocław - DS/0020/Std/2024

Celem szkolenia jest zaznajomienie architektów z zasadami uzgadniania dokumentacji projektowej dotyczącymi ocieplenia elewacji budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

uwaga: link do szkolenia prześlemy po zebraniu zgłoszeń w dniu szkolenia .

Wymagania ochrony przeciwpożarowej dot. ocieplenia elewacji budynku /szkolenie stacjonarne w siedzibie DSOIA RP
szkolenie archiwalne z dnia 20-03-2024, Wrocław - DS/0085/Std/2023

Celem szkolenia jest zaznajomienie architektów z zasadami uzgadniania dokumentacji projektowej dotyczącymi ocieplenia elewacji budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: A2+ /B1
szkolenie archiwalne z dnia 18-03-2024, Wrocław - DS/0053/War/2023

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma Zoom

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka hiszpańskiego dla Architektów - poziom: A1
szkolenie archiwalne z dnia 15-03-2024, Wrocław - DS/0021/War/2024

Kurs języka hiszpańskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 14-03-2024, Wrocław - DS/0077/War/2021

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam

ODWOŁANIE SZKOLENIA: Elektroniczna postać projektu budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 14-03-2024, Katowice - SL/0018/Std/2024

Przepisy Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dotyczące w szczególności postaci elektronicznej projektu budowlanego.

Zmiana rozporządzeń w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 12-03-2024, Gdańsk - PO/0011/Std/2024

Od 1 kwietnia 2024 r. wejdą w życie istotne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowelizacja przepisów ma zdaniem ustawodawcy ograniczyć praktyki związane z tzw. „patodeweloperką”, czyli z działaniami, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach. Jej celem jest poprawa warunków życia w budynkach mieszkalnych. Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w ww. rozporządzeniach oraz ich skutki dla architektów i inwestorów.

BIM i skanowanie laserowe w praktyce (szkolenie on-line)
szkolenie archiwalne z dnia 08-03-2024, Poznań - WP/0012/Std/2024

Zapoznanie się z możliwościami wykorzystania nowych technologii w procesie projektowania i budowy.
Poznanie BIM i poznanie możliwości wykorzystania chmur punktów w procesie projektowania.
Poznanie praktycznych aspektów skanowania laserowego, analizy danych i na tej podstawie przekazywanie spacerów wirtualnych (panorama 3D) do chmur punktów oraz zapoznanie się z metodologią opracowywania rzutów i przekrojów na podstawie skanów laserowych (wektoryzacja w programie np. AutoCAD lub Revit 2D lub 3D/BIM).

Poznanie sposobów skanowania laserowego stanu istniejącego pod kątem projektowania w 3D/ BIM. Zapoznanie się ze skanowaniem powykonawczym do BIM FM.
Poznanie skanowania konstrukcji i jego wykorzystania do celów ekspertyz budowlanych.

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach budowlanych- wybrane aspekty.
szkolenie archiwalne z dnia 29-02-2024, Bielsko-Biała - SL/0010/Std/2024

Aktualne przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe. Wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków.

Warsztaty: Przepisy budowlane dotyczące nasłonecznienia. Wykreślanie linijki słońca.
szkolenie archiwalne z dnia 20-02-2024, Katowice - SL/0008/War/2024

Warsztaty poświęcone nauce samodzielnego wykreślania linijki słońca.

SEMINARIUM ELEKTRONICZNA POSTAĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO -SZKOLENIE ONLINE (transmisja)
szkolenie archiwalne z dnia 17-02-2024, - WM/0004/Std/2024

LINK DO SZKOLENIA ZOSTANIE PRZESŁANY OSOBOM , KTÓRE ZGŁOSZĄ SIE Na ADRES email: wm@iarp.pl
-przepisy i wyjaśnienia dotyczące elektronicznej postaci projektu budowlanego
-najważniejsze przepisy Prawa budowlanego dotyczące projektu budowlanego oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem jego elektronicznej postaci
-uzgodnienia projektu, istotne i nieistotne odstąpienia, udział w sporządzaniu projektu przez branżowców, autor opinii geotechnicznej, charakterystyka ekologiczna i inne zagadnienia wzbudzające problemy interpretacyjne.
-techniczne aspekty elektronicznej komunikacji z urzędami umożliwiające przeprowadzenie procedur, m.in. uzyskania pozwolenia na budowę w sposób elektroniczny
-sposób zarządzania Podpisem Zaufanym (PZ) oraz jego użycie przy podpisywaniu dokumentów (pdf) w formie elektronicznej
- komunikacja z urzędami i instytucjami za pomocą serwisu ePUAP
-inne serwisy udostępnione przez GUNB (eCRUB, cKOB, CEEB, RWDZ, EDB) w ramach serwisu e-Budownictwo

SEMINARIUM ELEKTRONICZNA POSTAĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO -SZKOLENIE STACJONARNE
szkolenie archiwalne z dnia 17-02-2024, Olsztyn - WM/0003/Std/2024

-przepisy i wyjaśnienia dotyczące elektronicznej postaci projektu budowlanego
-najważniejsze przepisy Prawa budowlanego dotyczące projektu budowlanego oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem jego elektronicznej postaci
-uzgodnienia projektu, istotne i nieistotne odstąpienia, udział w sporządzaniu projektu przez branżowców, autor opinii geotechnicznej, charakterystyka ekologiczna i inne zagadnienia wzbudzające problemy interpretacyjne.
-techniczne aspekty elektronicznej komunikacji z urzędami umożliwiające przeprowadzenie procedur, m.in. uzyskania pozwolenia na budowę w sposób elektroniczny
-sposób zarządzania Podpisem Zaufanym (PZ) oraz jego użycie przy podpisywaniu dokumentów (pdf) w formie elektronicznej
- komunikacja z urzędami i instytucjami za pomocą serwisu ePUAP
-inne serwisy udostępnione przez GUNB (eCRUB, cKOB, CEEB, RWDZ, EDB) w ramach serwisu e-Budownictwo

Na ostatni guzik
szkolenie archiwalne z dnia 16-02-2024, Rzeszów - PK/0007/Std/2024

Działania, decyzje i narzędzia ułatwiające zarządzanie procesem projektowym.
Metody zarządzania projektami adekwatne dla charakterystyki pracy architekta.

„Podatki 2024 – decyzje na 2024 r. jakie musi podjąć przedsiębiorca”/szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 15-02-2024, Wrocław - DS/0049/War/2023

Celem szkolenia jest : analiza regulacji prawnopodatkowej mikroprzedsiębiorcy w zakresie wyboru opodatkowania w 2024r.


Uwaga: link do szkolenia zostanie przesłany uczestnikom w dniu szkolenia do godz. 14.00.„Podatki 2024 – decyzje na 2024 r. jakie musi podjąć przedsiębiorca”/szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 15-02-2024, Wrocław - DS/0006/War/2024

Celem szkolenia jest : analiza regulacji prawnopodatkowej mikroprzedsiębiorcy w zakresie wyboru opodatkowania w 2024r.

Praktyczne aspekty stosowania KPA przy wydawaniu pozwolenia na budowę
szkolenie archiwalne z dnia 15-02-2024, Szczecin - ZP/0008/Std/2024

Opis szkolenia:
Szkolenia ma na celu omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących prowadzania postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Podczas prelekcji zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące udziału stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę, wszczęcia i prowadzenia postępowania, wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku i merytorycznych projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, zawieszenia postępowania z urzędu i na wniosek stron, bezczynności i przewlekłości postępowania, wydania decyzji i odwołania.

Program:
1. Udział stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę
2. Wszczęcie i prowadzenie postępowania
3. Wezwanie do uzupełnienia braków
4. Zawieszenie postępowania
5. Bezczynność i przewlekłość postępowania
6. Decyzja
7. Odwołanie

Nowoczesna technologia – ultralekkie konstrukcje ETFE – projektowanie, wykonawstwo i użytkowanie obiektów
szkolenie archiwalne z dnia 08-02-2024, Poznań - WP/0006/Std/2024

Poznanie nowoczesnej technologii - ultralekkiej konstrukcji ETFE.
System Texlon® ETFE można stosować wszędzie tam, gdzie wymagane jest lekkie i przeźroczyste zadaszenie budynku. Konstrukcja ETFE zapewnia komfort akustyczny i odpowiednią termikę, nadaje się do wszystkich klimatów i środowisk.
Jest to ultralekka i wysoce przezroczysta okładzina, która umożliwia budowę konstrukcji o maksymalnej rozpiętości.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – najważniejsze zmiany, jakie wejdą w dniu 1 kwietnia 2024 r. / szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 07-02-2024, Wrocław - DS/0004/War/2024

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jakie wejdą od 1 kwietnia 2024 r.

Uwaga: link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 14.00.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – najważniejsze zmiany, jakie wejdą w dniu 1 kwietnia 2024 r. / szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 07-02-2024, Wrocław - DS/0005/War/2024

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jakie wejdą od 1 kwietnia 2024 r.

Reforma planistyczna stała się faktem. Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (szkolenie on-line)
szkolenie archiwalne z dnia 06-02-2024, Poznań - WP/0005/Std/2024

Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Poznanie odpowiedzi na nurtujące pytania i wątpliwości związane z wdrożeniem nowych przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – najważniejsze zmiany, jakie wejdą w dniu 1 kwietnia 2024 r. / szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 30-01-2024, Wrocław - DS/0003/War/2024

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jakie wejdą od 1 kwietnia 2024 r.

Uwaga: link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 14.00.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – najważniejsze zmiany, jakie wejdą w dniu 1 kwietnia 2024 r. / szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 30-01-2024, Wrocław - DS/0047/War/2023

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jakie wejdą od 1 kwietnia 2024 r.

Praktyczne zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurach Prawa budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 16-01-2024, Katowice - SL/0002/Std/2024

Jakie obowiązki, prawa i przywileje ma inwestor a jakie urzędnik administracji budowlanej. Omówienie podstawowych zasad postępowania administracyjnego w procedurach Prawa budowlanego oraz wybranych problematycznych zagadnień z nimi związanych.

Warsztaty dla dzieci gr II pt. "Zabawa w chowanego z budynkami"
szkolenie archiwalne z dnia 13-01-2024, Gdańsk - PO/0002/War/2024

Zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją multimedialną i dyskusją.

Warsztaty dla dzieci gr I pt. "Zabawa w chowanego z budynkami"
szkolenie archiwalne z dnia 13-01-2024, Gdańsk - PO/0001/War/2024

Zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją multimedialną i dyskusją.

Mistrz negocjacji-rozszerzenie
szkolenie archiwalne z dnia 09-01-2024, Gdańsk - PO/0082/Std/2023

Szkolenie zawiera opis procesu negocjacyjnego oraz wiedzę jak skutecznie negocjować na wszystkich jego etapach. W wersji rozszerzonej zostaną również przećwiczone elementy pracy z obiekcjami i zastrzeżeniami podczas negocjacji.

JAK ZAWSZE MIEĆ CZAS I SKUTECZNIE REALIZOWAĆ CELE? o skutecznym planowaniu pracy w zawodzie architekta (online)
szkolenie archiwalne z dnia 14-12-2023, Poznań - WP/0079/Std/2023

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej metod i technik planowania pracy architekta, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety.
Poznanie przyczyn prokrastynacji, odwlekania realizacji celów, braku motywacji oraz metody projektowania celów indywidualnych i wyboru priorytetów w branży architektonicznej.

Architekcie! A co jeśli nie masz racji? W uścisku przekonań i nawyków – webinar
szkolenie archiwalne z dnia 13-12-2023, Katowice - SL/0080/Std/2023

Jakie są moje przekonania wspierające a jakie ograniczające?
Metody pracy nad zmianą przekonań ograniczających na te wspierające.

Przeniesienie praw autorskich do utworu architektonicznego
szkolenie archiwalne z dnia 12-12-2023, Gdańsk - PO/0078/Std/2023

Szkolenie przybliży jego uczestnikom definicję utworu architektonicznego w rozumieniu prawa autorskiego, przedstawiając przykłady takich efektów pracy architektów, które mogą i które nie mogą być objęte ochroną prawnoautorską. Ponadto w czasie szkolenia architekci dowiedzą się o podziale praw autorskich do projektu na prawa majątkowe i osobiste, a także o praktycznych i ekonomicznych konsekwencjach wynikających z tego podziału. Następnie zaprezentowane będą podstawy korzystania przez inwestorów z praw autorskich do projektu. Jedną z tych podstaw jest umowa z projektantem, wobec czego omówione zostaną możliwe postanowienia umowne, a w ich kontekście – pozycję architekta w negocjacjach z inwestorem.

Warsztaty świąteczne - II grupa - STACJONARNE
szkolenie archiwalne z dnia 09-12-2023, Gdańsk - PO/0042/War/2022

Tworzenie wieńców świątecznych w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Warsztaty świąteczne - I grupa - STACJONARNE
szkolenie archiwalne z dnia 09-12-2023, Gdańsk - PO/0041/War/2022

Tworzenie wieńców świątecznych w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Uchwała Krajobrazowa Gdańska – jak projektować zgodnie z zasadami
szkolenie archiwalne z dnia 08-12-2023, Gdańsk - PO/0077/Std/2023

- struktura Uchwały Krajobrazowej Gdańska z podziałem na obszary
- definicja reklamy
- typy szyldów i reklam, nomenklatura UKG
- przepisy ogólne i szczegółowe – omówienie dla najczęściej stosowanych typów reklamy
- procedury związane ze zgłoszeniem reklamy

„Kolor w projekcie architektonicznym 2023” /szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 07-12-2023, Wrocław - DS/0042/War/2023

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy w zakresie "Koloru w projekcie architektonicznym "

Miejsce szkolenia : Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2
Przestrzeń dydaktyczna – Tuba (poziom 1)

Architekt jak Challenger, czyli jak budować relacje biznesowe oraz sprzedawać usługi architektoniczne nie sprzedając i nie będąc sprzedawcą – webinar on line
szkolenie archiwalne z dnia 29-11-2023, Katowice - SL/0076/Std/2023

Czym obecnie jest sprzedaż usług w branży architektonicznej i co decyduje o jej sukcesie? Jak edukować inwestorów i klientów, rozpoznawać ich prawdziwe potrzeby?

BUDYNKI ZEROenergetyczne / ZEROemisyjne" /szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 28-11-2023, Wrocław - DS/0041/War/2023

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady projektowania i budowy budynków zeroenergetycznych. Zaprezentowane zostaną przykłady tego rodzaju budynków w różnych technologiach oraz omówione korzyści płynące z zastosowania standardu pasywnego dla przyszłych użytkowników. Na szkoleniu omówione zostaną możliwości łączenia standardu pasywnego z wykorzystaniem mikro źródeł energii odnawialnej dzięki czemu obiekty mogą stać się zero- lub dodatnio-energetyczne.

Uwaga: Link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 14.00

Nie pali się!
szkolenie archiwalne z dnia 24-11-2023, Rzeszów - PK/0064/Std/2023

Zasady sytuowania i parametry techniczno-użytkowe budynków w świetle obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Przygotowanie dokumentacji projektowej w nawiązaniu do zmian w Prawie budowlanym i aktach wykonawczych.

Architekcie, a co jeśli nie masz racji? W uścisku przekonań i nawyków (webinar online)
szkolenie archiwalne z dnia 23-11-2023, Poznań - WP/0069/Std/2023

Skąd się bierze w ludziach potrzeba udowadniania własnych racji?
Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej tego, jak udowadnianie racji wpływa na relacje z inwestorami i klientami – konsekwencje takich postaw.
Prezentacja czym są przekonania i nawyki, skąd się biorą i czy można je zmieniać.
Podział na przekonania wspierające i ograniczające, jakie są konsekwencje trwania w nich.
Poznanie sposobów jak zmieniać złe nawyki na dobre.

Warsztaty dla młodych twórców II grupa "Kolorowe wiatrakowe - żuławscy sąsiedzi w Gdańsku"
szkolenie archiwalne z dnia 18-11-2023, Gdańsk - PO/0040/War/2023

„Kolorowe-wiatrakowe” to warsztaty rodzinne, na których będzie można poznać architekturę regionalną okolic Gdańska. Mają na celu przybliżyć najmłodszym tradycyjne budownictwo Żuław Wiślanych i elementy dawnej architektury technicznej, związanej z funkcjonowaniem Delty Wisły. Podczas spotkania uczestnicy zbudują z dostarczonych materiałów model wiatraka odwadniającego. Treść zajęć oparta jest na informacjach zawartych w książce dla dzieci, stworzonej przez autorkę projektu, pt. „Raptularz Żuławski czyli sekretny dziennik poszukiwacza skarbów” (2019).

Warsztaty dla młodych twórców I grupa "Kolorowe wiatrakowe - żuławscy sąsiedzi w Gdańsku"
szkolenie archiwalne z dnia 18-11-2023, Gdańsk - PO/0039/War/2023

„Kolorowe-wiatrakowe” to warsztaty rodzinne, na których będzie można poznać architekturę regionalną okolic Gdańska. Mają na celu przybliżyć najmłodszym tradycyjne budownictwo Żuław Wiślanych i elementy dawnej architektury technicznej, związanej z funkcjonowaniem Delty Wisły. Podczas spotkania uczestnicy zbudują z dostarczonych materiałów model wiatraka odwadniającego. Treść zajęć oparta jest na informacjach zawartych w książce dla dzieci, stworzonej przez autorkę projektu, pt. „Raptularz Żuławski czyli sekretny dziennik poszukiwacza skarbów” (2019).

Architekt jak challenger, czyli jak budować relacje biznesowe oraz sprzedawać usługi architektoniczne nie sprzedając i nie będąc sprzedawcą (webinar online)
szkolenie archiwalne z dnia 16-11-2023, Poznań - WP/0068/Std/2023

Prezentacja modelu Challanger, czyli nowoczesnego podejścia do budowania relacji biznesowych oraz sprzedaży usług architektonicznych. Poznanie stylów biznesowych i omówienie czym jest pierwiastek Challanger u eksperta branży architektonicznej. Prezentacja podstawowych technik nowoczesnego podejścia do sprzedaży. Zasady przejęcia kontroli nad relacją biznesową i procesem sprzedaży.

Przepisy budowlane dotyczące nasłonecznienia mieszkań, szkół i placów zabaw.
szkolenie archiwalne z dnia 14-11-2023, Katowice - SL/0070/Std/2023

Podstawowe terminy dotyczące nasłonecznienia oraz obowiązujące przepisy i ich interpretacje. Wykreślanie linijki słońca w praktyce.

Reforma planowania przestrzennego /szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 09-11-2023, Wrocław - DS/0037/War/2023

Celem szkolenia jest przedstawienie głównych założeń i zmian wynikających z reformy planowania przestrzennego.

Reforma planowania przestrzennego /szkolenie stacjonarne w siedzibie DSOIA RP we Wrocławiu
szkolenie archiwalne z dnia 09-11-2023, Wrocław - DS/0028/War/2023

Celem szkolenia jest przedstawienie głównych założeń i zmian wynikających z reformy planowania przestrzennego.

Webinar nr 3 z cyklu szkoleń z wycen projektów. Moja sprawdzona metoda na poprawnie wykonaną wycenę wielobranżowej dokumentacji projektowej"
szkolenie archiwalne z dnia 07-11-2023, Gdańsk - PO/0063/Std/2023

Czterech architektów wyceni jeden temat - Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Zapisy zamykamy 2h przed szkoleniem.

Reforma planowania przestrzennego (szkolenie online)
szkolenie archiwalne z dnia 07-11-2023, Poznań - WP/0062/Std/2023

Przedstawienie najważniejszych informacji o nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003, która została uchwalona dnia 7 lipca 2023 r.

Najważniejsze zmiany obejmą wprowadzenie nowego aktu planistycznego – planu ogólnego gminy w miejsce studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zintegrowanego planu inwestycyjnego.

Zmieniają się także zasady uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Istotnej modyfikacji ulegają przepisy dotyczące partycypacji społecznej w uchwalaniu aktów planowania przestrzennego.

Omówienie nowych definicji planistycznych i przepisów przejściowych.

Nie pali się!
szkolenie archiwalne z dnia 03-11-2023, Rzeszów - PK/0075/Std/2019

Zasady sytuowania i parametry techniczno-użytkowe budynków w świetle obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Przygotowanie dokumentacji projektowej w nawiązaniu do zmian w Prawie budowlanym i aktach wykonawczych.

SZTUKA MEDIACJI, czyli jak efektywnie rozwiązać (prawie) każdy konflikt (szkolenie on-line)
szkolenie archiwalne z dnia 30-10-2023, Wrocław - DS/0036/War/2023

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą na temat umiejętności prowadzenia mediacji oraz rozwiązywania konfliktów.

Link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 14.00.

Jak Architekt może wygrać z manipulacjami? rozpoznanie gry, obrona i … czasami kontratak (webinar online)
szkolenie archiwalne z dnia 26-10-2023, Poznań - WP/0057/Std/2023

Poznanie przyczyn skąd się bierze w ludziach potrzeba manipulacji.

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej tego, jak manipulacje wpływają na relacje z inwestorami i klientami oraz poznanie technik i sposobów, jak skutecznie się przed nią bronić.

Analiza tematu - czy mogą być „dobre manipulacje”?

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 24-10-2023, Wrocław - DS/0038/War/2023

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

EFEKTYWNE SPOTKANIA ARCHITEKTA - jak profesjonalnie prowadzić rozmowy z inwestorami i klientami oraz budować wartościowe relacje (szkolenie on-line)
szkolenie archiwalne z dnia 24-10-2023, Wrocław - DS/0040/War/2022

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą efektywnej komunikacji podczas spotkań biznesowych/ Uczestnicy dowiedzą się jak profesjonalnie prowadzić rozmowy z inwestorami i klientami oraz budować wartościowe relacje/


Link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz/ 14/00/

Zmiany w ustawie Prawo budowlane w 2023 r.
szkolenie archiwalne z dnia 24-10-2023, Gdańsk - PO/0055/Std/2023

Omówienie najnowszych zmian w Prawie budowlanym i przepisach wykonawczych. Nowe instrumenty lokalizowania inwestycji po wejściu w życie reformy w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem przepisów przejściowych


Zapisy na szkolenie zamykamy w dniu szkolenia o godz. 14.00.
Po godzinie 14 zostaną wygenerowane tokeny dla zapisanych uczestników.

BUDOWANIE WŁASNEJ MARKI W INTERNECIE
szkolenie archiwalne z dnia 21-10-2023, Olsztyn - WM/0050/Std/2023

Zagadnienia:
1. Podstawy marketingu internetowego - podstawowe pojęcia, kanały dystrybucji treści, narzędzia
2. Strona internetowa - na co warto zwrócić uwagę tworząc swoją firmową stronę WWW, czym jest SEO i jak mogę
samodzielnie poprawić pozycję witryny w Google.
3. Social media marketing - strategia w social media, algorytmy Facebooka, tworzenie treści w mediach
społecznościowych, przydatne narzędzia.

ODWOŁANIE szkolenia: Przepisy budowlane dotyczące nasłonecznienia mieszkań, szkół i placów zabaw.
szkolenie archiwalne z dnia 17-10-2023, Katowice - SL/0051/Std/2023

Podstawowe terminy dotyczące nasłonecznienia oraz obowiązujące przepisy i ich interpretacje. Wykreślanie linijki słońca w praktyce.

Omówienie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
szkolenie archiwalne z dnia 10-10-2023, Gdańsk - PO/0048/Std/2023

W trakcie szkolenia omówione zostanie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). Wykład zakończony będzie panelem dyskusyjnym, podczas którego będzie można podzielić się własnymi doświadczeniami i poznać stanowiska, problemy i oczekiwania na styku współpracy projektanta – rzeczoznawcy pożarowego – funkcjonariusza PSP przeprowadzającego czynności odbiorowe.

HoReCa/arch: trendy rynku, współpraca z inwestorem, praktyczne przykłady realizacji: hotele, restauracje, kawiarnie, apartamenty krótkoterminowe/szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 05-10-2023, 10-117 Olsztyn - WM/0034/War/2023

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu projektowania hoteli, restauracji oraz kawiarni.

Miejsce szkolenia : Hotel TIFFI Boutique
ul. Żeglarska 7
Olsztyn

Seminarium i warsztaty ZWCAD 2024
szkolenie archiwalne z dnia 28-09-2023, Warszawa - MA/0033/War/2023

- pokaz i omówienie nowości ZWCAD 2024
- ćwiczenia praktyczne w programie
- możliwość technicznej / handlowej konsultacji
- sekcja Q&A, wymiana doświadczeń

HoReCa/arch: trendy rynku, współpraca z inwestorem, praktyczne przykłady realizacji: hotele, restauracje, kawiarnie, apartamenty krótkoterminowe/szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 20-09-2023, Wrocław, ul. Legnicka 48 b budynek A, piętro 5 - DS/0032/War/2023

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu projektowania hoteli, restauracji oraz kawiarni.

Miejsce szkolenia : Hotel „Element by Westin”
szkolenie w Business Garden Wrocław, ul. Legnicka 48
budynek A, piętro 5

Jak prowadzić biznes, by generował zysk dla firmy oraz wynagrodzenie dla jej właściciela
szkolenie archiwalne z dnia 19-09-2023, Gdańsk - PO/0042/Std/2023

Zbudowanie świadomości konsekwencji utrzymywania niskich cen dla wszystkich obszarów biznesowych.
Przypomnienie jak w prawidłowy sposób podejść do wyceny projektów.
Wyliczania celu finansowego tak, by biznes był w stanie pokryć koszty, zapłacić właścicielowi firmy wynagrodzenie i wygenerować zysk dla firmy celu finansowego.
Pokazanie jak zmiana ceny na wyższą zmienia strategię biznesu w szczególości segment klienta, do którego są kierowane usługi.

Szkolenie z Prawa zamówień publicznych - część 2 ”/szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 18-09-2023, Wrocław - DS/0031/War/2023

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona problematyka prawa zamówień publicznych

Szkolenie z Prawa zamówień publicznych - część 2 ”/szkolenie stacjonarne w siedzibie DSOIA RP
szkolenie archiwalne z dnia 18-09-2023, Wrocław - DS/0029/War/2023

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona problematyka prawa zamówień publicznych

Architekci ogniskują się
szkolenie archiwalne z dnia 15-09-2023, Gdańsk - PO/0027/War/2023

Spotkajmy się w nieformalnej atmosferze by porozmawiać o nas, architekturze, zawodzie, naszej przyszłości i nie tylko...

Omówienie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie dotyczącym ochrony przeciwpożarowej
szkolenie archiwalne z dnia 05-09-2023, Gdańsk - PO/0040/Std/2023

W trakcie szkolenia omówione zostanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225), które w głównej mierze określa wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące budynków nowoprojektowanych oraz poddawanych przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania. Wykład zakończony będzie panelem dyskusyjnym, podczas którego będzie można podzielić się własnymi doświadczeniami i poznać stanowiska, problemy i oczekiwania na styku współpracy projektanta – rzeczoznawcy pożarowego – funkcjonariusza PSP przeprowadzający czynności odbiorowe.

Szkolenie z Prawa zamówień publicznych - część 1 ”/szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 04-09-2023, Wrocław - DS/0030/War/2023

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona problematyka prawa zamówień publicznych.

Link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia .

Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym.
szkolenie archiwalne z dnia 11-07-2023, Katowice - SL/0038/Std/2023

Podstawowe informacje, przepisy i zasady projektowania instalacji wentylacji w budownictwie mieszkaniowym oraz wentylacja i oddymianie garaży. Przykłady rozwiązań i typowe błędy.

HoReCa/arch: trendy rynku, współpraca z inwestorem, praktyczne przykłady realizacji: hotele, restauracje, kawiarnie, apartamenty krótkoterminowe.
szkolenie archiwalne z dnia 22-06-2023, Szczecin - ZP/0024/War/2023

Polska branża hotelarska jest nadal w fazie rozwoju. Pomimo epidemii koronawirusa i napaści Rosji na Ukrainę można nadal spodziewać się kolejnych otwarć hoteli a wcześniej zleceń projektowania nowych lub zmian aranżacji istniejących budynków. Jak pracownie architektoniczne mogą ułatwić sobie pracę? Jak znaleźć złoty środek pomiędzy estetyką i funkcjonalnością? Jak sprostać wyzwaniu stworzenia obiektu, który nie podąża ślepo za szybko przemijającymi trendami, tylko wytrzyma próbę czasu i po 10 czy 15 latach będzie nadal ciekawy i świeży a przy tym funkcjonalny dla gości i obsługi hotelu…?

Program:
11:45 - 12:00 Rejestracja gości.
12:00 - 12:15 Michał Jakubowski „HIMACS: higiena, ognioodporność, wytrzymałość - nieskończone możliwości projektowe dla HoReCa”.
12:15 - 12:35 Adam Nizio „Dobre praktyki w wyposażaniu obiektów hotelowych, case studies Polflor”.
12:35 – 12:55 Michał Jakubowski „Folia Benif – Najprostszy sposób na drugie życie Twojego wnętrza”.
12:55 – 13:15 Piotr Frąckowiak „Trwałe plamoodporne wykładziny dywanowe SmartStrand”.
13:15 - 13:35 Maciej Olejniczak „Drzwi obrotowe – doskonały wiatrołap”.
13:35 - 13:45 Przerwa na kawę.
13:45 - 14:40 Wojciech Łopaciński „Prosimy, tylko tego nam nie róbcie...”
Ok. 14:40 Zwiedzanie ibis Styles Szczecin Stare Miasto.

„Aspekty technologiczne w konserwacji i ochronie zabytków architektury. Elewacje obiektów zabytkowych”- wykład stacjonarny w Jeleniej Górze
szkolenie archiwalne z dnia 22-06-2023, ul. Bankowa 27 - DS/0021/War/2023

Program wykładu:

• Nowoczesne techniki oczyszczania powierzchni w konserwacji elewacji i wnętrz,
• Konserwacja i restauracja wątków ceglanych i kamiennych,
• Renowacja tynków i ochrona strefy cokołowej budynków,
• Pytania i odpowiedzi.

Omawiane rozwiązania technologiczne będą bogato ilustrowane przykładami realizacji i sposobów rozwiązania napotkanych problemów technicznych.

Wykład odbędzie się w Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze.

„Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę- w świetle przepisów Kpa i ustawy Prawo budowlane”/szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 20-06-2023, Wrocław - DS/0023/War/2023

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona problematyka uzyskiwania pozwolenia na budowę w świetle przepisów Kpa i ustawy Prawo budowlane.
Link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia po zebraniu zgłoszeń.

„Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę- w świetle przepisów Kpa i ustawy Prawo budowlane”/szkolenie stacjonarne w siedzibie DSOIA RP
szkolenie archiwalne z dnia 20-06-2023, Wrocław - DS/0022/War/2023

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona problematyka uzyskiwania pozwolenia na budowę w świetle przepisów Kpa i ustawy Prawo budowlane.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie DSOIA RP we Wrocławiu.

Technologie w renowacji elewacji otynkowanych
szkolenie archiwalne z dnia 15-06-2023, Szczecin - ZP/0036/Std/2023

Elewacja tynkowana jest najczęściej występującym sposobem opracowania
powierzchni elewacji. Powodem tego jest duża dowolność pod względem kształtowania formy, faktury i koloru. Tradycyjne tynki elewacyjne wykonywane były na bazie spoiwa wapiennego, potem cementowego, dekorowane sztukateriami a ich powierzchnia opracowywana fakturalnie i malowana. Tynki w ekspozycji zewnętrznej niszczone są przez deszcz, glony oraz wodę i sole podciągane kapilarnie. Prowadzi to do powstawania uszkodzeń tynków, powłok oraz utraty estetyki wyglądu budowli. W renowacji elewacji a zwłaszcza w konserwacji zabytków potrzebna jest przede wszystkim specjalistyczna wiedza projektantów, nadzór konserwatorski oraz profesjonalne wykonawstwo. Odpowiednio dobrana do występujących w danym obiekcie problemów technologia prac, pozwoli uratować piękno zabytkowych elewacji a współczesnym zapewni skuteczną i trwałą ochronę.

Program
• przegląd technologii oczyszczania
• wzmacnianie tynków i muru
• renowacja tynków na podłożach zasolonych
• renowacja tynków na podłożach niezasolonych
• renowacja gzymsów i sztukaterii
• grunty i powłoki malarskie
• pytania i odpowiedzi

"Projektowanie uniwesalne - jak projektować z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami "
szkolenie archiwalne z dnia 14-06-2023, Wrocław - DS/0020/War/2023

Program szkolenia :
CZĘŚĆ 1 - szkolenie świadomościowe
1. Wstęp do szkolenia.
Krótkie wprowadzenie w temat niepełnosprawności.
2. Zadania - wczucie się w osobę z niepełnosprawnością:
• niepełnosprawność ruchu: wykonanie wskazanych zadań przy
użyciu wózka inwalidzkiego, chodzika, kul ortopedycznych, z
zablokowaną manualnością kończyn górnych,
• niepełnosprawność wzroku: wykonanie wskazanych zadań przy
użyciu laski i gogli imitujących wady wzroku.
3. Dyskusja - wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń. Jaki to ma wpływ
na projektowanie.
PRZERWA 15 min
CZĘŚĆ 2 - szkolenie techniczne 220 min
4. Wprowadzenie do tematu dostępności w uregulowaniach
prawnych i w kontekście ergonomii.
5. Otoczenie budynku - wymogi dostępności.
6. Strefa wejściowa - jak ją zaprojektować z uwzględnieniem potrzeb
osób ze szczególnymi potrzebami.
7. Komunikacja pionowa i pozioma - zasady kształtowania
dostępnych stref komunikacyjnych, nowoczesne rozwiązania
poprawiające dostępność.
PRZERWA 15 min
8. Strefa sanitarna - parametry, rozwiązania techniczne, dobór
wyposażenia (np. rodzaje umywalek, kranów, misek sedesowych,
prysznicy), kolorystyka.
9. Środowisko pracy i mieszkania dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
10.Dyskusja

Metodologia sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
szkolenie archiwalne z dnia 13-06-2023, Katowice - SL/0034/Std/2023

W jaki sposób wyznaczamy roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, energię końcową czy nieodnawialną energię pierwotną. Jakie są możliwości zmniejszenia wskaźnika EP. Na jakie najczęściej popełniane błędy należy zwracać uwagę

„Aspekty technologiczne w konserwacji i ochronie zabytków architektury. Elewacje obiektów zabytkowych”- wykład stacjonarny we Wrocławiu
szkolenie archiwalne z dnia 12-06-2023, Wrocław - DS/0019/War/2023

Program wykładu:

• Nowoczesne techniki oczyszczania powierzchni w konserwacji elewacji i wnętrz,
• Konserwacja i restauracja wątków ceglanych i kamiennych,
• Renowacja tynków i ochrona strefy cokołowej budynków,
• Pytania i odpowiedzi.

Omawiane rozwiązania technologiczne będą bogato ilustrowane przykładami realizacji i sposobów rozwiązania napotkanych problemów technicznych.

Wykład odbędzie się w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu.

Stwierdzenie nieważności planu miejscowego - warsztaty online
szkolenie archiwalne z dnia 01-06-2023, Poznań - WP/0033/Std/2023

Zaznajomienie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi nieważności planu miejscowego w trybie nadzorczym i na podstawie skargi do sądu administracyjnego oraz skutki stwierdzenia nieważności planu miejscowego.

Ochrona przeciwpożarowa budynków – część 1. Wymagania dotyczące dróg pożarowych w zabudowie wielorodzinnej.
szkolenie archiwalne z dnia 31-05-2023, Katowice - SL/0029/Std/2023

Aktualne przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe. Wybrane zagadnienia dotyczące dróg pożarowych.

Warsztaty dla dzieci gr II "MOST, WIADUKT I KŁADKA"
szkolenie archiwalne z dnia 27-05-2023, Gdańsk - PO/0018/War/2023

Zajęcia praktyczne połączone z prezentacją multimedialną i dyskusją nt. klasyfikacji funkcjonalnej i konstrukcyjnej przepraw mostowych.

Warsztaty dla dzieci gr I "MOST, WIADUKT I KŁADKA"
szkolenie archiwalne z dnia 27-05-2023, Gdańsk - PO/0016/War/2023

Zajęcia praktyczne połączone z prezentacją multimedialną i dyskusją nt. klasyfikacji funkcjonalnej i konstrukcyjnej przepraw mostowych.

ARCHITEKTURA BRAKÓW/NADMIARÓW – projektowe i techniczne rozwiązania wyzwań związanych z klimatem jakie stawiane są przed architektami i inwestorami / szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 25-05-2023, Wrocław - DS/0015/War/2023

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z wyzwaniami klimatycznymi stojącymi przed branżą architektoniczno-budowlaną. Zostanie omówiona tematyka certyfikacji budynków, cyrkularności architektury, zrównoważonego budownictwa opartego na najnowocześniejszych technologiach oraz rozwiązaniach projektowych związanych ze zmianami klimatu.

Szkolenie odbędzie się w budynku Quickwork,
budynek Quorum D, 1 piętro,
ul. Sikorskiego 26-28 Wrocław
duża sala konferencyjna

Quorum to jedna z największych inwestycji deweloperskich we Wrocławiu. Kompleks przy ul. Sikorskiego na wrocławskim Szczepinie składać się będzie z pięciu budynków o łącznej powierzchni 100 tys. mkw. wielofunkcyjnej powierzchni do pracy, życia i rekreacji. Powstaną tu przestrzenie biurowe, handlowe, usługowe i mieszkalne. Dominantą kompleksu będzie wieża o wysokości 140 metrów, która będzie drugim co do wysokości budynkiem w stolicy Dolnego Śląska. Pierwszy do użytku został oddany budynek Quorum D. Obiekt oferuje swoim przyszłym najemcom ponad 16 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na 6 kondygnacjach. Na terenie budynku znajdują się liczne udogodnienia, takie jak parking na ponad 280 samochodów oraz wewnętrzne, zielone patio, które pozwoli na relaks w czasie dnia pracy. Standard i rozwiązania wdrażane w budynku Quorum D pozwoliły osiągnąć międzynarodowy certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Podobnie jak całe portfolio Cavatina Holding, biurowiec posiada także certyfikację WELL Health-Safety Rating.

Zmiany w Prawie budowlanym 2023
szkolenie archiwalne z dnia 23-05-2023, Katowice - SL/0028/Std/2023

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane przewiduje kolejne duże zmiany. Jakie zmiany nas czekają?

Cena architektury. Finanse architekta
szkolenie archiwalne z dnia 11-05-2023, Rzeszów - PK/0024/Std/2023

Spotkamy się i porozmawiamy na temat wyceny usług architektonicznych. Podyskutujemy o ryzyku prowadzenia małych, średnich i większych firm projektowych. Wymienimy poglądy dotyczące ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej architektów IARP i pracowni architektonicznych.

Prawa autorskie w umowie o prace projektowe
szkolenie archiwalne z dnia 27-04-2023, Poznań - WP/0016/Std/2023

Przedstawienie wiedzy o istotnych postanowieniach umowy o prace projektowe z punktu widzenia projektanta i zabezpieczenia jego interesów, w szczególności dotyczących praw autorskich w zakresie ich przeniesienia lub dotyczących udzielenia licencji.
Przekazanie informacji o uniwersalnych zasadach sporządzania umowy o prace projektowe w zakresie praw autorskich.
Omówienie przykładowych postanowień umownych.

Prawo Budowlane 2023
szkolenie archiwalne z dnia 27-04-2023, Białystok - PD/0026/Std/2023

Prawo budowlane 2023 - zmiany.

„Projektowanie budynków z uwzględnieniem potrzeb ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami (osoby z niepełnosprawnościami )” / SZKOLENIE STACJONARNE w siedzibie DSOIA RP
szkolenie archiwalne z dnia 26-04-2023, Wrocław - DS/0025/Std/2023

Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych, zasady wiedzy technicznej oraz dobre praktyki inżynierskie.

Projekt budowlany w postaci elektronicznej, praktyczne aspekty stosowania procedury - UWAGA: SZKOLENIE STACJONARNE, W OPOLU
szkolenie archiwalne z dnia 26-04-2023, Opole - OP/0038/War/2022

Cele warsztatów:
- poznanie zasad towarzyszących składaniu projektu lub wnisoków drogą elektroniczną
- przykłady praktyczne

Ocieplenia od strony wewnętrznej. Zasady realizacji oraz przykłady.
szkolenie archiwalne z dnia 25-04-2023, Gdańsk - PO/0023/Std/2023

Szkolenie obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z termomodernizacją obiektów od strony wewnętrznej. W szkoleniu poruszone zostaną zarówno zagadnienia prawne jak i zaprezentowane zostaną wiodące rozwiązania dostępne na rynku. Omówione zostaną wady i zalety rozwiązań.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARCHITEKTA W ASPEKCIE DOŚWIADCZEŃ SĄDU DYSCYPLINARNEGO DSOIA RP W LATACH 2003-2023/SZKOLENIE STACJONARNE w siedzibie DSOIA RP
szkolenie archiwalne z dnia 25-04-2023, Wrocław - DS/0052/Std/2021

Szkolenie dotyczy kwestii odpowiedzialności architektów a w szczególności odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących architektów .
Szkolenie ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania:
- Jakie są obowiązki architektów ?
- Co grozi architektom naruszającym obowiązujące ich przepisy ?
- Jak można uniknąć kłopotów ?

Prawa autorskie w inwestycjach budowlanych
szkolenie archiwalne z dnia 20-04-2023, Poznań - WP/0015/Std/2023

Przekazanie wiedzy o prawach autorskich do dokumentacji projektowej, ich ochronie, przenoszeniu praw lub wyłącznym upoważnieniu do korzystania z dokumentacji projektowej, uniwersalnych zasadach przy sporządzaniu umów dotyczących praw autorskich oraz wybranych przykładach dozwolonego użytku chronionych utworów istotnych dla inwestycji budowlanych.

"Umowa o prace projektowe"
szkolenie archiwalne z dnia 19-04-2023, Szczecin - ZP/0021/Std/2023

1. Niezbędne postanowienia umowy o prace projektowe
2. Dodatkowe postanowienia umowy o prace projektowe
3. Postanowienia umowy o prace projektowe dotyczące praw autorskich

ARCHITEKTURA BRAKÓW/NADMIARÓW – projektowe i techniczne rozwiązania wyzwań związanych z klimatem jakie stawiane są przed architektami i inwestorami.
szkolenie archiwalne z dnia 19-04-2023, Szczecin - ZP/0013/War/2023

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z wyzwaniami klimatycznymi stojącymi przed branżą architektoniczno-budowlaną. Zostanie omówiona tematyka certyfikacji budynków, cyrkularności architektury, zrównoważonego budownictwa opartego na najnowocześniejszych technologiach oraz rozwiązaniach projektowych związanych ze zmianami klimatu.

Program:
11:45 – 12:00 Rejestracja uczestników.
12:00 – 12:20 arch. Jan Gałecki „ETFE: Green. Smart. Profitable. Vector Foiltec”.
12:20 – 12:40 Darek Podobas „Glass – Seems like magic”.
12:40 – 13:00 Aleksander Białas „Aluminiowe systemy okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych w dobie zaostrzających się wymagań".
13:00 – 13:30 Przerwa, poczęstunek, rozmowy kuluarowe.
13:30 – 14:00 Ewa Kowalska – Ocneanu „Wyzwania zrównoważonego projektowania”.
14:00 – 14:40 arch. Marcin Jackowiak , arch. Krzysztof Sokołowski, "Posejdon - od projektu do realizacji".
ok. 14:50 Zwiedzanie Kompleksu Usługowego Posejdon.

Wspieranie renowacji zasobu budowlanego w kierunku budownictwa zeroenergetycznego.
szkolenie archiwalne z dnia 18-04-2023, Katowice - SL/0022/Std/2023

Jakie są możliwości finansowania poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii dla budynków istniejących oraz nowoprojektowanych.
Charakterystyka energetyczna budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej, audyt energetyczny budynku - rola dokumentów i sposoby ich sporządzania.

Warsztaty dla młodych twórców gr II pt "Latarnie morskie"
szkolenie archiwalne z dnia 15-04-2023, Gdańsk - PO/0012/War/2023

Warsztaty plastyczne na bazie tekstu literackiego i prezentacji audiowizualnej na temat polskich latarni morskich

Warsztaty dla młodych twórców gr I pt "Latarnie morskie"
szkolenie archiwalne z dnia 15-04-2023, Gdańsk - PO/0011/War/2023

Warsztaty plastyczne na bazie tekstu literackiego i prezentacji audiowizualnej na temat polskich latarni morskich

„Omówienie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie bezpiecznego usytuowania budynków ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej”.
szkolenie archiwalne z dnia 12-04-2023, Wrocław - DS/0018/Std/2023

Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania obowiązujących przepisów określonych
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Zmiany w Prawie budowlanym 2023 – szkolenie w Częstochowie
szkolenie archiwalne z dnia 05-04-2023, Częstochowa - SL/0017/Std/2023

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane przewiduje kolejne duże zmiany. Jakie zmiany nas czekają?

ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE W PRACY ARCHITEKTA
szkolenie archiwalne z dnia 04-04-2023, Szczecin - ZP/0013/Std/2023

• Strategie negocjacji - współpraca czy rywalizacja?
• Jakie są zasady efektywnych negocjacji?
• Techniki negocjacyjne - „must have” skutecznych negocjacji.
• Na czym polega sztuka zamknięcia negocjacji oraz jak budować mosty?
• Częste błędy negocjatorów.

STACJONARNA Debata "Dwa spojrzenia, wspólny cel - jakość, standardy i architektura"
szkolenie archiwalne z dnia 04-04-2023, Gdańsk - PO/0014/Std/2023

Co nas łączy? Jak działamy? Oczekiwania dwóch stron.
Wspólne płaszczyzny pracy deweloperów i architektów.
Jakość i standardy dokumentacji projektowej.
Czym kieruje się deweloper szukając architekta vs. dla kogo chce pracować architekt?

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 30-03-2023, Wrocław - DS/0076/War/2021

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

"Jak projektować i aranżować kliniki, przychodnie, gabinety lekarskie, zabiegowe i rehabilitacyjne zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi" / szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 28-03-2023, Wrocław - DS/0010/War/2023

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu i uzupełnienie wiedzy na temat nowoczesnego projektowania obiektów medycznych: gabinetów specjalistycznych, przychodni, ambulatoriów, klinik dentystycznych itp. wraz ze wskazaniem rozwiązań praktycznych.

„Procedury elektronicznego składania dokumentacji celem uzyskania pozwolenia na budowę”/szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 22-03-2023, Wrocław - DS/0009/War/2023

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona problematyka uzyskiwania pozwolenia na budowę w wersji elektronicznej.

ARCHITEKTURA BRAKÓW/NADMIARÓW – projektowe i techniczne rozwiązania wyzwań związanych z klimatem jakie stawiane są przed architektami i inwestorami.
szkolenie archiwalne z dnia 15-03-2023, Poznań - WP/0011/Std/2023

Zapoznanie się z projektowymi i technicznymi rozwiązaniami wyzwań związanych z klimatem jakie stawiane są przed architektami i inwestorami w odniesieniu do rozwiązań związanych ze zmniejszeniem oddziaływania na środowisko na przykładzie m.in. wykorzystania szkła, zastosowania oświetlenia. Zapoznanie się z architekturą cyrkularną. Omówienie problemu śladu węglowego w budownictwie.
Przedstawienie poruszanych zagadnień na przykładach konkretnych rozwiązań. Analiza przypadku.

EFEKTYWNE SPOTKANIA ARCHITEKTA, czyli jak profesjonalnie prowadzić rozmowy z inwestorami i klientami oraz budować wartościowe relacje.
szkolenie archiwalne z dnia 09-03-2023, Szczecin - ZP/0010/Std/2023

a) Jak ważna jest rola komunikacji w budowaniu wiarygodnej postawy w relacjach biznesowych?
b) Efekt pierwszego wrażenia – jak go nie zmarnować przy pierwszym i kolejnym spotkaniu. O co zadbać, jak się przygotować?
c) Podstawowe prawa rządzące procesem komunikacji, czyli co trzeba wiedzieć na temat komunikacji interpersonalnej.
d) Świadomość celu rozmowy i oczekiwanego efektu.
e) Skąd się biorą błędy i bariery komunikacyjne, i dlaczego tak często dochodzi do nieporozumień? Jak dbać o jasność przekazu

"Jak projektować i aranżować kliniki, przychodnie, gabinety lekarskie, zabiegowe i rehabilitacyjne zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi" / szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 08-03-2023, Wrocław - DS/0008/War/2023

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu i uzupełnienie wiedzy na temat nowoczesnego projektowania obiektów medycznych: gabinetów specjalistycznych, przychodni, ambulatoriów, klinik dentystycznych itp. wraz ze wskazaniem rozwiązań praktycznych.

Miejsce szkolenia : MEDICUS Clinic, Plac Strzelecki 24 we Wrocławiu.

Zmiany Rozporządzeń w zakresie geodezji, w tym oznaczenia i nazewnictwo dotyczące budynków
szkolenie archiwalne z dnia 07-03-2023, Szczecin - ZP/0009/Std/2023

1. Zmiany w symbolice map- jak czytać mapy na nowo
2. Nowe opisy ewidencyjne budynków i sposoby opisywania

Cykl szkoleń z wycen projektów. Moja metoda na wykonanie wyceny wielobranżowej dokumentacji projektowej. SZKOLENIE NR 1: "BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI".
szkolenie archiwalne z dnia 28-02-2023, Gdańsk - PO/0007/War/2023

Pięciu architektów wyceni jeden temat - budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami - oraz przedstawi metodę wg której przygotowali wycenę.

Technologie w renowacji elewacji ceglanych i kamiennych.
szkolenie archiwalne z dnia 28-02-2023, Szczecin - ZP/0008/Std/2023

Program szkolenia:
• przegląd technologii oczyszczania
• naprawa rys i wypełnianie pustek w murach
• konsolidacja strukturalna
• naprawa ubytków
• spoinowanie
• impregnacja hydrofobizująca
• pytania i odpowiedzi

Stacjonarne warsztaty dla dzieci "Zielone wyspy w mieście" gr II
szkolenie archiwalne z dnia 25-02-2023, Gdańsk - PO/0006/War/2023

Warsztaty mają na celu pokazać młodym mieszkańcom miasta jak ważną rolę pełni w nim natura. Podczas spotkania uczestnicy będą tworzyć swoją własną "zieloną wyspę", czy to w postaci parku, placu zabaw czy kieszonkowego ogródka....
Kładziemy równocześnie nacisk na ekologię i recykling dlatego materiały użyte do warsztatów będą w większości w pełni biodegradalne.

Stacjonarne warsztaty dla dzieci "Zielone wyspy w mieście" gr I
szkolenie archiwalne z dnia 25-02-2023, Gdańsk - PO/0005/War/2023

Warsztaty mają na celu pokazać młodym mieszkańcom miasta jak ważną rolę pełni w nim natura. Podczas spotkania uczestnicy będą tworzyć swoją własną "zieloną wyspę", czy to w postaci parku, placu zabaw czy kieszonkowego ogródka....
Kładziemy równocześnie nacisk na ekologię i recykling dlatego materiały użyte do warsztatów będą w większości w pełni biodegradalne.

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa Architektów na przykładach szkód i roszczeń
szkolenie archiwalne z dnia 24-02-2023, Szczecin - ZP/0006/Std/2023

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa Architektów na przykładach szkód i roszczeń

„Praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian ustawy Prawo budowlane”. (szkolenie stacjonarne )
szkolenie archiwalne z dnia 22-02-2023, Wrocław - DS/0001/War/2023

Celem szkolenia jest: przedstawienie procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem planowanych zmian ustawy Prawo budowlane.

Komfort ciszy w Twoim biurze
szkolenie archiwalne z dnia 21-02-2023, Rzeszów - PK/0003/War/2023

Niezwykłe szkolenie. Teoria i praktyczne ćwiczenia. Dobieranie odpowiednich rozwiązań akustycznych. Przykłady błędów przy projektowaniu i adaptacji pomieszczeń biurowych.

Zmiany w Prawie budowlanym w 2022 i 2023 roku
szkolenie archiwalne z dnia 13-02-2023, Poznań - WP/0048/Std/2022

Szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian w Prawie budowlanym obowiązujących od: 3 stycznia 2022 r. (m.in. uprawnienia projektanta), 29 stycznia 2022 r., 1 sierpnia i 10 sierpnia 2022 r. (m.in. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, system e-CRUB, portal e-Budownictwo), 9 września 2022 r., 21 września 2022 r., 2 października 2022 r., 1 stycznia 2023 r. (książka obiektu budowlanego), 27 stycznia 2023 r. (dziennik budowy, dokumenty dotyczące budowy) oraz sygnalizację projektu dalszych zmian w Prawie budowlanym.

Ochrona zabytków nieruchomych w Polsce – wybrane aspekty.
szkolenie archiwalne z dnia 10-02-2023, Katowice - SL/0005/Std/2023

Zagadnieniom teoretycznym poświęconym systemowi prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce towarzyszyć będzie prezentacja przykładów dobrych i złych praktyk konserwatorskich.

„Budynki pasywne i energooszczędne w dobie kryzysu klimatycznego i energetycznego oparte o technologię IZODOM”/szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 09-02-2023, Wrocław - DS/0002/War/2023

Celem szkolenia jest : przedstawienie zasad projektowania budynków pasywnych opartych o technologię IZODOM.Uwaga: link do szkolenia zostanie przesłany uczestnikom w dniu szkolenia do godz. 14.00.Prawo autorskie w praktyce projektowania architektonicznego i zawierania umów
szkolenie archiwalne z dnia 31-01-2023, Gdańsk - PO/0004/Std/2023

Podstawowe obszary i zasadny zastosowania prawa autorskiego w twórczości i umowach.

„Podatki 2023 – zmiany . Decyzje na 2023 jakie musi podjąć przedsiębiorca.”/szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 26-01-2023, Wrocław - DS/0037/War/2022

Celem szkolenia jest: przedstawienie zmian podatkowych, które zostały wprowadzone w 2023 r.


Uwaga: link do szkolenia zostanie przesłany uczestnikom w dniu szkolenia do godz. 14.00.„Trwałe rozwiązanie powracających problemów”- prowadzący Paweł Kielar
szkolenie archiwalne z dnia 26-01-2023, Szczecin - ZP/0003/Std/2023

Kropka nad „i” podsumowująca cykl szkoleń dotyczących przyczyn uszkodzeń oraz prawidłowego wykonywania warstw izolacyjnych na balkonach, loggiach, tarasach, oraz w strefach cokołowych.

Program szkolenia:
-Kontekst prawny
-Konfigurowanie warstw na balkonach, tarasach i w strefach cokołowych przy użyciu produktu, który zastępuje
dotychczasowe układy złożone z 3 produktów
-Metodologia prac / materiały

Zmiany w Prawie budowlanym w 2022 r. i 2023 r.
szkolenie archiwalne z dnia 19-01-2023, Szczecin - ZP/0002/Std/2023

Szkolenie ma na celu przedstawienie wybranych zmian w Prawie budowlanym obowiązujących od: 3 stycznia 2022 r. (m.in. uprawnienia projektanta), 29 stycznia 2022 r., 1 sierpnia i 10 sierpnia 2022 r. (m.in. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, system e-CRUB, portal e-Budownictwo), 9 września 2022 r., 21 września 2022 r., 2 października 2022 r., 21 grudnia 2022 r., 1 stycznia 2023 r. (książka obiektu budowlanego), 27 stycznia 2023 r. (dziennik budowy, dokumenty dotyczące budowy), 28 kwietnia 2023 r. (świadectwo charakterystyki energetycznej) oraz projektu dalszych zmian w Prawie budowlanym.

Projektowanie budynków użyteczności publicznej w świetle wytycznych raportowania niefinansowego Unii Europejskiej
szkolenie archiwalne z dnia 19-01-2023, Kraków - MP/0001/Std/2023

1. Wprowadzenie do aspektu zrównoważonego budownictwa w ujęciu ESG i regulacji Unii Europejskiej,
2. Wprowadzenie Taksonomii, czym jest, z czego wynika,
3. Wymogi i wytyczne taksonomii w stosunku do nowych budynków,
4. Kierunki rozwoju i dalsze zmiany,
5. Korelacja Taksonomii z obecnymi na rynku standardami, certyfikacje BREEAM, LEED

Co nas czeka w 2023 roku? Jaką formę opodatkowania wybrać? Ryczałt, KPiR, a może Sp z o.o. i CIT Estoński?
szkolenie archiwalne z dnia 10-01-2023, Gdańsk - PO/0036/War/2022

Optymalne formy opodatkowania dla architektów.
Zmiany formy opodatkowania jeszcze za 2022r. i pułapki czyhające w tym temacie.
Dla kogo CIT Estoński i czy architekt powinien brać pod uwagę taką formę rozliczenia?
Koszty, a wydatki, czy wszystkie wydatki są kosztami, które zmniejszą podatek?

Prawo autorskie w działalności architektów w świetle prawa zamówień publicznych.
szkolenie archiwalne z dnia 16-12-2022, Katowice - SL/0047/Std/2022

Najczęstsze obszary zastosowania prawa autorskiego w pracy architekta.

ARCHITEKT W ROLI MENEDŻERA. ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE. / Warsztaty on line dot. rozwoju kompetencji menedżerskich.
szkolenie archiwalne z dnia 14-12-2022, Wrocław - DS/0034/War/2022

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu
• Świadomość menedżerska, autodiagnoza – DNA lidera.
• Definicje i pojęcia z obszaru budowania, formowania i pracy oraz współpracy zespołu.
• Poznanie metod pracy zespołowej i korzyści wynikających ze współpracy zespołowej.
• Doskonalenie umiejętności komunikowania się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych.

Uwaga: link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 14.00

Prawa i obowiązki projektanta w procesie budowlanym
szkolenie archiwalne z dnia 14-12-2022, Poznań - WP/0044/Std/2022

Przedstawienie podstawowej wiedzy o prawach i obowiązkach projektanta w procesie budowlanym wynikających z Prawa budowlanego. Omówienie najważniejszych praw i obowiązków projektanta zarówno na etapie opracowania projektu budowlanego jak i realizacji robót budowlanych, w tym roli projektanta na budowie i jego zmiany w trakcie jej wykonywania.

Zmiany w Prawie budowlanym w 2022 i 2023 roku
szkolenie archiwalne z dnia 13-12-2022, Gdańsk - PO/0045/Std/2022

Szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian w Prawie budowlanym obowiązujących od: 3 stycznia 2022 r. (m.in. uprawnienia projektanta), 29 stycznia 2022 r., 1 sierpnia i 10 sierpnia 2022 r. (m.in. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, system e-CRUB, portal e-Budownictwo), 9 września 2022 r., 21 września 2022 r., 2 października 2022 r., 1 stycznia 2023 r. (książka obiektu budowlanego), 27 stycznia 2023 r. (dziennik budowy, dokumenty dotyczące budowy) oraz sygnalizację projektu dalszych zmian w Prawie budowlanym.

Rodzinne warsztaty świąteczne - II grupa - STACJONARNE
szkolenie archiwalne z dnia 10-12-2022, Gdańsk - PO/0035/War/2022

Tworzenie wieńców świątecznych w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Rodzinne warsztaty świąteczne - I grupa - STACJONARNE
szkolenie archiwalne z dnia 10-12-2022, Gdańsk - PO/0039/War/2019

Tworzenie wieńców świątecznych w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

EFEKTYWNE PREZENTACJE. BIZNESOWE SPOTKANIA ARCHTEKTÓW / (3 godzinne warsztaty on-line dot. rozwoju kompetencji personalnych)
szkolenie archiwalne z dnia 08-12-2022, Wrocław - DS/0033/War/2022

Coraz częściej w naszym życiu stajemy przed wyzwaniem poprowadzenia prezentacji… niezależnie czy jest to prezentacja naszej firmy u klienta, czy wystąpienie przed szerszym gronem stajemy przed dylematem „Co i jak powiedzieć”. Nasze szkolenie skierowane jest nie tylko do osób, które w swoim życiu (nie tylko zawodowym) stają przed takim pytaniem, ale również do tych, którzy chcą dostać informację zwrotną na temat swoich wystąpień.

Link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 14.00.

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCIEPLEŃ OD WEWNĄTRZ
szkolenie archiwalne z dnia 08-12-2022, Szczecin - ZP/0046/Std/2022

1. Zagadnienia prawne
2. Ocieplenia od strony wewnętrznej wg Generalnego Konserwatora Zabytków
3. Klasyfikacja rozwiązań
4. Ocieplenia cieplno wilgotnościowe dla wybranych rozwiązań
5. Studium przypadku - kamienica w Gdańsku

„PRACE PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANE W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH – ZAGADNIENIA FORMALNE”
szkolenie archiwalne z dnia 07-12-2022, Szczecin - ZP/0008/Konf/2022

Szkolenie online
Zagadnienia :
- Zasób zabytków - wprowadzenie
- Podstawowe akty prawne i definicje - ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zabytek, prace konserwatorskie, historyczny układ urbanistyczny, otoczenie zabytku, ...)
- Formy ochrony zabytków - konsekwencje dla procesów inwestycyjnych
- Ustalenia aktów prawa miejscowego dotyczące obiektów i obszarów zabytkowych (plan zagospodarowania przestrzennego, uchwała krajobrazowa - wytyczne WKZ do projektów ww.)
- Decyzja o warunkach zabudowy i ustalenia celu publicznego dla obiektów zabytkowych – uwarunkowania konserwatorskie
- Projektowanie i prowadzenie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlanego i Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (budowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont, odtworzenie)
- Kompetencje WKZ w procesie inwestycyjnym (wytyczne konserwatorskie, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich, innych działań, opinie odstępstwa o WT, uzgodnienia, …)
- Obowiązki uczestników procesu budowlanego w obiektach zabytkowych (warunki z pozwoleń WKZ – np. zawiadomienia, zgłoszenia, dokumentacje powykonawcze, odbiory)
- Wymagania wobec osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy obiektach zabytkowych
- Uprawnienia WKZ w trakcie wykonywania robót budowlanych w zabytkach – istotne i nieistotne odstąpienia od projektu, prowadzenie prac bez pozwolenia - kary finansowe
- Organizacja administracji ochrony zabytków – organy I i II instancji, teren województwa zachodniopomorskiego (WKZ, Delegatura, MKZ)
- Informacje, formularze, kontakt

Jak projektować i aranżować kliniki, przychodnie, gabinety lekarskie, zabiegowe i rehabilitacyjne, dostosowując je do współczesnych wymagań i przepisów SANEPIDu
szkolenie archiwalne z dnia 01-12-2022, Poznań - WP/0043/Std/2022

Zapoznanie się z wymaganiami projektowymi jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Poznanie zasad wyboru odpowiedniego systemu kontroli dostępu w budynkach opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetach medycznych.

Zmiany w Prawie budowlanym w 2022 i 2023 roku
szkolenie archiwalne z dnia 24-11-2022, Poznań - WP/0042/Std/2022

Szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian w Prawie budowlanym obowiązujących od: 3 stycznia 2022 r. (m.in. uprawnienia projektanta), 29 stycznia 2022 r., 1 sierpnia i 10 sierpnia 2022 r. (m.in. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, system e-CRUB, portal e-Budownictwo), 9 września 2022 r., 21 września 2022 r., 2 października 2022 r., 1 stycznia 2023 r. (książka obiektu budowlanego), 27 stycznia 2023 r. (dziennik budowy, dokumenty dotyczące budowy) oraz sygnalizację projektu dalszych zmian w Prawie budowlanym.

Procedury ustalania geotechnicznych warunków posadowienia jako podstawa właściwego projektowania i realizacji inwestycji. Uwarunkowania prawne.
szkolenie archiwalne z dnia 22-11-2022, Wrocław - DS/0040/Std/2022

W ramach szkolenia omówione zostaną stopnie złożoności warunków geotechnicznych podłoża oraz wyznaczanie kategorii geotechnicznych obiektów, które to czynności należą do projektantów.
W oparciu o wymagania co do zakresu rozpoznania podłoża przedstawione zostaną projektantom zasady wyspecyfikowania zamówienia na dokumentacje wraz z zalecaną lokalizacją i głębokością wierceń i sondowań badawczych.
Dla każdej z form przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia obowiązuje określony tok postępowania w rozpoznaniu i dokumentowaniu vs. przykłady konstrukcji I, II i III kat. geotechnicznej z ustaleniem różnic w badaniach jakościowych i ilościowych.
Szerokiemu omówieniu poddane zostaną kwestie kto może i kto powinien wykonywać poszczególne formy dokumentacji, co powinny zawierać oraz rola projektanta, konstruktora, geologa i inżyniera geotechnika przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadowienia i zakres ich odpowiedzialności.
Przedstawione zostaną praktyczne przykłady wadliwych opracowań z ich analizą i uwagami.


Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w formie kompendium.

Uwaga: link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia do godz. 14.00 .

STACJONARNE Warsztaty dla dzieci II gr "Brama mojego świata"
szkolenie archiwalne z dnia 19-11-2022, Gdańsk - PO/0029/War/2022

Warsztaty o roli bramy w przestrzeni miasta poruszające zagadnienia historyczne, społeczne i wizualne.

STACJONARNE Warsztaty dla dzieci I gr "Brama mojego świata"
szkolenie archiwalne z dnia 19-11-2022, Gdańsk - PO/0028/War/2022

Warsztaty o roli bramy w przestrzeni miasta poruszające zagadnienia historyczne, społeczne i wizualne.

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej na przykładach szkód i roszczeń UWAGA - szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 16-11-2022, Poznań - WP/0041/Std/2022

Omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z inwestorami i klientami w oparciu o wzajemny szacunek. (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 15-11-2022, Katowice - SL/0032/War/2022

Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej jako kluczowej w świadomym, jakościowym kształtowaniu relacji biznesowych opartych o obustronną satysfakcję i zaufanie.

Debata nt. "CAŁA PRAWDA O FINANSACH ARCHITEKTÓW - II EDYCJA, PIENIĄDZE - JAK JE ZARABIAĆ"
szkolenie archiwalne z dnia 15-11-2022, Gdańsk - PO/0007/Konf/2022

Panel dyskusyjny na żywo i stacjonarnie. Panel dyskusyjny z zaproszonymi prelegentami z wiodących trójmiejskich pracowni architektonicznych:

arch. Jakub Bladowski – Roark Studio
arch. Tomasz Janiszewski – BJK Architekci
arch. Marcin Kaniewski – Architekci - Proconcept Architekci
arch. Anna Król – CKK Architekci
arch. Stefan Schleifer - SIM architekci
arch. Jacek Sieniawski – DOMUS Studio Projektowe Sieniawski & Sieniawski
arch. Tomasz Skrobun – T-33 Architekci

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 07-11-2022, Wrocław - DS/0074/War/2021

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

Revit 2022 Architektura poziom zaawansowany / kurs on-line
szkolenie archiwalne z dnia 07-11-2022, Wrocław - DS/0075/War/2021

Celem szkolenia jest :
• Poznanie zaawansowanych możliwości oprogramowania Revit Architecture, zwłaszcza:
• tworzenie powierzchni terenu
• praca zespołowa na jednym pliku
• tworzenie własnych elementów bibliotecznych"Sposoby badań geotechnicznych dla prawidłowego projektowania obiektów budowlanych." oraz "Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze– historia degradacji elewacji osiedla developerskiego."
szkolenie archiwalne z dnia 27-10-2022, Szczecin - ZP/0006/Konf/2022

"Sposoby badań geotechnicznych dla prawidłowego projektowania obiektów budowlanych."
W prezentacji ujęte zostaną: zakres badań, potrzeby zdobywania informacji o podłożu gruntowym, możliwości pozyskiwania informacji o gruncie, sposoby badania, raporty i prezentacja wyników.

"Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze– historia degradacji elewacji osiedla developerskiego."
Program szkolenia:
-Kontekst prawny
-W jaki sposób zaprojektować trwały system elewacyjny / jakich błędów unikać
-Przypomnienie zagadnień ze szkolenia – „Procesy starzeniowe w systemach ociepleń”
-Analiza przyczyn uszkodzeń tynków ozdobnych (imitujących piaskowiec, deskę itp.) i metodologia prac renowacyjnych / technologia i materiały

OSOBY CHCĄCE WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU W FORMIE ONLINE, PROSIMY O KONTAKT MAILOWY W CELU UDOSTĘPNIENIA PAŃSTWU LINKU.

Dokumentowanie podłoża w procesie inwestycyjnym
szkolenie archiwalne z dnia 25-10-2022, Wrocław - DS/0039/Std/2022

Zakres szkolenia opiera się na praktycznych wskazówkach nt. jak powinny wyglądać poszczególne dokumentacje geotechniczne, tak aby spełnić wymogi prawne w tym zakresie, począwszy od 2012 r. Po nowelizacji Rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych i powołaniu normy Eurokod - 7 obowiązują już nowe procedury wyznaczania parametrów gruntów jak i samych badań podłoża.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w formie kompendium.

Uwaga: link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia do godz. 14.00 .

Revit 2022 Architektura poziom podstawowy kurs / on-line
szkolenie archiwalne z dnia 24-10-2022, Wrocław - DS/0073/War/2021

Celem szkolenia jest :
• poznanie koncepcji modelowania informacji o budynku (BIM)
• poznanie narzędzi do parametrycznego projektowania i tworzenia dokumentacji projektowej


Projektanci w służbie zdrowia
szkolenie archiwalne z dnia 20-10-2022, Rzeszów - PK/0031/War/2022

Projektowanie klinik i przychodni lekarskich w świetle obowiązujących przepisów. Aranżowanie gabinetów lekarskich, zabiegowych i rehabilitacyjnych według współczesnych zasad i wymagań Sanepidu.

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 18-10-2022, Katowice - SL/0030/War/2022

Uporządkowanie wiedzy dotyczącej technik i zasad planowania zadań oraz zarządzania sobą w czasie. Zasady wspierające efektywne wykorzystanie czasu pracy.

Szkolenie on-line "Mistrz negocjacji"
szkolenie archiwalne z dnia 04-10-2022, Gdańsk - PO/0038/Std/2022

Szkolenie zawiera opis procesu negocjacyjnego oraz wiedzę jak skutecznie negocjować na wszystkich jego etapach.

Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych - analiza przypadku
szkolenie archiwalne z dnia 27-09-2022, Wrocław - DS/0033/Std/2022

Zakres szkolenia:

- konsekwencje dla rozwiązań projektowych w zależności od wyboru normy projektowej (PN, NFPA 204, DIN 18232, BS 7346-4),
- oddymianie wydzielonych przestrzeni i pomieszczeń w halach PM w przypadku zmian aranżacji (rozwiązania projektowe wg PN, rozwiązania projektowe wg NFPA 204, NFPA 92),
- aspekty techniczne (współdziałanie systemu oddymiania z instalacją tryskaczową, algorytm sterowania (schematy blokowe sterowania, wpływ funkcji przewietrzania w klapach dymowych na instalację tryskaczową).

Link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia do godz. 14.00

Rodzinne warsztaty plastyczne gr II "Architektura na tkaninie" 24.09.2022r.
szkolenie archiwalne z dnia 24-09-2022, Gdańsk - PO/0027/War/2022

Uczestnicy poznają technikę malowania na tkaninie. Zwrócą uwagę na strukturę tkanin oraz ewentualne przeszkody. Całość efektu będzie robić wrażenie

Rodzinne warsztaty plastyczne gr I "Architektura na tkaninie" 24.09.2022r.
szkolenie archiwalne z dnia 24-09-2022, Gdańsk - PO/0026/War/2022

Uczestnicy poznają technikę malowania na tkaninie. Zwrócą uwagę na strukturę tkanin oraz ewentualne przeszkody. Całość efektu będzie robić wrażenie

Systemy oddymiania klatek schodowych- analiza porównawcza wybranych przykładów rzeczywistych systemów. Weryfikacja poprawności funkcjonowania systemów oddymiania.
szkolenie archiwalne z dnia 20-09-2022, Wrocław - DS/0036/Std/2022

Zakres szkolenia:

- omówienie dotychczasowych rozwiązań projektowych wg PN-B-02877-4:2001/Az1- klatki schodowe,
- omówienie alternatywnych rozwiązań projektowych dla systemów oddymiania klatek schodowych z kompensacją mechaniczną w kontekście wytycznych CNBOP,
- przykłady projektowe („typowe” oraz „niestandardowe” klatki schodowe)- wybrane realizacje,
- testy/weryfikacja systemów oddymiania,
- wnioski.

Link do szkolenia prześlemy uczestnikom w dniu szkolenia do godz. 14.00.

Pricing for success-Jak wycenić projekt, by biznes mógł zarabiać
szkolenie archiwalne z dnia 13-09-2022, Gdańsk - PO/0031/Std/2022

1. Jak podejść do tematu własnego wynagrodzenia i jak je włączyć w cenę projektów,
2. Jak podejść do wyliczenia projektu,
3. Jak wyliczyć cel finansowy tak, by biznes był w stanie pokryć koszty, zapłacić właścicielowi firmy wynagrodzenie i wygenerować zysk dla firmy celu finansowego,
4. Jak ustala się minimalne ceny, poniżej których nie można już zejść,
5. Jak sprawdzić, czy cena powinna zostać podniesiona i o ile,
6. Jak przekłada się cel finansowy na liczbę projektów,
7. Jak dostosować rodzaj projektów i rodzaj klienta do cen jakie Twój biznes potrzebuje by funkcjonować na rynku,

Szkolenie Biznesowe i Panel Dyskusyjny (wycena projektowych)
szkolenie archiwalne z dnia 10-09-2022, Olsztyn - WM/0030/Std/2022

szkolenie biznesowe
wycena prac projektowych

Systemy oddymiania klatek schodowych- analiza porównawcza wybranych przykładów rzeczywistych systemów. Weryfikacja poprawności funkcjonowania systemów oddymiania
szkolenie archiwalne z dnia 08-09-2022, Wrocław - DS/0035/Std/2022

Zakres szkolenia:

- omówienie dotychczasowych rozwiązań projektowych wg PN-B-02877-4:2001/Az1- klatki schodowe
- omówienie alternatywnych rozwiązań projektowych dla systemów oddymiania klatek schodowych z kompensacją mechaniczną w kontekście wytycznych CNBOP
- przykłady projektowe („typowe” oraz „niestandardowe” klatki schodowe)- wybrane realizacje
- testy/weryfikacja systemów oddymiania
- wnioski

Systemy oddymiania klatek schodowych- analiza porównawcza wybranych przykładów rzeczywistych systemów. Weryfikacja poprawności funkcjonowania systemów oddymiania
szkolenie archiwalne z dnia 08-09-2022, Wrocław - DS/0034/Std/2022

Zakres szkolenia:

- omówienie dotychczasowych rozwiązań projektowych wg PN-B-02877-4:2001/Az1- klatki schodowe
- omówienie alternatywnych rozwiązań projektowych dla systemów oddymiania klatek schodowych z kompensacją mechaniczną w kontekście wytycznych CNBOP
- przykłady projektowe („typowe” oraz „niestandardowe” klatki schodowe)- wybrane realizacje
- testy/weryfikacja systemów oddymiania
- wnioski

Jak projektować i aranżować kliniki, przychodnie, gabinety lekarskie, zabiegowe i rehabilitacyjne, dostosowując je do współczesnych wymagań i przepisów SANEPIDU.
szkolenie archiwalne z dnia 07-09-2022, Białystok - PD/0032/Std/2022

Wymagania projektowe jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, wybór odpowiedniego systemu kontroli dostępu w budynkach opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetach medycznych.

Dane przestrzenne miasta Lublin
szkolenie archiwalne z dnia 19-07-2022, Lublin - LB/0090/Std/2015

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień dot. korzystania z danych przestrzennych ukształtowania terenu miasta Lublin

Podstawy procedury administracyjnej w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę - szkolenie online
szkolenie archiwalne z dnia 13-07-2022, Wrocław - DS/0019/Std/2022

Zakres prac zlecanych architektom bywa szerszy niż opracowanie projektu i niejednokrotnie obejmuje także reprezentowanie inwestora w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Umowy z architektami często uzależniają wypłatę wynagrodzenia (w całości lub w części) od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Występowanie architekta w roli pełnomocnika wiąże się z koniecznością sprawnego poruszania się w obrębie przepisów postępowania administracyjnego.

uwaga: link do szkolenia prześlemy w dniu szkolenia do godz. 14.00

Podstawy procedury administracyjnej w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę (szkolenie online)
szkolenie archiwalne z dnia 08-07-2022, Poznań - WP/0027/Std/2022

Zakres prac zlecanych architektom bywa szerszy niż opracowanie projektu i niejednokrotnie obejmuje także reprezentowanie inwestora w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Umowy z architektami często uzależniają wypłatę wynagrodzenia (w całości lub w części) od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Występowanie architekta w roli pełnomocnika wiąże się z koniecznością sprawnego poruszania się w obrębie przepisów postępowania administracyjnego.

UWAGA! - rejestracja na szkolenie do dnia 7 lipca 2022 rok do godz. 12.00.

Umowa o prace projektowe
szkolenie archiwalne z dnia 23-06-2022, Poznań - WP/0022/Std/2022

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowej wiedzy o umowie o prace projektowe z punktu widzenia architekta / projektanta i zabezpieczenia jego interesów. Omówione zostaną elementy umowy o prace projektowe z uwzględnieniem postanowień dotyczących praw autorskich.

"Pomieszczenia higienicznosanitarne w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej." oraz "Beton architektoniczny w nowoczesnej architekturze"
szkolenie archiwalne z dnia 23-06-2022, Szczecin - ZP/0003/Konf/2022

SZKOLENIE SKUPIA SIĘ NA PRZEDSTAWIENIU PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z ZAKRESU WYMAGAŃ HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH JAK RÓWNIEŻ ZAPREZENTOWANIU UWARUNKOWAŃ PROJEKTOWANIA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ ZAKŁADACH PRACY.


Część prowadzona przez Bautech
1. Mikrocement: Bautech ctrativo, creativo one, creativo wall Dekoracyjne systemy podłogowe i ścienne - właściwości / zastosowanie / aplikacja
2. Beton Polerowany: bautech ultima, ulima slc
Dekoracyjne systemy podłogowe - zastosowanie / właściwości / aplikacja
3. Lastryko: bautech terrafloor
Dekoracyjne systemy podłogowe - zastosowanie / właściwości / aplikacja
4. Bautech żywice
Dekoracyjne systemy podłogowe - zastosowanie / właściwości / aplikacja

„ Badania gruntów, dokumentacje z tych badań oraz ich zakres jako części składowych niezbędnych do dokumentacji projektowych, według Prawa Budowlanego"- II część
szkolenie archiwalne z dnia 21-06-2022, Wrocław - DS/0021/Std/2022

Pełny temat szkolenia: „ Badania gruntów, dokumentacje z tych badań oraz ich zakres jako części składowych niezbędnych do dokumentacji projektowych, według znowelizowanej Ustawy Prawo budowlane potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę” - II część szkolenia .

Uwaga: link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia do godz. 14.00 .

Bhp dla architekta – wybrane zagadnienia. Pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno-sanitarne w zakładach pracy.
szkolenie archiwalne z dnia 21-06-2022, Katowice - SL/0026/Std/2022

Wybrane – istotne dla architekta – wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z Prawa budowlanego, Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych, głównie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

REVIT ARCHITECTURE /poziom podstawowy /szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 20-06-2022, Wrocław - DS/0029/Std/2022

Zakładanym efektem końcowym ukończenia powyższego kursu ma być poznanie podstaw programowania REVIT ARCHITECTURE.

„ Badania gruntów, dokumentacje z tych badań oraz ich zakres jako części składowych niezbędnych do dokumentacji projektowych, według Prawa Budowlanego"- I część
szkolenie archiwalne z dnia 14-06-2022, Wrocław - DS/0020/Std/2022

Pełny temat szkolenia: „ Badania gruntów, dokumentacje z tych badań oraz ich zakres jako części składowych niezbędnych do dokumentacji projektowych, według znowelizowanej Ustawy Prawo budowlane potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę”.

Uwaga: link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia do godz. 14.00 .

Aktualne problemy orzecznictwa w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
szkolenie archiwalne z dnia 14-06-2022, Szczecin - ZP/0024/Std/2022

Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie orzecznictwa w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz problemów praktycznych w stosowaniu przepisów w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę (przykładowe zagadnienia: obszar oddziaływania - praktyka po zmianie definicji; przepisy warunków technicznych dotyczące odległości usytuowania budynku do granicy działki; opinia geotechniczna w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę; zbiorniki na deszczówkę - pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie; droga wewnętrzna - wybrane zagadnienia; prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - służebność i stosunek zobowiązaniowy; ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

„ Wybrane zmiany w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 840 ) i ogólne kierunki działania wojewódzkich konserwatorów zabytków (...)
szkolenie archiwalne z dnia 08-06-2022, Wrocław - DS/0017/Std/2022

Pełny temat szkolenia: „ Wybrane zmiany w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 ) i ogólne kierunki działania wojewódzkich konserwatorów zabytków wynikające z instrukcji i wytycznych Generalnego Konserwatora Zabytków wydawanych w ramach koordynowania ich działalności na podstawie art. 90 ust. 3 cytowanej ustawy oraz kierunki zmian ”.

weOFFICE, czyli co każdy uczestnik procesu inwestycyjnego - projektowania i aranżacji biur po pandemii powinien wiedzieć
szkolenie archiwalne z dnia 07-06-2022, Poznań - WP/0074/Std/2019

Zapoznanie się z tematyką projektowania uniwersalnego szeroko rozumianej przestrzeni biurowej, aranżacją wnętrz umożliwiającą szybkie zmiany wykorzystania wnętrz w zależności od potrzeb.

Poznanie doświadczeń wynikających z czasu pandemii, która miała wpływ zarówno na sposób wykonywania pracy, jak i możliwości jej funkcjonowania w zamkniętej przestrzeni biurowej.

Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki pozwalające na "elastyczne" projektowanie i aranżowanie przestrzeni biurowej.

Warsztaty ceramiczne "Detale architektoniczne w Gdańsku"
szkolenie archiwalne z dnia 04-06-2022, 80-836 - PO/0024/War/2022

Poznanie różnorodności i bogactw ornamentów Starego Miasta Gdańska.
Ćwiczenia rzeźbiarskie w glinie, w trakcie których uczestnicy poznają techniki wykorzystane w ceramice.

Warsztaty z rysunku "Szkice miasta"
szkolenie archiwalne z dnia 04-06-2022, 80-836 - PO/0023/War/2022

Szkic jako narzędzie poznania i rejestracji architektury i przestrzeni miasta

Debata nt. CAŁA PRAWDA O FINANSACH ARCHITEKTÓW. WARTO ROZMAWIAĆ O PIENIĄDZACH.
szkolenie archiwalne z dnia 02-06-2022, Gdańsk - PO/0002/Konf/2022

Panel dyskusyjny na żywo i stacjonarnie. Omówienie pracy architekta w odniesieniu do tego za co płaci inwestor uwzględniając koszty, które ponosi architekt.

Prawo budowlane – wybrane zagadnienia aktualna praktyka orzecznicza w świetle ostatniej nowelizacji.
szkolenie archiwalne z dnia 01-06-2022, Katowice - SL/0018/Std/2022

Najważniejsze zmiany ustawy Prawo budowlane po nowelizacji ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. (która weszła w życie dnia 19.09.2020 roku) omawiane w świetle aktualnej praktyki orzeczniczej.
Zagadnienia objęte zakresem szkolenia to między innymi zmiany w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu; zmiany dotyczące odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych; zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego; rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego; zmiany przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu.

Szkolenie będzie rejestrowane (zgodnie z „Regulaminem Szkoleń organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej” dostępnym na stronie: http://slaska.iarp.pl/kategoria/szkolenia/) oraz będzie dostępne w późniejszym terminie na portalu www.warsztatarchitekta.pl. dla wszystkich zalogowanych Architektów IARP.

Techniczne możliwości stolarki PVC na bazie przykładów. Innowacyjne rozwiązania niespotykane na rynku, poprawiające jakość życia i bezpieczeństwa
szkolenie archiwalne z dnia 01-06-2022, Erlangen (Niemcy) - WP/0025/Std/2022

Poznanie innowacji w technice okiennej oraz nowych usług i oprogramowania. Możliwość dotknięcia i wypróbowania produktów. Poznanie nowych rozwiązań wyznaczających trendy.
Zapoznanie się z system przyszłości ARTEVO z balkonem francuskim SKYFORCE.

Poznanie obecnych technik dających możliwość tworzenia większych przeszkleń. Prezentacja innych rozwiązań, nie tylko tych dostępnych na polskim rynku. Wskazanie, na konkretnych przykładach, możliwości przetwarzania produktu już raz zastosowanego na rynku i jego wpływu na ochronę środowiska. Poznanie wpływu techniki na rozwój i komfort użytkowania okien.

Mapa, jej zawartość i skutki prawne
szkolenie archiwalne z dnia 26-05-2022, Szczecin - ZP/0016/Std/2022

• Wykorzystanie map w celach projektowych
• Podstawowe błędy geodetów
• Inwentaryzacje obiektów na podstawie fotogrametrii
• Procedura przy odrolnieniu

Jak architekci mogą profesjonalnie rozwijać firmę i biznes. V generacja sprzedaży.
szkolenie archiwalne z dnia 24-05-2022, Gdańsk - PO/0022/War/2022

Uczestnicy rozwiną umiejętności niezbędne w profesjonalnym prowadzeniu firmy. Poznają i zrozumieją nowoczesny proces biznesowy, wspierający przemyślany i kontrolowany rozwój firmy. Architekci poznają, zgodnie z najnowszą wiedzą i standardami model sprzedaży transformacji - V generację sprzedaży.

Jak architekci mogą profesjonalnie rozwijać firmę i Biznes. V generacja sprzedaży
szkolenie archiwalne z dnia 24-05-2022, Gdańsk - PO/0021/War/2022

Rozwinięcie umiejętności biznesowych niezbędnych w profesjonalnym prowadzeniu firmy.

Zrozumienie nowoczesnego procesu biznesowego.

Poznanie, zgodnie z najnowszą wiedzą i standardami, modelu sprzedaży transformacyjne-V generacja sprzedaży.

Poznanie kanonu dobrych praktyk profesjonalnej sprzedaży, aby efektywniej prowadzić spotkania z Klientami i Inwestorami

Warsztaty dla dzieci II grupa "Architektura na tkaninie"
szkolenie archiwalne z dnia 21-05-2022, Gdańsk - PO/0020/War/2022

Uczestnicy poznają technikę malowania na materiale. Zwrócą uwagę na strukturę tkanin oraz ewentualne przeszkody.

Warsztaty dla dzieci I grupa "Architektura na tkaninie"
szkolenie archiwalne z dnia 21-05-2022, Gdańsk - PO/0019/War/2022

Uczestnicy poznają technikę malowania na materiale. Zwrócą uwagę na strukturę tkanin oraz ewentualne przeszkody.

"Ocieplenia na ocieplenia- czy ponowne ocieplanie systemów ociepleń ma sens"
szkolenie archiwalne z dnia 19-05-2022, Szczecin - ZP/0011/Std/2022

Szkolenie dotyka tematyki związanej z instalowaniem systemów ociepleń na zainstalowanych wcześniej systemach ociepleń

"Radzenie sobie ze stresem"
szkolenie archiwalne z dnia 17-05-2022, Wrocław - DS/0018/War/2022

Szkolenie ma na celu :

- przeprowadzenie analizy skutków nadmiaru stresu i wpływu na funkcjonowanie człowieka,
- wykonanie autodiagnozy na bazie wybranych testów objawów stresu,
- poznanie wybranych modeli radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach,
- poznanie i analiza zniekształceń poznawczych jako jednego ze źródeł stresu,
- wdrożenie pomysłu na racjonalizację w sytuacji kryzysowej.


Uwaga : Link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia do godz. 14.00.


Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej na przykładach szkód i roszczeń UWAGA - szkolenie stacjonarne
szkolenie archiwalne z dnia 13-05-2022, Poznań - WP/0072/Std/2019

Omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Sztuka Argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska?
szkolenie archiwalne z dnia 10-05-2022, Szczecin - ZP/0017/War/2022

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA
Komunikacja nieantagonizująca.
● Trzecia alternatywa komunikacji: win – win.
● Umiejętność odrzucenia własnych schematów i stereotypów.
● Autentyczne zrozumienie drugiej i kolejnej strony. Wspólne poszukiwanie rozwiązań.
● Feedback, jako narzędzie pracy z Klientami, Inwestorami oraz Partnerami wewnętrznymi.
Efektywne budowanie argumentacji.
● Strategie i techniki argumentacji.
● Prezentacja argumentów z wykorzystaniem języka korzyści.

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 05-05-2022, Gdańsk - PO/0063/War/2020

Poznanie oraz usystematyzowanie metod i technik planowania pracy, określania celów, pracy
w oparciu o priorytety.
Poznanie rodzajów celów, specyfiki ich realizacji i samodzielnego rozliczania.
Doskonalenie umiejętności projektowania celów indywidualnych, wyboru priorytetów, radzenia sobie w sytuacjach pracy pod presją czasu.

Procesy starzeniowe w systemach ociepleń/ Bezciśnieniowe i nieinwazyjne metody renowacji systemów ociepleń
szkolenie archiwalne z dnia 28-04-2022, Szczecin - ZP/0010/Std/2022

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z renowacją systemów ociepleń w oparciu o zdiagnozowane procesy starzeniowe jakie zachodzą w systemach ociepleń.

Norma i procedury badawcze – diagnostyka zawilgocenia budynku.
szkolenie archiwalne z dnia 26-04-2022, Opole - OP/0049/Std/2020

Pogłębienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego programem szkolenia

Zajęcia ceramiczne dla dzieci pt "Ornament, detal architektoniczny Gdańska w tabliczkach glinianych" - Grupa II
szkolenie archiwalne z dnia 23-04-2022, Gdańsk - PO/0062/War/2020

Zajęcia ceramiczne w glinie polegające na wykonaniu ornamentu rzeźbiarskiego, występującego na elewacjach gdańskich zabytków. Pierwsza część zajęć to spacer ulicami Starego Miasta Gdańska i poznanie wybranych detali na fasadach zabytków. Druga to wykonanie pracy plastycznej w glinie odwzorowując lub inspirując się ornamentem rzeźbiarskim na zabytkach Gdańska.

Zajęcia ceramiczne dla dzieci pt "Ornament, detal architektoniczny Gdańska w tabliczkach glinianych" - Grupa I
szkolenie archiwalne z dnia 23-04-2022, Gdańsk - PO/0061/War/2020

Zajęcia ceramiczne w glinie polegające na wykonaniu ornamentu rzeźbiarskiego, występującego na elewacjach gdańskich zabytków. Pierwsza część zajęć to spacer ulicami Starego Miasta Gdańska i poznanie wybranych detali na fasadach zabytków. Druga to wykonanie pracy plastycznej w glinie odwzorowując lub inspirując się ornamentem rzeźbiarskim na zabytkach Gdańska.

Korozja biologiczna rozwijająca się we wnętrzach budynków ( pleśnie, grzyb budowlany)/ systemy antypleśniowe
szkolenie archiwalne z dnia 14-04-2022, Szczecin - ZP/0009/Std/2022

Na szkoleniu omówione zostaną czynniki powodujące "Syndrom chorego budynku" oraz sposoby radzenia sobie z renowacją wnętrz porażonych grzybem domowym.

„Zarządzanie sobą w czasie – Budowanie Efektywności Osobistej”
szkolenie archiwalne z dnia 13-04-2022, Wrocław - DS/0069/War/2021

Szkolenie ma na celu :

- poznanie metod i zasad użytecznego wyznaczania celów,
- wdrożenie pomysłów na planowanie i organizację zadań w zgodzie z priorytetami,
- wdrożenie pomysłów na budowanie dobrych nawyków,
- omówienie przykładów metod pomocnych w unikaniu złych nawyków,
- omówienie 2 metod na radzenie sobie z odkładaniem na później (prokrastynacja).

Uwaga : Link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia do godz. 14.00.


UBEZPIECZENIE Panel III Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów NAGRANIE
szkolenie archiwalne z dnia 10-04-2022, Warszawa - IARP/0004/Std/2022

CYKL III szkoleń dla członków IARP w ramach działań statutowych Izby dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawniających do dodatkowej zniżki przy wznawianiu ubezpieczeń OC zawodowej Architekta ( obowiązkowej ) na okres 2022 - 2023.

Panel III

Relacje biznesowe architektów z inwestorami.
Wymogi zabezpieczeń realizacji kontraktów, w tym ubezpieczenia, oraz gwarancje ubezpieczeniowe.
Procedura zgłaszania roszczeń i likwidacja szkód:

1. Umowy cywilno-prawne zawierane z inwestorami i wynikające z nich wzajemne prawa i obowiązki - zagadnienia ogólne.
2. Wymagania inwestorów w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o prace projektowe i inne zobowiązania.
3. Gwarancje ubezpieczeniowe.
4. Procedura zgłaszania roszczeń.

UBEZPIECZENIE Panel II Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów NAGRANIE
szkolenie archiwalne z dnia 10-04-2022, Warszawa - IARP/0003/Std/2022

CYKL III szkoleń dla członków IARP w ramach działań statutowych Izby dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawniających do dodatkowej zniżki przy wznawianiu ubezpieczeń OC zawodowej Architekta ( obowiązkowej ) na okres 2022 - 2023.

Panel II

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście
prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń:

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej architektów, a dobrowolne ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej.

Różnice zakresu ubezpieczenia w odpowiedzialności zawodowej architekta, a odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

2. Szkody i roszczenia z odpowiedzialności cywilnej architekta, a przedsiębiorcy.

UBEZPIECZENIE Panel I Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów NAGRANIE
szkolenie archiwalne z dnia 10-04-2022, Warszawa - IARP/0002/Std/2022

CYKL III szkoleń dla członków IARP w ramach działań statutowych Izby dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawniających do dodatkowej zniżki przy wznawianiu ubezpieczeń OC zawodowej Architekta ( obowiązkowej ) na okres 2022 - 2023.

Panel I

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście
prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń

1. Zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architekta.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej architekta na przykładach szkód i roszczeń.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W RELACJACH Z INWESTORAMI I KLIENTAMI
szkolenie archiwalne z dnia 05-04-2022, Szczecin - ZP/0015/War/2022

Rola komunikacji w budowaniu wiarygodnej postawy w relacjach biznesowych.
• Efekt pierwszego wrażenia – jak go nie zmarnować,
• Podstawowe prawa rządzące procesem komunikacji, czyli co trzeba wiedzieć na temat komunikacji interpersonalnej,
• Narzędzia aktywnego słuchania,
• Dbanie o jasność przekazu – co wzmacnia porozumiewanie się,
• Skąd się biorą błędy i bariery komunikacyjne, i dlaczego tak często dochodzi do nieporozumień,
• Rola informacji zwrotnej w rozmowach biznesowych.

Hydroizolacje budownictwa zabytkowego. Izolacje od strony zewnętrznej, wewnętrznej, przepony poziome.
szkolenie archiwalne z dnia 30-03-2022, Gdańsk - PO/0007/War/2022

Szkolenie jest podzielone na dwie części. W pierwszej części omówione
zostaną zasady prawidłowego projektowania hydroizolacji budownictwa
zabytkowego od strony zewnętrznej wraz z przeponą poziomą. Druga część
poświęcona będzie hydroizolacjom instalowanym od wnętrza.

DOMY I OSIEDLA W POLSCE DZIŚ I JUTRO
szkolenie archiwalne z dnia 30-03-2022, Szczecin - ZP/0007/Std/2022

Szkolenie poświęcone było najnowszym trendom, problemom, współpracy z inwestorami, rozwiązaniami technologicznymi związanymi z architekturą i budownictwem mieszkaniowym, prefabrykacji mieszkaniowej itp.

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 24-03-2022, Wrocław - DS/0044/War/2022

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 24-03-2022, Wrocław - DS/0070/War/2021

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 23-03-2022, Wrocław - DS/0071/War/2021

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

Hydroizolacje budownictwa współczesnego. Rzecz o fundamentach, balkonach i tarasach.
szkolenie archiwalne z dnia 23-03-2022, Gdańsk - PO/0006/War/2022

Szkolenie jest podzielone na dwie części. W pierwszej omówione zostaną
zasady prawidłowego projektowania hydroizolacji podziemnych części
budynków. Druga część poświęcona będzie hydroizolacjom poziomym na
balkonach, tarasach oraz dachach.

„Odpowiedzialność po wykonaniu zamówienia publicznego”. / szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 22-03-2022, Wrocław - DS/0014/War/2022

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia wskazujące, że wykonanie zamówienia publicznego nie kończy się z oddaniem dokumentacji projektowej zamawiającemu, a to z uwagi na ewentualną odpowiedzialność za wady dokumentacji oraz ewentualną konieczność jej zmiany w przyszłości, w tym na przykładach konkretnych praktycznych spraw z orzecznictwa.

Uwaga : link do szkolenia zostanie przesłany uczestnikom w dniu szkolenia do godz. 14.00.Hydroizolacje w aspekcie prawnym, projektowym i wykonawczym. Schematy obciążenia wodą.
szkolenie archiwalne z dnia 16-03-2022, Gdańsk - PO/0005/War/2022

Szkolenie jest podzielone na dwie części. W pierwszej omawiane są wszystkie akty prawne, które dotykają problematyki związanej z konstruowaniem hydroizolacji. W drugiej części omówione zostaną schematy obciążenia wodą zgodnie z normą DIN 18533.

„ Omówienie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie uzgadniania projektu zagospodarowania działki (...) pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej ”
szkolenie archiwalne z dnia 15-03-2022, Wrocław - DS/0006/Std/2022

Pełny temat szkolenia :
„ Omówienie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej ”.


Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania obowiązujących przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).

Link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia do godz. 14.00

Warsztaty dla dzieci członków POOIA RP on-line II gr. pt. "Życie codzienne w dawnym Gdańsku - wnętrza starych kamienic"
szkolenie archiwalne z dnia 12-03-2022, Gdańsk - PO/0013/War/2022

W kartonowych pudełkach dzieci będą aranżować historyczne wnętrza za pomocą elementów i materiałów przygotowanych przez prowadzących.

Warsztaty dla dzieci członków POOIA RP on-line I gr. pt. "Życie codzienne w dawnym Gdańsku - wnętrza starych kamienic"
szkolenie archiwalne z dnia 12-03-2022, Gdańsk - PO/0012/War/2022

W kartonowych pudełkach dzieci będą aranżować historyczne wnętrza za pomocą elementów i materiałów przygotowanych przez prowadzących.

Warsztaty dla dzieci członków POOIA RP on-line pt. "Życie codzienne w dawnym Gdańsku - wnętrza starych kamienic"
szkolenie archiwalne z dnia 12-03-2022, Gdańsk - PO/0011/War/2022

W kartonowych pudełkach dzieci będą aranżować historyczne wnętrza za pomocą elementów i materiałów przygotowanych przez prowadzących.

„Etap wykonywania zamówienia publicznego” / szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 08-03-2022, Wrocław - DS/0003/War/2022

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z wyborem oferty najkorzystniejszej i zaskarżaniem czynności zamawiającego, w tym na przykładach konkretnych praktycznych spraw z orzecznictwa.

Uwaga : link do szkolenia zostanie przesłany uczestnikom w dniu szkolenia do godz. 14.00.Efektywność biznesowa architekta, czyli jak prowadzić rozmowy z inwestorami i klientami oraz budować wartościowe relacje – webinar
szkolenie archiwalne z dnia 08-03-2022, Katowice - SL/0010/War/2022

Przedstawienie zagadnień dotyczących efektywnego przygotowanie swojej oferty / projektu, jego prezentacji oraz skutecznej komunikacji z inwestorem.

„Efektywność biznesowa Architekta, czyli jak prowadzić rozmowy z inwestorami i klientami oraz budować wartościowe relacje ”
szkolenie archiwalne z dnia 03-03-2022, Wrocław - DS/0008/War/2022

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnienia dotyczącego przygotowania swojej oferty biznesowej, oraz nawiązywania i tworzenia wartościowych relacji biznesowych z inwestorami.

Uwaga : link do szkolenia zostanie przesłany uczestnikom w dniu szkolenia do godz. 14.00.„Przebudowa istniejących w stanie surowym budynków mieszkalnych jednorodzinnych na osiedle 16 budynków szeregowych z przesuniętą linią zabudowy”
szkolenie archiwalne z dnia 02-03-2022, Wrocław - DS/0009/War/2022

wykład z serii „DOMY I OSIEDLA W POLSCE DZIŚ I JUTRO”. Na spotkaniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytania: Jak projektować domy i osiedla w Polsce a.d. 2022 ?
Z jakimi problemami mierzy się każdy architekt ? Czy da się połączyć wszystkie cele przed nim stawiane przez inwestora, uwarunkowania prawne, warunki biznesowe ? Jak zdobyć zlecenia ? Czy potrzeby rynku wykluczają powstawanie dobrej i dbającej o dobrostan mieszkańców architektury ?


Wykład w formule stacjonarnej odbędzie się w dniu 02 marca 2022 r. w Art Hotel przy ul. Kiełbaśniczej 20 we Wrocławiu (sala SARP ).

Ostateczne zgłoszenie swojego uczestnictwa w wykładzie trzeba będzie dodatkowo potwierdzić pod osobnym linkiem, który prześlemy Państwu indywidualnie po zebraniu zgłoszeń.


„PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE – omówienie praktycznych aspektów ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych problemów”
szkolenie archiwalne z dnia 17-02-2022, Wrocław - DS/0050/Std/2021

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnienia dotyczącego procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Uwaga: link do szkolenia zostanie przesłany w dniu szkolenia do godz 14.00

„Postępowanie po złożeniu oferty w zamówieniach publicznych”/szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 10-02-2022, Wrocław - DS/0004/War/2022

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z wyborem oferty najkorzystniejszej i zaskarżaniem czynności zamawiającego, w tym na przykładach konkretnych praktycznych spraw z orzecznictwa.

Uwaga : link do szkolenia zostanie przesłany uczestnikom w dniu szkolenia do godz. 14.00.Modelowania BIM w ARCHICAD - kurs on-line
szkolenie archiwalne z dnia 07-02-2022, Wrocław - DS/0040/Std/2020

Zakładanym efektem końcowym ukończenia powyższego kursu ma być umiejętność wykonania własnego szablonu projektu, umiejętność pracy w grupie BIMCloud i współpracy międzybranżowej z wykorzystaniem plików ifc.

Hydroizolacje budownictwa współczesnego. Rzecz o fundamentach, balkonach i tarasach.
szkolenie archiwalne z dnia 07-02-2022, Gdańsk - PO/0001/Konf/2022

Szkolenie jest podzielone na dwie części. W pierwszej omówione zostaną zasady prawidłowego projektowania hydroizolacji podziemnych części budynków. Druga część poświęcona będzie hydroizolacjom poziomym na balkonach, tarasach oraz dachach.

Polski Ład jeszcze raz - szczegółowe zmiany podatkowe w 2022/2023 / szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 31-01-2022, Wrocław - DS/0067/War/2021

Celem szkolenia jest: przedstawienie zmian podatkowych, które zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu w 2022 r.


Uwaga: link do szkolenia zostanie przesłany uczestnikom w dniu szkolenia do godz. 14.00.Procedury administracyjne w Prawie budowlanym według Kodeksu postępowania administracyjnego-szkolenie on line
szkolenie archiwalne z dnia 28-01-2022, Katowice - SL/0049/Std/2021

Wybrane zagadnienia, istotne z punktu widzenia pracy architekta. Omówienie procedur administracyjnych w Prawie budowlanym w świetle Kpa.

„Ofertowanie w zamówieniach publicznych” / szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 27-01-2022, Wrocław - DS/0068/War/2021

Podczas szkolenia zostaną omówione rodzaje przetargów, zasadnicze wymogi ofert i zasady ofertowania, w tym na przykładach konkretnych praktycznych spraw z orzecznictwa.

Uwaga : link do szkolenia zostanie przesłany uczestnikom w dniu szkolenia do godz. 14.00.Warsztaty dla dzieci członków POOIA RP - on-line - Architektura pop-up - grupa II (9-14 lat)
szkolenie archiwalne z dnia 15-01-2022, Gdańsk - PO/0002/War/2022

Rozwijanie umiejętności tworzenia książeczki typu "pop-up"

Warsztaty dla dzieci członków POOIA RP - on-line - Architektura pop-up - grupa I (6-8 lat)
szkolenie archiwalne z dnia 15-01-2022, Gdańsk - PO/0001/War/2022

Rozwijanie umiejętności tworzenia książeczki typu "pop-up"

Planowane zmiany podatkowe w 2022r. ( Polski Ład ) / szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 11-01-2022, Gdańsk - PO/0066/War/2021

Celem szkolenia jest : przedstawienie zmian podatkowych zaplanowanych w 2022 roku (Polski Ład) .

Uwaga : link do szkolenia zostanie przesłany uczestnikom w dniu szkolenia do godz. 14.00.Okno 3D, podstawy wizualizacji w ARCHICAD, Artlantis i Twinmotion - kurs on-line
szkolenie archiwalne z dnia 10-01-2022, Wrocław - DS/0001/Std/2022

Zakładanym efektem końcowym ukończenia powyższego kursu ma być umiejętność wykonania wizualizacji wirtualnego modelu w programie ARCHICAD, ARTLANTIS i Twinmotion.

Tworzenie świątecznych wieńców w gronie rodzinnym
szkolenie archiwalne z dnia 20-12-2021, Gdańsk - PO/0060/War/2020

Tworzenie wieńców świątecznych z materiałów przesłanych przez POOIARP.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARCHITEKTA W ASPEKCIE DOŚWIADCZEŃ SĄDU DYSCYPLINARNEGO DSOIA RP W LATACH 2003-2020
szkolenie archiwalne z dnia 20-12-2021, Wrocław - DS/0042/Std/2021

Szkolenie dotyczy kwestii odpowiedzialności architektów a w szczególności odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących architektów .
Szkolenie ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania:
- Jakie są obowiązki architektów ?
- Co grozi architektom naruszającym obowiązujące ich przepisy ?
- Jak można uniknąć kłopotów ?

Link do szkolenia zostanie rozesłany po zebraniu zgłoszeń.

Architekt w roli menedżera. Zarządzanie i współpraca w zespole. (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 16-12-2021, Poznań - WP/0060/War/2021

Poznanie świadomego budowania swojej pozycji w zespole.

Usystematyzowanie wiedzy na temat definicji, pojęć, technik i zasad tworzenia efektywnych zespołów zadaniowych i współpracy zespołu.

Świadomość menedżerska, autodiagnoza – DNA lidera.

Doskonalenie umiejętności komunikowania się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych.

UWAGA! - rejestracja na warsztaty do dnia 15 grudnia br., do godz. 14.00.
Link zostanie wysłany pół godziny przed rozpoczęciem warsztatów.

Szkolenie on-line: Praktyczne zagadnienia związane z hydroizolacjami
szkolenie archiwalne z dnia 15-12-2021, Szczecin - ZP/0036/Std/2021

Praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej w cyklu szkoleń dotyczących hydroizolacji.

3. Przygotowanie dokumentacji technicznej na podstawie wirtualnego modelu - szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 14-12-2021, Wrocław - DS/0048/Std/2021

Zakładanym efektem końcowym ukończenia powyższego kursu ma być umiejętność wykonania i wydrukowania na podstawie wirtualnego modelu dokumentacji technicznej w postaci pdf, papierowej i BIMx.

Projekt budowlany w nowej formie oraz cyfryzacja postępowań administracyjnych (szkolenie online)
szkolenie archiwalne z dnia 08-12-2021, Poznań - WP/0059/War/2021

Omówienie aktualnych przepisów prawnych dotyczących cyfryzacji postępowań administracyjno-budowlanych.

Poznanie związku wdrażanej cyfryzacji procedur w odniesieniu do ostatnich zmian Prawa budowlanego.

Jak Architekci mogą profesjonalnie rozwijać firmę i biznes? (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 07-12-2021, Poznań - WP/0058/War/2021

Rozwinięcie umiejętności biznesowych niezbędnych w profesjonalnym prowadzeniu firmy.

Zrozumienie nowoczesnego procesu biznesowego.

Poznanie, zgodnie z najnowszą wiedzą i standardami, modelu sprzedaży transformacyjnej.

Poznanie kanonu dobrych praktyk profesjonalnej sprzedaży, aby efektywniej prowadzić spotkania z Klientami i Inwestorami

UWAGA! - rejestracja na warsztaty do dnia 6 grudnia br., do godz. 14.00.
Link zostanie wysłany pół godziny przed rozpoczęciem warsztatów.

ANTYSTRES. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta? (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 02-12-2021, Poznań - WP/0056/War/2021

Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz nauczenie się identyfikowania jego objawów.

Rozpoznanie indywidualnej podatności i odporności na stres.

Radzenie sobie ze stresem, metody stosowane w sytuacjach interpersonalnych.

Poznanie metod radzenia sobie ze złością i innymi negatywnymi emocjami.

UWAGA! - rejestracja na warsztaty do dnia 1 grudnia br., do godz. 14.00.
Link zostanie wysłany pół godziny przed rozpoczęciem warsztatów.

Warsztaty on-line dla dzieci pt. „Hygge w słoiku”
szkolenie archiwalne z dnia 02-12-2021, Wrocław - DS/0065/War/2021

Podczas warsztatów porozmawiamy o roli światła w architekturze i we wnętrzach naszych domów oraz o jego wpływie na nasze samopoczucie. Później wspólnie wykonamy świąteczne lampiony, które sprawią, że nasze mieszkanie stanie się hyggelig. Warsztaty poprowadzą Agnieszka Gola i Patrycja Mazurek z Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Potrzebne materiały:
szklane słoiki (rozmiar zależy od tego, jakiej wielkości chcemy mieć lampion; słoiki muszą być pozbawione naklejek, dobrze umyte i odtłuszczone), klej Magic lub Wikol, pędzelek lub gąbeczka do nakładania kleju, sól kuchenna, tee ligth (najbezpieczniej ledowe), łatwo zginający się drucik do zawieszenia lampionu, taśma dwustronna (opcjonalnie), taśma malarska lub zwykła klejąca (opcjonalnie), dowolne elementy do dekoracji (np. wstążeczki, tasiemki, szyszki, gałązki jedliny, gwiazdki, brokat, koraliki, laski cynamonu, gwiazdki anyżu itp.).

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i wnuków członków DSOIA RP w wieku od 6 do 15 lat.

Szkolenie on-line: Hydroizolacje budownictwa istniejącego i zabytkowego – hydroizolacje instalowane od wnętrza.
szkolenie archiwalne z dnia 01-12-2021, Szczecin - ZP/0035/Std/2021

Przypomnienie właściwości dostępnych na rynku materiałów służących do wykonania hydroizolacji. Przedstawienie zasad prawidłowego konstruowania skutecznych hydroizolacji od strony wewnętrznej w budownictwie istniejącym i zabytkowym.

3. Wbudowane obiekty parametryczne w ARCHICAD, dodatek param-o oraz powiązanie z Grashooper- szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 29-11-2021, Wrocław - DS/0039/Std/2021

Podczas szkolenia architekci nabędą umiejętność wykorzystania obiektów parametrycznych wbudowanych w ARCHICAD (schodów, balustrad, przegród kurtynowych), umiejętność tworzenia nowych obiektów przy pomocy param-o oraz zaznajomienie z możliwościami wykorzystania modeli parametrycznych wykonanych w programie Grashooper.

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z Inwestorami i Klientami w oparciu o wzajemny szacunek (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 25-11-2021, Poznań - WP/0059/War/2020

Warsztaty omawiające świadome kształtowanie relacji biznesowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania. Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej (zasady, modele i techniki) oraz skutecznego i kulturalnego wyrażanie swojego zdania, oczekiwań i poleceń.

UWAGA! - rejestracja na warsztaty do dnia 24 listopada br., do godz. 14.00.
Link zostanie wysłany pół godziny przed rozpoczęciem warsztatów.

Radzenie sobie z tzw. ‘trudnym Klientem’ (reklamacje / osoby roszczeniowe)
szkolenie archiwalne z dnia 25-11-2021, Wrocław - DS/0055/War/2021

Szkolenie ma na celu :
- przygotowanie Uczestników do prowadzenia rozmów z tzw. trudnymi Klientami
- pomoc Uczestnikom w uświadomieniu sobie, w jaki sposób zarządzać emocjami Klienta oraz swoimi w trakcie kryzysowych rozmów,
- pomoc Uczestnikom w rozpoznawaniu stylu zachowań interpersonalnych oraz metod radzenia sobie z nimi
- wdrożenie modelu 5-stopniowej obrony granic
- zainspirowanie Uczestników do podejmowania wysiłku w budowanie relacji z Klientem
- wdrożenie modelu zarządzania reklamacjami ze strony Klienta


UWAGA! - rejestracja na szkolenie do dnia 25 listopada br., do godz. 11.00.
Link do szkolenia zostanie wysłany 2 godziny przed jego rozpoczęciem .

Wizerunek w sieci - część 3 - "Jak nie oszaleć od autopromocji?", czyli o błogosławionym nawyku
szkolenie archiwalne z dnia 24-11-2021, Gdańsk - PO/0030/Std/2021

Szkolenie przygotuje architektów do prezentowania swoich usług w sieci w atrakcyjny i systematyczny sposób. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć przed sobą trzy zadania: 1. Przygotować się do komunikowania w sieci, 2. Robić to sensownie, sprawnie i bezboleśnie, 3. Systematycznie opowiadać o swojej prac tak, by mieć z tego dwojaką frajdę - osobistą i biznesową.

Revit 2021 Architektura poziom zaawansowany / kurs on-line
szkolenie archiwalne z dnia 24-11-2021, Wrocław - DS/0048/War/2021

Celem szkolenia jest :
• Poznanie zaawansowanych możliwości oprogramowania Revit Architecture, zwłaszcza:
• tworzenie powierzchni terenu
• praca zespołowa na jednym pliku
• tworzenie własnych elementów bibliotecznychPlanowane zmiany podatkowe w 2022r. ( Polski Ład ) / szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 17-11-2021, Wrocław - DS/0054/War/2021

Celem szkolenia jest : przedstawienie zmian podatkowych zaplanowanych w 2022 roku (Polski Ład) .

Uwaga : link do szkolenia zostanie przesłany uczestnikom w dniu szkolenia do godz. 14.00.Szkolenie on-line: Hydroizolacje budownictwa istniejącego i zabytkowego – hydroizolacje instalowane od zewnątrz oraz przepona pozioma
szkolenie archiwalne z dnia 17-11-2021, Szczecin - ZP/0034/Std/2021

Przypomnienie właściwości dostępnych na rynku materiałów służących do wykonania hydroizolacji. Przedstawienie zasad prawidłowego konstruowania skutecznych hydroizolacji zewnętrznych oraz przepon poziomych w budownictwie istniejącym i zabytkowym.

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska? (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 16-11-2021, Poznań - WP/0058/War/2020

- Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej
w relacjach biznesowych.
- Radzenie sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i
Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.
- Wzrost jakości rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.
- Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania
interesów.

UWAGA! - rejestracja na warsztaty do dnia 15 listopada br., do godz. 14.00.
Link zostanie wysłany pół godziny przed rozpoczęciem warsztatów.

Revit 2021 Architektura poziom podstawowy kurs / on-line
szkolenie archiwalne z dnia 15-11-2021, Wrocław - DS/0057/War/2021

Celem szkolenia jest :
• poznanie koncepcji modelowania informacji o budynku (BIM)
• poznanie narzędzi do parametrycznego projektowania i tworzenia dokumentacji projektowej


Warsztaty dla członków POOIARP nt: Tworzenie jesiennych kompozycji w gronie rodzinnym
szkolenie archiwalne z dnia 12-11-2021, Gdańsk - PO/0057/War/2020

Tworzenie kompozycji z suszonych roślin na bazie metalowego ringu.
Materiały przesłane przez POOIARP.

Obsługa biblioteki ARCHICAD, bibliotek i plików zewnętrznych, modelowanie kształtem- szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 08-11-2021, Wrocław - DS/0068/Std/2019

Zakładanym efektem końcowym ukończenia powyższego kursu ma być umiejętność wykorzystania obiektów oraz wykonania projektu zagospodarowania terenu.

Zaawansowany trening negocjacji dla architektów (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 05-11-2021, Poznań - WP/0056/War/2020

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć z zakresu faz negocjacji, zespołów negocjacyjnych oraz profesjonalnych strategii negocjacji.

UWAGA! - rejestracja na warsztaty do dnia 4 listopada br., do godz. 14.00.
Link zostanie wysłany pół godziny przed rozpoczęciem warsztatów.

Wizerunek w sieci - część 2 - "Ładnie albo wcale!" - estetyka a Twój wizerunek w sieci
szkolenie archiwalne z dnia 03-11-2021, Gdańsk - PO/0029/Std/2021

Szkolenie przygotuje architektów do prezentowania swoich usług w sieci w atrakcyjny i systematyczny sposób. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć przed sobą trzy zadania: 1. Przygotować się do komunikowania w sieci, 2. Robić to sensownie, sprawnie i bezboleśnie, 3. Systematycznie opowiadać o swojej prac tak, by mieć z tego dwojaką frajdę - osobistą i biznesową.

Szkolenie on-line: Hydroizolacje w budownictwie współczesnym – balkony i tarasy. Dachy w odwróconym układzie warstw
szkolenie archiwalne z dnia 03-11-2021, Szczecin - ZP/0033/Std/2021

Przedstawienie zasad prawidłowego konstruowania warstw na balkonach, tarasach oraz dachach odwróconych w oparciu :
• uwarunkowania prawne
• właściwości produktów hydroizolacyjnych
• zasady fizyki budowli

Revit 2021 Architektura poziom podstawowy kurs on-line
szkolenie archiwalne z dnia 02-11-2021, Wrocław - DS/0047/War/2021

Celem szkolenia jest :
• poznanie koncepcji modelowania informacji o budynku (BIM)
• poznanie narzędzi do parametrycznego projektowania i tworzenia dokumentacji projektowej


Wizerunek w sieci - część 1 pt.: "Nie mam nic do powiedzenia". Treść, opowieść i Twoja zawodowa tożsamość".
szkolenie archiwalne z dnia 27-10-2021, Gdańsk - PO/0028/Std/2021

Szkolenie przygotuje architektów do prezentowania swoich usług w sieci w atrakcyjny i systematyczny sposób. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć przed sobą trzy zadania: 1. Przygotować się do komunikowania w sieci, 2. Robić to sensownie, sprawnie i bezboleśnie, 3. Systematycznie opowiadać o swojej prac tak, by mieć z tego dwojaką frajdę - osobistą i biznesową.

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z inwestorami i klientami-warsztaty on-line.
szkolenie archiwalne z dnia 27-10-2021, Katowice - SL/0053/War/2021

Narzędzia wspierające przygotowanie efektywnego scenariusza negocjacji. Jak nasze przekonania osobiste wpływają na skuteczność negocjacji? Jak obronić swoją pozycję? Z jakich technik negocjacyjnych chcemy korzystać?

„Wystąpienia Publiczne – sztuka prezentacji siebie / biznesu / oferty”
szkolenie archiwalne z dnia 26-10-2021, Wrocław - DS/0038/War/2021

Szkolenie ma na celu :
- zapoznanie Uczestników z kluczowymi elementami budującymi skuteczne / wartościowe wystąpienie.
- wdrożenie pomysłów na interesującą autoprezentację osoby / zawodu, która się wyróżnia.
- przećwiczenie pomysłów na autoprezentację przed gremium składającym się z określonej części Uczestników,
- dokonanie korekty pomysłów na autoprezentację na bazie informacji zwrotnej.


Nowelizacja Prawa budowlanego oraz regulacje wynikające z wdrożenia Polskiego Ładu - omówienie kluczowych - z punktu widzenia projektantów - zmian.
szkolenie archiwalne z dnia 21-10-2021, Wrocław - DS/0041/Std/2020

Podczas szkolenia zostaną omówione zasadnicze zmiany zmierzające do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego wynikające z nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz wdrożenia Polskiego Ładu.

Szkolenie on-line: Hydroizolacje w budownictwie współczesnym – fundamenty
szkolenie archiwalne z dnia 20-10-2021, Szczecin - ZP/0032/Std/2021

Pokazanie właściwości dostępnych na rynku materiałów służących do wykonania hydroizolacji. Przedstawienie zasad prawidłowego konstruowania skutecznych hydroizolacji w budownictwie współczesnym.

Wstęp do modelowania BIM w ARCHICAD / kurs on-line
szkolenie archiwalne z dnia 18-10-2021, Wrocław - DS/0052/War/2021

Zakładanym efektem końcowym ukończenia powyższego kursu ma być umiejętność wykonania modelu prostego budynku jednorodzinnego.
Warsztaty STACJONARNE dla dzieci gr II pt "Architektura na szkle malowana"
szkolenie archiwalne z dnia 16-10-2021, Gdańsk - PO/0051/War/2021

Tworzenie unikalnych, personalizowanych malunków na szkle. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych ze zdobieniem witraży.

Warsztaty STACJONARNE dla dzieci gr I pt "Architektura na szkle malowana"
szkolenie archiwalne z dnia 16-10-2021, Gdańsk - PO/0050/War/2021

Tworzenie unikalnych, personalizowanych malunków na szkle. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych ze zdobieniem witraży.

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z inwestorami i klientami-warsztaty on-line.
szkolenie archiwalne z dnia 15-10-2021, Katowice - SL/0039/War/2021

Narzędzia wspierające przygotowanie efektywnego scenariusza negocjacji. Jak nasze przekonania osobiste wpływają na skuteczność negocjacji? Jak obronić swoją pozycję? Z jakich technik negocjacyjnych chcemy korzystać?

Cyfryzacja w budownictwie
szkolenie archiwalne z dnia 15-10-2021, Rzeszów - PK/0027/Std/2021

Regulacje dotyczące cyfryzacji budowlanych procedur administracyjnych (elektroniczne składanie wniosków) oraz aktualne przepisy dotyczące zakresu i formy opracowania projektu budowlanego.

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 14-10-2021, Wrocław - DS/0062/War/2021

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

Zagadnienia prawne w pracach projektowych i budowlanych w obiektach zabytkowych.
szkolenie archiwalne z dnia 14-10-2021, Warszawa - IARP/0025/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zaprasza na szkolenie:
"Zagadnienia prawne w pracach projektowych i budowlanych w obiektach zabytkowych".

Kiedy wymagane jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów zabytkowych?
Jakie dokumenty i rozstrzygnięcia są niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w obiektach zabytkowych?
Jakie prawne formy ochrony zabytków przewiduje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami?
Kiedy wymagana jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?
Jakie wymagania wynikają z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach?
Jakie uprawnienia ma Wojewódzki Konserwator Zabytków w czasie wykonywania robót budowlanych w zabytkach?

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 14-10-2021, Wrocław - DS/0063/War/2021

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 13-10-2021, Wrocław - DS/0064/War/2021

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego dla Architektów - poziom: B1
szkolenie archiwalne z dnia 13-10-2021, Wrocław - DS/0061/War/2021

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

„Komunikacja z Klientem - typologia osobowości / style komunikacyjne ”
szkolenie archiwalne z dnia 12-10-2021, Wrocław - DS/0051/War/2020

Szkolenie ma na celu :
- dokonanie autoanalizy swojego stylu komunikacyjnego,
- przyswojenie przez Uczestników wiedzy z zakresu mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w zakresie 4 stylów komunikacyjnych (stylów osobowości),
- wdrożenie umiejętności rozpoznawania w wypowiedzi i zachowaniu rozmówcy, jego stylu
komunikacyjnego oraz właściwe reagowanie poprzez dopasowanie się do rozmówcy.

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych. Część I i II.
szkolenie archiwalne z dnia 11-10-2021, Katowice - SL/0024/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na szkolenie: "Ochrona przeciwpożarowa budynków. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych. Część I i II."Tematem szkolenia są aktualne przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków.

Szkolenie on-line: Wstęp do hydroizolacji
szkolenie archiwalne z dnia 06-10-2021, Szczecin - ZP/0026/Std/2021

Pokazanie wszystkich aktów prawnych dotykających problematyki hydroizolacji. Usystematyzowanie przepisów. Wyselekcjonowanie przepisów mających największy wpływ na prawidłowy dobór rozwiązań.

SZKOLENIE STACJONARNE - Pełne wykorzystanie potencjału marki firmy.
szkolenie archiwalne z dnia 01-10-2021, Gdańsk - PO/0037/War/2021

Celem głównym szkolenia jest podniesienie świadomości w zakresie pełnego wykorzystania elementów brandingu na dwóch poziomach sprawności:

- na poziomie skutecznej komunikacji osobistej z odbiorcami zewnętrznymi marki, co prowadzi do wyraźnej identyfikacji imienia i nazwiska architekta na rynku
- na poziomie skutecznego wywierania wpływu na odbiorców marki firmy aby budować relacje na poziomie wartości i misji, inspirować klientów do zaangażowania i lojalności wobec marki.

Celem treningu grupowego jest poznanie elementów modelu budowania marki oraz praktyczne zastosowanie wiedzy w zakresie budowania wartości marki. Uczestnicy treningu równorzędnie z pozyskiwaną wiedzą, pracują w ćwiczeniach interaktywnych nad zrozumieniem istotności marki w budowaniu przewagi rynkowej. W wyniku szkolenia usprawnią podejmowane działania na bardziej adekwatne i efektywne wewnątrz firmy oraz w relacji z klientem zewnętrznym. Zdobyta wiedza pozwoli unikać nieuświadomionych błędów w budowaniu reputacji na zewnątrz organizacji. Ważnym efektem treningu jest też doskonalenie kompetencji w zakresie działań PR marki.

Warsztaty dla dzieci on-line II grupa "Kolorowe wiatrakowe"
szkolenie archiwalne z dnia 25-09-2021, Gdańsk - PO/0036/War/2021

Projekt jest kontynuacją przedstawienia w przystępny, interaktywny sposób historii, tradycji i kultury okolic Gdańska – Żuław Wiślanych. W tym cyklu skupimy się na zabytkach architektury technicznej – wiatrakach.

Warsztaty dla dzieci on-line I grupa "Kolorowe wiatrakowe"
szkolenie archiwalne z dnia 25-09-2021, Gdańsk - PO/0035/War/2021

Projekt jest kontynuacją przedstawienia w przystępny, interaktywny sposób historii, tradycji i kultury okolic Gdańska – Żuław Wiślanych. W tym cyklu skupimy się na zabytkach architektury technicznej – wiatrakach.

Inwestor nie płaci – co dalej? Praktyczne porady dla architektów będących wierzycielami.
szkolenie archiwalne z dnia 23-09-2021, Gdańsk - PO/0023/Std/2021

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie architektom w jaki sposób mogą wystąpić do inwestorów i kontrahentów o wypłatę należnego im wynagrodzenia, w tym pokazać jak sporządzić wezwanie do zapłaty oraz pozew o zapłatę;

Negocjacje zaawansowane dla architektów - warsztaty online
szkolenie archiwalne z dnia 15-09-2021, Wrocław - DS/0029/War/2021

Warsztaty rozwoju kompetencji negocjacyjnych w formie:
- mini wykładu,
- dyskusji moderowanej - panel wymiany doświadczeń,
- ćwiczeń grupowych,
- ćwiczeń indywidualnych oraz
- studiów przypadków.

WARSZTATY DLA CZŁONKÓW POOIA RP "Szkice miasta"
szkolenie archiwalne z dnia 09-09-2021, Gdańsk - PO/0034/War/2021

Szkic jako narzędzie poznania i rejestracji architektury i przestrzeni miasta.

DECYZJE WZ - Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego
szkolenie archiwalne z dnia 12-08-2021, Warszawa - IARP/0021/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń:

"Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego":

Szkolenie 1. Plany miejscowe.
Szkolenie 2. Decyzje o warunkach zabudowy.

PLANY MIEJSCOWE - Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego
szkolenie archiwalne z dnia 12-08-2021, Warszawa - IARP/0020/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń:

"Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego":

Szkolenie 1. Plany miejscowe.
Szkolenie 2. Decyzje o warunkach zabudowy.

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów/projektantów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej.
szkolenie archiwalne z dnia 02-08-2021, Warszawa - IARP/0022/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na szkolenie:

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów/projektantów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej.

Organizacja biura i zarządzanie projektem architektonicznym -ANULOWANE (ZMIANA TERMINU)
szkolenie archiwalne z dnia 28-07-2021, Rzeszów - PK/0071/Std/2019

Proces projektowy, za który odpowiadamy jest zbyt rozległy i skomplikowany, aby mógł być prowadzony spontanicznie, bez planu i nadzoru. Aby projekt był kompletny i wykonany terminowo, należy skorzystać z narzędzi organizacyjnych, które to umożliwiają i zapewniają

Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych we Wrocławiu - szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 08-07-2021, Wrocław - DS/0030/War/2021

Intensywne procesy inwestycyjne, jakie od wielu lat mają miejsce we Wrocławiu, nie pozostają bez wpływu na jego drzewostan. Dlatego już w 2016 r. weszło w życie zarządzenie ws. ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni, zaktualizowane i uzupełnione o Karty do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia w 2019 roku. Karty miały służyć wszystkim stronom procesu inwestycyjnego, pokazywać w prosty sposób, jak nie należy, a jak powinno się postępować na placu budowy, aby drzewa, które chcemy zachować, przetrwały proces i kolejne lata w dobrej kondycji. Jednak to, ile drzew pozostawimy i w jaki sposób będziemy je chronić, zależy także od projektantów. Dlatego już na etapie przygotowywania inwestycji do wykonania jest nie tylko inwentaryzacja drzew, ale także ich waloryzacja, a ostatecznie: gospodarka drzewostanem.

Negocjacje zaawansowane dla architektów - warsztaty online
szkolenie archiwalne z dnia 29-06-2021, Gdańsk - PO/0026/War/2021

Warsztaty rozwoju kompetencji negocjacyjnych w formie:
- mini wykładu,
- dyskusji moderowanej - panel wymiany doświadczeń,
- ćwiczeń grupowych,
- ćwiczeń indywidualnych oraz
- studiów przypadków.

W obronie ładu. Projektowanie jako konflikt.
szkolenie archiwalne z dnia 25-06-2021, Poznań - WP/0028/War/2021

Szkolenie w formie warsztatów.
- I część omawiająca definicje i rodzaje konfliktów,
- II część praktyczna - test reakcji na obciążającą sytuację,
- III część dotycząca problemów komunikacyjnych,
- IV część poświęcona wsparciu psychicznemu i metodom radzenia sobie z krytyką.

UWAGA! - rejestracja na szkolenie do dnia 24 czerwca br., do godz. 12.00

Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta.
szkolenie archiwalne z dnia 25-06-2021, Wrocław - DS/0055/War/2020

Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz nauczenie się identyfikowania jego objawów.
Rozpoznanie indywidualnej podatności i odporności na stres. Radzenie sobie ze stresem, metody stosowane w sytuacjach interpersonalnych. Poznanie metod radzenia sobie ze złością i innymi negatywnymi emocjami.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowaZrównoważone budownictwo mieszkaniowe 2/2
szkolenie archiwalne z dnia 24-06-2021, Warszawa - IARP/0019/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA zaprasza na szkolenie:

Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe 2/2

1. Gospodarowanie wodą
2. Zdrowie i komfort użytkownika
3. Optymalizacja zużycia energii

W obronie ładu. Projektowanie jako konflikt.
szkolenie archiwalne z dnia 24-06-2021, Gdańsk - PO/0027/War/2021

Szkolenie w formie warsztatów I część omawiająca definicje i rodzaje konfliktów, II część praktyczna - test reakcji na obciążającą sytuację, III część dotycząca problemów komunikacyjnych, IV część poświęcona wsparciu psychicznemu i metodom radzenia sobie z krytyką.

Cykl Hydroizolacje - część IV – Balkon stary lepszy od nowego? – Czyli dlaczego współczesne balkony już po kilku latach stwarzają problemy
szkolenie archiwalne z dnia 23-06-2021, Poznań - WP/0012/Std/2021

Omówienie typowych balkonów występujących w budynkach wielorodzinnych.
Analiza czynników wpływających na trwałość balkonów oraz analiza błędów projektowych i wykonawczych.

UWAGA! - rejestracja na szkolenie do dnia 22 czerwca 2021 r. do godz. 14.00

Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe 1/2
szkolenie archiwalne z dnia 17-06-2021, Warszawa - IARP/0018/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA zaprasza na szkolenie

Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe 1/2 (2,5h):
1. Gospodarowanie wodą
2. Zdrowie i komfort użytkownika
3. Optymalizacja zużycia energii

Zakład gastronomiczny vs. catering. Rozwiązania funkcjonalne i warunki sanitarnohigieniczne w obiektach użyteczności publicznej.
szkolenie archiwalne z dnia 17-06-2021, Szczecin - ZP/0016/Std/2021

Przekazanie architektom niezbędnej i praktycznej wiedzy z zakresu obowiązujących wymogów higienicznych i zdrowotnych w procesie projektowania obiektów żywieniowych (zakładów gastronomicznych)

Cykl Hydroizolacje - część III – Nie tylko hydroizolacja – co należy zrobić przed i po „zakręceniu kranu”
szkolenie archiwalne z dnia 16-06-2021, Poznań - WP/0011/Std/2021

Poznanie metod badania wilgotności materiałów budowlanych.
Diagnostyka budowli - schemat postępowania.
Poznanie działań osłonowych przy renowacji zawilgoconych budynków.

UWAGA! - rejestracja na szkolenie do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 14.00

Modelowania BIM w ARCHICAD
szkolenie archiwalne z dnia 16-06-2021, Wrocław - DS/0046/War/2021

W zakres szkolenia wchodzi:
• podstawy i założenia BIM.
• ustawienie szablonu projektu BIM.
Ćwiczenie kontrolne wykonanie szablonu projektów.
• podstawy BIMCloud: tworzenie użytkownika, zakładanie nowych projektów.
• wspólne modelowanie obiektu w grupie.
• modelowanie BIM, a oszacowanie energetyczne budynku,
• mostki termiczne.
• moduły,
• eksport do plików *.ifc.
Ćwiczenie kontrolne wykonanie wspólnego projektu wraz z oszacowaniem energetycznymModelowania BIM w ARCHICAD
szkolenie archiwalne z dnia 16-06-2021, Wrocław - DS/0045/War/2021

W zakres szkolenia wchodzi:
• podstawy i założenia BIM.
• ustawienie szablonu projektu BIM.
Ćwiczenie kontrolne wykonanie szablonu projektów.
• podstawy BIMCloud: tworzenie użytkownika, zakładanie nowych projektów.
• wspólne modelowanie obiektu w grupie.
• modelowanie BIM, a oszacowanie energetyczne budynku,
• mostki termiczne.
• moduły,
• eksport do plików *.ifc.
Ćwiczenie kontrolne wykonanie wspólnego projektu wraz z oszacowaniem energetycznymNegocjacje zaawansowane dla architektów - warsztaty online
szkolenie archiwalne z dnia 15-06-2021, Gdańsk - PO/0025/War/2021

Warsztaty rozwoju kompetencji negocjacyjnych w formie:
- mini wykładu,
- dyskusji moderowanej - panel wymiany doświadczeń,
- ćwiczeń grupowych,
- ćwiczeń indywidualnych oraz
- studiów przypadków.

Regulacje dotyczące zrównoważonego budownictwa
szkolenie archiwalne z dnia 14-06-2021, Warszawa - IARP/0017/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA zaprasza na szkolenie:

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia
Wprowadzenie do tematów zrównoważonego budownictwa w oparciu o kluczowe regulacje UE. Wskazanie perspektywy długookresowej dotyczącej budynków i materiałów w całym ich cyklu życia.

Kolejne dwa wykłady będą się skupiać nad założeniami i wytycznymi dotyczącymi budownictwa mieszkaniowego – w oparciu o Certyfikat ZIELONY DOM.

Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne dla dzieci on-line pt "Miasto wczoraj-dziś-jutro"
szkolenie archiwalne z dnia 12-06-2021, Gdańsk - PO/0024/War/2021

Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne w formule on-line dla dzieci. Celem warsztatów jest edukacja na temat miasta – jak zmienia się ono w czasie, jak na zabudowę i strukturę miasta wpływają różnorodne czynniki wynikające z rozwoju technicznego i społecznego, jak kształtowana była i jest zabudowa miejska. W trakcie warsztatów będzie omawiana prezentacja multimedialna, zaś uczestnicy otrzymują klocki i elementy dekoracyjne do tworzenia kompozycji urbanistycznych omawianych podczas warsztatów oraz do stworzenia własnego projektu miasta przyszłości.

Szkolenie on-line: Hydroizolacje budownictwa współczesnego w aspekcie prawnym, projektowym i wykonawczym
szkolenie archiwalne z dnia 10-06-2021, Szczecin - ZP/0015/Std/2021

Przypomnienie różnic pomiędzy dostępnymi na rynku materiałami służącymi do wykonania hydroizolacji. Wykorzystanie cech i właściwości dostępnych na rynku produktów do prawidłowego konstruowania skutecznych hydroizolacji w budownictwie współczesnym.

Cykl Hydroizolacje - część II – Praw fizyki pan nie zmienisz, czyli jak wykonać hydroizolacje wtórne w miejscach do których nie ma dostępu
szkolenie archiwalne z dnia 09-06-2021, Poznań - WP/0010/Std/2021

Poznanie zagadnień dotyczących hydroizolacji od zewnątrz budynków istniejących oraz wtórnych hydroizolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.

UWAGA! - rejestracja na szkolenie do dnia 8 czerwca 2021 r. do godz. 14.00

Szkolenie on-line: Czynności procesowe profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach przed organami aab – procedura administracyjna. Część II – postępowanie zwykłe (właściwe).
szkolenie archiwalne z dnia 08-06-2021, Szczecin - ZP/0014/Std/2021

Zdobycie wiedzy z zakresu przepisów proceduralnych regulujących postępowanie przed organami aab.

Kosztowne hobby. Między poezją przestrzeni a prozą życia, czyli Architekt wobec konieczności zarabiania pieniędzy (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 31-05-2021, Poznań - WP/0023/War/2021

Szkolenie w formie warsztatów;
- I część dotycząca umów na prace projektowe i zarządzania należnościami,
- II część poświęcona zmiana stereotypowego myślenia na temat pracy projektowej/usługowej

UWAGA! - rejestracja na szkolenie do dnia 28 maja br., do godz. 12.00

Szkolenie on-line: Czynności procesowe profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach przed organami aab – procedura administracyjna. Część I – wstępne czynności techniczno – procesowe.
szkolenie archiwalne z dnia 27-05-2021, Szczecin - ZP/0013/Std/2021

Zdobycie wiedzy z zakresu przepisów proceduralnych regulujących postępowanie przed organami aab.

Cykl Hydroizolacje - część I – Co z oczu to z serca? – Zasady wykonywania hydroizolacji ścian zewnętrznych budynków zagłębionych w gruncie
szkolenie archiwalne z dnia 26-05-2021, Poznań - WP/0009/Std/2021

Poznanie zagadnień dotyczących hydroizolacji budynków nowowznoszonych oraz budynków istniejących.

UWAGA! - rejestracja na szkolenie do dnia 25 maja 2021 r. do godz. 14.00

Okno 3D, podstawy wizualizacji w ARCHICAD, Artlantis i Twinmotion.
szkolenie archiwalne z dnia 26-05-2021, Wrocław - DS/0044/War/2021

W zakres szkolenia wchodzi:
• Ustawienia perspektywy i aksonometrii,
• ustawienia okna 3D, style 3D, przekrój 3D, warianty graficzne,
• zapisywanie widoków
• • dokument 3D,
• • animacja, ustawienia słońca, analiza nasłonecznienia.
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie widoków projektu z analizą nasłonecznienia.
• ustawienia świateł,
• tworzenie własnych materiałów,
• ustawienia renderingu.
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie wizualizacji w ARCHICAD
• opracowywanie wizualizacji na podstawie wymodelowanego, wirtualnego modelu
ARCHICAD w programie Artlantis,
• eksport modelu,
• nakładanie materiałów, ustawienia świateł, wstawianie obiektów,
• ustawienia zaawansowane, animacja, przekroje
• ustawienia renderingu, rendering na kilku komputerach w sieci domowej,
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie wizualizacji w Artlantis
• opracowywanie wizualizacji na podstawie wymodelowanego, wirtualnego modelu
ARCHICAD w programie Twinmotion,
• eksport modelu,BIM dla architektów. Nowy standard w realizacji projektów budowlanych i inwestycji.
szkolenie archiwalne z dnia 21-05-2021, Poznań - WP/0008/Std/2021

Omówienie BIM (ang. Building Information Modeling), jako metody opracowania dokumentacji budowlanej i integralnej części procesu zarządzania projektem budowlanym.
Poznanie BIM jako koncepcji, która całkowicie zmienia podejście do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania.

UWAGA! - rejestracja na szkolenie do dnia 20 maja 2021 r. do godz. 14.00

"Kosztowne hobby. Między poezją przestrzeni a prozą życia, czyli Architekt wobec konieczności zarabiania pieniędzy"
szkolenie archiwalne z dnia 17-05-2021, Gdańsk - PO/0022/War/2021

Szkolenie w formie warsztatów; I część praktyczna dotycząca umów i pilnowania należności, II część poświęcona wsparciu psychicznemu.

Warsztaty on-line dla dzieci pt. "Punkcik i PUNKT-przygoda z geometrią"
szkolenie archiwalne z dnia 15-05-2021, Gdańsk - PO/0019/War/2021

Warsztaty o charakterze plastycznym na zadany temat wraz z prelekcją wprowadzającą

Warsztat on-line: Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
szkolenie archiwalne z dnia 14-05-2021, Szczecin - ZP/0021/War/2021

1. Poznanie oraz usystematyzowanie metod i technik planowania pracy, określania celów, pracy w oparciu o priorytety.
2. Poznanie rodzajów celów, specyfiki ich realizacji i samodzielnego rozliczania.
3. Doskonalenie umiejętności projektowania celów indywidualnych, wyboru priorytetów, radzenia sobie w sytuacjach pracy pod presją czasu.

Warsztat on-line: Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska
szkolenie archiwalne z dnia 13-05-2021, Szczecin - ZP/0020/War/2021

1. Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej w relacjach biznesowych.
2. Radzenie sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.
3. Wzrost jakości rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.
4. Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania interesów.

Prawo budowlane - najnowsze zmiany
szkolenie archiwalne z dnia 06-05-2021, Gdańsk - PO/0017/War/2021

Webinarium z możliwością aktywnego udziału uczestników- zadawania pytań i konsultacji

Przygotowanie dokumentacji technicznej na podstawie wirtualnego modelu
szkolenie archiwalne z dnia 05-05-2021, Wrocław - DS/0043/War/2021

W zakres szkolenia wchodzi:
• zestawienia materiałowe (np. drzwi, okien, powierzchni, drzew),
• filtrowanie i edycja zawartości tabel
• własne parametry i możliwości prostych kalkulacji
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie bilansu terenu, zestawienia pomieszczeń, oraz stolarki
• ustawienia kombinacji warstw, wariantów i schematów graficznych, jednostek, etapów.
• zapisywanie widoków, szablonów, arkuszy,
• przygotowanie dokumentacji do druku.
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie arkuszy dokumentacji technicznej do wydruku.
• automatyzacja procesu wydruku, wykorzystanie zestawów publikacji
• dokumentacja techniczna w formie elektronicznej: BIM-x,
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie pliku BIMx wraz z zestawem arkuszy i modelem 3Dszkolenie archiwalne z dnia 29-04-2021, Lublin - LB/0054/War/2020

Szkolenie on-line
W programie szkolenia przewidziane jest pokazanie i omówienie funkcjonalności systemu członkowskiego oraz oferowanego przez izbę dostępu do LEGALIS-a (dostęp do aktualnych przepisów prawa) oraz PKN (dostęp do polskich norm) .
Szkolenie obejmuje również omówienie funkcji i zawartości strony izbowej Warsztat:Architekta (https://www.warsztatarchitekta.pl) z naciskiem na dostępne szkolenia on-line zrealizowane przez IARP

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEGALIS
szkolenie archiwalne z dnia 28-04-2021, - KRIA/0018/War/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP informuje o szkoleniu
zorganizowanym z Wydawnictwem C. H. Beck, które dostarcza Architektom
członkom IARP - System Informacji Prawnej LEGALIS.

Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:

Praca z aktem prawnym – zmiany przepisów, wersje czasowe, dostępne treści autorskie, orzeczenia.

Strategie pracy z wyszukiwarką, proste i zaawansowane wyszukiwanie:
- aktów prawnych
- orzeczeń
- praktycznych wyjaśnień
- komentarzy, czasopism, monografii

Dodatkowe opcje programu: kalkulatory, wskaźniki, wzory pism.

Szkolenie jest bezpłatne i będzie trwa około 1 – 1,5 godziny i realizowane będzie przez platformę Click Meeting.

Link, pod którym od godziny 17.00 w dniu 28.04.2021 r. będzie można uczestniczyć w zdalnym szkoleniu z obsługi Systemu Informacji Prawnej LEGALIS.

https://krzysztofszymik-wydawnictwochbeck.clickmeeting.com/legalis-szkolenie-izba-architektow

Prowadzący:
Krzysztof Szymik
Specjalista ds. szkoleń i wdrożeń LEGALIS

W związku z ograniczoną liczbą miejsc informujemy, że w przypadku dużego zainteresowania, zorganizowane zostanie kolejne szkolenie.

"Projektowanie dachów zielonych" - Szkolenie on-line
szkolenie archiwalne z dnia 28-04-2021, Wrocław - DS/0007/Std/2021

Szkolenie ma na celu przedstawić architektom zasady projektowania dachów zielonych.

Kosztowne hobby. Między poezją przestrzeni a prozą życia, czyli Architekt wobec konieczności zarabiania pieniędzy.
szkolenie archiwalne z dnia 26-04-2021, Gdańsk - PO/0016/War/2021

Szkolenie w formie warsztatów; I część praktyczna dotycząca umów i pilnowania należności, II część poświęcona wsparciu psychicznemu.

Warsztaty on-line dla dzieci pt "DOMEK LICHA: KASZUBSKIE SCHRONIENIE"
szkolenie archiwalne z dnia 17-04-2021, Gdańsk - PO/0015/War/2021

Warsztaty o charakterze plastyczno-konstrukcyjnym na zadany temat wraz z prelekcją wprowadzającą

Szkolenie on-line: Hydroizolacje w budynku istniejącym i zabytkowym
szkolenie archiwalne z dnia 15-04-2021, Szczecin - ZP/0006/Std/2021

Uwypuklenie różnic pomiędzy dostępnymi na rynku materiałami służącymi do wykonania hydroizolacji. Wykorzystanie cech i właściwości dostępnych na rynku produktów do prawidłowego konstruowania skutecznych hydroizolacji.

Określanie powierzchni i kubatur w projektowaniu
szkolenie archiwalne z dnia 12-04-2021, Warszawa - KRIA/0004/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP, zaprasza na szkolenie.

O SZKOLENIU
Określanie powierzchni i kubatur w projektowaniu:
1. Regulacje prawne (od 19.09.2020) a obmiary powierzchni.
2. Podstawy prawne stosowania Normy PN-ISO 9836:2015-12.
3. PN-ISO 9836:2015-12 a PN-ISO 9836:1997 różnice.
4. Norma PN-ISO 9836:2015-12: definicje i metody obliczeń.
5. Praktyczne pytania i odpowiedzi odnośnie określania powierzchni (np. jak liczyć powierzchnie pod ściankami działowymi ?)

O PRELEGENCIE
Dr inż. arch. Piotr Żabicki jest partnerem w pracowni Kuryłowicz & Associates.
Uprawnienia projektowe zdobył w 2001 roku, jest członkiem Izby Architektów RP, członkiem SARP, rzeczoznawcą budowlanym i biegłym sądowym.

TERMIN SZKOLENIA
od dnia 22 marca 2021 roku

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie Internetowe online na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu.
Nagranie ze szkolenia będzie dostępne bez ograniczeń czasowych.
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

LINK BEZPOŚREDNI
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/349-okreslanie-powierzchni-i-kubatur-w-projektowaniu

W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IA RP https://szkolenia.iarp.pl/, a następnie wziąć udział w szkoleniu w przeciągu jednego miesiąca.

Odpowiedzialność architekta – postępowanie dyscyplinarne i zawodowe. Co nam grozi? Jak się bronić?
szkolenie archiwalne z dnia 12-04-2021, Gdańsk - PO/0005/Std/2021

Szkolenie przedstawi najistotniejsze kwestie dotyczące przyczyn wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zawodowego przeciw architektowi, przebieg takiego postępowania, uprawnienia obwinionego oraz grożące konsekwencje.

Obliczanie numeryczne płaskich mostków termicznych - warsztaty on-line
szkolenie archiwalne z dnia 31-03-2021, Wrocław - DS/0010/War/2021

Szkolenie obejmuje teorię oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie obliczania płaskich mostków termicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211. Obliczenia wykonywane są za pomocą darmowego oprogramowania THERM, dzięki któremu wyznacza się wartości numerycznego współczynnika przenikania ciepła "L2D", a następnie za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Ich końcowym rezultatem jest wyznaczenie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła "psi".
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych umiejętnością dokładnego obliczania strat ciepła przez mostki termiczne, niezbędną podczas projektowania budynków pasywnych.

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 25-03-2021, Wrocław - DS/0031/War/2021

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 25-03-2021, Wrocław - DS/0032/War/2021

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
szkolenie archiwalne z dnia 24-03-2021, Wrocław - DS/0033/War/2021

Kurs języka angielskiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

Obliczanie numeryczne płaskich mostków termicznych - warsztaty on-line
szkolenie archiwalne z dnia 24-03-2021, Wrocław - DS/0009/War/2021

Szkolenie obejmuje teorię oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie obliczania płaskich mostków termicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211. Obliczenia wykonywane są za pomocą darmowego oprogramowania THERM, dzięki któremu wyznacza się wartości numerycznego współczynnika przenikania ciepła "L2D", a następnie za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Ich końcowym rezultatem jest wyznaczenie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła "psi".
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych umiejętnością dokładnego obliczania strat ciepła przez mostki termiczne, niezbędną podczas projektowania budynków pasywnych.

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego dla Architektów - poziom: B1
szkolenie archiwalne z dnia 24-03-2021, Wrocław - DS/0012/War/2021

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego realizowany zdalnie synchronicznie – platforma MsTeam lub Zoom

Warsztaty plastyczne dla dzieci on-line pt "Motto-Złota myśl"
szkolenie archiwalne z dnia 23-03-2021, 80-836 - PO/0014/War/2021

Większość dzieci czuje się świetnie, gdy eksperymentują, tworzą, poszukują i uczą się empirycznie.
Sztuka nie tylko poprawia zdolności motoryczne i koncentrację dzieci, ale także pomaga radzić sobie z emocjami i napięciami.
Eksperymentowanie z różnymi mediami, umiejętność obserwacji, analizy i kreowania umożliwia nowy sposób postrzegania świata.
Myślenie abstrakcyjne i kreatywność, które rozwija się poprzez sztukę, są kluczowymi fundamentami w rozwoju dzieci.
Sztuka pomaga zwiększyć pewność siebie, uwalnia od lęku przed oceną, pomaga komunikować nasze uczucia i jest zasadniczo inną formą ekspresji, językiem obrazu.
Zatracasz się w sztuce, aby jednocześnie się w niej odnaleźć.

Po co tyle hałasu?
szkolenie archiwalne z dnia 18-03-2021, Rzeszów - PK/0048/Std/2020

Podstawowe wymagania prawne oraz ogólne zasady
projektowania akustyki wnętrz

Uwaga: szkolenie on-line.
Termin zgłoszeń: do 18 marca br., do godz. 10:00

Obliczanie numeryczne płaskich mostków termicznych - warsztaty on-line
szkolenie archiwalne z dnia 17-03-2021, Wrocław - DS/0007/War/2021

Szkolenie obejmuje teorię oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie obliczania płaskich mostków termicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211. Obliczenia wykonywane są za pomocą darmowego oprogramowania THERM, dzięki któremu wyznacza się wartości numerycznego współczynnika przenikania ciepła "L2D", a następnie za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Ich końcowym rezultatem jest wyznaczenie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła "psi".
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych umiejętnością dokładnego obliczania strat ciepła przez mostki termiczne, niezbędną podczas projektowania budynków pasywnych.

Warsztaty plastyczne dla dzieci on-line pt "Flowers drawing-Pattern desing"
szkolenie archiwalne z dnia 16-03-2021, 80-836 - PO/0013/War/2021

Większość dzieci czuje się świetnie, gdy eksperymentują, tworzą, poszukują i uczą się empirycznie.
Sztuka nie tylko poprawia zdolności motoryczne i koncentrację dzieci, ale także pomaga radzić sobie z emocjami i napięciami.
Eksperymentowanie z różnymi mediami, umiejętność obserwacji, analizy i kreowania umożliwia nowy sposób postrzegania świata.
Myślenie abstrakcyjne i kreatywność, które rozwija się poprzez sztukę, są kluczowymi fundamentami w rozwoju dzieci.
Sztuka pomaga zwiększyć pewność siebie, uwalnia od lęku przed oceną, pomaga komunikować nasze uczucia i jest zasadniczo inną formą ekspresji, językiem obrazu.
Zatracasz się w sztuce, aby jednocześnie się w niej odnaleźć.

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 12-03-2021, Gdańsk - PO/0011/War/2021

Architekt jako skuteczny negocjator.
Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć, definicji i zagadnień z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji. Celem szkolenia jest poznanie narzędzi wspierających przygotowanie scenariusza negocjacji oraz poznanie różnych stylów negocjacyjnych.

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 11-03-2021, Gdańsk - PO/0053/War/2020

Architekt jako skuteczny negocjator.
Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć, definicji i zagadnień z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji. Celem szkolenia jest poznanie narzędzi wspierających przygotowanie scenariusza negocjacji oraz poznanie różnych stylów negocjacyjnych.

Warsztaty plastyczne dla dzieci on-line pt "Wyspy uczuć-inspirowane wzorem"
szkolenie archiwalne z dnia 09-03-2021, 80-836 - PO/0008/War/2021

Większość dzieci czuje się świetnie, gdy eksperymentują, tworzą, poszukują i uczą się empirycznie.
Sztuka nie tylko poprawia zdolności motoryczne i koncentrację dzieci, ale także pomaga radzić sobie z emocjami i napięciami.
Eksperymentowanie z różnymi mediami, umiejętność obserwacji, analizy i kreowania umożliwia nowy sposób postrzegania świata.
Myślenie abstrakcyjne i kreatywność, które rozwija się poprzez sztukę, są kluczowymi fundamentami w rozwoju dzieci.
Sztuka pomaga zwiększyć pewność siebie, uwalnia od lęku przed oceną, pomaga komunikować nasze uczucia i jest zasadniczo inną formą ekspresji, językiem obrazu.
Zatracasz się w sztuce, aby jednocześnie się w niej odnaleźć.

Warsztaty plastyczne dla dzieci on-line pt "Wzór inspirowany morzem"
szkolenie archiwalne z dnia 02-03-2021, 80-836 - PO/0006/War/2021

Większość dzieci czuje się świetnie, gdy eksperymentują, tworzą, poszukują i uczą się empirycznie.
Sztuka nie tylko poprawia zdolności motoryczne i koncentrację dzieci, ale także pomaga radzić sobie z emocjami i napięciami.
Eksperymentowanie z różnymi mediami, umiejętność obserwacji, analizy i kreowania umożliwia nowy sposób postrzegania świata.
Myślenie abstrakcyjne i kreatywność, które rozwija się poprzez sztukę, są kluczowymi fundamentami w rozwoju dzieci.
Sztuka pomaga zwiększyć pewność siebie, uwalnia od lęku przed oceną, pomaga komunikować nasze uczucia i jest zasadniczo inną formą ekspresji, językiem obrazu.
Zatracasz się w sztuce, aby jednocześnie się w niej odnaleźć.

Studium przypadku–omówienie aktualnego orzecznictwa z zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej. Elektronizacja procesu budowlanego–krótko o zmianach w Prawie budowlanym. (on-line)
szkolenie archiwalne z dnia 25-02-2021, Szczecin - ZP/0047/Std/2020

Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, objętych ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471). Analiza porównawcza dotychczasowego i nowego stanu prawnego z uwzględnieniem obecnej praktyki.

BIM na styku architektury i oświetlenia – symulacja przy użyciu nowoczesnych technologii projektowania wspomaganego komputerowo lub CAD w Autdesk Revit® w procesie Modelowania Inf. o Budynku
szkolenie archiwalne z dnia 25-02-2021, - PO/0002/Std/2021

Szkolenie synchroniczne w postaci webinaru. Przedstawimy możliwości współpracy na linii architekt – projektant branży oświetlenia, omawiając zróżnicowane przykłady projektów: urbanistycznych, zewnętrznego oświetlenia elewacji (iluminacji) oraz szeregu rozwiązań oświetlenia wewnętrznego. Uczestnicy będą mogli pracować na przygotowanych plikach szkoleniowych (Revit 2020) i wsłuchiwać się w przerywniki teoretyczne o charakterze Case Study, przygotowane na podstawie szerokiego portfolio realizacji i projektów, przeprowadzonych i zrealizowanych przez LUG Light Factory. Szkolenie przewiduje, że wszyscy uczestnicy będą mieć dostęp do plików szkoleniowych (patrz pptk. 6.1.1.) a zainteresowani i wyposażeni w aplikację Autodesk Revit, przejdą część omawianych zagadnień, krok po kroku, wraz z prowadzącym.

Warsztaty plastyczne dla dzieci on-line "Pierwsza Litera-Dekorowanie-Kaligrafia-Wzory"
szkolenie archiwalne z dnia 16-02-2021, Gdańsk - PO/0005/War/2021

Większość dzieci czuje się świetnie, gdy eksperymentują, tworzą, poszukują i uczą się empirycznie.
Uważam, że sztuka nie tylko poprawia zdolności motoryczne i koncentrację dzieci, ale także pomaga radzić sobie z emocjami i napięciami.
Uważam, że eksperymentowanie z różnymi mediami, umiejętność obserwacji, analizy i kreowania umożliwia nowy sposób postrzegania świata.
Myślenie abstrakcyjne i kreatywność, które rozwija się poprzez sztukę, są kluczowymi fundamentami w rozwoju dzieci.
Sztuka pomaga zwiększyć pewność siebie, uwalnia od lęku przed oceną, pomaga komunikować nasze uczucia i jest zasadniczo inną formą ekspresji, językiem obrazu.
Zatracasz się w sztuce, aby jednocześnie się w niej odnaleźć.

Wbudowane obiekty parametryczne w ARCHICAD, dodatek param-o oraz powiązanie z Grashooper
szkolenie archiwalne z dnia 11-02-2021, Wrocław - DS/0042/War/2021

W zakres tematyczny szkolenia wchodzi:
• tworzenie i edycja schodów.
• tworzenie i edycja balustrad, ramp.
• tworzenie i edycja przegród strukturalnych,
• zastosowanie profili producenta (np. aluprof).
• tworzenie i edycja słupów i belek,
• ściany kurtynowe zastosowania nietypowe (panele, płytki, szkielet drewniany),
• balustrady zastosowania nietypowe (np. obrzeża chodnikowe).
• tworzenie własnych prostych obiektów parametrycznych w ARCHICAD param-o.
• współpraca ARCHICAD - Rhino - Grashooper.Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 09-02-2021, Wrocław - DS/0004/War/2021

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć, definicji i zagadnień z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji/
Strategie negocjacji (m/in/ indywidualna strategia negocjacyjna)/

Obsługa biblioteki ARCHICAD, bibliotek i plików zewnętrznych, modelowanie kształtem
szkolenie archiwalne z dnia 03-02-2021, Wrocław - DS/0041/War/2021

• wstawianie obiektów z biblioteki ARCHICAD,
• wstawianie plików *.png (drzewa, ludzie),
• własne proste obiekty biblioteczne (skrzydło drzwi, szafki, okna, klamka).
• korzystanie z obiektów online (BIMobject, JUNG),
• *.3ds, *.skp.
• tworzenie i edycja podstawowych kształtów,
• bonie, opaski, listwy przypodłogowe.
• zamiana dowolnych obiektów na kształt,
• kształty a profile różnice i podobieństwa.
• podkłady map geodezyjnych dwg i jpg,
• modelowanie terenu, a projekt zagospodarowania terenu,
• rzut cechowany modelowanie przeprawy przez rów,
• wczytanie siatki danych geodezyjnych, chmury punktów.
• narzędzia rysunkowe 2D: koty wysokościowe, autoteksty, automatyczne etykiety, wymiarowanie,
• grupowanie, blokowanie elementów,
• bilans terenu.

Revit 2021 Architektura poziom podstawowy kurs on-line
szkolenie archiwalne z dnia 01-02-2021, Wrocław - DS/0049/War/2021

Celem szkolenia jest :
• poznanie koncepcji modelowania informacji o budynku (BIM)
• poznanie narzędzi do parametrycznego projektowania i tworzenia dokumentacji projektowej


Warsztaty dla dzieci on-line-II grupa "Kolorowe Podcieniowe-czyli żuławscy sąsiedzi w Gdańsku"
szkolenie archiwalne z dnia 30-01-2021, Gdańska - PO/0003/War/2021

Wiesz, że niedaleko Gdańska, na Żuławach, mieszkali gburzy? Ale nazywali się tak nie dlatego, że byli niemili czy nieuprzejmi. Kim byli, gdzie mieszkali i czy rzeczywiście byli straszni dowiecie się z książeczki „Raptularz żuławski”. A na warsztatach zbudujemy dom podcieniowy dla żuławskiego gbura.

Warsztaty dla dzieci on-line-I grupa "Kolorowe podcieniowe-czyli żuławscy sąsiedzi w Gdańsku"
szkolenie archiwalne z dnia 30-01-2021, Gdańsk - PO/0002/War/2021

Wiesz, że niedaleko Gdańska, na Żuławach, mieszkali gburzy? Ale nazywali się tak nie dlatego, że byli niemili czy nieuprzejmi. Kim byli, gdzie mieszkali i czy rzeczywiście byli straszni dowiecie się z książeczki „Raptularz żuławski”. A na warsztatach zbudujemy dom podcieniowy dla żuławskiego gbura.

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 29-01-2021, Wrocław - DS/0052/War/2020

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć, definicji i zagadnień z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji.
Strategie negocjacji (m.in. indywidualna strategia negocjacyjna).

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska? (warsztaty interaktywne)
szkolenie archiwalne z dnia 28-01-2021, Wrocław - DS/0050/War/2020

- Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej
w relacjach biznesowych.
- Radzenie sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i
Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.
- Wzrost jakości rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.
- Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania
interesów.

Zarządzanie budżetem projektów (szkolenie online)
szkolenie archiwalne z dnia 28-01-2021, Poznań - WP/0045/Std/2020

Poznanie zasad opracowania prawidłowego budżetu prac projektowych.
Doskonalenie umiejętności tworzenia realnych harmonogramów realizacji prac projektowych.
Omówienie praktycznego zastosowania specjalistycznego oprogramowania firmy WAYMAN.

W związku z przeprowadzeniem szkolenia na platformie MS Teams przez przedstawiciela firmy Wayman Sp. z o.o. i koniecznością weryfikacji uczestnictwa w szkoleniu przez WOIA RP (w celu wygenerowania certyfikatów), zapisując się na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przekazanie adresu mailowego oraz imienia i nazwiska firmie Wayman Sp. z o.o.

Uwaga: Termin zgłoszeń – rejestracji w systemie szkoleniowym IARP – do 27 stycznia br., do godz. 14.00.

Wstęp do modelowania BIM w ARCHICAD
szkolenie archiwalne z dnia 26-01-2021, Wrocław - DS/0040/War/2021

W zakres szkolenia wchodzi:
• omówienie środowiska pracy, interfejsu programu, szablonu projektu na którym pracujemy,
• ustawienia programu, skrótów klawiaturowych,
• możliwości ułatwiające i wspomagające rysowanie i modelowanie,
• tworzenie własnych linii,
• tworzenie własnych materiałów, struktur warstwowych,
• osie konstrukcyjne,
• rysowanie i edycja ścian, stropów,
• struktura budynku i zasady modelowania.
• podstawowe obiekty architektoniczne (ściana, strop, słup, belka),
• narzędzia dokumentacji (przekroje, elewacje).
• rysowanie i edycja dachów płaskich,
• rysowanie i edycja dachów skośnych,
• ustawienia poszczególnych elementów budynku w przekroju,
• ustawienie płaszczyzny cięcia dla rzutu, poziomy odniesienia, koty wysokościowe.

Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy Architekta
szkolenie archiwalne z dnia 18-01-2021, - IARP/0001/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP oraz
Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) zapraszają na szkolenie:

Tytuł szkolenia:
Projektowanie bez barier kojarzone jest z kształtowaniem przestrzeni pod kątem wymagań osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością ruchową. Jako projektanci często w mniejszym stopniu świadomi jesteśmy potrzeb osób z innymi dysfunkcjami – sensorycznymi czy poznawczymi. Na przeszkody napotykają również użytkownicy znajdujący się w różnych sytuacjach życiowych – kobiety ciężarne i rodzice z małymi dziećmi, osoby które mają przejściowe urazy, obarczone dużym ciężarem, czy coraz większa grupa osób starszych.

Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe wytyczne związane z „racjonalnym dostosowaniem” wynikające z Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Omówiona zostanie koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie – oraz płynące z tego korzyści społeczne. Dowiemy się również jak dążyć do rozszerzenia grupy użytkowników i w jakim stopniu mamy szansę spełnić oczekiwania i potrzeby wszystkich, których funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie ograniczone.

Forma szkolenia:
Szkolenie Internetowe online na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu.
Nagranie ze szkolenia będzie dostępne bez ograniczeń czasowych.
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IA RP https://szkolenia.iarp.pl/, a następnie wziąć udział w szkoleniu w przeciągu jednego miesiąca.

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z Inwestorami i Klientami w oparciu o wzajemny szacunek (warsztaty interaktywne on-line)
szkolenie archiwalne z dnia 11-01-2021, Kraków - MP/0001/War/2021

Warsztaty omawiające świadome kształtowanie relacji biznesowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania. Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej (zasady, modele i techniki) oraz skutecznego i kulturalnego wyrażanie swojego zdania, oczekiwań i poleceń.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa i mikrofon

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta (warsztaty interaktywne on-line )
szkolenie archiwalne z dnia 08-01-2021, Wrocław - DS/0049/War/2020

Warsztaty umożliwiające poznanie oraz usystematyzowanie metod i technik planowania pracy, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety. Poznanie rodzajów celów, specyfiki ich realizacji i samodzielnego rozliczania. Doskonalenie umiejętności projektowania celów indywidualnych, wyboru priorytetów, radzenia sobie w sytuacjach pracy pod presją czasu oraz aktualnej sytuacji związanej z epidemią.

WAŻNE - warsztaty interaktywne on-line, preferowana kamerka internetowa

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z Inwestorami i Klientami w oparciu o wzajemny szacunek (warsztaty interaktywne on-line)
szkolenie archiwalne z dnia 07-01-2021, Wrocław - DS/0048/War/2020

Warsztaty omawiające świadome kształtowanie relacji biznesowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania. Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej (zasady, modele i techniki) oraz skutecznego i kulturalnego wyrażanie swojego zdania, oczekiwań i poleceń.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa i mikrofon

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska? (warsztaty interaktywne)
szkolenie archiwalne z dnia 29-12-2020, Wrocław - DS/0041/War/2020

- Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej
w relacjach biznesowych.
- Radzenie sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i
Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.
- Wzrost jakości rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.
- Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania
interesów.

Tworzenie świątecznych wieńców w gronie rodzinnym
szkolenie archiwalne z dnia 19-12-2020, Gdańsk - PO/0047/War/2020

Tworzenie wieńców świątecznych z materiałów przesłanych przez POOIARP.

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 17-12-2020, Wrocław - DS/0042/War/2020

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć, definicji i zagadnień z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji.
Strategie negocjacji (m.in. indywidualna strategia negocjacyjna).

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska?
szkolenie archiwalne z dnia 14-12-2020, Kraków - MP/0046/War/2020

- Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej
w relacjach biznesowych.
- Radzenie sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i
Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.
- Wzrost jakości rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.
- Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania
interesów.

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta (warsztaty interaktywne )
szkolenie archiwalne z dnia 08-12-2020, Wrocław - DS/0040/War/2020

Warsztaty umożliwiające poznanie oraz usystematyzowanie metod i technik planowania pracy, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety. Poznanie rodzajów celów, specyfiki ich realizacji i samodzielnego rozliczania. Doskonalenie umiejętności projektowania celów indywidualnych, wyboru priorytetów, radzenia sobie w sytuacjach pracy pod presją czasu oraz aktualnej sytuacji związanej z epidemią.

WAŻNE - warsztaty interaktywne online, preferowana kamerka internetowa

Umowy cywilnoprawne w pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 03-12-2020, Gdańsk - PO/0039/Std/2020

Szkolenie przedstawi najistotniejsze kwestie dotyczące zawierania umów na przygotowanie projektu architektonicznego

OC projektanta oczami brokera
szkolenie archiwalne z dnia 03-12-2020, Rzeszów - PK/0043/Std/2020

Systematyka pojęć dotyczących odpowiedzialności cywilnej
i zawodowej architektów. Praktyczne aspekty, rodzaje i wybór odpowiedniego ubezpieczenia OC.

Uwaga: szkolenie on-line.
Termin zgłoszeń: do 03 grudnia br., do godz. 10:00

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z Inwestorami i Klientami w oparciu o wzajemny szacunek (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 26-11-2020, Poznań - WP/0038/War/2020

Warsztaty omawiające świadome kształtowanie relacji biznesowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania. Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej (zasady, modele i techniki) oraz skutecznego i kulturalnego wyrażanie swojego zdania, oczekiwań i poleceń.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 24 listopada br., do godz. 12.00

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z Inwestorami i Klientami w oparciu o wzajemny szacunek
szkolenie archiwalne z dnia 25-11-2020, Wrocław - DS/0039/War/2020

Warsztaty omawiające świadome kształtowanie relacji biznesowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania. Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej (zasady, modele i techniki) oraz skutecznego i kulturalnego wyrażanie swojego zdania, oczekiwań i poleceń.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 23 listopada br., do godz. 12.00

Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w zawodzie architekta.
szkolenie archiwalne z dnia 23-11-2020, Kraków - MP/0037/War/2020

Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w zawodzie architekta.

Warsztaty dla dzieci on-line p.t: " Ufoludki w Gdańsku"
szkolenie archiwalne z dnia 21-11-2020, 80-836 - PO/0036/War/2020

W Gdańsku, nad stocznią podobno widziano ostatnio statek kosmiczny pełen ufoludków. I podobno wylądował nad Motławą a małe zielone ludziki rozbiegły się po całym mieście. Na naszych warsztatach zaprojektujemy dla nich domki z kolorowych pudełek. Inspiracją będzie dla nas twórczość katalońskiego artysty Joana Miro - pełna gwiazd, księżyców i tajemniczych planet.

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska? (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 19-11-2020, Poznań - WP/0034/War/2020

- Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej
w relacjach biznesowych.
- Radzenie sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i
Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.
- Wzrost jakości rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.
- Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania
interesów.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 17 listopada br., do godz. 12.00

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
szkolenie archiwalne z dnia 16-11-2020, Kraków - MP/0035/War/2020

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta

Prawo autorskie – praktyczne aspekty w działalności architektów (szkolenie on line)
szkolenie archiwalne z dnia 06-11-2020, Katowice - SL/0038/Std/2020

Podczas szkolenia omawiana jest problematyka obszarów zastosowania prawa autorskiego w pracy architekta.
Prelegent opowiada między innymi o metodach ochrony praw autorskich, o tym co podlega ochronie i dlaczego obejmujemy ochroną różne elementy projektu.

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 04-11-2020, Poznań - WP/0033/War/2020

Warsztaty umożliwiające poznanie oraz usystematyzowanie metod i technik planowania pracy, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety. Poznanie rodzajów celów, specyfiki ich realizacji i samodzielnego rozliczania. Doskonalenie umiejętności projektowania celów indywidualnych, wyboru priorytetów, radzenia sobie w sytuacjach pracy pod presją czasu oraz aktualnej sytuacji związanej z epidemią.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 2 listopada br., do godz. 12.00

Szkolenie on-line: Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 29-10-2020, Szczecin - ZP/0035/Std/2020

Omówienie aktu wykonawczego do ustawy Prawo budowlane regulującego szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego. Omówienie nowych regulacji oraz porównanie dotychczasowych i nowych przepisów określających zakres i formę projektu budowlanego.

"Nowe" Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 28-10-2020, Kraków - MP/0037/Std/2020

Krajowa Rada Izby Architektów RP wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na internetowe szkolenie, które prezentuje krok po kroku, przepisy nowego rozporządzenia ws. projektu budowlanego. W prezentacji omówiono szczegółowo wszystkie regulacje a także przedstawiono wyjaśnienia, komentarze, przykłady kart i stron tytułowych oraz metryk na rysunkach. W wyjaśnieniach i komentarzach uwzględniono argumentację zawartą w uzasadnieniu do projektu ww.
rozporządzenia

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 26-10-2020, Poznań - WP/0032/War/2020

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć, definicji i zagadnień z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji.
Strategie negocjacji (m.in. indywidualna strategia negocjacyjna).

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 08-10-2020, Rzeszów - PK/0031/War/2020

Warsztaty umożliwiające poznanie oraz usystematyzowanie metod i technik planowania pracy, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety. Poznanie rodzajów celów, specyfiki ich realizacji i samodzielnego rozliczania. Doskonalenie umiejętności projektowania celów indywidualnych, wyboru priorytetów, radzenia sobie w sytuacjach pracy pod presją czasu oraz aktualnej sytuacji związanej z epidemią.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 07 października br., do godz. 12.00


ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
szkolenie archiwalne z dnia 01-10-2020, Warszawa - IARP/0032/Std/2020

Cykl sześciu krótkich wykładów na temat tworzenia konta na platformie ePUAP i korzystania z niego.
Są to kolejno:
1. Tworzenie konta
2. Profil Zaufany
3. Tworzymy pismo
4. Podpisujemy plik
5. Odbiór pisma
6. Dodatek – kilka porad praktycznych
Przedstawione w nich zostały podstawowe czynności, których umiejętność zastosowania przyda się użytkownikowi platformy ePUAP do łatwiejszego przejścia przez gąszcz informacji zawartych na poszczególnych panelach platformy. Oczywiście nie ma mowy o przekazaniu całej wiedzy, jaka mogłaby być potrzebna do korzystania z wszystkich możliwości platformy, jednak z pewnością podane podstawowe zasady pozwolą na oswojenie się z nią.

Szkolenie Internetowe w formie online zamieszczone na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu.
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

http://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/326-epuap-szkolenie

Zmiany w przepisach prawa budowlanego - szkolenie on line
szkolenie archiwalne z dnia 01-10-2020, Katowice - SL/0033/Std/2020

Ustawa Prawo budowlane po nowelizacji ustawą z dnia 13 lutego 2020 r.

Szkolenie on-line pt.: "Zmiany w Prawie budowlanym i przepisach wykonawczych"
szkolenie archiwalne z dnia 29-09-2020, Gdańsk - PO/0027/Std/2020

1. Zmiany w Prawie budowlanym:
1.1. oczekujące na wejście w życie 19 września 2020 r.
1.2. cyfryzacja procesu inwestycyjnego
1.3. przeciwdziałanie suszy
2. Zmiany wybranych przepisów związanych ze stosowaniem Praw budowlanego
3. Przepisy przejściowe – możliwości wyboru
3.1. Sprawy wszczęte przed wejściem zmiany
3.2. Sprawy wszczęte po wejściu zmiany
3.3. Zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”
4. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – okresy przejściowe
5. Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
5.1. Projekt zmian w warunkach technicznych
6. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
6.1. Lista budów
6.1.1. nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
6.1.2. nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
6.2. Lista robót budowlanych
6.2.1. nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
6.2.2. nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
6.3. Zgłoszenie robót
6.3.1. Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
6.3.2. milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
6.3.3. sprzeciw
6.3.4. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
6.3.5. zmiany w procedurach zgłoszeń
6.4. Pozwolenie na budowę – zmiany
6.4.1. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r.
6.4.2. zawartość wniosku - wzory wady i zalety
6.4.3. zmiany w procedurach pozwolenia na budowę
7. Nowy projekt budowlany – nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie
7.1. Projekt zagospodarowania działki
7.2. Projekt architektoniczno-budowlany
7.3. Projekt techniczny
7.4. Projektowane zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
7.5. zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę
8. Projektant jako uczestnik procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia
9. Istotne odstąpienie
9.1. Regulacje obowiązujące po zmianach
9.2. Zmiany od 19 września 2020 r.
10. Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany od 19 września 2020 r.

Szkolenie on-line: Nowe Prawo Budowlane
szkolenie archiwalne z dnia 24-09-2020, Szczecin - ZP/0031/Std/2020

Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, objętych ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471). Analiza porównawcza dotychczasowego i nowego stanu prawnego z uwzględnieniem obecnej praktyki.

Szkolenie on-line: Nowe Prawo Budowlane
szkolenie archiwalne z dnia 23-09-2020, Szczecin - ZP/0030/Std/2020

Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, objętych ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471). Dokonano analizy porównawczej dotychczasowego i nowego stanu prawnego z uwzględnieniem obecnej praktyki.

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
szkolenie archiwalne z dnia 14-09-2020, Kraków - MP/0030/War/2020

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta

Prawo budowlane po nowelizacji. Najistotniejsze zmiany dla architekta
szkolenie archiwalne z dnia 09-09-2020, - MP/0028/Std/2020

Szkolenie będzie dotyczyć najistotniejszych zmian prawa wpływających na pracę architekta (i nie tylko) po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. W śród omawianych zagadnień znajdą się m.in. przepisy dot. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, procedur dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, nowego podziału projektu budowlanego, weryfikacji projektu przez organy, istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz przepisów przejściowych do ustawy.

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z inwestorami i klientami w oparciu o wzajemny szacunek
szkolenie archiwalne z dnia 07-09-2020, Kraków - MP/0029/War/2020

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z inwestorami i klientami w oparciu o wzajemny szacunek

Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta.
szkolenie archiwalne z dnia 30-07-2020, Kraków - MP/0028/War/2020

Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta.

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska?
szkolenie archiwalne z dnia 22-07-2020, Kraków - MP/0027/War/2020

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska?

Szkolenie on-line pt.: "Ochrona przeciwpożarowa budynków"
szkolenie archiwalne z dnia 15-07-2020, Gdańsk - PO/0026/Std/2020

Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych posiadających również funkcje usługowe. Poruszane będą kwestie różnic w zakresie kwalifikacji wysokościowych poszczególnych obiektów. Podczas szkolenia zostaną przedstawione wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla garaży. Na szkoleniu zostanie poruszona tematyka właściwego usytuowania budynków pod względem ochrony przeciwpożarowej. Przedstawione zostaną również wymagania w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe ze wskazaniami kiedy konieczność instalacji jest wymagana przepisami, a kiedy jest dobrą praktyką.

Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta. (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 14-07-2020, Rzeszów - PK/0021/War/2020

Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz nauczenie się identyfikowania jego objawów.
Rozpoznanie indywidualnej podatności i odporności na stres. Radzenie sobie ze stresem, metody stosowane w sytuacjach interpersonalnych. Poznanie metod radzenia sobie ze złością i innymi negatywnymi emocjami.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 13 lipca br., do godz. 12.00


Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta. (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 23-06-2020, Poznań - WP/0020/War/2020

Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz nauczenie się identyfikowania jego objawów.
Rozpoznanie indywidualnej podatności i odporności na stres. Radzenie sobie ze stresem, metody stosowane w sytuacjach interpersonalnych. Poznanie metod radzenia sobie ze złością i innymi negatywnymi emocjami.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 19 czerwca br., do godz. 12.00


Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta. (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 22-06-2020, Poznań - WP/0019/War/2020

Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz nauczenie się identyfikowania jego objawów.
Rozpoznanie indywidualnej podatności i odporności na stres. Radzenie sobie ze stresem, metody stosowane w sytuacjach interpersonalnych. Poznanie metod radzenia sobie ze złością i innymi negatywnymi emocjami.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 19 czerwca br., do godz. 12.00


ODWOŁANE- Wizualizacja modelu BIM – metody prezentacji projektów
szkolenie archiwalne z dnia 18-06-2020, Olsztyn - WM/0037/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności komunikacji z inwestorem przy pomocy wizualizacji modelu BIM. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska? (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 17-06-2020, Poznań - WP/0018/War/2020

- Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej
w relacjach biznesowych.
- Radzenie sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i
Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.
- Wzrost jakości rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.
- Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania
interesów.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 15 czerwca br., do godz. 12.00


Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska? (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 16-06-2020, Poznań - WP/0017/War/2020

- Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej
w relacjach biznesowych.
- Radzenie sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i
Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.
- Wzrost jakości rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.
- Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania
interesów.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 15 czerwca br., do godz. 12.00


Szkolenie on-line pt.:"Zmiany w Prawie Budowlanym"
szkolenie archiwalne z dnia 09-06-2020, - PO/0022/Std/2020

Prawo budowlane – najnowsze zmiany:
1. Zmiany w Prawie budowlanym:
1.1. wprowadzone 13 i 22 lutego, 18 kwietnia i 30 kwietnia 4 maja, 15 i 29 sierpnia, 1, 20 i 23
września, 25 października, 23 listopada 2019 r. 1 i 31 stycznia oraz 18 kwietna 2020 r.
1.2. uchwalone przez Sejm i oczekujące na wejście w życie
1.2.1. 31 lipca 2020 r. - ustawa o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1.2.2. 19 września 2020 r. – ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane
1.3. Wprowadzone na czas pandemii
2. Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne
3. Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i projektowane zmiany warunków technicznych
dla budynków
4. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
4.1. Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
4.1.1. Zmiany wprowadzone
4.1.2. Zmiany od 19 września 2020 r.
4.2. Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia
4.2.1. Zmiany wprowadzone
4.2.2. Zmiany od 19 września 2020 r.
4.3. Pozwolenie na budowę – zmiany wprowadzone i zmiany oczekujące na wejście w życie
4.3.1. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – oczekiwane zmiany
4.3.2. zawartość wniosku
4.3.3. zmiany w procedurach pozwolenia na budowę – zmiany wprowadzone i oczekujące na
wejście wżycie
4.3.4. ustalanie stron postępowania – zmiany od 19 września 2020 r.
4.4. Zgłoszenie robót
4.4.1. milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
4.4.2. sprzeciw
4.4.3. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000,
obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania
wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego
4.4.4. zmiany w procedurach zgłoszeń
5. Projekt budowlany
5.1. mapa do celów projektowych – zmiana definicji od 31 lipca 2020 r.
5.2. części składowe projektu budowlanego
5.3. zakres projektu budowlanego
5.4. zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej
5.5. projekt techniczny jako część projektu budowlanego – zmiany od 19 września 2020 r. i
przepisy przejściowe obowiązujące do 19 września 2021 r.
5.6. zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę
6. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego
6.1. Obowiązki i uprawnienia projektanta
6.2. Nadzór autorski
6.3. Kwalifikowanie odstąpień
6.4. Sporządzenie indywidualnej dokumentacji na wzór do jednostkowego stosowania
7. Istotne odstąpienie
7.1. Regulacje obowiązujące po zmianach
7.2. Zmiany oczekujące na wejście w życie
8. Oddanie obiektu do użytkowania
8.1. wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
8.2. wymagalność pozwolenia na użytkowanie
8.3. dokumenty niezbędne w postępowaniu – zmiany
8.4. zakres obowiązkowej kontroli
9. Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany oczekujące na wejście w
życie.
10. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne i zmiany w liniach orzeczniczych

Modelowania BIM w ARCHICAD - szkolenie odwołane
szkolenie archiwalne z dnia 09-06-2020, Wrocław - DS/0069/Std/2019

Zakładanym efektem końcowym ukończenia powyższego kursu ma być umiejętność wykonania własnego szablonu projektu, umiejętność pracy w grupie BIMCloud i współpracy międzybranżowej z wykorzystaniem plików ifc.

Projektowanie uniwersalne i dostosowanie budynków publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
szkolenie archiwalne z dnia 08-06-2020, Kraków - MP/0024/Std/2020

Szkolenie będzie w formie warsztatów. W trakcie szkolenia chcemy pokazać jak funkcjonuje osoba z niepełnosprawnościami i jakie bariery najczęściej napotyka w swoim otoczeniu. Pokażemy na przykładach, najczęstsze błędy w projektowaniu, powodujące utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Przekażemy informacje o zmianach w prawie jakie nastąpiły w doku 2019 r.

Praktyczne wykorzystanie Revita i ArchiCAD w tworzeniu budynku z wprowadzeniem struktur ścian systemowych (szkolenie online)
szkolenie archiwalne z dnia 04-06-2020, Poznań/Warszawa - WP/0025/Std/2020

Celem szkolenia jest efektywne wykorzystanie środowiska ArchiCAD i Revit w projektowaniu, poznanie nowych możliwości i narzędzi, projektowanie w oparciu o rozwiązania dostępne na rynku, zoptymalizowanie i ułatwienie pracy projektowej.
Webinarium będzie polegać na zademonstrowaniu praktycznych możliwości nowych narzędzi BIM, m.in. wprowadzania struktur ścian, definiowania przyjętych rozwiązań, zmian struktur, wprowadzania elementów ścian (nadproży), narzędzi pomocniczych przy przyjmowaniu rozwiązań (kalkulator współczynnika przenikania ciepła U).


UWAGA!
Zgłoszenia - rejestracja na szkolenie- do 3 czerwca 2020 r. do godz. 11.00

Po zapisaniu się na szkolenie dla uczestnika szkolenia generowany jest link do webinarium, który trzeba uruchomić na 15 minut przed rozpoczęciem webinarium.

By wziąć udział w webinarium potrzebny jest dostęp do Internetu. Uczestnicy mogą pobrać narzędzia, które będą prezentowane. Link do narzędzi: https://www.solbet.pl/projektowanie-w-systemie-solbet-bim/
Jednak podczas webinarium nie będzie wystarczająco dużo czasu, by podążać za prowadzącym wykonując te same operacje w programie.

Warsztaty z oprogramowania ArCADia w ramach inicjatywy "BIM dla polskich architektów" - część III
szkolenie archiwalne z dnia 01-06-2020, Kraków - MP/0026/War/2020

Warsztaty z oprogramowania ArCADia

Otwarte środowisko pracy i koordynacji OPEN BIM
szkolenie archiwalne z dnia 28-05-2020, Olsztyn - WM/0005/War/2020

W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności projektowania przy pomocy koordynacji międzybranżowej. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w działalności projektowej w budownictwie.
szkolenie archiwalne z dnia 25-05-2020, Kraków - MP/0023/Std/2020

Szkolenie z wybranych zagadnień z zakresu prawa autorskiego w działalności projektowej w budownictwie, obejmujące wiedzę teoretyczną, kazusy a także aktualne orzecznictwo.

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z Inwestorami i Klientami w oparciu o wzajemny szacunek (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 25-05-2020, Poznań - WP/0016/War/2020

Warsztaty omawiające świadome kształtowanie relacji biznesowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania. Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej (zasady, modele i techniki) oraz skutecznego i kulturalnego wyrażanie swojego zdania, oczekiwań i poleceń.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 22 maja br., do godz. 15.00


Efektywna komunikacja online w relacjach z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 21-05-2020, Poznań - WP/0015/War/2020

Warsztaty omawiające świadome budowanie relacji z Inwestorami i Klientami w kontaktach telefonicznych. Doskonalenie umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań zawodowych online oraz poznanie modeli skutecznej komunikacji (wideokonferencje, praca online, rozmowy telefoniczne, emaile). Rola komunikacji mailowej w relacjach zawodowych z Inwestorami i Klientami.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 19 maja br., do godz. 15.00


Warsztaty z oprogramowania ArCADia w ramach inicjatywy "BIM dla polskich architektów" - część II
szkolenie archiwalne z dnia 18-05-2020, Kraków - MP/0025/War/2020

Warsztaty z oprogramowania ArCADia

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z Inwestorami i Klientami w oparciu o wzajemny szacunek (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 15-05-2020, Poznań - WP/0014/War/2020

Warsztaty omawiające świadome kształtowanie relacji biznesowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania. Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej (zasady, modele i techniki) oraz skutecznego i kulturalnego wyrażanie swojego zdania, oczekiwań i poleceń.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 13 maja br., do godz. 15.00


Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 28-04-2020, Poznań - WP/0013/War/2020

Warsztaty umożliwiające poznanie oraz usystematyzowanie metod i technik planowania pracy, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety. Poznanie rodzajów celów, specyfiki ich realizacji i samodzielnego rozliczania. Doskonalenie umiejętności projektowania celów indywidualnych, wyboru priorytetów, radzenia sobie w sytuacjach pracy pod presją czasu oraz aktualnej sytuacji związanej z epidemią.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 24 kwietnia br., do godz. 12.00


Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 28-04-2020, Poznań - WP/0011/War/2020

Warsztaty umożliwiające poznanie oraz usystematyzowanie metod i technik planowania pracy, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety. Poznanie rodzajów celów, specyfiki ich realizacji i samodzielnego rozliczania. Doskonalenie umiejętności projektowania celów indywidualnych, wyboru priorytetów, radzenia sobie w sytuacjach pracy pod presją czasu oraz aktualnej sytuacji związanej z epidemią.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 24 kwietnia br., do godz. 12.00


ARCHICAD - Narzędzia do modelowania
szkolenie archiwalne z dnia 28-04-2020, Olsztyn - WM/0007/War/2020

W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie narzędzi do zaawansowanego modelowania z użyciem standardowych narzędzi programu ARCHICAD. Ćwiczenia praktyczne wykonane podczas warsztatów pozwolą na wykorzystanie ich podczas typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

JA - Architekt w świecie zmian (warsztaty online)
szkolenie archiwalne z dnia 24-04-2020, Poznań - WP/0012/War/2020

Warsztaty umożliwiające zmierzenie się ze swoimi obawami (m.in. związanymi z obecną epidemią) i poznanie efektywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zmiany w zawodzie Architekta oraz radzenia sobie z oporem wobec takich zmian. Zapoznanie się z zagadnieniami teoretycznymi, a także poznanie i uporządkowanie swoich reakcji na wprowadzanie zmian.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 22 kwietnia br., do godz. 12.00


Szkolenie specjalistyczne z akustyki budowlanej szkolenie odwołane
szkolenie archiwalne z dnia 07-04-2020, Wrocław - DS/0016/Std/2020

Szkolenie obejmuje wprowadzenie do podstaw Akustyki Budowlanej. Zostaną omówione rodzaje hałasu i drogi jego rozchodzenia się w typowych budynkach oraz podstawowe techniczne środki ograniczenia hałasu ze względu na dopuszczalne wartości w świetle przepisów formalnych.

Projektowanie wentylacji oraz urządzeń przeciwpożarowych -szkolenie odwołane
szkolenie archiwalne z dnia 01-04-2020, Wrocław - DS/0013/Std/2020

Szkolenie ma na celu zapoznanie z przepisami dotyczącymi projektowania wentylacji i urządzeń przeciwpożarowych, sposobów zabezpieczania klatek schodowych, aranżacji pomieszczeń wyposażonych w wentylację pożarową.

Projektowanie uniwersalne i dostosowanie budynków publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
szkolenie archiwalne z dnia 23-03-2020, Kraków - MP/0021/Std/2020

Szkolenie będzie w formie warsztatów. W trakcie szkolenia chcemy pokazać jak funkcjonuje osoba z niepełnosprawnościami i jakie bariery najczęściej napotyka w swoim otoczeniu. Pokażemy na przykładach, najczęstsze błędy w projektowaniu, powodujące utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Przekażemy informacje o zmianach w prawie jakie nastąpiły w doku 2019 r.

Przygotowanie inwestycji do pozwolenia na użytkowanie oraz odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
szkolenie archiwalne z dnia 23-03-2020, Wrocław - DS/0017/Std/2020

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie niezbędnych czynności poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, odpowiednio zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz przebieg postępowania prowadzonego przez organy nadzoru budowlanego. Omówione zostaną również kluczowe problemy pojawiające się na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, z przywołaniem konkretnych przykładów. W dalszej części szkolenia nastąpi omówienie wpływu ujawnionych błędów projektowych na etapie udzielenia pozwolenia na użytkowanie na możliwość pociągnięcia projektanta do odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

[ANULOWANE] Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
szkolenie archiwalne z dnia 20-03-2020, Poznań - WP/0010/War/2020

Warsztaty dotyczące usystematyzowania wiedzy związanej z technikami i zasadami planowania zadań, zarządzaniem sobą w czasie oraz efektywnym wykorzystaniem czasu pracy. Zwiększenie świadomości dotyczącej celów strategicznych i oepracyjnych oraz stosowanie technik pracy w opraciu o wyborów priorytetów.

[ANULOWANE] Architekt w roli menedżera. Zarządzanie i współpraca w zespole
szkolenie archiwalne z dnia 19-03-2020, Poznań - WP/0009/War/2020

Warsztaty dotyczące usystematyzowania wiedzy związanej z tworzeniem i zarządzaniem efektywnymi zespołami zadaniowymi, delegowaniem zadań oraz motywowaniem pracowników. Świadome budowanie swojej pozycji w zespole oraz relacji interpersonalnych.

ODWOŁANE !!! ARCHICAD - Otwarte środowisko pracy i koordynacji OPEN BIM
szkolenie archiwalne z dnia 19-03-2020, Lublin - LB/0034/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności projektowania przy pomocy koordynacji międzybranżowej. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

ODWOŁANE !!! Wizualizacja modelu BIM – metody prezentacji projektów
szkolenie archiwalne z dnia 17-03-2020, Lublin - LB/0033/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności komunikacji z inwestorem przy pomocy wizualizacji modelu BIM. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

ODWOŁANE !!! ARCHICAD - Narzędzia do modelowania
szkolenie archiwalne z dnia 17-03-2020, Lublin - LB/0032/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie narzędzi do zaawansowanego modelowania z użyciem standardowych narzędzi programu ARCHICAD. Ćwiczenia praktyczne wykonane podczas warsztatów pozwolą na wykorzystanie ich podczas typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

ODWOŁANE !!! Warsztaty dla dzieci w wieku od 7 lat pt. "Domki dla ufoludków" grupa II godz 12:30
szkolenie archiwalne z dnia 14-03-2020, Gdańska - PO/0008/War/2020

W Gdańsku, nad stocznią podobno widziano ostatnio statek kosmiczny pełen ufoludków. I podobno wylądował nad Motławą a małe zielone ludziki rozbiegły się po całym mieście. Na naszych warsztatach zaprojektujemy dla nich domki z kolorowych pudełek. Inspiracją będzie dla nas twórczość katalońskiego artysty Juana Miro - pełna gwiazd, księżyców i tajemniczych planet.

ODWOŁANE !!! Warsztaty dla dzieci w wieku 4-6 lat pt. "Domki dla ufoludków" grupa I godz 10:00
szkolenie archiwalne z dnia 14-03-2020, Gdańska - PO/0038/War/2019

W Gdańsku, nad stocznią podobno widziano ostatnio statek kosmiczny pełen ufoludków. I podobno wylądował nad Motławą a małe zielone ludziki rozbiegły się po całym mieście. Na naszych warsztatach zaprojektujemy dla nich domki z kolorowych pudełek. Inspiracją będzie dla nas twórczość katalońskiego artysty Juana Miro - pełna gwiazd, księżyców i tajemniczych planet.

ARCHICAD – szkolenie podstawowe
szkolenie archiwalne z dnia 05-03-2020, Olsztyn - WM/0006/War/2020

W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie zastosowań programu, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń projektowych. Ukończenie szkolenia pozwoli na rozpoczęcie typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

Wzorcowe inwestycje edukacyjne – projektowanie dla dzieci i młodzieży
szkolenie archiwalne z dnia 04-03-2020, Szczecin - ZP/0019/Std/2020

Zdobycie i uzupełnienie wiedzy na temat projektowania nowoczesnych obiektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Omówienie przepisów, norm oraz trendów kształtujących przestrzeń dla młodych użytkowników.
Przedstawienie wyników badań wpływu kolorów, a także odpowiedniej akustyki na dobrostan uczniów i pracowników placówek oświatowych.

Program ARCHICAD
szkolenie archiwalne z dnia 02-03-2020, Kraków - MP/0023/War/2020

Program ARCHICAD

Szkolenie panelowe: 1. "Zacznij od powodu/celu, czyli konwersacyjne diagnozowanie potrzeb klientów", 2. "Drogi pożarowe-wymagania projektowe, przykłady rozwiązań zamiennych", 3. "Wymagania w zakresie"
szkolenie archiwalne z dnia 29-02-2020, Gdańsk - PO/0011/Std/2020

Panel 1: "Zacznij od powodu/celu, czyli konwersacyjne diagnozowanie potrzeb klientów" - Zweryfikujemy, na ile ważną umiejętnością jest rozpoznawanie kierunku kluczowych zainteresowań klienta. Zapoznamy się z metodami określania potrzeb, jakie klient chce zrealizować za pomocą danej inwestycji. Z kolei potrzeby wynikają z wartości uświadomionych (mniej lub więcej) w toku zbierania doświadczeń przez każdą z osób. Zarówno rozwijanie firmy, jak i realizacji inwestycji, projektowanie wnętrza, czy określenie funkcji planowych w budynku jest powiązane w znacznym stopniu z procesem rozumienia tego, co ważne dla interesariuszy danego życia, czy danej inwestycji. Sprawne, konwersacyjne wartości, więc istotną kompetencją każdego menadżera projektu czy architekta zarówno w etapie zbierania wymagań jak negocjowania wynagrodzenia.Podczas ćwiczeń i wykładu doświadczymy metod określania kluczowych wartości.

Panel 2: "Drogi pożarowe - wymagania projektowe, przykłady rozwiązań zamiennych" - Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących dróg pożarowych oraz możliwości stosowania rozwiązań zamiennych.

Panel 3: "Wymagania w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru" - Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Istotne przepisy prawa z dziedziny budownictwa wydane w latach 2018-2019
szkolenie archiwalne z dnia 28-02-2020, Szczecin - ZP/0014/Std/2020

Omówienie istotnych przepisów budowlanych oraz przepisów towarzyszących wraz z wpływem na przepisy istniejące i wynikające z tego konsekwencje dla projektanta i inwestora.

Zaprojektuj stronę WWW swojej pracowni
szkolenie archiwalne z dnia 27-02-2020, Poznań - WP/0004/War/2020

Zapoznanie się z WordPressem - najpopularniejszym środowiskiem do budowania stron WWW. Podczas szkolenia uczestnicy zyskają umiejętność samodzielnego edytowania wyglądu strony, dodawania kolejnych podstron, wpisów, a także uzupełniania jej o wymaganą treść. Omówienie tematyki technicznego podejścia do spełnienia wymogów RODO na stronie internetowej. Szkolenie ma na celu zapoznanie z dobrymi praktykami pracy w WordPressie oraz podstawami bezpieczeństwa stron WWW.

Zaprojektuj stronę WWW swojej pracowni
szkolenie archiwalne z dnia 26-02-2020, Poznań - WP/0003/War/2020

Zapoznanie się z WordPressem - najpopularniejszym środowiskiem do budowania stron WWW. Podczas szkolenia uczestnicy zyskają umiejętność samodzielnego edytowania wyglądu strony, dodawania kolejnych podstron, wpisów, a także uzupełniania jej o wymaganą treść. Omówienie tematyki technicznego podejścia do spełnienia wymogów RODO na stronie internetowej. Szkolenie ma na celu zapoznanie z dobrymi praktykami pracy w WordPressie oraz podstawami bezpieczeństwa stron WWW.

Stosowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, w szczególności w projekcie budowlanym.
szkolenie archiwalne z dnia 25-02-2020, Częstochowa - SL/0015/Std/2020

Zasady odczytywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i interpretacja ich zapisów na praktycznych przykładach i orzeczeniach. Inne dokumenty planistyczne.

Odpowiedzialność architekta w zakresie prowadzonej działalności projektowej
szkolenie archiwalne z dnia 24-02-2020, Kraków - MP/0010/Std/2020

Odpowiedzialność architekta w zakresie prowadzonej działalności projektowej

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczna organizacja i prowadzenie procesu budowlanego.
szkolenie archiwalne z dnia 24-02-2020, Wrocław - DS/0009/Std/2020

Szkolenie na temat wymagań prawnych dotyczących przygotowania, organizacji i prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych na budowach. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązki uczestników procesu budowlanego w tym zakresie oraz podane zostaną przykłady zaistniałych wypadków przy pracy na budowach.

Trening asertywności dla architektów, czyli jak się kulturalnie bronić przed presją i manipulacją Inwestorów i Klientów
szkolenie archiwalne z dnia 20-02-2020, Poznań - WP/0023/War/2017

Warsztaty z usystematyzowania wiedzy dotyczącej asertywności i doskonalenia umiejętności stosowania technik asertywnych. Świadome kształtowanie relacji zawodowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania. Umiejętność rozróżnienia zachowań i komunikatów asertywnych.

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami
szkolenie archiwalne z dnia 19-02-2020, Poznań - WP/0035/War/2019

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć, definicji i zagadnień z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji.
Strategie negocjacji (m.in. indywidualna strategia negocjacyjna).

Zmiany procedury uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla obiektów projektowanych i dla obiektów przebudowywanych
szkolenie archiwalne z dnia 18-02-2020, Wrocław - DS/0007/Std/2020

Szkolenie ma na celu ugruntowanie wiedzy ułatwiającej przygotowywanie obecnych i przyszłych wniosków o wystąpienie do właściwego Ministra w sprawie odstępstwa od konkretnego przepisu a także wstępne przygotowanie projektanta do przewidywanej zmiany zakresu i kosztów wniosku.

Warsztaty z oprogramowania ArCADia w ramach inicjatywy "BIM dla polskich architektów" - część I
szkolenie archiwalne z dnia 17-02-2020, Kraków - MP/0024/War/2020

Warsztaty z oprogramowania ArCADia

Wzorcowe inwestycje edukacyjne - projektowanie dla dzieci i młodzieży.
szkolenie archiwalne z dnia 12-02-2020, Białystok - PD/0008/Std/2020

Zdobycie i uzupełnienie wiedzy na temat projektowania nowoczesnych obiektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Omówienie przepisów, norm oraz trendów kształtujących przestrzeń dla młodych użytkowników.
Przedstawienie wyników badań wpływu kolorów, a także odpowiedniej akustyki na dobrostan uczniów i pracowników placówek oświatowych.

Badanie zabytków (więźby historyczne )
szkolenie archiwalne z dnia 11-02-2020, Olsztyn - WM/0005/Std/2020

Rozpoznanie , badania i konserwacja zabytkowych drewnianych więźb dachowych -tendencje europejskie, zagadnienia praktyczne (typologia konstrukcji , badania stanu zachowania , wartości zabytkowe, informacje naukowe zawarte w konstrukcji i w jej materiale, wnioski konserwatorskie, przykłady realizacji prac remontowych)

Ochrona przeciwpożarowa budynków – część II
szkolenie archiwalne z dnia 06-02-2020, Katowice - SL/0004/Std/2020

Aktualne przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe. Wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków.

Akustyka w architekturze
szkolenie archiwalne z dnia 04-02-2020, Rzeszów - PK/0003/Std/2020

Podstawowe wymagania oraz ogólne zasady projektowania budynków pod względem akustycznym, wynikające z polskich przepisów prawnych, dyrektywy UE, norm PN oraz PN EN.

Zajęcia ceramiczne. Ornament, detal architektoniczny Gdańska w tabliczkach glinianych - Grupa II
szkolenie archiwalne z dnia 01-02-2020, Gdańsk - PO/0002/War/2020

Zajęcia ceramiczne w glinie polegające na wykonaniu ornamentu rzeźbiarskiego, występującego na elewacjach gdańskich zabytków. Pierwsza część zajęć to spacer ulicami Starego Miasta Gdańska i poznanie wybranych detali na fasadach zabytków. Druga to wykonanie pracy plastycznej w glinie odwzorowując lub inspirując się ornamentem rzeźbiarskim na zabytkach Gdańska.

Zajęcia ceramiczne. Ornament, detal architektoniczny Gdańska w tabliczkach glinianych - Grupa I
szkolenie archiwalne z dnia 01-02-2020, Gdańsk - PO/0001/War/2020

Zajęcia ceramiczne w glinie polegające na wykonaniu ornamentu rzeźbiarskiego, występującego na elewacjach gdańskich zabytków. Pierwsza część zajęć to spacer ulicami Starego Miasta Gdańska i poznanie wybranych detali na fasadach zabytków. Druga to wykonanie pracy plastycznej w glinie odwzorowując lub inspirując się ornamentem rzeźbiarskim na zabytkach Gdańska.

ARCHICAD – szkolenie podstawowe
szkolenie archiwalne z dnia 29-01-2020, Lublin - LB/0029/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie zastosowań programu, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń projektowych. Ukończenie szkolenia pozwoli na rozpoczęcie typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

Regulaminy honorariów – nowoczesny serwis automatyzujący szacowanie wartości prac projektowych - simplifee.pl
szkolenie archiwalne z dnia 29-01-2020, Wrocław - DS/0001/Std/2020

Szkolenie na temat szacowania wartości prac projektowych to dwa bloki. Pierwszy dotyczy analizy algorytmów zapisanych w uchwałach IARP oraz w Rozporządzeniu MI oraz obserwacji rynku wartości prac projektowych poprzez prezentację danych zaczerpniętych z internetu oraz dokumentacji związanej z postępowaniami przetargowymi. Drugi blok to wyjaśnienie działania oprogramowania automatyzującego proces kalkulacji.

Indywidualne omówienie podstaw prawnych, zasad i konieczności uzyskiwania pozwoleń na podstawie odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne.
szkolenie archiwalne z dnia 24-01-2020, Wrocław - DS/0002/Std/2020

Przedstawienie przyczyn konieczności uzyskiwania pozwoleń w strukturze funkcjonowania państwa, dla projektowanych i realizowanych obiektów budowlanych rodzaje pozwoleń niewyszczególnionych w prawie budowlanym.

Program ARCHICAD
szkolenie archiwalne z dnia 20-01-2020, Kraków - MP/0022/War/2020

Program ARCHICAD

WENTYLACJA POŻAROWA W ARCHITEKTURZE - ODWOŁANE
szkolenie archiwalne z dnia 20-01-2020, Bydgoszcz - KP/0061/Std/2019

WENTYLACJA POŻAROWA W ARCHITEKTURZE - SZKOLENIE ODWOŁANE
szkolenie archiwalne z dnia 20-01-2020, Bydgoszcz - KP/0062/Std/2019

Wzorcowe inwestycje edukacyjne – projektowanie dla dzieci i młodzieży
szkolenie archiwalne z dnia 15-01-2020, Poznań - WP/0066/Std/2019

Zdobycie i uzupełnienie wiedzy na temat projektowania nowoczesnych obiektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Omówienie przepisów, norm oraz trendów kształtujących przestrzeń dla młodych użytkowników.
Przedstawienie wyników badań wpływu kolorów, a także odpowiedniej akustyki na dobrostan uczniów i pracowników placówek oświatowych.

OPEN BIM otwarte środowisko pracy i koordynacji wielobranżowej
szkolenie archiwalne z dnia 19-12-2019, Racibórz - SL/0065/Std/2019

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) – filozofia projektowania i metodyka pracy. Zastosowanie technologii BIM w pracach przygotowawczych i projektowych oraz w późniejszym zarządzaniu obiektami.

Warsztaty świąteczne
szkolenie archiwalne z dnia 17-12-2019, Gdańsk - PO/0028/War/2019

Tworzenie wieńców i kartek świątecznych

Modelowanie w BIM na żywo
szkolenie archiwalne z dnia 16-12-2019, Kraków - MP/0064/Std/2019

Szkolenie ma na celu przybliżyć możliwości technologii Building Information Modeling (Budowanie Informacji Modelem) w procesie projektowania budynku architektonicznego. Przedstawione zostaną materiały video wraz z komentarzem dotyczącym czynności jakie należy wykonywać krok po kroku, aby uzyskać pożądany efekt w modelu BIM.

Ochrona przeciwpożarowa budynków – część I
szkolenie archiwalne z dnia 12-12-2019, Katowice - SL/0060/Std/2019

Aktualne przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe. Wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków.

Modelowanie w BIM na żywo
szkolenie archiwalne z dnia 11-12-2019, Kraków - MP/0063/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z
• Cyfrowymi narzędziami do projektowania architektonicznego
• Przekazanie wiedzy na temat modelowania w oprogramowaniu Revit na podstawie pracy na żywo projektanta w oprogramowaniu
• Ukazanie problematyki modelowania w BIM na podstawie budynku wielorodzinnego
• Przekazanie wiedzy dotyczącej informacji jakie powinien zawierać model architektoniczny do współpracy z innymi branżami

Negocjacje - podstawy
szkolenie archiwalne z dnia 10-12-2019, Wrocław - DS/0023/War/2019

Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy na temat podstaw negocjacji, podniesienie umiejętności w tym zakresie, ukazanie strategii i stylów stosowania negocjacji oraz zrozumienie podstaw skutecznych negocjacji.
Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie rozpoczynać negocjacje, prezentować własne propozycje i je właściwie argumentować, ponadto nabędą umiejętność przekonywania do swoich racji.
W części warsztatowej przedstawione zostaną praktyczne narzędzia potrzebne do sprawnego komunikowania się i rozwiązywania problemów oraz techniki manipulacji i sposobów przeciwdziałania manipulacjom.

Norma pogłosowa w praktyce
szkolenie archiwalne z dnia 05-12-2019, Szczecin - ZP/0059/Std/2019

Spotkanie zostanie poświęcone akustyce wnętrz, zostaną wskazane powiązania między WT (rozporządzenie w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) a PN-B-02151-4. Przedstawione będą wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego do których odnosi się norma. Objaśnione zostaną również pojęcia używane w normie,
w szczególności: chłonności akustycznej pomieszczenia, czas pogłosu pomieszczenia, Wskaźnik Transmisji Mowy. Omówione zostaną również metody kontroli.

Ochrona praw autorskich w pracy architekta - kwestie praktyczne
szkolenie archiwalne z dnia 03-12-2019, Wrocław - DS/0123/Std/2017

Omówienie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych zapisów prawnych z uwzględnieniem specyfiki pracy architektów.

Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego- wybrane zagadnienia w praktyce.
szkolenie archiwalne z dnia 29-11-2019, Wrocław - DS/0052/Std/2019

Szkolenie będzie obejmowało omówienie zagadnień związanych z projektowaniem budynków, klatek schodowych oraz garaży podziemnych pod kątem ochrony przeciwpożarowej, omówienie systemów przeciwpożarowych w nich występujących. Dodatkowo zostaną omówione zasady dotyczące oceny elementów budowlanych pod kątem odporności ogniowej i klasy reakcji na ogień.

Ochrona przeciwpożarowa budynków
szkolenie archiwalne z dnia 28-11-2019, Gdańsk - PO/0051/Std/2019

Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia jakie zaszły pod względem pożarowym w przepisach techniczno-budowlanych w styczniu 2018 roku i ich wpływ na projektowane obiekty budowlane. Poza rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostanie ponadto poruszona kwestia rozwiązań zamiennych od przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej przy projektowaniu obiektów budowlanych oraz wymagań w zakresie scenariusza pożarowego.

Projektowanie uniwersalne powierzchni biurowych i mieszkalnych dostosowane do różnych potrzeb środowiska i użytkowników.
szkolenie archiwalne z dnia 28-11-2019, Poznań - WP/0056/Std/2019

Zapoznanie się z tematyką projektowania uniwersalnego szeroko rozumianej przestrzeni biurowej i mieszkalnej, podążającej za wiekiem, związanymi z tym potrzebami i niepełnosprawnościami.
Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki pozwalające w pełni zrozumieć potrzeby Użytkowników i Inwestorów, a także informacje dotyczące rozwiązań technologicznych oraz sprzętowych pogłębiających wiedzę na temat ich zastosowania w projektach.

Stosowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, w szczególności w projekcie budowlanym
szkolenie archiwalne z dnia 26-11-2019, Katowice - SL/0058/Std/2019

Zasady odczytywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i interpretacja ich zapisów na praktycznych przykładach i orzeczeniach. Inne dokumenty planistyczne.

Projektowanie nowoczesnych elewacji aluminiowo-szklanych: wytyczne, wymagania i rozwiązania
szkolenie archiwalne z dnia 21-11-2019, Poznań - WP/0055/Std/2019

Poznanie wytycznych i wymagań dotyczących projektowania nowoczesnych elewacji aluminiowo-szklanych. Przedstawienie rozwiązań konstrukcji fasadowych i pokazanie przykładów ich zastosowania na budynkach. Poszerzenie wiedzy na temat termiki, akustyki i odporności pożarowej fasad.

Warsztat BIM - modelowanie, zestawienie
szkolenie archiwalne z dnia 18-11-2019, Kraków - MP/0057/Std/2019

Szkolenie ma na celu przybliżyć możliwości technologii Building Information Modeling (Budowanie Informacji Modelem) w procesie projektowania budynku architektonicznego. Przedstawione zostaną materiały video wraz z komentarzem dotyczącym czynności jakie należy wykonywać krok po kroku, aby uzyskać pożądany efekt w modelu BIM.

Warsztaty dla architektów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i nowych przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków we współpracy z ekspertami
szkolenie archiwalne z dnia 18-11-2019, Bydgoszcz - KP/0021/War/2019

Bezpieczeństwo pożarowe – Warunki techniczne a zasady wiedzy technicznej. Efektywność energetyczna – nowe przepisy. Wsparcie i narzędzia dla projektantów – ROCKWOOL Polska.

Dom dla ulubionej zabawki/ulubionego bohatera
szkolenie archiwalne z dnia 16-11-2019, Gdańsk - PO/0022/War/2019

Zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją multimedialną i dyskusją.

Prawo budowlane
szkolenie archiwalne z dnia 14-11-2019, Bielsko-Biała - SL/0053/Std/2019

Ustawa Prawo budowlane. Przypomnienie i omówienie najistotniejszych zmian.

Pełne wykorzystanie potencjału marki firmy
szkolenie archiwalne z dnia 07-11-2019, Gdańsk - PO/0020/War/2019

Celem głównym jest podniesienie świadomości w zakresie pełnego wykorzystania elementów brandingu na dwóch poziomach sprawności:

• na poziomie skutecznej komunikacji osobistej z odbiorcami zewnętrznymi marki, co prowadzi do wyraźnej identyfikacji imienia i nazwiska architekta na rynku
• na poziomie skutecznego wywierania wpływu na odbiorców marki firmy aby budować relacje na poziomie wartości i misji, inspirować klientów do zaangażowania i lojalności wobec marki.

Celem treningu grupowego jest poznanie elementów modelu budowania marki oraz praktyczne zastosowanie wiedzy w zakresie budowania wartości marki. Uczestnicy treningu równorzędnie z pozyskiwaną wiedzą, pracują w ćwiczeniach interaktywnych nad zrozumieniem istotności marki w budowaniu przewagi rynkowej. W wyniku szkolenia usprawnią podejmowane działania na bardziej adekwatne i efektywne wewnątrz firmy oraz w relacji z klientem zewnętrznym. Zdobyta wiedza pozwoli unikać nieuświadomionych błędów w budowaniu reputacji na zewnątrz organizacji. Ważnym efektem treningu jest też doskonalenie kompetencji w zakresie działań PR marki.

Linijka słońca w architekturze
szkolenie archiwalne z dnia 07-11-2019, Rzeszów - PK/0077/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych oraz istniejących budynków

[ANULOWANE] Projektowanie nowoczesnych elewacji aluminiowo-szklanych: wytyczne, wymagania i rozwiązania
szkolenie archiwalne z dnia 07-11-2019, Poznań - WP/0054/Std/2019

Poznanie wytycznych i wymagań dotyczących projektowania nowoczesnych elewacji aluminiowo-szklanych. Przedstawienie rozwiązań konstrukcji fasadowych i pokazanie przykładów ich zastosowania na budynkach. Poszerzenie wiedzy na temat termiki, akustyki i odporności pożarowej fasad.

Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 29-10-2019, Katowice - SL/0049/Std/2019

Jak projektować – w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i ich wnętrz – w sposób przyjazny dla osób z różnymi ograniczeniami, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych oraz bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych na przykładzie MEP z okładzinami Rockpanel
szkolenie archiwalne z dnia 28-10-2019, Kraków - MP/0050/Std/2019

Prezentacje multimedialne, materiały drukowane dla uczestników Szkolenia, upominki dla uczestników

Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego- wybrane zagadnienia w praktyce.
szkolenie archiwalne z dnia 28-10-2019, Wrocław - DS/0097/Std/2018

Szkolenie będzie obejmowało omówienie zagadnień związanych z projektowaniem budynków, klatek schodowych oraz garaży podziemnych pod kątem ochrony przeciwpożarowej, omówienie systemów przeciwpożarowych w nich występujących. Dodatkowo zostaną omówione zasady dotyczące oceny elementów budowlanych pod kątem odporności ogniowej i klasy reakcji na ogień.

"Jaki może być DOM? Blok i chata, czyli fabryka a warsztat"
szkolenie archiwalne z dnia 26-10-2019, Gdańsk - PO/0019/War/2019

Zapraszam młodych twórców do "fabryki bloków" i "warsztatu rzemieślniczego domków regionalnych". Opowiem o blokach i chatach: skąd się tu wzięły, z czego są zbudowane, kto w nich mieszka. A potem... wyprodukujemy blok mieszkalny i stworzymy chatę kaszubską, ciężka cegła i leciutki drewniany klocek przemienią się w domy. W jaki sposób, dla kogo? Zobaczycie.

BIM w Izbie - oprogramowanie, standardy, kariera zawodowa
szkolenie archiwalne z dnia 21-10-2019, Kraków - MP/0048/Std/2019

Szkolenie ma na celu przybliżyć możliwości technologii Building Information Modeling (Budowanie Informacji Modelem) w procesie projektowania budynku architektonicznego. Przedstawione zostaną przykłady tworzenia modelu cyfrowego w oprogramowaniu do BIM. Szkolenie pokaże możliwości oprogramowania dla kadry biur architektonicznej, ścieżkę rozwoju kariery i problematykę standardów, które towarzyszom procesowi projektowemu.

Rola architekta w przygotowaniu do realizacji inwestycji budowlanych-aspekty prawne i praktyczne
szkolenie archiwalne z dnia 15-10-2019, Gdańsk - PO/0047/Std/2019

Szkolenie ma na celu rozwinięcie wiedzy architektów o prawnych oraz praktycznych aspektach przygotowywania inwestycji budowlanych, których znajomość jest niezbędna lub zalecana w toku przygotowywania dokumentacji projektowej. Omówione zostaną kwestie istotne z punktu widzenia relacji inwestor-architekt na etapie przygotowywania propozycji koncepcji zabudowy dla określonych nieruchomości, poprzez przygotowanie projektu budowlanego, kończąc na sporządzeniu dokumentacji wykonawczej. Szkolenie oparte będzie na obowiązujących przepisach prawnych, bieżącym orzecznictwie sądów oraz doświadczeniach prelegentów. Zostaną również poruszone planowane zmiany w ustawie prawo budowlane zgodnie z projektem 6 czerwca b.r.

Zarządzanie budżetem projektów
szkolenie archiwalne z dnia 10-10-2019, Szczecin - ZP/0046/Std/2019

Opracowanie prawidłowego budżetu prac projektowych i wyrobienie umiejętności tworzenia realnych harmonogramów realizacji prac projektowych.

Inżynieria odwrotna. Technologie cyfrowe w procesie inwentaryzacji i ich znaczenie dla pracy architektów.
szkolenie archiwalne z dnia 07-10-2019, Wrocław - DS/0087/Std/2015

Zapoznanie z technologią skaningu laserowego i jego przewagi nad tradycyjną inwentaryzacją. Poznanie dostępnych metod umożliwiających wprowadzenie obiektów rzeczywistych do wirtualnej rzeczywistości. Zrozumienie znaczenia i możliwości jakie niosą omawiane metody dla procesów projektowych. Poszerzenie wiedzy na temat technologii oraz znalezienie prostych sposobów ich wdrażania w praktyce zawodowej.

Obecne i przyszłe trendy w budownictwie i dostępne rozwiązania w tym zakresie - innowacyjne systemy aluminiowe
szkolenie archiwalne z dnia 03-10-2019, Lublin - WP/0041/Std/2019

Poznanie innowacyjnych rozwiązań i zaawansowania technologicznego producenta systemów aluminiowych ALIPLAST

Ochrona przeciwpożarowa budynków – część II
szkolenie archiwalne z dnia 26-09-2019, Katowice - SL/0044/Std/2019

Aktualne przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe. Wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków.

Wzorcowe inwestycje edukacyjne oparte o najnowsze standardy oświatowe.
szkolenie archiwalne z dnia 25-09-2019, Wrocław - DS/0010/War/2019

Celem szkolenia jest zdobycie i uzupełnienie wiedzy na temat projektowania nowoczesnych obiektów oświatowych. Omówione zostaną przepisy, normy oraz trendy kształtujące środowisko w tych budynkach. Przedstawione zostaną między innymi wyniki badań wpływu kolorów a także odpowiedniej akustyki na dobrostan uczniów i pracowników placówek.

Rozwiązania funkcjonalno technologiczne zakładów gastronomicznych miejsc obrotu artykułami spożywczymi - WYKŁAD I WARSZTATY
szkolenie archiwalne z dnia 23-09-2019, Kraków - MP/0045/Std/2019

Szkolenie i warsztaty poświęcone będą przede wszystkim problematyce rozwiązań funkcjonalnych, warunków lokalizacyjnych, warunków techniczno- budowanych oraz sanitarnohigienicznych dla wybranych zakładów gastronomicznych i obiektów handlowych branży spożywczej.
Uwaga: Prosimy uczestników o przygotowanie problemów związanych z tematyką szkolenia z jakimi spotkali się w swojej pracy zawodowej.

Warsztaty dla dzieci w wieku 8-10 lat pt. "Stolem w Gdańsku" godz. 13:00 (grupa II)
szkolenie archiwalne z dnia 21-09-2019, Gdańsk - PO/0017/War/2019

Warsztaty plastyczne dla dzieci

Warsztaty dla dzieci w wieku 5-7 lat pt. "Stolem w Gdańsku" grupa I godz 10:00
szkolenie archiwalne z dnia 21-09-2019, Gdańska - PO/0016/War/2019

Warsztaty plastyczne dla dzieci

Prawo budowlane
szkolenie archiwalne z dnia 17-09-2019, Katowice - SL/0043/Std/2019

Ustawa Prawo budowlane. Przypomnienie i omówienie najistotniejszych zmian

TAK i NIE w zawodach kreatywnych
szkolenie archiwalne z dnia 17-09-2019, Gdańsk - PO/0011/War/2019

Poznanie technik porozumienia bez agresji i uległości, poprawa zdolności do obrony przed manipulacją, nauka praktycznych metod podejmowania decyzji i przejmowania przywództwa, poprawa umiejętności dbania o wizerunek lidera.

Technologia BIM w projektowaniu architektonicznym - teoria, możliwości, przykłady
szkolenie archiwalne z dnia 16-09-2019, Kraków - MP/0042/Std/2019

Szkolenie ma na celu przybliżyć możliwości technologii Building Information Modeling (Budowanie Informacji Modelem) w procesie projektowania budynku architektonicznego. Przedstawione zostaną przykłady możliwości cyfrowych narzędzi, które ułatwiają podejmowanie decyzji i wychodzą naprzeciw przyszłym problem projektowym.

Technologia BIM
szkolenie archiwalne z dnia 09-09-2019, Wrocław - DS/0040/Std/2019

Szkolenie dotyczy przybliżenia tematyki BIM oraz korzyści z wykorzystania technologii BIM w pracy projektowej w poszczególnych etapach procesu projektowego. Omówienie usługi chmurowej Bim360 usprawniające zarządzanie projektem we wszystkich jego fazach oraz Autodesk Navisworks Manage – aplikacji do koordynacji modeli BIM.

Szkoła latania po gdańskim Starym Mieście, czyli czarujemy perspektywę i zatrzymujemy czas ( II grupa )
szkolenie archiwalne z dnia 07-09-2019, Gdańsk - PO/0013/War/2019

Ludzie od zawsze marzyli o lataniu. Dzięki połączeniu nieograniczonej wyobraźni oraz młodzieńczego szaleństwa z możliwościami fotografii-marzenie to spełniamy.

Szkoła latania po gdańskim Starym Mieście, czyli czarujemy perspektywę i zatrzymujemy czas ( I grupa)
szkolenie archiwalne z dnia 07-09-2019, Gdańsk - PO/0012/War/2019

Ludzie od zawsze marzyli o lataniu. Dzięki połączeniu nieograniczonej wyobraźni oraz młodzieńczego szaleństwa z możliwościami fotografii-marzenie to spełniamy.

Dopuszczenie obiektów budowlanych do użytkowania - cz.II
szkolenie archiwalne z dnia 22-07-2019, Kraków - MP/0039/Std/2019

Kontynuacja szkolenia zapoczątkowanego w cz. I, w której uczestnicy szkolenia przeprowadzeni zostali przez proces przygotowania dokumentacji technicznej i formalnej stanowiącej podstawę dopuszczenia obiektu budowlanego do użytkowania przez organ nadzoru budowlanego z uwzględnieniem sytuacji szczególnych. Podczas szkolenia podjęta zostanie próba konstruktywnego rozwiązania problemów przygotowanych przez prowadzącego i zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Organizacja i zarządzanie projektem architektonicznym w kontekście wymogów procesu inwestycyjnego
szkolenie archiwalne z dnia 15-07-2019, Kraków - MP/0038/Std/2019

Proces projektowy, za który odpowiadamy jest zbyt rozległy i skomplikowany, aby mógł być prowadzony spontanicznie, bez planu i nadzoru. Aby projekt był kompletny i wykonany terminowo, należy skorzystać z narzędzi organizacyjnych, które to umożliwiają i zapewniają

Prawo budowlane
szkolenie archiwalne z dnia 10-07-2019, Częstochowa - SL/0037/Std/2019

Ustawa Prawo budowlane. Przypomnienie i omówienie najistotniejszych zmian.

Architekcie - gdzie twoje pieniądze?!
szkolenie archiwalne z dnia 04-07-2019, Rzeszów - PK/0036/Std/2019

Omówienie biznesowych zasad wyceniania prac projektowych
w nawiązaniu do konkretnych przykładów budżetów inwestycji.
Przemyślenia na temat powszechnie stosowanych cenników.

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) – część 2
szkolenie archiwalne z dnia 25-06-2019, Katowice - SL/0035/Std/2019

Filozofia projektowania i metodyka pracy. Zastosowanie technologii BIM w pracach przygotowawczych i projektowych oraz w późniejszym zarządzaniu obiektami.

Podstawy akustyki w budownictwie.
szkolenie archiwalne z dnia 24-06-2019, Wrocław - DS/0045/Std/2013

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień dot. projektowania akustycznego w trakcie tworzenia dokumentacji projektowych obiektów budowlanych. Przedstawiona będzie rola projektanta akustyki na kolejnych etapach projektowania budynków. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej budynku, akustyki wnętrz oraz emisji hałasu do otoczenia przez budynki i ich instalacje techniczne.
Przedstawione zostaną metody modelowania akustycznego oraz najważniejsze zagadnienia związane z pomiarami akustycznymi. Omówione zostaną wymogi pojawiające się w przypadku zastosowania w obiekcie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Na przykładzie siedziby NOSPR w Katowicach omówione zostanie projektowanie i nadzorowanie obiektów widowiskowych.

Organizacja biura projektów architektonicznych w kontekście wymogów procesu inwestycyjnego
szkolenie archiwalne z dnia 17-06-2019, Kraków - MP/0034/Std/2019

Znakiem naszych czasów jest wymuszona przez rynek konieczność pracy „szybciej, taniej i lepiej”.
Te sprzeczności można pogodzić pod warunkiem dogłębnej analizy uwarunkowań i procesu powstawania dokumentacji, w celu poprawy organizacji biura, zwiększenia wydajności i podniesienia jakości projektów (QA - Quality Assurance)

Budynki przyszłości. Jak projektować i budować komfortowe, trwałe i atrakcyjne obiekty, których użytkownicy nie płacą za energię? Część II
szkolenie archiwalne z dnia 17-06-2019, Poznań - WP/0032/Std/2019

Szkolenie jest rozszerzeniem wiedzy na temat projektowania budynków w standardzie pasywnym. Uczestnicy dowiedzą się o założeniach oraz poznają zasady projektowania i budowy w standardzie pasywnym omówione na konkretnych przykładach. Na szkoleniu przedstawiony zostanie proces projektowania budynków w standardzie pasywnym oraz omówione zostaną technologie, komponenty i materiały wraz z prezentacja konkretnych rozwiązań projektowych.

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.
szkolenie archiwalne z dnia 17-06-2019, Wrocław - DS/0026/Std/2019

Omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

OPEN BIM jako otwarte środowisko pracy i koordynacji wielobranżowej. 
Teoria a praktyka - przykłady projektów BIM wykonanych w programie ARCHICAD.
szkolenie archiwalne z dnia 13-06-2019, Wrocław - DS/0092/Std/2014

Szkolenie dotyczy przeglądu niektórych technologii mających wpływ na zmianę sposobu opracowywania i przygotowywania dokumentacji projektowej. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały związane z omawianą tematyką oraz niektóre z plików przykładowych, demonstrowanych w trakcie warsztatów. Szkolenie przewiduje poruszenie najważniejszych tematów w trakcie prezentacji, kilku ćwiczeń praktycznych jak i swobodnej dyskusji z uczestnikami.

Ochrona przeciwpożarowa budynków
szkolenie archiwalne z dnia 12-06-2019, Katowice - SL/0033/Std/2019

Aktualne przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe. Wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków.

Budynki przyszłości. Jak projektować i budować komfortowe, trwałe i atrakcyjne obiekty, których użytkownicy nie płacą za energię?
szkolenie archiwalne z dnia 12-06-2019, Poznań - WP/0095/Std/2018

Szkolenie jest wprowadzeniem do projektowania budynków w standardzie pasywnym. Uczestnicy dowiedzą się o podstawowych założeniach oraz poznają zasady projektowania i budowy w standardzie pasywnym. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną przykłady tego rodzaju budynków w różnych technologiach oraz omówione korzyści płynące z zastosowania standardu pasywnego dla przyszłych użytkowników. Na szkoleniu omówione zostaną możliwości łączenia standardu pasywnego z wykorzystaniem mikro źródeł energii odnawialnej, dzięki czemu obiekty mogą stać się zero- lub dodatnio-energetyczne.

ODWOŁANE!!!1.Odpowiedzialność cywilna i zawodowa oraz 2.Materiały naturalne w budownictwie i architekturze.
szkolenie archiwalne z dnia 11-06-2019, Gdańsk - PO/0029/Std/2019

Zwiększenie świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem i prowadzoną działalnością.
Drugi temat szkolenia ma na celu przedstawienie możliwości i uwarunkowań stosowania materiałów naturalnych w kształtowaniu architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej, szczególnie w kontekście przepisów dotyczących energooszczędności budynków oraz problemów wykonawczych.

Prawo budowlane – część II
szkolenie archiwalne z dnia 04-06-2019, Katowice - SL/0028/Std/2019

Ustawa Prawo budowlane. Przypomnienie i omówienie najistotniejszych zmian.

Czy umowa o prace projektowe może być bezpieczna? O relacjach i odpowiedzialności
szkolenie archiwalne z dnia 03-06-2019, Kraków - MP/0030/Std/2019

Umowa, cel i sens, zobowiązania nieokreślone, zakres usługi, zakres podstawowy i dodatkowy. RAMOWY PROJEKT UMOWY NA PRACE PROJEKTOWE

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - ZYSKI CZY ZAGROŻENIA
szkolenie archiwalne z dnia 30-05-2019, Lublin - LB/0094/Std/2018

Omówienie zapisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w kontekście zysków i zagrożeń

Dopuszczanie obiektów budowlanych do użytkowania - cz.1
szkolenie archiwalne z dnia 27-05-2019, Kraków - MP/0025/Std/2019

Uczestnicy szkolenia przeprowadzeni zostaną przez proces przygotowania dokumentacji technicznej i formalnej stanowiącej podstawę dopuszczenia obiektu budowlanego do użytkowania przez organ nadzoru budowlanego z uwzględnieniem sytuacji szczególnych

Jaki może być DOM? Blok i chata, czyli fabryka a warsztat
szkolenie archiwalne z dnia 25-05-2019, Gdańsk - PO/0009/War/2019

Zapraszamy młodych twórców w wieku od 7 do 12 lat do „fabryki bloków” i „warsztatu rzemieślniczego domków regionalnych”. Prowadząca opowie o blokach i chatach: skąd się tu wzięły, z czego są zbudowane, kto w nich mieszka.
A potem… Wyprodukujemy blok mieszkalny i stworzymy chatę kaszubską, ciężka cegła i leciutki drewniany klocek przemienią się w domy. W jaki sposób, dla kogo? Zobaczycie.

Projektowanie obiektów szpitalnych
szkolenie archiwalne z dnia 22-05-2019, Poznań - WP/0019/Std/2019

Zapoznanie z problematyką projektowania obiektów szpitalnych poprzez przedstawienie podstawowych pojęć i definicji.

Omówienie głównych zespołów funkcjonalnych szpitala.

Poznanie rozwiązań współczesnego szpitala na przykładzie polskich realizacji z ostatnich lat.

BLOK OPERACYJNY ORAZ ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – usytuowanie i układ funkcjonalny pomieszczeń - WYKŁAD I WARSZTATY
szkolenie archiwalne z dnia 20-05-2019, Kraków - MP/0023/Std/2019

Wykład, a szczególnie przedyskutowanie w formie warsztatowej problematyki zawiązanej z projektowaniem omawianych obiektów pozwoli uczestnikom zrozumieć i wdrożyć w swoje projekty właściwe zasady stosowania odpowiednich przepisów oraz unikać podstawowych błędów projektowych, co w efekcie ułatwi proces uzgadniania projektów pod względem sanitarno-higienicznym.

Prawo budowlane – część I
szkolenie archiwalne z dnia 20-05-2019, Katowice - SL/0024/Std/2019

Ustawa Prawo budowlane. Przypomnienie i omówienie najistotniejszych zmian.

Garaże podziemne - niełatwe wyzwanie
szkolenie archiwalne z dnia 17-05-2019, Rzeszów - PK/0022/Std/2019

Projektowanie garaży podziemnych w budynkach pod kątem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę-najczęściej spotykane braki
szkolenie archiwalne z dnia 16-05-2019, Gdańsk - PO/0017/Std/2019

Podczas wykładu zostanie omówiona problematyka dotycząca najczęściej spotykanych braków we wnioskach o pozwolenie na budowę oraz w dokumentacji załączanej do tych wniosków

Warunki stosowania i sporządzanie wycen
szkolenie archiwalne z dnia 13-05-2019, Katowice - SL/0021/Std/2019

Warunki stosowania i sporządzanie wycen wg Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych. Jakie dają możliwości i jak z nich korzystać.

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń
szkolenie archiwalne z dnia 13-05-2019, Poznań - WP/0122/Std/2017

Omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim. Ocena w aspekcie komfortu termicznego.
szkolenie archiwalne z dnia 10-05-2019, Wrocław - DS/0091/Std/2018

Szkolenie dotyczy projektowania budynków z uwagi na zapewnienie komfortu termicznego użytkowników w pomieszczeniach. Przedmiotem szkolenia jest więc ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim. W ramach szkolenia omówione będą wymagania prawne obowiązujące w Polsce w aspekcie komfortu termicznego oraz metody oceny komfortu zgodnie z europejskimi normami. W części teoretycznej szkolenia przedstawione zostaną również czynniki, od których zależy przebieg temperatury w budynku w okresie letnim, a także sposoby na ograniczenie przegrzewania się pomieszczeń. Teoria zostanie poparta przykładami obliczeniowymi oceny komfortu termicznego w pomieszczeniu biurowym w różnych wariantach.

Oprogramowanie Vectorworks jako narzędzie pracy w warsztacie architekta.
szkolenie archiwalne z dnia 07-05-2019, Wrocław - DS/0018/Std/2019

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania w oprogramowaniu Vectorworks (Nemetschek), prezentacja programu i jego funkcjonalności w kontekście usprawnienia warsztatu pracy architekta, tj. w jaki sposób optymalnie wykorzystać posiadane zasoby aby maksymalizować efekt prac projektowych.
Prezentacja najnowszych technologii projektowych: narzędzi graficznych, modelowania 3D, CAD, BIM, tworzenie zestawień i wizualizacji w obrębie jednej platformy programowej.

Zarządzanie Projektem
szkolenie archiwalne z dnia 25-04-2019, Gdańsk - PO/0014/Std/2019

Coraz większa rzesza inżynierów i kierowników jest świadoma, iż zarówno kompetencje techniczne jak i menedżerskie są niezbędne do prowadzenia projektów inwestycyjnych. Pierwsza część warsztatu będzie wprowadzeniem w świat projektów, gdzie uczestnicy zapoznają się z podstawową terminologią zarządzania projektami oraz cyklem życia projektu. Druga część będzie miała formę warsztatową, gdzie uczestnicy pracując w zespołach projektowych będą mieli okazję przećwiczyć kilka narzędzi i technik zarządzania projektami.

Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych z uwzględnieniem nowelizacji przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
szkolenie archiwalne z dnia 25-04-2019, Wrocław - DS/0090/Std/2018

Celem szkolenie jest omówienie kluczowych zmian w procesie inwestycyjnym wynikających z nowelizacji przepisów ustawy Prawo budowlane, a w szczególności nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, utrwalenie wiedzy przekazanej w toku szkolenia na przykładzie konkretnych stanów faktycznych i zapadłych rozstrzygnięć administracyjnych, które zostały zweryfikowane przez sądy administracyjne.

1. Warunki stosowania i sporządzania wycen wg Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych. 2. Regulaminy honorariów - nowoczesny serwis automatyzujący szacowanie wartości prac projektowych - simplife
szkolenie archiwalne z dnia 15-04-2019, Kraków - MP/0016/Std/2019

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji składającej się z kilku bloków. Całość będzie trwała kilkadziesiąt minut. W tym czasie zostaną zaprezentowane modele analityczne pozwalające na szacowanie wartości prac projektowych, oraz bazujący na nich mechanizm zastosowany w serwisie simplifee.pl . Opowiemy o wadze dobrej wyceny, skutkach wymiernych i niewymiernych. Ponadto słowo o narzędziach kontekstowych, bezpieczeństwie i planach.

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
szkolenie archiwalne z dnia 11-04-2019, Poznań - WP/0006/War/2019

Uporządkowanie wiedzy dotyczącej technik i zasad planowania zadań oraz zarządzania sobą w czasie.

Znajomość technik pracy w oparciu o wybór priorytetów.

Poznanie zasad wspierających efektywne wykorzystanie czasu pracy.

Zwiększenie świadomości dotyczącej celów strategicznych i operacyjnych.

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami
szkolenie archiwalne z dnia 10-04-2019, Poznań - WP/0005/War/2019

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć, definicji i zagadnień z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji.
Strategie negocjacji (m.in. indywidualna strategia negocjacyjna).

Wymagania sanitarno-higieniczne i bhp obiektów hotelowych.
szkolenie archiwalne z dnia 08-04-2019, Wrocław - DS/0092/Std/2018

Omówienie zagadnień sanitarno-higienicznych i bhp w obiektach hotelowych wynikających z przepisów prawa i dobrej praktyki projektowej. Jak nie zabłądzić w przepisach prawa a paragrafy traktować jako drogowskaz do sukcesu projektowego polegającego na odbiorze "bez uwag".

OPEN BIM otwarte środowisko pracy i koordynacji wielobranżowej
szkolenie archiwalne z dnia 27-03-2019, Katowice - SL/0012/Std/2019

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) – filozofia projektowania i metodyka pracy. Zastosowanie technologii BIM w pracach przygotowawczych i projektowych oraz w późniejszym zarządzaniu obiektami.

BIM dla Architektów
szkolenie archiwalne z dnia 21-03-2019, Gdańsk - PO/0010/Std/2019

Szkolenie w formie wykładów, dyskusji i pracy w zespołach. Celem szkolenia jest zapoznanie z BIM jako procesu współpracy podczas realizacji projektu. Szkolenie omawia często pomijane aspekty BIM jakimi są implementacja procesu, tworzenie Planu Wykorzystania BIM (BIM Execution Plan) i zmiana dynamiki w zespole projektowym. Celem szkolenia nie jest promowanie żadnego typu oprogramowania!

Ochrona środowiska - procedura związana z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
szkolenie archiwalne z dnia 19-03-2019, Wrocław - DS/0093/Std/2018

Szkolenie omawia zagadnienia związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016 poz. 353)

Ja - Architekt w świecie zmian
szkolenie archiwalne z dnia 14-03-2019, Poznań - WP/0003/War/2019

Warsztaty rozwoju kompetencji osobistych.

Dzięki szkoleniu Architekci będą mogli zapoznać się z zagadnieniami teoretycznymi, a także poznać i uporządkować swoje reakcje na wprowadzanie zmian.

Szkolenie pozwala również zmierzyć się ze swoimi obawami i poznać efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacji zmiany w zawodzie Architekta oraz w jaki sposób radzić sobie z oporem wobec zmian.

Na szkoleniu Architekci dowiedzą się również, jak skutecznie komunikować się w sytuacji zmiany, jak przeprowadzać kluczowe zadania związane ze zmianą.

Akustyka we wnętrzach biurowych i audytoryjnych
szkolenie archiwalne z dnia 13-03-2019, Bielsko-Biała - SL/0008/Std/2019

Zagadnienia związane z projektowaniem przestrzeni biurowych i audytoryjnych w kontekście zapewnienia właściwej akustyki wnętrz.
Polska norma PN-B-02151-4.

Standaryzacja procesu sprzedaży w zawodzie architekta
szkolenie archiwalne z dnia 13-03-2019, Poznań - WP/0016/War/2018

Warsztaty doskonalące umiejętności sprzedażowe architektów związane z profesjonalną prezentacją oferty/projektu. Poznanie i ćwiczenie rozmów biznesowych oraz technik sprzedażowych, do wykorzystania w relacjach z Klientami i Inwestorami.

Wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
szkolenie archiwalne z dnia 11-03-2019, Kraków - MP/0009/Std/2019

Przedstawienie przypadków szczególnych dotyczących przepisów techniczno-budowlanych. Interpretacja i wytłumaczenie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690, z późn. zmianami w tym Dz.U. 2017, poz. 2285). Przewiduje się dyskusję nad problemami zgłaszanymi z Sali przez uczestników szkolenia.

Prawo wodne z punktu widzenia praktyki wykonywania zawodu architekta
szkolenie archiwalne z dnia 11-03-2019, Wrocław - DS/0011/Std/2019

W pierwszej części adw. Piotr Konopka przedstawi najistotniejsze regulacje nowego Prawa wodnego uwzględniającego najaktualniejszy stan prawny, istotne z punktu widzenia praktyki zawodowej architektów. Obejmować to będzie ten zakres ustawy Prawo wodne, który bezpośrednio dotyczy procesu inwestycyjnego, zwłaszcza w zakresie ram prawnych uzyskiwania zgód wodnoprawnych. W tym zakresie przedstawiony zostanie model procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa wodnego jako aktu prawnego obejmującego regulację istotnego etapu procedur inwestycyjnych. Przybliżona zostanie także organizacja organów administracji publicznej, w kontekście aktualnej ich centralizacji, oraz właściwości funkcjonalnej i terenowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniu wygaszenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która do tej pory rodziła istotne wątpliwości i pytania.
W drugiej części szkolenia adw. Piotr Konopka będzie udzielał odpowiedzi na pytania od uczestników szkolenia.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową
szkolenie archiwalne z dnia 28-02-2019, Wrocław - DS/0089/Std/2018

Szkolenie dotyczy formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, badań przedprojektowych niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej - dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską.

Dobre praktyki projektowania w obiektach i obszarach zabytkowych-część II - Odwołane !!!
szkolenie archiwalne z dnia 19-02-2019, Gdańsk - PO/0088/Std/2018

Spotkanie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków p. Agnieszką Kowalską w formule szkolenia z panelem dyskusyjnym.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu. Obszar oddziaływania obiektu.
szkolenie archiwalne z dnia 19-02-2019, Wrocław - DS/0006/Std/2019

Szkolenie stanowi kompleksowy opis tematyki związanej z analizą nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - metody opisanej przez M. Twarowskiego w książce "Słońce w architekturze”.

Najistotniejsze regulacje Prawa wodnego z punktu widzenia praktyki wykonywania zawodu architekta
szkolenie archiwalne z dnia 18-02-2019, Kraków - MP/0007/Std/2019

W pierwszej części adw. Piotr Konopka przedstawi najistotniejsze regulacje nowego Prawa wodnego uwzględniającego najaktualniejszy stan prawny, istotne z punktu widzenia praktyki zawodowej architektów. Obejmować to będzie ten zakres ustawy Prawo wodne, który bezpośrednio dotyczy procesu inwestycyjnego, zwłaszcza w zakresie ram prawnych uzyskiwania zgód wodnoprawnych. W tej części przedstawiony zostanie model procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem Prawa wodnego jako aktu prawnego obejmującego regulację istotnego etapu procedur inwestycyjnych. Przybliżona zostanie także organizacja organów administracji publicznej, w kontekście aktualnej ich centralizacji, oraz właściwości funkcjonalnej i terenowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniu wygaszenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która do tej pory rodziła istotne wątpliwości i pytania. W drugiej części szkolenia adw. Piotr Konopka będzie udzielał odpowiedzi na pytania od uczestników szkolenia

Ochrona przeciwpożarowa i usytuowanie budynków w projektowaniu architektoniczno-budowlanym
szkolenie archiwalne z dnia 05-02-2019, Rzeszów - PK/0091/Std/2014

Zasady sytuowania i parametry techniczno - użytkowe budynków w świetle obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Gdzie są Twoje pieniądze?
szkolenie archiwalne z dnia 31-01-2019, Gdańsk - PO/0121/Std/2017

Warsztaty rozwijające umiejętności zarządzania zadaniami związanymi z prowadzeniem samodzielnej działalności projektowej w dziedzinie architektury.

Jak zbudować markę osobistą, która sprzedaje.
szkolenie archiwalne z dnia 30-01-2019, Wrocław - DS/0015/War/2018

Warsztaty, w trakcie których dowiemy się co i jak warto mówić o sobie oraz jak skutecznie przygotowywać prezentacje i oferty sprzedaży.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu. Obszar oddziaływania obiektu.
szkolenie archiwalne z dnia 24-01-2019, Wrocław - DS/0087/Std/2018

Szkolenie stanowi kompleksowy opis tematyki związanej z analizą nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - metody opisanej przez M. Twarowskiego w książce "Słońce w architekturze”.

Obwiązujące odstępstwa od przepisów warunków technicznych w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych
szkolenie archiwalne z dnia 24-01-2019, Szczecin - ZP/0003/Std/2019

Przekazanie architektom niezbędnej i praktycznej wiedzy z zakresu obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych.

Gęśle, dudy i budy. Architektura chałup i instrumentów regionu Podhala - zmiany na przestrzeni dziejów.
szkolenie archiwalne z dnia 23-01-2019, Katowice - SL/0005/Std/2019

Architektura chałup i instrumentów regionu Podhala - zmiany na przestrzeni dziejów.

Wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
szkolenie archiwalne z dnia 21-01-2019, Kraków - MP/0004/Std/2019

Przedstawienie przypadków szczególnych dotyczących przepisów techniczno-budowlanych. Interpretacja i wytłumaczenie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690, z późn. zmianami w tym Dz.U. 2017, poz. 2285). Przewiduje się dyskusję nad problemami zgłaszanymi z Sali przez uczestników szkolenia.

Obiekty służby zdrowia - Podstawy projektowania szpitali
szkolenie archiwalne z dnia 16-01-2019, Częstochowa - SL/0002/Std/2019

Podstawy projektowania obiektów służby zdrowia. Specyfika projektowania oraz wymogi i kryteria, jakie spełniać powinny obiekty szpitali. Zasady właściwego kształtowania funkcji.

Efektywna komunikacja w zawodzie architekta z elementami prezentacji i autoprezentacji
szkolenie archiwalne z dnia 18-12-2018, Rzeszów - PK/0022/War/2017

Warsztaty mają na celu poznanie modeli i zasad profesjonalnej komunikacji w zawodzie architekta, a także metod budowania pozytywnego wizerunku.
W czasie warsztatów zostaną omówione techniki efektywnych prezentacji i autoprezentacji. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia technik wzmacniających komunikację interpersonalną, by być zrozumiałym i umieć precyzyjne i w sposób czytelny przekazywać komunikaty, intencje, itp.

Specustawa mieszkaniowa- rewolucja dla inwestycji mieszkaniowych.
szkolenie archiwalne z dnia 14-12-2018, Wrocław - DS/0085/Std/2018

Celem szkolenia jest omówienie nowych regulacji wynikających z ustawy, która weszła w życie 22 sierpnia 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Kontrowersyjne zapisy w umowach projektowych
szkolenie archiwalne z dnia 12-12-2018, Katowice - SL/0086/Std/2018

Najbardziej problematyczne kwestie w umowach między architektem a inwestorem, związane m.in. z przeniesieniem praw autorskich, karami umownymi, rękojmią, gwarancją a także odpowiedzialnością za katastrofę budowlaną.

Zagadnienia dot. uzgodnień projektów pod względem sanitarnohigienicznym, wymaganych odstępstw oraz dokumentów koniecznych przy zgłaszaniu obiektu do użytkowania
szkolenie archiwalne z dnia 10-12-2018, Kraków - MP/0084/Std/2018

Zdobycie wiedzy ułatwiającej uzyskiwanie uzgodnień sanitarnych zgodnie z przepisami prawa i właściwością rzeczową

Wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych cz.2.
szkolenie archiwalne z dnia 03-12-2018, Kraków - MP/0082/Std/2018

Omówienie przepisów techniczno-budowlanych. Interpretacja i wytłumaczenie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690, z późn. zmianami w tym Dz.U. 2017, poz. 2285).

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 29-11-2018, Gdańsk - PO/0040/War/2016

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą.

Obiekty służby zdrowia - Podstawy projektowania szpitali
szkolenie archiwalne z dnia 27-11-2018, Bielsko-Biała - SL/0080/Std/2018

Podstawy projektowania obiektów służby zdrowia. Specyfika projektowania oraz wymogi i kryteria, jakie spełniać powinny obiekty szpitali. Zasady właściwego kształtowania funkcji.

Ustawa prawo zamówień publicznych w praktyce zawodowej architektów. Zamówienia publiczne prac projektowych o charakterze twórczym, analiza przypadków
szkolenie archiwalne z dnia 26-11-2018, Kraków - MP/0081/Std/2018

W pierwszej części szkolenia adw. Piotr Konopka zaprezentuje najistotniejsze regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym w dacie szkolenia, kładąc nacisk na regulacje stosowane przy zamówieniach na prace projektowe. W tym zakresie zostaną również zaprezentowane wybrane przykłady z orzecznictwa sądowego, w tym Krajowej Izby Odwoławczej, obejmujące rozstrzygnięcia na gruncie zamówień na prace projektowe.
W drugiej części szkolenia arch. Piotr Chuchacz przedstawi zakres działań Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu MPOIA, oraz zaprezentuje wyniki prowadzonych analiz oraz wnioski. W tym zakresie zostaną również przedstawione opracowane narzędzia i dokumenty pomocnicze: Umowa ramowa, Certyfikacja postępowań.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.
szkolenie archiwalne z dnia 22-11-2018, Poznań - WP/0120/Std/2017

Szczegółowe omówienie wykonywania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla obiektu zabytkowego. Prezentacja wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Ogólne omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej.

Oświetlenie architektury historycznej - piękna iluminacja czy tani blichtr? Iluminacje zabytków – nowe tendencje – przykłady realizacji.
szkolenie archiwalne z dnia 21-11-2018, Poznań - WP/0075/Std/2018

Iluminacje zabytków architektury są stosunkowo młodą dziedziną twórczości, łączącą problematykę techniczną i artystyczną. Architekt w swojej działalności coraz częściej spotyka się z tymi zagadnieniami i powinien orientować się jakie są możliwości zastosowania różnych rozwiązań technicznych i jakie dają one efekty estetyczne, w celu jak najlepszego wyeksponowania zabytkowych wartości dzieł architektonicznych w porze nocnej.

Storytelling w sprzedaży architekta
szkolenie archiwalne z dnia 20-11-2018, Katowice - SL/0013/War/2018

Warsztaty, których celem jest zwiększenie skuteczności sprzedaży, umiejętności budowania relacji i budowania marki osobistej.

BIM w praktyce projektowej.
szkolenie archiwalne z dnia 20-11-2018, Wrocław - DS/0011/War/2018

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką wdrożenia i użytkowania BIM w pracowniach projektowych oraz omówienie na przykładach korzyści i zagrożeń wynikających z wprowadzenia nowej filozofii projektowania.

Jak zbudować markę osobistą, która sprzedaje
szkolenie archiwalne z dnia 20-11-2018, Katowice - SL/0012/War/2018

Warsztaty, w trakcie których dowiemy się co i jak warto mówić o sobie oraz jak skutecznie przygotowywać prezentacje i oferty sprzedaży.

Budynki przyszłości. Jak projektować i budować komfortowe, trwałe i atrakcyjne obiekty, których użytkownicy nie płacą za energię?
szkolenie archiwalne z dnia 15-11-2018, Poznań - WP/0074/Std/2018

Szkolenie jest wprowadzeniem do projektowania budynków w standardzie pasywnym. Uczestnicy dowiedzą się o podstawowych założeniach oraz poznają zasady projektowania i budowy w standardzie pasywnym. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną przykłady tego rodzaju budynków w różnych technologiach oraz omówione korzyści płynące z zastosowania standardu pasywnego dla przyszłych użytkowników. Na szkoleniu omówione zostaną możliwości łączenia standardu pasywnego z wykorzystaniem mikro źródeł energii odnawialnej, dzięki czemu obiekty mogą stać się zero- lub dodatnio-energetyczne.

HoReCa/arch2018 – projektowanie nowoczesnych obiektów HoReCa.
szkolenie archiwalne z dnia 15-11-2018, Wrocław - DS/0077/Std/2018

Cykl HoReCa/arch 2018 poświęcony jest tematyce projektowania nowoczesnych obiektów HoReCa dla wymagających klientów. Poruszamy zagadnienia związane z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi, zielonym budownictwem i certyfikacją, dobrym wzornictwem oraz najnowszymi technologiami. Omówione zostaną etapy procesu projektowego jak i pułapki czyhające na inwestorów i architektów. Każdy z uczestników będzie mógł dowiedzieć się jak współpracować przy inwestycjach HoReCa, jakie są wymagania, oczekiwania i realia. W programie zawsze znajdzie się krótki wykład o obiekcie, w którym się odbędzie szkolenia a także planowane jest zwiedzanie hotelu, miejsc ogólnie niedostępnych.

Akustyka we wnętrzach biurowych i audytoryjnych
szkolenie archiwalne z dnia 06-11-2018, Katowice - SL/0073/Std/2018

Zagadnienia związane z projektowaniem przestrzeni biurowych i audytoryjnych w kontekście zapewnienia właściwej akustyki wnętrz. Polska norma PN-B-02151-4.

Prawo autorskie w dziedzinie architektury – wybrane zagadnienia.
szkolenie archiwalne z dnia 30-10-2018, Wrocław - DS/0071/Std/2018

Szkolenie z wybranych zagadnień prawnoautorskich na przykładach opinii biegłego sądowego i rzeczoznawcy SARP. Omówienie orzecznictwa Sądu Dyscyplinarnego DSOIA RP.

Wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych cz.1.
szkolenie archiwalne z dnia 29-10-2018, Kraków - MP/0072/Std/2018

Przedstawienie przypadków szczególnych dotyczących przepisów techniczno-budowlanych. Interpretacja i wytłumaczenie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690, z późn. zmianami w tym Dz.U. 2017, poz. 2285). Przewiduje się dyskusję nad problemami zgłaszanymi z Sali przez uczestników szkolenia.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe i rezerwaty archeologiczne oraz rekonstrukcje
szkolenie archiwalne z dnia 25-10-2018, Łódź - LO/0066/Std/2018

Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Tematy te z założenia mają dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów –wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

Dobre praktyki projektowania w obiektach i obszarach zabytkowych. Współpraca z konserwatorem - wymagania i zalecenia
szkolenie archiwalne z dnia 25-10-2018, Gdańsk - PO/0069/Std/2018

Spotkanie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków p. Agnieszką Kowalską w formule szkolenia z panelem dyskusyjnym.

Niepalne izolacje ROCKWOOL w kontekście wymogów rozporzadzenia WT2017 oraz rozwiązań systemowych ETICS i Garaży. Elewacje z okładzinami bazaltowymi Rockpanel
szkolenie archiwalne z dnia 22-10-2018, Kraków - MP/0070/Std/2018

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z
- wymogami oraz dobrym praktykami stosowania izolacji niepalnych w przegrodach zewnętrznych oraz zapisów i wymogów w rozwiązaniach systemowych
- fasadami wentylowanymi ze szczególnym uwzględnieniem elewacyjnych okładzin bazaltowych ROCKPANEL

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową
szkolenie archiwalne z dnia 18-10-2018, Olsztyn - WM/0058/Std/2018

Szkolenie dotyczy formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, badań przedprojektowych niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej - dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską.

Doświetlenie poddasza zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ochrona pomieszczeń przed nagrzewaniem
szkolenie archiwalne z dnia 18-10-2018, Nowy Sącz / Muszyna - WP/0062/Std/2018

Poznanie innowacyjnych rozwiązań i zaawansowania technologicznego polskiego producenta okien dachowych FAKRO - niezbędnych w projektowaniu i realizacji obiektów.
Pozyskanie informacji:
- Jak odpowiednio doświetlić poddasze w kontekście obowiązujących Warunków Technicznych?
- Jak spełnić wymóg stawiany przez Warunki Techniczne w celu uzyskania odpowiedniej wartości solar factor dla okien?
Zapoznanie się z mechanizmami ekonomicznymi wpływającymi na rozwój polskiej gospodarki.

HoReCa - projektowanie nowoczesnych obiektów hotelowo - gastronomicznych
szkolenie archiwalne z dnia 17-10-2018, Poznań - WP/0068/Std/2018

HoReCa - projektowanie nowoczesnych obiektów hotelowo - gastronomicznych dla wymagających klientów. Poznanie zagadnień związanych z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi, zielonym budownictwem i certyfikacją, dobrym wzornictwem oraz najnowszymi technologiami w odniesieniu do projektowania hoteli.
Omówienie etapów procesu projektowego i pułapek czyhających na inwestorów i architektów. Poszerzenie wiedzy na temat współpracy przy inwestycjach HoReCa, poznanie wymagań, oczekiwań i realiów.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową
szkolenie archiwalne z dnia 17-10-2018, Szczecin - ZP/0060/Std/2018

Szkolenie dotyczy formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, badań przedprojektowych niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej - dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską.

Archeologia i prace przedprojektowe w obiektach zabytkowych w praktyce architekta
szkolenie archiwalne z dnia 17-10-2018, Rzeszów - PK/0119/Std/2017

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Archeologia, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe, rezerwaty archeologiczne oraz rekonstrukcje w praktyce architekta. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.

Obiekty służby zdrowia część 2 Rozbudowa jako metoda modernizacji szpitala
szkolenie archiwalne z dnia 16-10-2018, Katowice - SL/0065/Std/2018

Podstawy projektowania obiektów służby zdrowia. Rozbudowa jako metoda modernizacji szpitala.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 1 Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie. Kompetencje organów. (2 edycja)
szkolenie archiwalne z dnia 15-10-2018, Bydgoszcz - KP/0059/Std/2018

odnowione SZKOLENIE nt.
FORMALNE I PRAWNE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH. PROCEDURY KONSERWATORSKIE, KOMPETENCJE ORGANÓW OCHRONY ZABYTKÓW
zgodnie ze zmienioną w br. ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10]

Obiekty służby zdrowia część 1 - Podstawy projektowania szpitali
szkolenie archiwalne z dnia 09-10-2018, Katowice - SL/0064/Std/2018

Podstawy projektowania obiektów służby zdrowia. Specyfika projektowania oraz wymogi i kryteria, jakie spełniać powinny obiekty szpitali. Zasady właściwego kształtowania funkcji.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe i rezerwaty archeologiczne oraz rekonstrukcje
szkolenie archiwalne z dnia 08-10-2018, Kraków - MP/0063/Std/2018

Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Tematy te z założenia mają dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów –wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

RODO w zawodzie architekta
szkolenie archiwalne z dnia 03-10-2018, Poznań - WP/0013/Konf/2018

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i pojęciami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty stosowania powyższego rozporządzenia w zawodzie architekta ze wskazaniem niezbędnej dokumentacji i podstawowych zasad jej prowadzenia oraz procesów, które należy w tym zakresie wdrożyć.

RODO w zawodzie architekta
szkolenie archiwalne z dnia 03-10-2018, Poznań - WP/0012/Konf/2018

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i pojęciami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty stosowania powyższego rozporządzenia w zawodzie architekta ze wskazaniem niezbędnej dokumentacji i podstawowych zasad jej prowadzenia oraz procesów, które należy w tym zakresie wdrożyć.

Izba architektów w strukturach europejskich – możliwości pracy architektów w Unii Europejskiej
szkolenie archiwalne z dnia 01-10-2018, Kraków - MP/0061/Std/2018

Przekazanie informacji o udziale IARP w pracach w organizacjach międzynarodowych w Unii Europejskiej ze wskazaniem źródła przydatnych informacji dla członków IARP zamierzających wykonywać zawód architekta w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe, rezerwaty archeologiczne, rekonstrukcje
szkolenie archiwalne z dnia 27-09-2018, Szczecin - ZP/0051/Std/2018

Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych oraz sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego.

Przedstawienie tematów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją na tle aktualnych przepisów.

Problem zarządzania stanowiskami archeologicznymi o własnej formie terenowej. Rekonstrukcje dawnych siedzib ludzkich.

Omówienie uwarunkowań prawnych w kontekście dziedzictwa archeologicznego, rewitalizacji i rekonstrukcji.

Zagadnienia teorii i praktyki projektowania budynków w świetle przepisów Działu X Warunków Technicznych - oszczędność energii i izolacyjność cieplna
szkolenie archiwalne z dnia 26-09-2018, Gdańsk - PO/0055/Std/2018

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie kwestii projektowania budynków zgodnie z par.328 i 329 Warunków Technicznych. Rekapitulacja i uporządkowanie wiedzy na temat oszczędności energii w budownictwie poprzez omówienie i przedstawienie na przykładach takich pojęć jak energia użytkowa, końcowa i pierwotna, budynek energooszczędny, budynek pasywny, współczynnik U i lambda.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione na konkretnych przykładach budynków mieszkalnych możliwości wpływania przez Architekta na docelowy poziom wskaźnika EP, a w szczególności zostaną omówione takie kwestie jak wpływ rodzaju wentylacji, grubości izolacji termicznej, wielkości przeszkleń, usytuowania budynku na zapotrzebowanie na energię użytkową oraz wpływ rodzaju źródła ciepła i sposobu gospodarowania energią na wskaźnik EP

Umowa projektowa - błędy w jej konstruowaniu i ich skutki
szkolenie archiwalne z dnia 25-09-2018, Katowice - SL/0056/Std/2018

Problemy prawne umów między architektem a inwestorem - analiza zapisów umownych pod kątem najczęściej popełnianych błędów i ich skutków.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe, rezerwaty archeologiczne, rekonstrukcje.
szkolenie archiwalne z dnia 25-09-2018, Wrocław - DS/0041/Std/2018

Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych oraz sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego.
Przedstawienie tematów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją na tle aktualnych przepisów.

Problem zarządzania stanowiskami archeologicznymi o własnej formie terenowej. Rekonstrukcje dawnych siedzib ludzkich.

Omówienie uwarunkowań prawnych w kontekście dziedzictwa archeologicznego, rewitalizacji i rekonstrukcji.

LEGALIS - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. Beck
szkolenie archiwalne z dnia 24-09-2018, Kraków - MP/0057/Std/2018

LEGALIS - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. Beck

Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna członka IA RP - praktyczne zastosowanie Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów
szkolenie archiwalne z dnia 18-09-2018, Katowice - SL/0053/Std/2018

Architekt jako zawód zaufania publicznego - praktyczne zastosowanie Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów. Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna członka IA RP w świetle zapisów KEZA.

RODO w zawodzie architekta
szkolenie archiwalne z dnia 14-09-2018, Olsztyn - WM/0011/Konf/2018

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i pojęciami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty stosowania powyższego rozporządzenia w zawodzie architekta ze wskazaniem niezbędnej dokumentacji i podstawowych zasad jej prowadzenia oraz procesów, które należy w tym zakresie wdrożyć.

Storytelling i pitching - narzędzia prezentacji kreatywnych projektów w biznesie
szkolenie archiwalne z dnia 13-09-2018, Szczecin - ZP/0006/War/2018

Szkolenie z technik storytelling ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami budowania komunikacji w biznesie, tworzenia zwięzłego ale zarazem atrakcyjnego obrazu własnej firmy, prezentowanego partnerom biznesowym.

Ochrona środowiska - procedura związana z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
szkolenie archiwalne z dnia 10-09-2018, Kraków - MP/0054/Std/2018

Szkolenie omawia zagadnienia związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016 poz. 353)

Zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część II: Bezpieczeństwo pożarowe
szkolenie archiwalne z dnia 07-08-2018, Katowice - SL/0047/Std/2018

Omówienie wybranych zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - obowiązujących od 01.01.2018r. Część II: Bezpieczeństwo pożarowe.

Prawo autorskie w działalności projektowej - wybrane zagadnienia
szkolenie archiwalne z dnia 30-07-2018, Kraków - MP/0048/Std/2018

Dwugodzinne szkolenie z wybranych zagadnień z zakresu prawa autorskiego, obejmujące wiedzę teoretyczną, kazusy a także istotne orzecznictwo

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo autorskie w odniesieniu do procedury konkursowej.
szkolenie archiwalne z dnia 11-07-2018, Poznań - WP/0044/Std/2018

Poznanie problematyki konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zagadnień z zakresu prawa autorskiego, które związane jest z uprawnieniami oraz obowiązkami stron umowy, obejmującej m.in szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Poznanie zagadnień prawa autorskiego w odniesieniu do procedury konkursowej.

RODO w zawodzie architekta
szkolenie archiwalne z dnia 07-07-2018, Muszyna - Złockie - PK/0007/Konf/2018

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i pojęciami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty stosowania powyższego rozporządzenia w zawodzie architekta ze wskazaniem niezbędnej dokumentacji i podstawowych zasad jej prowadzenia oraz procesów, które należy w tym zakresie wdrożyć.

Zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część II: Bezpieczeństwo pożarowe
szkolenie archiwalne z dnia 04-07-2018, Katowice - SL/0046/Std/2018

Omówienie wybranych zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - obowiązujących od 01.01.2018r. Część II: Bezpieczeństwo pożarowe.

Praktyczne aspekty wdrażania RODO
szkolenie archiwalne z dnia 26-06-2018, Poznań - WP/0040/Std/2018

Przedmiotem szkolenia są nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych), z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta.

Informacje o dostosowaniu systemu informatycznego do przepisów RODO.
Przedstawienie i omówienie dokumentów niezbędnych do legalnego przetwarzania danych.

Omówienie praktycznych sposobów audytu i tworzenia dokumentacji.

Praktyczne aspekty wdrażania RODO
szkolenie archiwalne z dnia 26-06-2018, Poznań - WP/0039/Std/2018

Przedmiotem szkolenia są nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych), z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta.

Informacje o dostosowaniu systemu informatycznego do przepisów RODO.
Przedstawienie i omówienie dokumentów niezbędnych do legalnego przetwarzania danych.

Omówienie praktycznych sposobów audytu i tworzenia dokumentacji.

RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych
szkolenie archiwalne z dnia 21-06-2018, Poznań - WP/0038/Std/2018

Przedmiotem szkolenia są nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych), z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta.

Przedstawienie wprowadzonych zmian w podejściu do ochrony danych osobowych oraz ich konsekwencje.

Omówienie nowych obowiązków ciążących na administratorach danych, takich jak obowiązek informacyjny, nowe klauzule zgody i polityki prywatności, prowadzenie obligatoryjnych rejestrów i ewidencji.

RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych
szkolenie archiwalne z dnia 21-06-2018, Poznań - WP/0037/Std/2018

Przedmiotem szkolenia są nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych), z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta.

Przedstawienie wprowadzonych zmian w podejściu do ochrony danych osobowych oraz ich konsekwencje.

Omówienie nowych obowiązków ciążących na administratorach danych, takich jak obowiązek informacyjny, nowe klauzule zgody i polityki prywatności, prowadzenie obligatoryjnych rejestrów i ewidencji.

Ochrona danych osobowych w świetle RODO - część I
szkolenie archiwalne z dnia 20-06-2018, Bielsko-Biała - SL/0043/Std/2018

Omówienie wybranych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych - pozyskiwanie, przetwarzanie i usuwanie danych, obowiązek informacyjny, klauzule zgody - obowiązujących od 25 maja 2018r. Część I.

Przygotowanie do RODO
szkolenie archiwalne z dnia 19-06-2018, Wrocław - DS/0005/Konf/2018

Zapoznanie się z najważniejszymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nadeszło RODO, czy jest się czego bać?
szkolenie archiwalne z dnia 18-06-2018, Kraków - MP/0042/Std/2018

Nadeszło RODO, czy jest się czego bać?

Zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część I
szkolenie archiwalne z dnia 13-06-2018, Bielsko-Biała - SL/0036/Std/2018

Omówienie wybranych zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - obowiązujących od 01.01.2018r. Część I.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe, rezerwaty archeologiczne, rekonstrukcje
szkolenie archiwalne z dnia 13-06-2018, Poznań - WP/0117/Std/2017

Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych oraz sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego.

Przedstawienie tematów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją na tle aktualnych przepisów.

Problem zarządzania stanowiskami archeologicznymi o własnej formie terenowej. Rekonstrukcje dawnych siedzib ludzkich.

Omówienie uwarunkowań prawnych w kontekście dziedzictwa archeologicznego, rewitalizacji i rekonstrukcji.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – faza przedprojektowa, charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej
szkolenie archiwalne z dnia 12-06-2018, Gdańsk - PO/0032/Std/2018

Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Tematy te z założenia mają dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów –wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

Faza przedprojektowa w odniesieniu do zabytku znacznie różni przygotowanie projektu inwestycji od pozostałych obiektów budowlanych, a jej wyniki mają kluczowe znaczenie dla realistycznego i bezpiecznego zbudowania harmonogramu procesu inwestycyjnego oraz podejmowania decyzji projektowych uwzględniających zachowanie wartości zabytku.

Nieznajomość uwarunkowań i specyfiki prowadzenia prac przygotowawczych w obiektach zabytkowych stwarza zagrożenia dla płynnej realizacji procesu inwestycyjnego. Specyfika ta odgrywa decydującą rolę na etapie przygotowania inwestycji.

Uwzględnienie w praktyce projektowej przekazanych na szkoleniu informacji umożliwi uwzględnienie tych prac w harmonogramach przygotowania inwestycji, usprawni uzyskiwanie pozwoleń konserwatorskich na prace przy zabytku i umożliwi sprawniejsze prowadzenie inwestycji.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej
szkolenie archiwalne z dnia 12-06-2018, Wrocław - DS/0118/Std/2017

Zapoznanie ze standardami uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, trybem opracowywania scenariusza pożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wykorzystaniem technik komputerowych w inżynierii pożarowej.

Nadeszło RODO, czy jest się czego bać?
szkolenie archiwalne z dnia 11-06-2018, Kraków - MP/0035/Std/2018

Nadeszło RODO, czy jest się czego bać?

Projektowanie w obiektach zabytkowych. Faza przedprojektowa dla obiektu zabytkowego. Udział architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów, w badaniach poprzedzających prace projektowe.
szkolenie archiwalne z dnia 07-06-2018, Lublin - LB/0116/Std/2017

Omówienie charakterystyki, zakresu i znaczenia badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej. Faza przedprojektowa.

Zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część I
szkolenie archiwalne z dnia 29-05-2018, Częstochowa - SL/0033/Std/2018

Omówienie wybranych zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - obowiązujących od 01.01.2018r. Część I.

RODO w zawodzie architekta
szkolenie archiwalne z dnia 24-05-2018, Warszawa - MA/0003/Konf/2018

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i pojęciami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty stosowania powyższego rozporządzenia w zawodzie architekta ze wskazaniem niezbędnej dokumentacji i podstawowych zasad jej prowadzenia oraz procesów, które należy w tym zakresie wdrożyć.

Dzień dobry RODO!
szkolenie archiwalne z dnia 22-05-2018, Gdańsk - PO/0029/Std/2018

Podczas szkolenia pokazane zostanie to, co należy sprawdzić, aby być przygotowanym do RODO. Minimum teorii, praktyczna dawka wiedzy. Pokazane zostaną najczęstsze błędy popełniane przy przygotowywaniu się do RODO.

Zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część I
szkolenie archiwalne z dnia 22-05-2018, Katowice - SL/0030/Std/2018

Omówienie wybranych zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - obowiązujących od 01.01.2018r. Część I.

Czy umowa o prace projektowe może być bezpieczna? Jak wycenić projekt i nie stracić zlecenia?
szkolenie archiwalne z dnia 21-05-2018, Kraków - MP/0031/Std/2018

Omówienie zagadnień związanych z formułowaniem umów i analizą umów dostarczanych przez zamawiających, przygotowanie umów z podwykonawcami branżowymi, omówienie umowy wzorcowej MPOIA,
Prezentacja kalkulatorów wycen projektów, omówienie podstaw ich działania.

Omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
szkolenie archiwalne z dnia 17-05-2018, Toruń - KP/0002/Konf/2018

SEMINARIUM na temat: zmian jakie wprowadziło rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podstawowe zagadnienia teorii i praktyki projektowania budynków w świetle przepisów Działu X Warunków Technicznych - oszczędność energii i izolacyjność cieplna
szkolenie archiwalne z dnia 17-05-2018, Poznań - WP/0027/Std/2018

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie kwestii projektowania budynków zgodnie z par.328 i 329 Warunków Technicznych. Rekapitulacja i uporządkowanie wiedzy na temat oszczędności energii w budownictwie poprzez omówienie i przedstawienie na przykładach takich pojęć jak energia użytkowa, końcowa i pierwotna, budynek energooszczędny, budynek pasywny, współczynnik U i lambda.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione na konkretnych przykładach budynków mieszkalnych możliwości wpływania przez Architekta na docelowy poziom wskaźnika EP, a w szczególności zostaną omówione takie kwestie jak wpływ rodzaju wentylacji, grubości izolacji termicznej, wielkości przeszkleń, usytuowania budynku na zapotrzebowanie na energię użytkową oraz wpływ rodzaju źródła ciepła i sposobu gospodarowania energią na wskaźnik EP

Prawo autorskie w pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 16-05-2018, Gdańsk - PO/0022/Std/2018

Szkolenie przedstawi najistotniejsze zagadnienia z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz praktyczne problemy mogące powstać w pracy architekta związane z prawem autorskim.

RODO w praktyce wykonywania zawodu architekta
szkolenie archiwalne z dnia 16-05-2018, Lublin - LB/0024/Std/2018

Szkolenie będzie skupiało się na przedstawieniu najistotniejszych regulacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych w wykonywaniu zawodu architekta .

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 1
szkolenie archiwalne z dnia 15-05-2018, Częstochowa - SL/0026/Std/2018

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.

Dokumentowanie i projektowanie geotechniczne, dokumentacja geologiczno-inżynierska
szkolenie archiwalne z dnia 14-05-2018, Kraków - MP/0028/Std/2018

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia formalno prawne dotyczące projektowania geotechnicznego – zostaną omówione takie dokumenty geotechniczne jak: opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Przedstawione zostaną również wybrane aspekty z prawa geologicznego i górniczego, dotyczące dokumentowania geologiczno–inżynierskiego.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta
szkolenie archiwalne z dnia 09-05-2018, Olsztyn - WM/0025/Std/2018

Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych, przedstawienie m.in. obowiązujących w tym zakresie podstaw prawnych i procedur administracyjnych, zakresu i sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego oraz szeregu istotnych dla architekta wiadomości ułatwiających uwzględnienie tej problematyki w harmonogramie inwestycji. Wskazanie korzyści i zagrożeń płynących z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego.

Omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
szkolenie archiwalne z dnia 08-05-2018, Bydgoszcz - KP/0001/Konf/2018

Seminarium na temat zmian, jakie wprowadziło rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

RODO w praktyce wykonywania zawodu architekta
szkolenie archiwalne z dnia 07-05-2018, Kraków - MP/0023/Std/2018

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz część dyskusyjną. Będzie skupiało się na przedstawieniu najistotniejszych regulacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki wykonywania zawodu architekta.
- powtórka szkolenia z dnia 16.04.2018

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 1
szkolenie archiwalne z dnia 25-04-2018, Katowice - SL/0021/Std/2018

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej
szkolenie archiwalne z dnia 23-04-2018, Kraków - MP/0020/Std/2018

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem, oraz prowadzoną działalnością. Szkolenie szczególnie dedykowane dla początkujących architektów

Ochrona danych osobowych w świetle RODO - część I
szkolenie archiwalne z dnia 19-04-2018, Katowice - SL/0017/Std/2018

Omówienie wybranych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych - pozyskiwanie, przetwarzanie i usuwanie danych, obowiązek informacyjny, klauzule zgody - obowiązujących od 25 maja 2018r. Część I.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace związane z zielenią zabytkową
szkolenie archiwalne z dnia 19-04-2018, Poznań - WP/0113/Std/2017

Zapoznanie architektów z problematyką dotyczącą działań przedprojektowych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej.

Poznanie problematyki ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacji oraz zasad i form jego ochrony.

Zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część I
szkolenie archiwalne z dnia 18-04-2018, Katowice - SL/0014/Std/2018

Omówienie wybranych zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - obowiązujących od 01.01.2018r. Część I.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – procedury konserwatorskie
szkolenie archiwalne z dnia 17-04-2018, Olsztyn - WM/0016/Std/2018

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.
Poznanie podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

RODO w praktyce wykonywania zawodu architekta
szkolenie archiwalne z dnia 16-04-2018, Kraków - MP/0018/Std/2018

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz część dyskusyjną. Będzie skupiało się na przedstawieniu najistotniejszych regulacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki wykonywania zawodu architekta.

Projektowanie w obiektach zabytkowych. Faza przedprojektowa dla obiektu zabytkowego, charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej
szkolenie archiwalne z dnia 10-04-2018, Opole - OP/0114/Std/2017

Omówienie charakterystyki, zakresu i znaczenia badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej. Faza przedprojektowa.

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. - część druga.
szkolenie archiwalne z dnia 21-03-2018, Gdańsk - PO/0013/Std/2018

Zmiany i nowe uregulowania, jakie zostały wprowadzone do kodeksu postępowania administracyjnego z dniem 1 czerwca 2017 r.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu. Obszar oddziaływania obiektu.
szkolenie archiwalne z dnia 20-03-2018, Warszawa - MA/0112/Std/2017

Szkolenie stanowi kompleksowy opis tematyki związanej z analizą nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - metody opisanej przez M. Twarowskiego w książce "Słońce w architekturze”.

Projektowanie pomieszczeń zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.”
szkolenie archiwalne z dnia 15-03-2018, Katowice - SL/0012/Std/2018

Omówienie normy: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach (PN-B-02151-4:2015-06), a w szczególności jej części 4 dotyczącej warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Przedstawienie rozwiązań systemowych oraz ofert produktowych i wsparcia dla projektantów firm Ecophon oraz Bruel & Kjaer.

Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz wybrane zagadnienia dotyczące charakterystyki urządzeń przeciwpożarowych
szkolenie archiwalne z dnia 14-03-2018, Wrocław - DS/0111/Std/2017

Szkolenie dotyczące zmian w przepisach techniczno-budowlanych obowiązujących od stycznia 2018 roku związanych z ochroną przeciwpożarową. Omówienie zagadnień dotyczących procesu projektowego związanego z ochrona przeciwpożarową oraz zakresu charakterystyki urządzeń przeciwpożarowych wymaganego w trakcie realizacji projektu budowlanego.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – procedury konserwatorskie
szkolenie archiwalne z dnia 07-03-2018, Poznań - WP/0076/Std/2016

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.
Poznanie podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

Projektowanie w obiektacha zabytkowych - część II - faza przedprojektowa, charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej
szkolenie archiwalne z dnia 26-02-2018, Kraków - MP/0004/Std/2018

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. - część pierwsza
szkolenie archiwalne z dnia 21-02-2018, Gdańsk - PO/0008/Std/2018

Zmiany i nowe uregulowania, jakie zostały wprowadzone do kodeksu postępowania administracyjnego z dniem 1 czerwca 2017r.

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Rozporządzenie WT po 1 stycznia 2018 r.
szkolenie archiwalne z dnia 13-02-2018, Lublin - LB/0006/Std/2018

Omówienie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wskazanie wpływu tych zmian na postępowania w toku.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - procedury konserwatorskie - część I
szkolenie archiwalne z dnia 29-01-2018, Kraków - MP/0003/Std/2018

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.
Poznanie podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 1
szkolenie archiwalne z dnia 23-01-2018, Bielsko-Biała - SL/0007/Std/2018

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Rozporządzenie WT po 1 stycznia 2018 r.
szkolenie archiwalne z dnia 23-01-2018, Warszawa - MA/0110/Std/2017

Omówienie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wskazanie wpływu tych zmian na postępowania w toku.

Coaching w pracy architektów jako nowoczesny model budowania relacji z Inwestorami i Klientami
szkolenie archiwalne z dnia 19-01-2018, Poznań - WP/0003/War/2018

Uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru coachingu oraz praktycznego zastosowania narzędzi coachingowych do efektywnego budowania relacji z Inwestorami i Klientami.

Coaching w pracy architektów jako nowoczesny model budowania relacji z Inwestorami i Klientami
szkolenie archiwalne z dnia 18-01-2018, Poznań - WP/0002/War/2018

Uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru coachingu oraz praktycznego zastosowania narzędzi coachingowych do efektywnego budowania relacji z Inwestorami i Klientami.

Wentylacje pożarowe, systemy oddymiania
szkolenie archiwalne z dnia 15-01-2018, Kraków - MP/0002/Std/2018

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach, zakres stosowania, wymagania dla branży budowlanej/architektonicznej – na przykładzie instalacji oddymiania garaży podziemnych i poziomych dróg ewakuacyjnych.
Rozwiązania systemów oddymiania grawitacyjnego hal produkcyjno - magazynowych z regałami wielopoziomowymi, omówienie błędów projektowych

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Rozporządzenie WT po 1 stycznia 2018 r.
szkolenie archiwalne z dnia 20-12-2017, Warszawa - MA/0105/Std/2017

Omówienie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wskazanie wpływu tych zmian na postępowania w toku.

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
szkolenie archiwalne z dnia 20-12-2017, Wrocław - DS/0108/Std/2017

Omówienie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wskazanie wpływu tych zmian na postępowania w toku.

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
szkolenie archiwalne z dnia 19-12-2017, Wrocław - DS/0106/Std/2017

Omówienie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wskazanie wpływu tych zmian na postępowania w toku.

Gdzie są twoje pieniądze?
szkolenie archiwalne z dnia 14-12-2017, Warszawa - MA/0100/Std/2017

Warsztaty rozwijające umiejętności zarządzania zadaniami związanymi z prowadzeniem samodzielnej działalności projektowej w dziedzinie architektury.

Kodeks postępowania administracyjnego - nowelizacja ustawy
szkolenie archiwalne z dnia 12-12-2017, Częstochowa - SL/0107/Std/2017

Nowelizacja Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - wybrane zagadnienia, istotne z punktu widzenia pracy architekta. Nowe regulacje w Ustawie Prawo Budowlane w świetle nowelizacji Kpa.

Zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część I
szkolenie archiwalne z dnia 11-12-2017, Kraków - MP/0109/Std/2017

Porównanie obowiązujących i proponowanych przepisów, wraz z omówieniem uzasadnienia zmian, wyjaśnienie wątpliwości przykładami i ilustracjami (powtórka szkolenia z dnia 27.11.2017).

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część II
szkolenie archiwalne z dnia 07-12-2017, Bielsko-Biała - SL/0103/Std/2017

Faza przedprojektowa dla obiektu zabytkowego - charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.
Badania przedprojektowe konieczne do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską - opinia i ekspertyza mykologiczna, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dla obiektu zabytkowego.

Zmiana warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego (Dział VI)
szkolenie archiwalne z dnia 04-12-2017, Kraków - MP/0104/Std/2017

Porównanie obowiązujących i proponowanych przepisów, wraz z omówieniem uzasadnienia zmian, wyjaśnienie wątpliwości przykładami i ilustracjami

TAK i NIE w zawodach kreatywnych
szkolenie archiwalne z dnia 30-11-2017, Warszawa - MA/0099/Std/2017

Warsztaty rozwijające umiejętności zarządzania zadaniami związanymi z prowadzeniem samodzielnej działalności projektowej w dziedzinie architektury.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego. Zieleń zabytkowa i archeologia w praktyce.
szkolenie archiwalne z dnia 29-11-2017, Poznań - WP/0092/Std/2017

Zapoznanie architektów z problematyką dotyczącą działań przedprojektowych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej.

Poznanie problematyki ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacji oraz zasad i form jego ochrony.

Poznanie specyfiki wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych oraz sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego.

Kodeks postępowania administracyjnego - nowelizacja ustawy
szkolenie archiwalne z dnia 28-11-2017, Katowice - SL/0102/Std/2017

Nowelizacja Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - wybrane zagadnienia, istotne z punktu widzenia pracy architekta. Nowe regulacje w Ustawie Prawo Budowlane w świetle nowelizacji Kpa.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu. Obszar oddziaływania obiektu.
szkolenie archiwalne z dnia 28-11-2017, Warszawa - MA/0097/Std/2017

Szkolenie stanowi kompleksowy opis tematyki związanej z analizą nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - metody opisanej przez M. Twarowskiego w książce "Słońce w architekturze”.

Zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część I
szkolenie archiwalne z dnia 27-11-2017, Kraków - MP/0096/Std/2017

Porównanie obowiązujących i proponowanych przepisów, wraz z omówieniem uzasadnienia zmian, wyjaśnienie wątpliwości przykładami i ilustracjami

Znaczenie wizerunku architekta w biznesie - interaktywny wykład
szkolenie archiwalne z dnia 27-11-2017, Wrocław - DS/0015/War/2017

W trakcie przeprowadzonego wykładu uczestnicy dowiedzą się jakich narzędzi wizerunkowych i marketingowych potrzebują architekci, by zdobywać uznanie na rynku, jak dostosować się do rzeczywistości biznesowej, jak zmieniła się rola architektów i innych zawodów artystycznych we współczesnym świecie. Architekci zapoznają się z merytoryczną zawartością i technicznymi aspektami miękkich szkoleń, pt. „Jak być skutecznym i widocznym w biznesie”


Gdzie są moje pieniądze? Warsztaty dla architektów.
szkolenie archiwalne z dnia 24-11-2017, Rzeszów - PK/0017/War/2017

W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest dobra umowa na prace projektowe oraz dlaczego dobra umowa jest tak ważna. Porównają oferty pod względem wiarygodności oraz dowiedzą się dlaczego trzeba się upominać o pieniądze i jak to robić.

Uczestnicy zastanowią się również, jakie przekonania na temat pieniędzy nie pozwalają im dobrze zarabiać.

TAK i NIE w zawodach kreatywnych
szkolenie archiwalne z dnia 23-11-2017, Rzeszów - PK/0101/Std/2017

Warsztaty rozwijające umiejętności zarządzania zadaniami związanymi z prowadzeniem samodzielnej działalności projektowej w dziedzinie architektury.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.
szkolenie archiwalne z dnia 23-11-2017, Poznań - WP/0091/Std/2017

Szczegółowe omówienie wykonywania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla obiektu zabytkowego. Prezentacja wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Ogólne omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej.

Kształtowanie przestrzeni bez barier. Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta.
szkolenie archiwalne z dnia 22-11-2017, Racibórz - SL/0098/Std/2017

Projektowanie w sposób przyjazny dla osób z różnymi ograniczeniami, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych. Mieszkalnictwo senioralne. Koncepcja uniwersalnego projektowania.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową.
szkolenie archiwalne z dnia 21-11-2017, Lublin - LB/0095/Std/2017

Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Tematy te mają dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów - wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - część III
szkolenie archiwalne z dnia 20-11-2017, Kraków - MP/0090/Std/2017

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego .

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.
szkolenie archiwalne z dnia 20-11-2017, Bydgoszcz - KP/0081/Std/2017

Prace przedprojektowe w obiekcie zabytkowym z udziałem architekta w ramach rozpoznania wartości zabytkowych obiektów. Efekty wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Zakres ekspertyzy mykologicznej. Wymagania stawiane opracowaniom inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu zabytkowego do celów projektowych.

TAK i NIE w zawodach kreatywnych. Jak obronić swoje prawa bez ranienia i zrażania innych.
szkolenie archiwalne z dnia 09-11-2017, Wrocław - DS/0037/War/2016

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami budowania i wzmacniania osobistego autorytetu i charyzmy, a także zdobędą wiedzę na temat elementów zachowań asertywnych i nieasertywnych (defensywnych i agresywnych) oraz technik negocjacji i manipulacji.
W czasie warsztatów zostaną przeprowadzone ćwiczenia dotyczące zasad i rodzajów negocjacji oraz przybliżające m.in. pojęcia BATNA i SWOT.


Bardzo proszę o punktualne przybycie. Na początku robimy test.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Archeologia w praktyce architekta.
szkolenie archiwalne z dnia 06-11-2017, Bydgoszcz - KP/0079/Std/2017

Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Temat ma dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów - wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

Wymagania sanitarno-higieniczne i bhp w procesie inwestycyjnym
szkolenie archiwalne z dnia 30-10-2017, Kraków - MP/0088/Std/2017

Podstawy prawne stosowania wymagań sanitarnohigienicznych i bhp. Omówienie procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów. Stosowanie dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej jako spełnienie wymagań funkcjonalnych i prawnych Przykłady projektowe – praktyka rozwiązań projektowych a rzeczywistość.

Kształtowanie przestrzeni bez barier. Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta.
szkolenie archiwalne z dnia 25-10-2017, Gliwice - SL/0087/Std/2017

Koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie - oraz płynące z tego korzyści społeczne.
Zasady opiniowania opracowań projektowych pod względem wymagań osób niepełnosprawnych - zakres i tryb uzgadniania.

ARCHICARE TRENDY - ergonomia i design w projektowaniu obiektów z funkcją opieki dla osób starszych
szkolenie archiwalne z dnia 25-10-2017, Warzymice - ZP/0084/Std/2017

Szkolenie poświęcone przybliżeniu zagadnień związanych z rozwiązaniami funkcjonalno-ergonomicznymi w projektach obiektów opieki geriatrycznej (domy dziennego pobytu, domy seniora, oddziały geriatryczne, mieszkania seniora, ośrodki rehabilitacji itp.) warunkujących efektywność działań opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 3
szkolenie archiwalne z dnia 25-10-2017, Rzeszów - PK/0078/Std/2017

Analizy przedprojektowe konieczne do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską - kontynuacja zagadnień: ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznawania budowli zabytkowej.
szkolenie archiwalne z dnia 24-10-2017, Lublin - LB/0085/Std/2017

Prace przedprojektowe w obiekcie zabytkowym z udziałem architekta w ramach rozpoznania wartości zabytkowych obiektów. Efekty wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Zakres ekspertyzy mykologicznej. Wymagania stawiane opracowaniom inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu zabytkowego do celów projektowych.

archiCARE TRENDY - ergonomia i design w projektowaniu obiektów z funkcją opieki dla osób starszych
szkolenie archiwalne z dnia 24-10-2017, Poznań - WP/0086/Std/2017

Szkolenie poświęcone przybliżeniu zagadnień związanych z rozwiązaniami funkcjonalno-ergonomicznymi w projektowaniu obiektów opieki geriatrycznej (domy dziennego pobytu, domy seniora, oddziały geriatryczne, mieszkania seniora, ośrodki rehabilitacji itp.) warunkujących efektywność działań opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Gdzie są moje pieniądze? Warsztaty dla architektów.
szkolenie archiwalne z dnia 20-10-2017, Poznań - WP/0013/War/2017

W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest dobra umowa na prace projektowe oraz dlaczego dobra umowa jest tak ważna. Porównają oferty pod względem wiarygodności oraz dowiedzą się dlaczego trzeba się upominać o pieniądze i jak to robić.

Uczestnicy zastanowią się również, jakie przekonania na temat pieniędzy nie pozwalają im dobrze zarabiać.

Gdzie są moje pieniądze? Warsztaty dla architektów.
szkolenie archiwalne z dnia 19-10-2017, Poznań - WP/0012/War/2017

W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest dobra umowa na prace projektowe oraz dlaczego dobra umowa jest tak ważna. Porównają oferty pod względem wiarygodności oraz dowiedzą się dlaczego trzeba się upominać o pieniądze i jak to robić.

Uczestnicy zastanowią się również, jakie przekonania na temat pieniędzy nie pozwalają im dobrze zarabiać.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – faza przedprojektowa dla obiektu zabytkowego. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.
szkolenie archiwalne z dnia 19-10-2017, Wrocław - DS/0009/Konf/2016

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych dla rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych dla prawidłowego opracowania koncepcji projektowej i sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Faza przedprojektowa.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa, ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową, archeologia w praktyce.
szkolenie archiwalne z dnia 10-10-2017, Gdańsk - PO/0077/Std/2017

Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Tematy te mają dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów - wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

Innowacyjny system termomodernizacji
szkolenie archiwalne z dnia 10-10-2017, Katowice - SL/0082/Std/2017

Kierunki rozwoju materiałów budowlanych, nowoczesne i alternatywne technologie.
Ekoinnowacyjny system termomodernizacji wykorzystujący działanie zjawiska termorefleksyjności.

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 06-10-2017, Wrocław - DS/0036/War/2016

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

BIM – technologie cyfrowe i zarządzanie projektami
szkolenie archiwalne z dnia 04-10-2017, Lublin - LB/0070/Std/2017

Wprowadzenie technologii BIM (ang. Building Information Modeling) jako sposobu projektowania, realizacji i utrzymania obiektów budowlanych. Nowa filozofia cyfrowego modelowania w codziennej pracy architekta.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.
szkolenie archiwalne z dnia 28-09-2017, Warszawa - MA/0068/Std/2017

Ogólne omówienie wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany, zakresu ekspertyzy mykologicznej oraz szczegółów wykonywania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla obiektu zabytkowego.

Ergonomia i design w projektowaniu obiektów z funkcją opieki dla osób starszych
szkolenie archiwalne z dnia 27-09-2017, Gdańsk - PO/0076/Std/2017

Szkolenie poświęcone przybliżeniu zagadnień związanych z rozwiązaniami funkcjonalno-ergonomicznymi w projektach obiektów opieki geriatrycznej (domy dziennego pobytu, domy seniora, oddziały geriatryczne, mieszkania seniora, ośrodki rehabilitacji itp.) warunkujących efektywność działań opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Szkolenie p.poż.
szkolenie archiwalne z dnia 25-09-2017, Kraków - MP/0071/Std/2017

1. Systemy wentylacji pożarowej w budynkach, zakres stosowania, wymagania dla branży budowlanej/architektonicznej
2. Rozwiązania projektowe systemów zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych z kompensacją mechaniczną z uwzględnieniem dostępnych rozwiązań technicznych

Tkanina we wnętrzu - historia, materia.
szkolenie archiwalne z dnia 22-09-2017, Warszawa - MA/0072/Std/2017

Szkolenie skierowane do architektów oraz architektów wnętrz. Jest to propozycja uzupełnienia wiedzy przydatnej w projektowaniu wnętrz, której brakuje w programie studiów architektonicznych ,a która jest przekazywana na innych uczelniach o profilach artystycznych.

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz uzgadniania projektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów oraz standardów
szkolenie archiwalne z dnia 21-09-2017, Wrocław - DS/0067/Std/2017

W trakcie prowadzonego szkolenia zostanie omówiony proces uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej w świetle obowiązujących przepisów oraz nowych standardów związanych z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych w tym z bezpieczeństwem użytkowników w świetle nowych przepisów.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część III
szkolenie archiwalne z dnia 19-09-2017, Katowice - SL/0072/Std/2016

Analizy przedprojektowe konieczne do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską - kontynuacja zagadnień: ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową, archeologia w praktyce.

Umowa o prace projektowe oraz Kodeks Etyki Zawodowej Architekta - teoria i praktyka stosowania
szkolenie archiwalne z dnia 04-09-2017, Kraków - MP/0066/Std/2017

a) Omówienie zagadnień ogólnych związanych z formułowaniem umów i analizą umów dostarczanych przez zamawiających, przygotowanie umów z podwykonawcami branżowymi, omówienie umowy wzorcowej MPOIA, elementy umowy mające wpływ na bezpieczeństwo wykonawcy, zamawiającego i powodzenie zadania.
b) Omówienie ogólnych zasad regulujących odpowiedzialność z podziałem na zawodową i dyscyplinarną. Omówienie zasad etyki zawodowej w teorii (KEZA) i w praktyce na podstawie studiów poszczególnych przypadków.

Prawo autorskie dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 11-07-2017, Częstochowa - SL/0065/Std/2017

Omówienie pojęć związanych z prawem autorskim z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta. Dyskusja na temat konkretnych przypadków zastosowania przepisów prawa autorskiego w pracy projektowej.

Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian legislacyjnych
szkolenie archiwalne z dnia 03-07-2017, Kraków - MP/0064/Std/2017

W pierwszej części (ok. 1,5 h), w pierwszym segmencie zagadnień, omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane z ostatnimi nowelizacjami Prawa budowlanego. W tym zakresie omówione zostaną zwłaszcza ułatwienia dla realizacji niektórych inwestycji budowlanych i przebudowy, nowe reguły dotyczące budowy na zgłoszenie, uszczegółowienie przepisów o tzw. istotnych odstąpieniach od projektu oraz przepisy dotyczące samowoli budowlanej. W ramach pierwszej części, w drugim segmencie zagadnień, zostaną omówione najnowsze zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego. W tym zakresie omówione zostaną zwłaszcza reguły dotyczące szybszego załatwiania spraw (w tym nowej instytucji ponaglenia), wydawania tzw. decyzji kasatoryjnych i możliwości ich zaskarżania, milczącego załatwiania sprawy oraz zagadnień szczegółowych (w szczególności zmiany co do terminu na uzupełnienie braków formalnych podania oraz uproszczenia zasad zawiadamiania w postępowaniach z dużą liczbą stron postępowania).

W drugiej części szkolenia prowadzący będzie odpowiadał na pytania, jakie powstaną w związku z omawianiem poszczególnych zagadnień poruszanych w części pierwszej.

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów – praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 27-06-2017, Rzeszów - PK/0062/Std/2017

Podczas szkolenia zostanie omówiona odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 22-06-2017, Poznań - WP/0071/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia i zacienienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych. Przedstawienie wykorzystania tradycyjnego diagramu linijki słońca - metody opisanej przez M. Twarowskiego w książce "Słońce w architekturze”.

Rola projektanta w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania
szkolenie archiwalne z dnia 20-06-2017, Kraków - MP/0063/Std/2017

Rola projektanta w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania

Zielona konieczność LEED & BREEAM. Wskazówki, czy architekt może być asesorem?
szkolenie archiwalne z dnia 13-06-2017, Gdańsk - PO/0054/Std/2017

Szkolenie poświęcone tematyce certyfikacji obiektów oraz roli architekta w całym procesie, w kontekście praktycznych wskazówek (oczekiwania inwestora, właściciela, najemcy, developera), a późniejszy - finalny efekt. Pokazane zostaną różnice w procesie certyfikacji dla różnych obiektów, przykłady realizacji zobowiązań.

Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta. Kształtowanie przestrzeni dostępnej dla wszystkich.
szkolenie archiwalne z dnia 13-06-2017, Katowice - SL/0060/Std/2017

Koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie - oraz płynące z tego korzyści społeczne.
Zasady opiniowania opracowań projektowych pod względem wymagań osób niepełnosprawnych - zakres i tryb uzgadniania.

Prawo autorskie dla architektów - część I
szkolenie archiwalne z dnia 07-06-2017, Bielsko-Biała - SL/0059/Std/2017

Omówienie pojęć związanych z prawem autorskim z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta (część 1). Dyskusja na temat konkretnych przypadków zastosowania przepisów prawa autorskiego w pracy projektowej.

Fasady wentylowane. Akustyka wnętrz.
szkolenie archiwalne z dnia 05-06-2017, Kraków - MP/0058/Std/2017

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z projektowaniem okładzin Rockpanel, obliczenia termiczne fasady wentylowanej Rockwool, BIM. Poznanie wymagań normy akustycznej oraz zastosowanie materiałów Rockfon;

Pomiędzy ochroną prawa autorskiego a niekorzystnymi klauzulami umownymi
szkolenie archiwalne z dnia 31-05-2017, Katowice - SL/0057/Std/2017

Klauzule umowne dotyczące ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych architektów. Prawa autorskie zależne. Normy obowiązujące w prawie autorskim.

Wymagania dla żłobków, przedszkoli i szkół
szkolenie archiwalne z dnia 29-05-2017, Kraków - MP/0056/Std/2017

Wykład poświęcony będzie szerszej tematyce, czyli żłobkom, przedszkolom i szkołom, które omówione będą ogólnie. Warsztaty będą poświęcone problematyce żłobków i przedszkoli w znacznie bardziej szczegółowym zakresie. Na przedstawionych przykładach będą omawiane błędy projektowe oraz szczegółowe rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami.

W co grają ludzie? Czyli jak się odnaleźć w relacjach z inwestorami i klientami.
szkolenie archiwalne z dnia 26-05-2017, Poznań - WP/0004/War/2017

Uczestnicy będą mieli możliwość identyfikacji gier, które realizują lub w których uczestniczą, często nieświadomie, poznają gry stosowane przez inwestorów i klientów. Rozszerzenie swoich kompetencji biznesowych

W co grają ludzie? Czyli jak się odnaleźć w relacjach z inwestorami i klientami.
szkolenie archiwalne z dnia 25-05-2017, Poznań - WP/0003/War/2017

Uczestnicy będą mieli możliwość identyfikacji gier, które realizują lub w których uczestniczą, często nieświadomie, poznają gry stosowane przez inwestorów i klientów. Rozszerzenie swoich kompetencji biznesowych

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów - część II
szkolenie archiwalne z dnia 24-05-2017, Częstochowa - SL/0037/Std/2017

Problematyka ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego, w kontekście istniejących przepisów prawnych. Wybrane zagadnienia Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta. Kodeks urbanistyczno-budowlany. Kontynuacja zagadnień omawianych podczas części 1 szkolenia.

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów – praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 24-05-2017, Poznań - WP/0070/Std/2016

Omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 18-05-2017, Bielsko-Biała - SL/0041/Std/2017

Problematyka ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego, w kontekście istniejących przepisów prawnych. Wybrane zagadnienia Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta.

Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków.
szkolenie archiwalne z dnia 15-05-2017, Bydgoszcz - KP/0020/Std/2017

Dostarczenie architektom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – procedury konserwatorskie
szkolenie archiwalne z dnia 12-05-2017, Gdańsk - PO/0034/Std/2017

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.
Poznanie podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

Ochrona praw autorskich w pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 12-05-2017, Wrocław - DS/0069/Std/2016

Omówienie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych zapisów prawnych z uwzględnieniem specyfiki pracy architektów.

Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane - część II
szkolenie archiwalne z dnia 11-05-2017, Nowy Sącz - MP/0036/Std/2017

Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w materię określania danych charakterystycznych budynku, celem przyporządkowania mu właściwych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj.: wysokość, liczba kondygnacji, kategoria zagrożenia ludzi, ilość osób, klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – procedury konserwatorskie
szkolenie archiwalne z dnia 10-05-2017, Lublin - LB/0032/Std/2017

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.
Poznanie podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

Zielone budynki mieszkaniowe wielorodzinne
szkolenie archiwalne z dnia 08-05-2017, Kraków - MP/0040/Std/2017

Celem szkolenia jest:
• zapoznanie uczestników z obecnie panującymi i rozwijającymi się trendami na rynku budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w zakresie budownictwa zielonego,
• podsumowanie procesu certyfikacji LEED i BREEAM w obiektach mieszkaniowych
• omówienie wymogów technicznych w systemach certyfikacji oraz zielonych rozwiązań dostosowanych do specyfiki obiektów mieszkaniowych.
• analiza wybranych realizacji,

Zielona konieczność LEED & BREEAM. Czy architekt może być asesorem?
szkolenie archiwalne z dnia 27-04-2017, Wrocław - DS/0031/Std/2017

Szkolenie poświęcone tematyce certyfikacji obiektów oraz roli architekta w całym procesie, w kontekście praktycznych wskazówek (oczekiwania inwestora, właściciela, najemcy, developera), a późniejszy - finalny efekt. Pokazane zostaną różnice w procesie certyfikacji dla różnych obiektów, przykłady realizacji zobowiązań.

LOS FIRMY W OBLICZU ZGONU PRZEDSIĘBIORCY - część II
szkolenie archiwalne z dnia 26-04-2017, Łódź - LO/0029/Std/2017

Dostarczenie architektom wiedzy w zakresie świadomego zaplanowania przejścia przedsiębiorstwa, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych lub udziałów albo akcji w spółkach kapitałowych na następców prawnych, spadkobierców. Sukcesja w biznesie obejmuje również zabezpieczenie przedsiębiorców oraz prowadzących przez nich spółek, działalności gospodarczych od zdarzeń losowych, w tym nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci, konieczności spłaty kredytów czy pożyczek.

SINIAT & PROMAT dla architektury
szkolenie archiwalne z dnia 26-04-2017, Lublin - LB/0039/Std/2017

Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w problematykę rozwiązań projektowych w środowiskach mokrych oraz wymagających szczególnych wytrzymałości, zabudowy zewnętrznej budynków, bezprofilowych przeszkleń ogniochronnych, kompleksowego zabezpieczenia różnych konstrukcji, innowacyjnego systemu oddymiania kanałowego

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów – praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 26-04-2017, Szczecin - ZP/0038/Std/2017

Podczas szkolenia zostanie omówiona odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

LOS FIRMY W OBLICZU ZGONU PRZEDSIĘBIORCY - część I
szkolenie archiwalne z dnia 20-04-2017, Łódź - LO/0028/Std/2017

Dostarczenie architektom wiedzy w zakresie świadomego zaplanowania przejścia przedsiębiorstwa, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych lub udziałów albo akcji w spółkach kapitałowych na następców prawnych, spadkobierców. Sukcesja w biznesie obejmuje również zabezpieczenie przedsiębiorców oraz prowadzących przez nich spółek, działalności gospodarczych od zdarzeń losowych, w tym nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci, konieczności spłaty kredytów czy pożyczek.

Wymagania sanitarno-higieniczne dla obiektów żywieniowo-gastronomicznych oraz miejsc obrotu artykułami spożywczymi
szkolenie archiwalne z dnia 10-04-2017, Kraków - MP/0035/Std/2017

Szkolenie i warsztaty poświęcone będą przede wszystkim problematyce rozwiązań funkcjonalnych, warunków lokalizacyjnych, warunków techniczno- budowanych
oraz sanitarnohigienicznych dla wybranych zakładów gastronomicznych i obiektów handlowych branży spożywczej.

VI Edycja Warsztatów Architektonicznych Dla Uczniów Szkół Średnich „ABC Architektury”
szkolenie archiwalne z dnia 06-04-2017, Łódź - LO/0009/War/2017

Problemy prawne umów między architektem a inwestorem
szkolenie archiwalne z dnia 05-04-2017, Katowice - SL/0033/Std/2017

Problemy prawne umów między architektem a inwestorem - analiza zapisów umownych na przykładzie konkretnych przypadków.
Szkolenie warsztatowe przybliżające metody konstruowania umów o prace projektowe - w zakresie spraw elementarnych i trudnych - niezbędnych ustaleń podstawowych, zapisów określających chronologię zdarzeń zamykających realizację umowy oraz opisu problematyki praw autorskich.

Ochrona przeciwpożarowa budynków - część V - Drogi pożarowe
szkolenie archiwalne z dnia 03-04-2017, Kraków - MP/0030/Std/2017

Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w materię wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczących określenia:
a) rodzaje obiektów budowlanych do których należy doprowadzić drogę pożarową,
b) wymagania stawiane drogom pożarowym,
c) spełnienie w sposób inny wymagań w zakresie doprowadzenia drogi pożarowej,
d) najczęstsze uchybienia w projektowaniu dróg pożarowych.

Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków.
szkolenie archiwalne z dnia 30-03-2017, Kielce - SW/0027/Std/2017

Dostarczenie architektom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym
szkolenie archiwalne z dnia 29-03-2017, Częstochowa - SL/0025/Std/2017

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Omówienie zasad uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 21-03-2017, Racibórz - SL/0022/Std/2017

Problematyka ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego, w kontekście istniejących przepisów prawnych. Wybrane zagadnienia Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta.

Zielone budynki mieszkaniowe wielorodzinne (szkolenie odwołane)
szkolenie archiwalne z dnia 20-03-2017, Kraków - MP/0021/Std/2017

Trendy na rynku budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w zakresie budownictwa zieloneg

WARSZTATY: „PROJEKTOWANIE BEZ BARIER” II EDYCJA
szkolenie archiwalne z dnia 18-03-2017, Łódź - LO/0002/War/2017

Polskie prawo budowlane w bardzo ograniczonym stopniu podejmuje temat dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym duża część obszarów publicznych
i budynków nie jest dostępna dla wszystkich. Tę sytuację chcą wspólnie zmienić Fundacja Polska Bez Barier oraz firma TechnoNICOL poprzez realizację cyklu warsztatów dla architektów oraz studentów architektury.

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów - część II
szkolenie archiwalne z dnia 16-03-2017, Gliwice - SL/0019/Std/2017

Problematyka ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego, w kontekście istniejących przepisów prawnych. Wybrane zagadnienia Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta. Kodeks urbanistyczno-budowlany. Kontynuacja zagadnień omawianych podczas części 1 szkolenia.

Energooszczędność w naturalnym doświetleniu oraz podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w obiektach przemysłowych w oparciu normy DIN 18232-2, NFPA204, PN-B02877:4 i BS.
szkolenie archiwalne z dnia 15-03-2017, Gdańsk - PO/0017/Std/2017

Zaznajomienie z podstawowymi zasadami projektowania systemów oddymiania w oparciu o różne normy projektowe DIN 18232-2, NFPA204, PN-B02877:4 i BS ze wskazaniem różnic wynikających z ich zastosowania. Zapoznanie z aktualnymi przepisami dotyczącymi termiki naświetli dachowych oraz przedstawienie wpływu komponentów użytych do budowy okien połaciowych i technologii ich wykonania na współczynnik przenikania ciepła Urc (Umax).

Projektowanie w obiektach zabytkowych – procedury konserwatorskie
szkolenie archiwalne z dnia 13-03-2017, Wrocław - DS/0068/Std/2016

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.
Poznanie podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

Energooszczędność w naturalnym doświetleniu oraz podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w obiektach przemysłowych w oparciu normy DIN 18232-2, NFPA204, PN-B02877:4 i BS
szkolenie archiwalne z dnia 06-03-2017, Kraków - MP/0011/Std/2017

Szkolenie dotyczące zagadnień termiki naświetli dachowych, jej wpływu na koszty, komfort i bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w oparciu o różne normy obliczeniowe.

Warsztaty „I LOVE BIM”
szkolenie archiwalne z dnia 04-03-2017, Łódź - LO/0001/War/2017

Warsztaty "I love BIM' mają na celu przybliżenie uczestnikom
praktycznej strony zastosowania metodyki BIM / IPD oraz praktycznych możliwości realizacji inwestycji budowlanej w tejże
metodyce. Warsztaty stanowią kontynuację szkolenia wprowadzającego z dnia 22.09.2016 r.

Każdy z zapisanych uczestników zobligowany jest do zapewnienia w dniu warsztatów
komputera we własnym zakresie, z wcześniej pobranym, zainstalowanym, uaktywnionym i działającym software wysłanym e-mailem.

Efektywna komunikacja w zawodzie architekta z elementami prezentacji i autoprezentacji
szkolenie archiwalne z dnia 03-03-2017, Poznań - WP/0034/War/2016

Warsztaty mają na celu poznanie modeli i zasad profesjonalnej komunikacji w zawodzie architekta, a także metod budowania pozytywnego wizerunku.
W czasie warsztatów zostaną omówione techniki efektywnych prezentacji i autoprezentacji. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia technik wzmacniających komunikację interpersonalną, by być zrozumiałym i umieć precyzyjne i w sposób czytelny przekazywać komunikaty, intencje, itp.

Gdzie kończę się JA, a zaczyna INWESTOR - warsztaty z asertywności
szkolenie archiwalne z dnia 02-03-2017, Poznań - WP/0033/War/2016

Warsztaty z usystematyzowania wiedzy dotyczącej asertywności i doskonalenia umiejętności stosowania technik asertywnych. Świadome kształtowanie relacji zawodowych, eliminowanie sytuacji stresujących i emocjonalnych. Umiejętność rozróżnienia zachowań i komunikatów asertywnych.

BIM – technologie cyfrowe i zarządzanie projektami
szkolenie archiwalne z dnia 01-03-2017, Rzeszów - PK/0013/Std/2017

Wprowadzenie do technologii BIM (ang. Building Information Modeling) jako
sposobu projektowania, realizacji i utrzymania obiektów budowlanych. Nowa
filozofia cyfrowego modelowania w codziennej pracy architekta.

Nie daj się zaskoczyć - trening negocjacji dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 01-03-2017, Poznań - WP/0032/War/2016

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji.
Strategie negocjacji (m.in. indywidualna strategia negocjacyjna)

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 28-02-2017, Częstochowa - SL/0015/Std/2017

Problematyka ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego, w kontekście istniejących przepisów prawnych. Wybrane zagadnienia Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta.

Fasady wentylowane. Akustyka wnętrz.
szkolenie archiwalne z dnia 27-02-2017, Kraków - MP/0016/Std/2017

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z projektowaniem okładzin Rockpanel, obliczenia termiczne fasady wentylowanej Rockwool, BIM. Poznanie wymagań normy akustycznej oraz zastosowanie materiałów Rockfon;

Prawo autorskie dla architektów w praktyce
szkolenie archiwalne z dnia 22-02-2017, Katowice - SL/0014/Std/2017

Obszary zastosowania prawa autorskiego w pracy architekta oraz problemy z jego egzekwowaniem. Metody ochrony praw autorskich na przykładzie konkretnych przypadków.

Wykonywanie zawodu architekta w kontekście uzyskiwania pozwolenia na budowę
szkolenie archiwalne z dnia 22-02-2017, Gdańsk - PO/0002/Konf/2017

Szkolenie w zakresie praktyki w odniesieniu do obowiązujących przepisów budowlanych.

Akustyka w projektowaniu budynków
szkolenie archiwalne z dnia 20-02-2017, Kraków - MP/0012/Std/2017

Szkolenie będzie prezentacją multimedialną pokazującą wybrane zagadnienia, z którymi Autor najczęściej spotyka się w swojej praktyce projektowej konsultanta akustycznego

Akustyka w projektowaniu budynków
szkolenie archiwalne z dnia 20-02-2017, Kraków - MP/0062/Std/2016

Szkolenie będzie prezentacją multimedialną pokazującą wybrane zagadnienia, z którymi Autor najczęściej spotyka się w swojej praktyce projektowej konsultanta akustycznego

Adaptacja zabytków architektury
szkolenie archiwalne z dnia 16-02-2017, Lódź - LO/0010/Std/2017

Metody badań architektonicznych na przykładzie wybranego zamku.
Koncepcja zagospodarowania ruin zamku w Muszynie.

Ochrona środowiska – procedura związana z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
szkolenie archiwalne z dnia 13-02-2017, Kraków - MP/0009/Std/2017

Szkolenie omawia zagadnienia związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 353)

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów - część II
szkolenie archiwalne z dnia 31-01-2017, Katowice - SL/0008/Std/2017

Problematyka ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego, w kontekście istniejących przepisów prawnych. Wybrane zagadnienia Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta. Kodeks urbanistyczno-budowlany. Kontynuacja zagadnień omawianych podczas części 1 szkolenia.

Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych - często potrzebne, zawsze przydatne, pomocne w negocjacjach, niezbędne w sporach
szkolenie archiwalne z dnia 30-01-2017, Kraków - MP/0007/Std/2017

Szkolenie ma odpowiedzieć na kilka częstych obiegowych pytań obecnych zwykle w rozmowach dotyczących tych zasad wyceny.
Czy to prawda, że Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych są nieprzydatne architektom? Że preferują opracowania branżowe? Że są trudne w stosowaniu?
Czy używana przez ŚZWPP jednostka umowna nakładu pracy, zwana potocznie ‘’normogodziną’’ jest związana z czasem pracy ; a jeśli tak to w jaki sposób?
Czy naprawdę według Środowiskowych Zasad można wycenić wszystko?

Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane - część I
szkolenie archiwalne z dnia 26-01-2017, Nowy Sącz - MP/0067/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych

Wykonywanie świadectw energetycznych budynków w świetle nowych wymagań Warunków Technicznych.
szkolenie archiwalne z dnia 25-01-2017, Wrocław - DS/0004/Std/2017

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
W części teoretycznej omówione będą aspekty wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynikające m.in. z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Rozporządzenia o Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W części praktycznej wykonane zostaną obliczenia związane z wykonywaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków dla budynku wielorodzinnego oraz budynku użyteczności publicznej. Podczas obliczeń, w zależności od zastosowanych rozwiązań w/w typach budynków, analizowane będą możliwości spełniania wymagań WT dotyczące wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym
szkolenie archiwalne z dnia 24-01-2017, Częstochowa - SL/0006/Std/2017

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Omówienie zasad uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej
szkolenie archiwalne z dnia 23-01-2017, Kraków - MP/0005/Std/2017

Wprowadzenie w zagadnienia prawne, organizacyjne, techniczne i merytoryczne niezbędne do właściwego opracowania dokumentacji w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sposób inny.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 19-01-2017, Gdańsk - PO/0065/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych/

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 17-01-2017, Gliwice - SL/0003/Std/2017

Problematyka ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego, w kontekście istniejących przepisów prawnych. Wybrane zagadnienia Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta.

Konsekwencje łamania przepisów prawa i zasad wykonywania zawodu architekta
szkolenie archiwalne z dnia 16-01-2017, Kraków - MP/0001/Std/2017

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z brakiem przestrzegania przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów prawa, a także zasad wykonywania zawodu architekta

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym
szkolenie archiwalne z dnia 15-12-2016, Bielsko-Biała - SL/0064/Std/2016

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Omówienie zasad uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – procedury konserwatorskie
szkolenie archiwalne z dnia 13-12-2016, Rzeszów - PK/0061/Std/2016

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.
Poznanie podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

TAK i NIE w zawodach kreatywnych. Jak obronić swoje prawa bez ranienia i zrażania innych.
szkolenie archiwalne z dnia 12-12-2016, Katowice - SL/0031/War/2016

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami budowania i wzmacniania osobistego autorytetu i charyzmy, a także zdobędą wiedzę na temat elementów zachowań asertywnych i nieasertywnych (defensywnych i agresywnych) oraz technik negocjacji i manipulacji.
W czasie warsztatów zostaną przeprowadzone ćwiczenia dotyczące zasad i rodzajów negocjacji oraz przybliżające m.in. pojęcia BATNA i SWOT.


Bardzo proszę o punktualne przybycie. Na początku robimy test.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
szkolenie archiwalne z dnia 07-12-2016, Katowice - SL/0063/Std/2016

Poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych po jej nowelizacji, w ramach różnych trybów udzielenia zamówienia publicznego, w tym również trybu konkursu. Kwestie problematyczne na drodze do uzyskania zamówienia publicznego.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – procedury konserwatorskie
szkolenie archiwalne z dnia 07-12-2016, Poznań - WP/0060/Std/2016

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.
Poznanie podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej oraz o świadczenie usług dodatkowych - na co Architekt powinien zwrócić uwagę przed podpisaniem takiej umowy
szkolenie archiwalne z dnia 30-11-2016, Gdańsk - PO/0055/Std/2016

Szkolenie obejmuje swym zakresem podstawowe informacje dotyczące zasad, omówienie charakteru oraz struktury umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz analizę wybranych postanowień umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz świadczenie usług dodatkowych rodzących najczęstsze problemy w praktyce.

Nowoczesne podejście do projektowania przestrzeni biurowej
szkolenie archiwalne z dnia 29-11-2016, Katowice - SL/0059/Std/2016

Pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z projektowaniem przestrzeni biurowej oraz przedstawienie nowoczesnych koncepcji projektowania środowiska pracy.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - część II
szkolenie archiwalne z dnia 24-11-2016, Warszawa - MA/0005/Konf/2016

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych dla rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych dla prawidłowego opracowania koncepcji projektowej i sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Faza przedprojektowa.

Warsztat praktyka – wzorcowe realizacje i rozwiązania wykonawcze dla hydroizolacji i wentylacji, jako niezbędny element przy prawidłowym projekcie architektonicznym
szkolenie archiwalne z dnia 24-11-2016, Rzeszów - PK/0029/War/2016

Podczas warsztatów uczestnicy w sposób praktyczny zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami
dotyczącymi hydroizolacji, wentylacji pokrycia i układania paroizolacji oraz technologiami dostępnymi na rynku w kontekście wzorcowych realizacji i wcześniejszego prawidłowego projektowania budynków danego typu.

Zarządzanie autorytetem - architekt sam na rynku konkurencji
szkolenie archiwalne z dnia 24-11-2016, Poznań - WP/0028/War/2016

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami budowania i wzmacniania osobistego autorytetu i charyzmy, a także zdobędą wiedzę na temat elementów zachowań asertywnych i nieasertywnych (defensywnych i agresywnych) oraz technik negocjacji i manipulacji.

W czasie warsztatów zostaną przeprowadzone ćwiczenia dotyczące zasad i rodzajów negocjacji oraz przybliżające m.in. pojęcia BATNA i SWOT.

Zarządzanie autorytetem - architekt sam na rynku konkurencji
szkolenie archiwalne z dnia 23-11-2016, Poznań - WP/0008/War/2015

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami budowania i wzmacniania osobistego autorytetu i charyzmy, a także zdobędą wiedzę na temat elementów zachowań asertywnych i nieasertywnych (defensywnych i agresywnych) oraz technik negocjacji i manipulacji.

W czasie warsztatów zostaną przeprowadzone ćwiczenia dotyczące zasad i rodzajów negocjacji oraz przybliżające m.in. pojęcia BATNA i SWOT.

Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie. Kompetencje organów ochrony zabytków.
szkolenie archiwalne z dnia 21-11-2016, Szczecin - ZP/0006/Konf/2016

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych dla rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych dla prawidłowego opracowania koncepcji projektowej i sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Faza przedprojektowa.

Projektowanie bez barier I edycja
szkolenie archiwalne z dnia 19-11-2016, Łódź - LO/0010/War/2017

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych
szkolenie archiwalne z dnia 17-11-2016, Łódź - LO/0051/Std/2016

Szkolenie z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Uczestnicy szkolenia otrzymają wskazówki jak prawidłowo przygotować oferty w przetargach ogłaszanych po 28 lipca 2016 roku. Wykonawcy zyskają wiedzę jakich informacji mogą od nich wymagać Zamawiający, jakie dokumenty należy przygotować do przetargów, a także czy i jak odwoływać się od decyzji Zamawiających.
W trakcie szkolenia omówiona zostanie również planowana elektronizacja zamówień publicznych i obowiązki Wykonawców w tym zakresie.
Szkolenie prowadzone będzie w formie prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną.
Uczestnicy otrzymają wydruk prezentacji.

Projektowanie i aranżacja przestrzeni biurowych - rozwiązania optymalne oraz aktualne trendy
szkolenie archiwalne z dnia 17-11-2016, Poznań - WP/0056/Std/2016

Szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z projektowaniem i aranżacją przestrzeni biurowych. Przedstawienie procesu inwestycyjnego w kontekście świadomości i roli podmiotów w niego zaangażowanych. Prezentacja przykładów dobrze zrealizowanych projektów wnętrz oraz omówienie wskazówek pomocnych przy projektowaniu i aranżacji powierzchni biurowych.

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 16-11-2016, Katowice - SL/0057/Std/2016

Problematyka ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego, w kontekście istniejących przepisów prawnych. Wybrane zagadnienia Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta.

Ochrona przeciwpożarowa budynków w odniesieniu do warunków technicznych - część III
szkolenie archiwalne z dnia 14-11-2016, Kraków - MP/0058/Std/2016

Wprowadzenie w zagadnienia niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależnie od przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń pożarowych oraz warunków technicznych obiektu budowlanego w aspekcie zapewnienia osobom przebywającym w budynku możliwość ewakuacji.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 14-11-2016, Olsztyn - WM/0052/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.

Efektywna komunikacja w zawodzie architekta z elementami prezentacji i autoprezentacji
szkolenie archiwalne z dnia 04-11-2016, Poznań - WP/0026/War/2016

Warsztaty mają na celu poznanie modeli i zasad profesjonalnej komunikacji w zawodzie architekta, a także metod budowania pozytywnego wizerunku.
W czasie warsztatów zostaną omówione techniki efektywnych prezentacji i autoprezentacji. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia technik wzmacniających komunikację interpersonalną, by być zrozumiałym i umieć precyzyjne i w sposób czytelny przekazywać komunikaty, intencje, itp.

Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie. Kompetencje organów ochrony zabytków.
szkolenie archiwalne z dnia 03-11-2016, Warszawa - MA/0004/Konf/2016

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych dla rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych dla prawidłowego opracowania koncepcji projektowej i sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Faza przedprojektowa.

Efektywna komunikacja w zawodzie architekta z elementami prezentacji i autoprezentacji
szkolenie archiwalne z dnia 03-11-2016, Poznań - WP/0025/War/2016

Warsztaty mają na celu poznanie modeli i zasad profesjonalnej komunikacji w zawodzie architekta, a także metod budowania pozytywnego wizerunku.
W czasie warsztatów zostaną omówione techniki efektywnych prezentacji i autoprezentacji. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia technik wzmacniających komunikację interpersonalną, by być zrozumiałym i umieć precyzyjne i w sposób czytelny przekazywać komunikaty, intencje, itp.

I Love BIM - szkolenie nt. technologii BIM
szkolenie archiwalne z dnia 27-10-2016, Łódź - LO/0050/Std/2016

Szkolenie oparte jest o formę prezentacji, podzielonej na dwie części:
- teoretyczną - przybliżającej samą tematykę BIM
- praktyczną, w formie prezentacji narzędzia w czasie rzeczywistym w postaci.
Po obydwu częściach przewidziany jest czas na pytania, dyskusje (forma panelu dyskusyjnego).

Prawo autorskie dla architektów - część II
szkolenie archiwalne z dnia 25-10-2016, Katowice - SL/0053/Std/2016

Omówienie pojęć związanych z prawem autorskim z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta (część 2 - kontynuacja). Dyskusja na temat konkretnych przypadków zastosowania przepisów prawa autorskiego w pracy projektowej.

Ochrona przeciwpożarowa bydynków w odniesieniu do warunków technicznych - część II
szkolenie archiwalne z dnia 24-10-2016, Kraków - MP/0054/Std/2016

Wprowadzenie w zagadnienia niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależnie od przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń pożarowych oraz warunków technicznych obiektu budowlanego.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 24-10-2016, Gdańsk - PO/0049/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.

Kompleks biurowy Business Garden Warszawa jako koncepcja harmonii funkcji biznesowo-usługowej oraz rekreacyjnej w kontekście najnowszych trendów architektonicznych i społecznych
szkolenie archiwalne z dnia 18-10-2016, Warszawa - MA/0003/Konf/2016

Spotkanie poświęcone omówieniu i przedstawieniu koncepcji społeczno-architektonicznej parku biznesowego znajdującego się w ogólnodostępnym ogrodzie, wyróżniającym się wysokimi walorami przyrodniczymi i użytkowymi.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 14-10-2016, Rzeszów - PK/0046/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.

Prawo autorskie dla architektów - część I
szkolenie archiwalne z dnia 11-10-2016, Katowice - SL/0048/Std/2016

Omówienie pojęć związanych z prawem autorskim z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta (część 1). Dyskusja na temat konkretnych przypadków zastosowania przepisów prawa autorskiego w pracy projektowej.

Ochrona cieplna budynków – ekologiczne izolacje termiczne
szkolenie archiwalne z dnia 06-10-2016, Łódź - LO/0047/Std/2016

PROGRAM SZKOLENIA:
Część I
 dopuszczenie do stosowania w budownictwie – wymagane dokumenty;
 ekologia i bezpieczeństwo higieniczne;
 szczelność powietrzna przegrody;
 oszczędność energii
Część II
 ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem latem;
 wilgoć i punkt rosy w przegrodzie;
 bezpieczeństwo pożarowe;
 zwiększenie izolacyjności akustycznej.
Gość specjalny - Beat Karrer, szef Grupy Isofloc, największego w Europie producenta izolacji celulozowych. Nasz gość odwiedzi nas tuż po konferencji ECIA (Europejskie Stowarzyszenie Izolacji Celulozowych).Beat Karrer, szef Grupy Isofloc, największego w Europie producenta izolacji celulozowych.
Nasz gość odwiedzi nas tuż po konferencji ECIA (Europejskie Stowarzyszenie Izolacji Celulozowych), w której brał udział.


Forum Autodesk 2016: The Future of Making Things
szkolenie archiwalne z dnia 06-10-2016, Warszawa - KRIA/0002/Konf/2016

Konferencja poświęcona przyszłości oraz trendom w obszarze projektowania i tworzenia. Międzynarodowi eksperci, bogaty program merytoryczny, wystawa innowacyjnych rozwiązań.

Główne zagadnienia dla architektury i budownictwa:
- BIM – na wszystkich poziomach. Dedykowana ścieżka dla wykonawców oraz projektantów infrastruktury.
- Sesje dla inwestorów i firm wykonawczych: kosztorysy, harmonogramowanie, zarządzanie projektem.
- Nowości dla architektów i konstruktorów – generative design, tips&tricks.
- Best practices – doświadczenia firm.
- Warsztaty techniczne: Revit MEP Revit Structure, Autodesk Advance Steel AutoCAD Plant, AutoCAD Civil 3D, Revit Architecture.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część II
szkolenie archiwalne z dnia 05-10-2016, Katowice - SL/0045/Std/2016

Badania przedprojektowe konieczne do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską.

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część I
szkolenie archiwalne z dnia 27-09-2016, Katowice - SL/0044/Std/2016

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.

BIM
szkolenie archiwalne z dnia 22-09-2016, Łódź - LO/0043/Std/2016

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 22-09-2016, Gdańsk - PO/0022/War/2016

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą.

Wpływ zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne na proces projektowania inwestycji
szkolenie archiwalne z dnia 21-09-2016, Katowice - SL/0042/Std/2016

Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne i ich wpływ na proces projektowania. Opracowania geodezyjno-kartograficzne na etapie projektowania, w szczególności – mapa do celów projektowych. Zasady uzgadniania i koordynowania usytuowania projektowanych sieci.

Komputerowe wspomaganie projektowania: linijka słońca-analiza nasłonecznienia i zacienienia. Bezodpływowy system odprowadzania wody.
szkolenie archiwalne z dnia 14-09-2016, Lublin - LB/0041/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.

Praktyczne aspekty projektowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
szkolenie archiwalne z dnia 07-09-2016, Warszawa - MA/0039/Std/2016

Szkolenie dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych,
ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Zasady projektowania systemu oddymiania z uwzględnieniem specyfiki obiektu i jego przeznaczenia – omówienie wymagań dla branży architektonicznej.

Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane - część I
szkolenie archiwalne z dnia 05-09-2016, Kraków - MP/0040/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych.

Projekt architektoniczny - organizacja i zarządzanie, w nawiązaniu do procesu inwestycyjnego i procedur administracyjnych
szkolenie archiwalne z dnia 18-07-2016, Kraków - MP/0038/Std/2016

Szkolenie przewiduje przedstawienie poszczególnych elementów wywierających wpływ na powstawanie Projektu Architektonicznego, w szerokim kontekście uwarunkowań ogólnych i lokalnych.
Omówione zostaną zagrożenia występujące w tym procesie oraz czynniki podnoszące bezpieczeństwo wykonywania zawodu. Podkreślona zostanie rola przygotowania warunków do wykonania projektu oraz bezpiecznego przeprowadzenia procesu projektowego

Gdzie kończę się JA, a zaczyna INWESTOR - warsztaty z asertywności
szkolenie archiwalne z dnia 08-07-2016, Poznań - WP/0021/War/2016

Warsztaty z usystematyzowania wiedzy dotyczącej asertywności i doskonalenia umiejętności stosowania technik asertywnych. Świadome kształtowanie relacji zawodowych, eliminowanie sytuacji stresujących i emocjonalnych. Umiejętność rozróżnienia zachowań i komunikatów asertywnych.

Gdzie kończę się JA, a zaczyna INWESTOR - warsztaty z asertywności
szkolenie archiwalne z dnia 07-07-2016, Poznań - WP/0019/War/2016

Warsztaty z usystematyzowania wiedzy dotyczącej asertywności i doskonalenia umiejętności stosowania technik asertywnych. Świadome kształtowanie relacji zawodowych, eliminowanie sytuacji stresujących i emocjonalnych. Umiejętność rozróżnienia zachowań i komunikatów asertywnych.

Oddymianie grawitacyjne budynków - uwarunkowania formalno-prawne oraz rozwiązania techniczne
szkolenie archiwalne z dnia 04-07-2016, Kraków - MP/0035/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z biernymi zabezpieczeniami p.poż. w budownictwie a w szczególności z układami oddymiania grawitacyjnego.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 29-06-2016, Częstochowa - SL/0037/Std/2016

Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii.
Omówienie budowy tradycyjnego diagramu linijki słońca.
Analiza nasłonecznienia - przykłady.
Omówienie i interpretacja §60 Warunków Technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych.
Sposób poprawnego wykreślenia diagramu linijki słońca oraz metody obiektywnego przedstawienia wyników analizy nasłonecznienia.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii
szkolenie archiwalne z dnia 23-06-2016, Bielsko-Biała - SL/0036/Std/2016

Zagadnienia wymagań BHP w świetle obowiązujących aktów prawa.
Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno–sanitarnych.
Zakres opracowań „informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)
Rola rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komputerowe wspomaganie projektowania: linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia oraz ochrona przeciwpożarowa
szkolenie archiwalne z dnia 22-06-2016, Poznań - WP/0033/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.
Aktualizacja znajomości przepisów dotyczących uzgadnia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 17-06-2016, Rzeszów - PK/0016/War/2016

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1-3 osoby).

Ustalanie obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 15-06-2016, Poznań - WP/0032/Std/2016

Przedstawienie problematyki ustalania obszaru oddziaływania obiektu w kontekście istniejących przepisów prawnych. Zapoznanie projektanta przygotowującego projekt budowlany z możliwymi sposobami przedstawienia obszaru oddziaływania obiektu w projekcie budowlanym.
Umiejętność ocenienia i dostrzeżenia ewentualnych skutków błędnych ustaleń.

Prezentacja systemów aluminiowych w nowoczesnej architekturze.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 15-06-2016, Warszawa - MA/0031/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.

Komputerowe wspomaganie projektowania - ochrona przeciwpożarowa. Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
szkolenie archiwalne z dnia 15-06-2016, Wrocław - DS/0088/Std/2015

W trakcie prowadzonego szkolenia zostanie omówiony proces uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz zagadnienia dot. współpracy projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
szkolenie archiwalne z dnia 14-06-2016, Opole - OP/0011/War/2016

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów i wykładu łączy aspekty teoretyczne z praktycznym stosowaniem norm dotyczących akustyki budowlanej.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym
szkolenie archiwalne z dnia 14-06-2016, Katowice - SL/0034/Std/2016

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym: zakres, tryb i zasady uzgadniania.
Rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.
Zagadnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w świetle obowiązujących aktów prawa (między innymi: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Ocena oddziaływania na środowisko - program zagadnień dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 09-06-2016, Łódź - LO/0003/Konf/2017

Projektowanie w obiektach zabytkowych
szkolenie archiwalne z dnia 08-06-2016, Poznań - WP/0030/Std/2016

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych dla rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych dla prawidłowego opracowania koncepcji projektowej i sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Faza przedprojektowa

Projektowanie i aranżacja przestrzeni biurowych
szkolenie archiwalne z dnia 08-06-2016, Gdańsk - PO/0015/War/2016

Szkolenie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z projektowaniem i aranżacją przestrzeni biurowych. Przedstawiony zostanie proces inwestycyjny w kontekście świadomości i roli podmiotów w niego zaangażowanych. Pokazane zostaną przykłady zrealizowanych projektów wnętrz oraz omówione wskazówki pomocne przy aranżacji powierzchni biurowych.

Projektowanie przestrzeni biurowej
szkolenie archiwalne z dnia 06-06-2016, Kraków - MP/0022/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z projektowaniem przestrzeni biurowej

Nowa norma PN-B-02151-4:2016-06 Akustyka budowlana. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach.
szkolenie archiwalne z dnia 31-05-2016, Katowice - SL/0029/Std/2016

1. Nowa norma PN-B-02151-4 - przesłanki wprowadzenia.
2. Status normy. Powiązania między WT (Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) a PN-B-02151-4.
3. Cel i zakres normy.
4. Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w budynkach oświatowych, sportowych i biurowych.
5. Objaśnienie pojęć używanych w normie, w szczególności: chłonność akustyczna pomieszczenia, czas pogłosu pomieszczenia, wskaźnik Transmisji Mowy.
6. Metody kontroli.
7. Akustyczne systemy Ecophon. Od praktycznych zastosowań, po aranżację wnętrz.

Komputerowe wspomaganie projektowania: linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia oraz ochrona przeciwpożarowa
szkolenie archiwalne z dnia 23-05-2016, Poznań - WP/0027/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.
Aktualizacja znajomości przepisów dotyczących uzgadnia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 21-05-2016, Szczecin - ZP/0026/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 19-05-2016, Częstochowa - SL/0014/War/2016

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem/ Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą/ Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby)/

Prawo autorskie z uwzględnieniem specyfiki pracy architektów
szkolenie archiwalne z dnia 19-05-2016, Rzeszów - PK/0025/Std/2016

Omówienie Ustawy o prawie autorskim i innych zapisów prawnych z uwzględnieniem specyfiki pracy architektów. Analiza konkretnych przypadków użycia prawa autorskiego w pracy projektowej architekta.

Ustalanie obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 18-05-2016, Poznań - WP/0028/Std/2016

Przedstawienie problematyki ustalania obszaru oddziaływania obiektu w kontekście istniejących przepisów prawnych. Zapoznanie projektanta przygotowującego projekt budowlany z możliwymi sposobami przedstawienia obszaru oddziaływania obiektu w projekcie budowlanym.
Umiejętność ocenienia i dostrzeżenia ewentualnych skutków błędnych ustaleń.

Prezentacja systemów aluminiowych w nowoczesnej architekturze.

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 12-05-2016, Kraków - MP/0008/War/2016

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

Projektowanie i aranżacja przestrzeni biurowych, przykłady rozwiązań optymalnych, współpraca z inwestorem, aktualne trendy rynkowe
szkolenie archiwalne z dnia 28-04-2016, Warszawa - MA/0020/Std/2016

Szkolenie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z projektowaniem i aranżacją przestrzeni biurowych. Przedstawiony zostanie proces inwestycyjny w kontekście świadomości i roli podmiotów w niego zaangażowanych. Pokazane zostaną przykłady dobrze zrealizowanych projektów wnętrz oraz omówione wskazówki pomocne przy aranżacji powierzchni biurowych.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 27-04-2016, Bielsko-Biała - SL/0021/Std/2016

Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii.
Omówienie budowy tradycyjnego diagramu linijki słońca.
Analiza nasłonecznienia - przykłady.
Omówienie i interpretacja §60 Warunków Technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych.
Sposób poprawnego wykreślenia diagramu linijki słońca oraz metody obiektywnego przedstawienia wyników analizy nasłonecznienia.

Prawo autorskie
szkolenie archiwalne z dnia 21-04-2016, Wrocław - DS/0089/Std/2014

Omówienie prawa autorskiego.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 20-04-2016, Kielce - SW/0017/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia/zacieniania

Legalizacja samowoli budowlanej i oddanie obiektu budowlanego do użytkowania
szkolenie archiwalne z dnia 20-04-2016, Warszawa - MA/0087/Std/2014

W trakcie prowadzonego szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące legalizacji samowoli budowlanej oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania w świetle przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Przedstawione zostaną procedury zawiadomienia o zakończeniu budowy, wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii
szkolenie archiwalne z dnia 19-04-2016, Katowice - SL/0018/Std/2016

Zagadnienia wymagań BHP w świetle obowiązujących aktów prawa.
Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno–sanitarnych.
Zakres opracowań „informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U.2003 nr 120 poz.1126).
Rola rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Linijka słońca
szkolenie archiwalne z dnia 19-04-2016, Łódź - LO/0005/War/2017

Jak zarządzać firmą / ludźmi / czasem ?
szkolenie archiwalne z dnia 16-04-2016, Łódź - LO/0006/War/2017

Optymalizacja jako nowa strategia dla projektowania architektonicznego
szkolenie archiwalne z dnia 15-04-2016, Łódź - LO/0005/Konf/2017

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych - część III
szkolenie archiwalne z dnia 14-04-2016, Katowice - SL/0016/Std/2016

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu. Podsumowanie i rozszerzenie tematyki poruszanej w pierwszej i drugiej części szkolenia, z uwzględnieniem zmian jakie ma wnieść nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

Teoria i zasady budownictwa pasywnego na przykładzie zrealizowanych domów jednorodzinnych
szkolenie archiwalne z dnia 13-04-2016, Warszawa - MA/0015/Std/2016

Szkolenie stanowi wprowadzenie do tematyki budownictwa pasywnego. Podczas jego trwania poruszona będzie taka tematyka jak zasady kształtowania bryły, specyfika projektowania stolarki okiennej, zapewnienie ciągłości izolacji, unikanie mostków termicznych, instalacja grzewcza i wentylacyjna, zapewnienie szczelności powietrznej, bilans cieplny, wymogi i kryteria przy certyfikacji oraz porównanie ze standardem NF15. Omówione zostaną także różnice pomiędzy budynkiem pasywnym i tradycyjnym oraz specyfika projektowania takiego budynku.

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
szkolenie archiwalne z dnia 07-04-2016, Olsztyn - WM/0009/War/2016

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów i wykładu łączy aspekty teoretyczne z praktycznym stosowaniem norm dotyczących akustyki budowlanej.

Podstawowe definicje i procedury wynikające z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
szkolenie archiwalne z dnia 06-04-2016, Warszawa - MA/0014/Std/2016

Omówienie w sposób obszerny podstawowych definicji prawa budowlanego, obowiązków i uprawnień uczestników procesu budowlanego, procedur związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz procedur w organie nadzoru budowlanego dot. projektu budowlanego zamiennego.

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 05-04-2016, Kielce - SW/0013/Std/2016

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 05-04-2016, Wrocław - DS/0010/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.

Rola projektanta w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania
szkolenie archiwalne z dnia 04-04-2016, Kraków - MP/0011/Std/2016

Przygotowanie zrealizowanej inwestycji do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 21-03-2016, Warszawa - MA/0009/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 17-03-2016, Bielsko-Biała - SL/0004/War/2016

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
szkolenie archiwalne z dnia 16-03-2016, Poznań - WP/0086/Std/2014

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej i zawodowej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
szkolenie archiwalne z dnia 16-03-2016, Szczecin - ZP/0007/War/2016

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów i wykładu łączy aspekty teoretyczne z praktycznym stosowaniem norm dotyczących akustyki budowlanej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
szkolenie archiwalne z dnia 15-03-2016, Częstochowa - SL/0008/Std/2016

1. Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne.
2. Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń.
3 Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta wynikająca z zawieranych kontraktów z Inwestorem/Zamawiającym, program IARP, przykłady szkód i roszczeń z tytułu prowadzonej działalności w zakresie projektowania.
4. Omówienie indywidualnych przypadków architektów w kontekście problemów /roszczeń ze strony inwestora – dla zainteresowanych osób.

Zarządzanie inwestycją budowlaną - praktyka i wizja
szkolenie archiwalne z dnia 08-03-2016, Warszawa - MA/0001/Konf/2016

Szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem projektem budowy obiektów komercyjnych. Inspirujące spojrzenie na nowoczesne metody prowadzenia inwestycji komercyjnych w Polsce przez pryzmat ryzyk i szans dla architektów. Prowadzący pokażą perspektywy, jakie niesie za sobą rozwój nowych technologii i narzędzi wspierających proces inwestycyjny, opowiedzą o sprawdzonych przykładach „z życia wziętych” dotyczących wykorzystania technologii w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi. Szczególną uwagę poświęcą zrozumieniu potrzeb Klienta w trakcie całego cyklu życia inwestycji oraz zrozumieniu znaczenia ciągłego doskonalenia i edukacji dla pozyskania nowych szans zawodowych.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 07-03-2016, Kraków - MP/0005/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.

Prawo autorskie z uwzględnieniem specyfiki pracy architektów
szkolenie archiwalne z dnia 04-03-2016, Poznań - WP/0085/Std/2014

Omówienie Ustawy o prawie autorskim i innych zapisów prawnych z uwzględnieniem specyfiki pracy architektów. Analiza konkretnych przypadków użycia prawa autorskiego w pracy projektowej architekta.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 02-03-2016, Katowice - SL/0007/Std/2016

Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii.
Omówienie budowy tradycyjnego diagramu linijki słońca.
Analiza nasłonecznienia - przykłady.
Omówienie i interpretacja §60 Warunków Technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych.
Sposób poprawnego wykreślenia diagramu linijki słońca oraz metody obiektywnego przedstawienia wyników analizy nasłonecznienia.

Nie daj się zaskoczyć - trening negocjacji dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 02-03-2016, Poznań - WP/0006/War/2016

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji.
Strategie negocjacji (m.in. indywidualna strategia negocjacyjna)

Nie daj się zaskoczyć - trening negocjacji dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 26-02-2016, Poznań - WP/0005/War/2016

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji.
Strategie negocjacji (m.in. indywidualna strategia negocjacyjna)

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 25-02-2016, Nowy Sącz - MP/0006/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.

Nie daj się zaskoczyć - trening negocjacji dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 25-02-2016, Poznań - WP/0007/War/2015

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji.
Strategie negocjacji (m.in. indywidualna strategia negocjacyjna)

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 10-02-2016, Białystok - PD/0001/War/2016

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
szkolenie archiwalne z dnia 10-02-2016, Bielsko-Biała - SL/0004/Std/2016

1. Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne.
2. Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń.
3 Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta wynikająca z zawieranych kontraktów z Inwestorem/Zamawiającym, program IARP, przykłady szkód i roszczeń z tytułu prowadzonej działalności w zakresie projektowania.
4. Omówienie indywidualnych przypadków architektów w kontekście problemów /roszczeń ze strony inwestora – dla zainteresowanych osób.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 01-02-2016, Kraków - MP/0003/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 29-01-2016, Katowice - SL/0003/War/2016

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 28-01-2016, Katowice - SL/0002/War/2016

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
szkolenie archiwalne z dnia 21-01-2016, Katowice - SL/0002/Std/2016

Szkolenie poświęcone zagadnieniom stanu prawnego dotyczącego budynków energooszczędnych i klasyfikacja budynków w świetle problemów, z jakimi spotykają się projektanci i sposobów ich rozwiązywania.

III edycja szkolenia z cyklu "program obowiązkowy" - ochrona przeciwpożarowa
szkolenie archiwalne z dnia 19-01-2016, Częstochowa - SL/0084/Std/2015

Cykl szkoleń: „PROGRAM OBOWIĄZKOWY”

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej:
- zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego,
- rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Szczególne zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wybrane problemy projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach.
Systemowe rozwiązania oddymiania obiektów – projektowanie, produkcja urządzeń, dostawa oraz montaż i serwis.

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
szkolenie archiwalne z dnia 14-01-2016, Szczecin - ZP/0083/Std/2015

Szkolenie poświęcone zagadnieniom stanu prawnego dotyczącego budynków energooszczędnych i klasyfikacja budynków w świetle problemów, z jakimi spotykają się projektanci i sposobów ich rozwiązywania.

Nowe prawa i obowiązki inwestorów, projektantów i urzędników na tle zmian prawa budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 14-01-2016, Łódź - LO/0053/Std/2017

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
szkolenie archiwalne z dnia 11-01-2016, Kraków - MP/0001/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem analizy nasłonecznienia dla projektowanych/istniejących budynków mieszkalnych.

Spotkanie z drukiem 3D dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 17-12-2015, Warszawa - MA/0077/Std/2015

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z zastosowaniem druku 3D w pracy architekta i projektanta. Zaprezentowany zostanie model desktopowej drukarki 3D Kreator Motion. Omówione zostaną szczegóły obsługi urządzenia oraz przygotowania projektu do druku. Omówione zostaną również materiały używane w druku 3D.

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
szkolenie archiwalne z dnia 15-12-2015, Gliwice - SL/0081/Std/2015

Szkolenie poświęcone będzie wymaganiom związanym z wprowadzeniem Nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań” a także Nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – wymagania”.

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
szkolenie archiwalne z dnia 14-12-2015, Kraków - MP/0080/Std/2015

Szkolenie poświęcone będzie wymaganiom związanym z wprowadzeniem Nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań” a także Nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – wymagania”.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
szkolenie archiwalne z dnia 10-12-2015, Szczecin - ZP/0073/Std/2015

1. Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne.
2. Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń.
3 Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta wynikająca z zawieranych kontraktów z Inwestorem/Zamawiającym, program IARP, przykłady szkód i roszczeń z tytułu prowadzonej działalności w zakresie projektowania.
4. Omówienie indywidualnych przypadków architektów w kontekście problemów /roszczeń ze strony inwestora – dla zainteresowanych osób.

Konkursy urbanistyczno-architektoniczne w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych - część II
szkolenie archiwalne z dnia 09-12-2015, Katowice - SL/0079/Std/2015

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu. Tworzenie regulaminu konkursu oraz jego stosowanie w trakcie trwania procedury. Kontynuacja i rozszerzenie tematyki poruszanej w pierwszej części szkolenia.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r (Dz. U. poz. 443) o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
szkolenie archiwalne z dnia 08-12-2015, Bielsko-Biała - SL/0078/Std/2015

Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.: o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw: nowe obowiązki projektantów, nowa procedura - zgłoszenie z projektem, rozpoczęcie budowy bez ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę, ograniczenie wymagań przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę, wykaz budów i robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawy pozwoleń na użytkowanie, zgodność projektów architektonicznych z przepisami nowelizującymi Ustawę.

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
szkolenie archiwalne z dnia 03-12-2015, Rzeszów - PK/0074/Std/2015

Szkolenie poświęcone zagadnieniom stanu prawnego dotyczącego budynków energooszczędnych i klasyfikacja budynków w świetle problemów, z jakimi spotykają się projektanci i sposobów ich rozwiązywania.

Warsztaty organizacji czasu pracy, poprawy efektywności i motywacji w praktyce architekta z elementami propedeutyki negocjacji
szkolenie archiwalne z dnia 03-12-2015, Katowice - SL/0006/War/2015

Szkolenie połączone z warsztatami należy do kategorii tzw. "szkoleń miękkich", które doskonalą osobiste umiejętności komunikacyjne i biznesowe, pomagają w ustaleniu priorytetów oraz celów zawodowych i życiowych. Podczas szkolenia jego uczestnicy nabierają pewności siebie w kontaktach biznesowych z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, uczą się cenienia własnego czasu, talentu i wiedzy. Uczą się panowania nad kosztami pracy. Dowiadują się o sposobach na poprawienie efektywności i wydajności oraz metodach i pułapkach negocjacyjnych.

Wybrane problemy stosowania Warunków Technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
szkolenie archiwalne z dnia 02-12-2015, Poznań - WP/0084/Std/2014

Szkolenie na temat nowej metodologii obliczeń energetycznych w stosunku do Warunków Technicznych. Omówienie wytycznych do obliczeń. Projektowanie obiektów w kontekście uzyskania optymalnych warunków ubezpieczenia.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
szkolenie archiwalne z dnia 30-11-2015, Kraków - MP/0076/Std/2015

1. Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne.
2. Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń.
3. Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta wynikająca z zawieranych kontraktów z Inwestorem/Zamawiającym, program IARP, przykłady szkód i roszczeń z tytułu prowadzonej działalności w zakresie projektowania.
4. Omówienie indywidualnych przypadków architektów w kontekście problemów /roszczeń ze strony inwestora – dla zainteresowanych osób.

Spotkanie z Naczelnikami Wydziałów Architektury Trójmiasta - omówienie wymagań i procedur w postępowaniach prowadzonych przed tymi urzędami
szkolenie archiwalne z dnia 23-11-2015, Gdańsk - PO/0065/Std/2015

Platforma wymiany informacji pomiędzy architektami a naczelnikami organów odpowiedzialnymi za wydawanie pozwoleń na budowę. Otwarta, partnerska dyskusja.

Termoizolacje dachów płaskich i pochyłych: rodzaje, cechy, prawidłowe systemy materiałowe
szkolenie archiwalne z dnia 23-11-2015, Kraków - MP/0070/Std/2015

Podczas szkolenia omówione zostaną termoizolacyjne systemy materiałowe w kontekście rosnących wymagań termicznych powodujących powstawanie nowych systemów i nowych zasad ich stosowania.
W ramach wykładów będą poruszane zagadnienia w odniesieniu do dachów płaskich i pochyłych
z uwzględnieniem ich specyfiki.

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
szkolenie archiwalne z dnia 19-11-2015, Gdańsk - PO/0069/Std/2015

Szkolenie poświęcone zagadnieniom stanu prawnego dotyczącego budynków energooszczędnych i klasyfikacja budynków w świetle problemów z jakimi spotykają się projektanci i sposobów ich rozwiązywania.

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 19-11-2015, Poznań - WP/0017/War/2014

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 18-11-2015, Poznań - WP/0016/War/2014

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
szkolenie archiwalne z dnia 17-11-2015, Katowice - SL/0071/Std/2015

1. Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne.
2. Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń.
3 Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta wynikająca z zawieranych kontraktów z Inwestorem/Zamawiającym, program IARP, przykłady szkód i roszczeń z tytułu prowadzonej działalności w zakresie projektowania.
4. Omówienie indywidualnych przypadków architektów w kontekście problemów /roszczeń ze strony inwestora – dla zainteresowanych osób.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
szkolenie archiwalne z dnia 16-11-2015, Wrocław - DS/0067/Std/2015

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dot. odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architekta.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).
szkolenie archiwalne z dnia 10-11-2015, Katowice - SL/0064/Std/2015

Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.: o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw:
- nowe obowiązki projektantów,
- nowa procedura - zgłoszenie z projektem,
- rozpoczęcie budowy bez ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę,
- ograniczenie wymagań przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę,
- wykaz budów i robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawy pozwoleń na użytkowanie,
- zgodność projektów architektonicznych z przepisami nowelizującymi Ustawę.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
szkolenie archiwalne z dnia 09-11-2015, Gdańsk - PO/0066/Std/2015

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dot. odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architekta.

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa.
szkolenie archiwalne z dnia 05-11-2015, Wrocław - DS/0062/Std/2015

Szkolenie poświęcone zagadnieniom stanu prawnego dotyczącego budynków energooszczędnych i klasyfikacja budynków w świetle problemów z jakimi spotykają się projektanci i sposobów ich rozwiązywania.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
szkolenie archiwalne z dnia 03-11-2015, Lublin - LB/0068/Std/2015

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dot. odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architekta.

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
szkolenie archiwalne z dnia 28-10-2015, Rzeszów - PK/0060/Std/2015

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem:
- nowej normy PN-B-02151-4 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań".
- nowelizacji normy PN-B-02151-3 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność elementów budowanych - wymagania".

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów i wykładu łączące aspekty teoretyczne z praktycznym stosowaniem norm dotyczących akustyki budowlanej.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
szkolenie archiwalne z dnia 27-10-2015, Bielsko-Biała - SL/0063/Std/2015

Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.: o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw:
- nowe obowiązki projektantów,
- nowa procedura - zgłoszenie z projektem,
- rozpoczęcie budowy bez ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę,
- ograniczenie wymagań przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę,
- wykaz budów i robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawy pozwoleń na użytkowanie,
- zgodność projektów architektonicznych z przepisami nowelizującymi Ustawę.

Termoizolacje dachów płaskich i pochyłych: rodzaje, cechy i prawidłowe systemy materiałowe
szkolenie archiwalne z dnia 22-10-2015, Białystok - PD/0059/Std/2015

Podczas szkolenia omówione zostaną termoizolacyjne systemy materiałowe w kontekście rosnących wymagań termicznych powodujących powstawanie nowych systemów i nowych zasad ich stosowania.
W ramach wykładów będą poruszane zagadnienia w odniesieniu do dachów płaskich i pochyłych
z uwzględnieniem ich specyfiki.

Odnawialne źródła energii w praktyce zawodowej architekta
szkolenie archiwalne z dnia 20-10-2015, Katowice - SL/0061/Std/2015

Zagadnienia techniczne projektowania obiektów z uwzględnieniem oszczędności energii - pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, systemy ogrzewania, systemy wentylacji, systemy chłodzenia, zarządzanie energią i sterowanie systemowe, kogeneracja, gotowe rozwiązania dla energooszczędnego domu, konfigurator online, obiekty referencyjne.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane obowiązująca od 28 czerwca 2015 r.
szkolenie archiwalne z dnia 14-10-2015, Warszawa - MA/0055/Std/2015

Zmiany w Prawie budowlanym wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Warsztaty na temat wybranych zagadnień dotyczących projektowania bloków operacyjnych, porodowych i pracowni endoskopii w świetle braku precyzyjnych przepisów sanitarno-higienicznych
szkolenie archiwalne z dnia 12-10-2015, Kraków - MP/0056/Std/2015

Przepisy sanitarno-higieniczne dotyczące bloków operacyjnych, porodowych i pracowni endoskopii.

Termoizolacje dachów płaskich i pochyłych: rodzaje, cechy, prawidłowe systemy materiałowe
szkolenie archiwalne z dnia 08-10-2015, Katowice - SL/0058/Std/2015

Podczas szkolenia omówione zostaną termoizolacyjne systemy materiałowe w kontekście rosnących wymagań termicznych powodujących powstawanie nowych systemów i nowych zasad ich stosowania.
W ramach wykładów będą poruszane zagadnienia w odniesieniu do dachów płaskich i pochyłych
z uwzględnieniem ich specyfiki.

Obiekty sportowe - wybrane zagadnienia projektowania
szkolenie archiwalne z dnia 29-09-2015, Katowice - SL/0057/Std/2015

1. Norma EN14904:2006 - Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja
2. Typy podłóg sportowych w zależności od uprawianej dyscypliny sportowej.
3. Rodzaje możliwych konstrukcji podłóg sportowych. Wady i zalety.
4. Siedziska na otwartych obiektach sportowych takich jak stadiony i hale widowiskowo-sportowe.

Termoizolacje dachów płaskich i pochyłych: rodzaje, cechy, prawidłowe systemy materiałowe
szkolenie archiwalne z dnia 24-09-2015, Warszawa - MA/0054/Std/2015

Podczas szkolenia omówione zostaną termoizolacyjne systemy materiałowe w kontekście rosnących wymagań termicznych powodujących powstawanie nowych systemów i nowych zasad ich stosowania.
W ramach wykładów będą poruszane zagadnienia w odniesieniu do dachów płaskich i pochyłych
z uwzględnieniem ich specyfiki.

Postępowania administracyjne w kontekście małej nowelizacji Prawa budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 21-09-2015, Gdańsk - PO/0052/Std/2015

Szkolenie prowadzone przez pracownika administracji państwowej w formie prelekcji i odpowiedzi na pytania z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
szkolenie archiwalne z dnia 15-09-2015, Katowice - SL/0053/Std/2015

W cyklu poświęconym istotnym zagadnieniom technicznym, prawnym oraz praktycznym, z jakimi spotykamy się podczas naszych zmagań zawodowych, odbędzie się szkolenie z zakresu tematyki zamówień publicznych, w szczególności omówiony zostanie tryb konkursu urbanistyczno-architektonicznego.
Celem szkolenia będzie poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - w ramach różnych trybów udzielenia zamówienia publicznego - zarówno z perspektywy Zamawiającego jak i Wykonawcy / Uczestnika.
O tych skomplikowanych procedurach opowie nam ekspert z wieloletnim doświadczeniem - Piotr Pieprzyca, który zajmuje się zawodowo „szeroko pojętym doradztwem prawnym na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od przygotowania niezbędnych dokumentów do momentu zawarcia umowy”.

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
szkolenie archiwalne z dnia 10-09-2015, Białystok - PD/0050/Std/2015

Szkolenie poświęcone zagadnieniom stanu prawnego dotyczącego budynków energooszczędnych i klasyfikacja budynków w świetle problemów z jakimi spotykają się projektanci i sposobów ich rozwiązywania.

Prawo autorskie
szkolenie archiwalne z dnia 07-09-2015, Kraków - MP/0051/Std/2015

Prawo autorskie

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane obowiązująca od 28 czerwca 2015 r.
szkolenie archiwalne z dnia 03-09-2015, Warszawa - MA/0049/Std/2015

Zmiany w prawie budowlanym wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
szkolenie archiwalne z dnia 20-08-2015, Warszawa - MA/0047/Std/2015

Zmiany w Prawie budowlanym wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Teoria i zasady budownictwa pasywnego na przykładzie zrealizowanych domów jednorodzinnych
szkolenie archiwalne z dnia 30-07-2015, Warszawa - MA/0043/Std/2015

Szkolenie stanowi wprowadzenie do tematyki budownictwa pasywnego. Podczas szkolenia poruszona będzie taka tematyka jak: zasady kształtowania bryły, specyfika projektowania stolarki okiennej, zapewnienie ciągłości izolacji, unikanie mostków termicznych, instalacja grzewcza i wentylacyjna, zapewnienie szczelności powietrznej, bilans cieplny, wymogi i kryteria przy certyfikacji oraz porównanie ze standardem NF15. Omówione zostaną także różnice pomiędzy budynkiem pasywnym i tradycyjnym oraz specyfika projektowania takiego budynku.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane
szkolenie archiwalne z dnia 29-07-2015, Kraków - MP/0046/Std/2015

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Obszar oddziaływania obiektu oraz główne zmiany w zakresie projektu budowlanego.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane
szkolenie archiwalne z dnia 27-07-2015, Kraków - MP/0045/Std/2015

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Obszar oddziaływania obiektu oraz główne zmiany w zakresie projektu budowlanego.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane
szkolenie archiwalne z dnia 23-07-2015, Warszawa - MA/0042/Std/2015

Zmiany w Prawie budowlanym.

Odpowiedzialność zawodowa oraz dyscyplinarna członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
szkolenie archiwalne z dnia 16-07-2015, Warszawa - MA/0041/Std/2015

Prezentacja podstaw odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej architektów – członków Izby Architektów RP - oraz przedstawienie procedury postępowań przed organami dyscyplinarnymi Izby Architektów RP.

Profesjonalna działalność architekta i problemy z nią związane
szkolenie archiwalne z dnia 09-07-2015, Warszawa - MA/0038/Std/2015

Zaprezentowanie podstaw działalności architekta w oparciu o dobrze przygotowaną umowę projektową , klauzule umowne itp. Omówienie problematyki związanej z prowadzeniem nadzorów autorskich.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane
szkolenie archiwalne z dnia 06-07-2015, Gdańsk - PO/0044/Std/2015

Omówienie zmian w Prawie budowlanym, które weszły w życie w dniu 28.06.2015 r.

Wybrane problemy stosowania warunków technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
szkolenie archiwalne z dnia 26-06-2015, Olsztyn - WM/0027/Std/2015

Problemy praktycznego stosowania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wybrane aspekty dotyczą nowej metodologii obliczeń energetycznych, projektowania fasad wentylowanych z mocowaniami przechodzącymi przez warstwy izolacyjne oraz uwzględniania, obok wymogów prawnych, wytycznych ubezpieczycieli obiektów.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii
szkolenie archiwalne z dnia 23-06-2015, Katowice - SL/0037/Std/2015

Szkolenie poświęcone:
- zagadnieniom wymagań BHP w świetle obowiązujących aktów prawa,
- wymaganiom dotyczącym pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno–sanitarnych,
- zakresowi opracowań „informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U.2003 nr 120 poz.1126).
Rola rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w praktyce funkcjonowania pracowni projektowej.

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
szkolenie archiwalne z dnia 22-06-2015, Kraków - MP/0031/Std/2015

Szkolenie poświęcone zagadnieniom stanu prawnego dotyczącego budynków energooszczędnych i klasyfikacja budynków w świetle problemów z jakimi spotykają się projektanci i sposobów ich rozwiązywania.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).
szkolenie archiwalne z dnia 22-06-2015, Częstochowa - SL/0036/Std/2015

Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.: o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw:
- nowe obowiązki projektantów,
- nowa procedura - zgłoszenie z projektem,
- rozpoczęcie budowy bez ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę,
- ograniczenie wymagań przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę,
- wykaz budów i robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawy pozwoleń na użytkowanie,
- zgodność projektów architektonicznych z przepisami nowelizującymi Ustawę.

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
szkolenie archiwalne z dnia 18-06-2015, Wrocław - DS/0030/Std/2015

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność elementów budowanych - wymagania".
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów i wykładu łączy aspekty teoretyczne z praktycznym stosowaniem norm dotyczących akustyki budowlanej.

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
szkolenie archiwalne z dnia 17-06-2015, Poznań - WP/0033/Std/2015

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem: - nowej normy PN-B-02151-4 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań".
- nowelizacji normy PN-B-02151-3 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność elementów budowanych - wymagania".

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów i wykładu łączące aspekty teoretyczne z praktycznym stosowaniem norm dotyczących akustyki budowlanej.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane
szkolenie archiwalne z dnia 15-06-2015, Kraków - MP/0035/Std/2015

Podczas szkolenia zostaną omówione kluczowe zmiany przepisów ustawy Prawo budowlane w tym zagadnienia związane z wyznaczaniem obszaru oddziaływania obiektu.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).
szkolenie archiwalne z dnia 15-06-2015, Katowice - SL/0034/Std/2015

Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.: o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw:
- nowe obowiązki projektantów,
- nowa procedura - zgłoszenie z projektem,
- rozpoczęcie budowy bez ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę,
- ograniczenie wymagań przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę,
- wykaz budów i robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawy pozwoleń na użytkowanie,
- zgodność projektów architektonicznych z przepisami nowelizującymi Ustawę.

Kamień naturalny w architekturze - szczególne aspekty zastosowań w specyfice śląskiej
szkolenie archiwalne z dnia 12-06-2015, Kobielice koło Pszczyny - SL/0032/Std/2015

- Kamień naturalny we wnętrzach. Właściwy dobór, walory estetyczne i użytkowe.
- Kamień naturalny w zastosowaniach zewnętrznych; doświadczenia w projektowaniu i realizacji inwestycji na terenach o szczególnych wymaganiach lokalizacyjnych.
- Technologia montażu, układanie i mocowanie kamieni; projektowanie detali wykonawczych.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).
szkolenie archiwalne z dnia 09-06-2015, Katowice - SL/0028/Std/2015

Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.: o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw:
- nowe obowiązki projektantów,
- nowa procedura - zgłoszenie z projektem,
- rozpoczęcie budowy bez ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę,
- ograniczenie wymagań przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę,
- wykaz budów i robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawy pozwoleń na użytkowanie,
- zgodność projektów architektonicznych z przepisami nowelizującymi Ustawę.

Wymagania sanitarne dla zakładów zapewniających całodobową opieką osobom przewlekle chorym
szkolenie archiwalne z dnia 08-06-2015, Kraków - MP/0029/Std/2015

Warsztaty mają wyjaśnić uczestnikom jak działają przedmiotowe jednostki służby zdrowia. Na przykładach pokazane zostaną prawidłowe rozwiązania, na bazie, których omówione zostaną powiązane przepisy sanitarno – higieniczne.

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
szkolenie archiwalne z dnia 28-05-2015, Lublin - LB/0025/Std/2015

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność elementow budowanych - wymagania".
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów i wykładu łączy aspekty teoretyczne z praktycznym stosowaniem norm dotyczących akustyki budowlanej.

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
szkolenie archiwalne z dnia 21-05-2015, Warszawa - MA/0024/Std/2015

Szkolenie poświęcone zagadnieniom stanu prawnego dotyczącego budynków energooszczędnych i klasyfikacja budynków w świetle problemów z jakimi spotykają się projektanci i sposobów ich rozwiązywania.

Dostosowanie istniejących budynków do obowiązujących przepisów. Stosowanie rozwiązań zastępczych i zamiennych
szkolenie archiwalne z dnia 18-05-2015, Kraków - MP/0026/Std/2015

Przyswojenie, pogłebienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zgadnień związanych z ochrona p.pożarową.

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
szkolenie archiwalne z dnia 14-05-2015, Warszawa - MA/0022/Std/2015

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów i wykładu łączy aspekty teoretyczne z praktycznym stosowaniem norm dotyczących akustyki budowlanej.

Wybrane aspekty akustyczne w projektowaniu budynków - część 2
szkolenie archiwalne z dnia 11-05-2015, Kraków - MP/0023/Std/2015

Podstawowe pojęcia dotyczące akustyki w projektowanych budynkach.

II edycja szkolenia z cyklu "program obowiązkowy" - ochrona przeciwpożarowa
szkolenie archiwalne z dnia 05-05-2015, Bielsko Biała - SL/0021/Std/2015

Cykl szkoleń: „PROGRAM OBOWIĄZKOWY”

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej:
- zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego,
- rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Szczególne zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wybrane problemy projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach.
Systemowe rozwiązania oddymiania obiektów – projektowanie, produkcja urządzeń, dostawa oraz montaż i serwis.

Wybrane problemy stosowania warunków technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
szkolenie archiwalne z dnia 23-04-2015, Rzeszów - PK/0017/Std/2015

Problemy praktycznego stosowania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wybrane aspekty dotyczą nowej metodologii obliczeń energetycznych, projektowania fasad wentylowanych z mocowaniami przechodzącymi przez warstwy izolacyjne oraz uwzględniania, obok wymogów prawnych, wytycznych ubezpieczycieli obiektów.

Wybrane problemy stosowania warunków technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
szkolenie archiwalne z dnia 22-04-2015, Lublin - LB/0019/Std/2015

Problemy praktycznego stosowania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wybrane aspekty dotyczą nowej metodologii obliczeń energetycznych, projektowania fasad wentylowanych z mocowaniami przechodzącymi przez warstwy izolacyjne oraz uwzględniania, obok wymogów prawnych, wytycznych ubezpieczycieli obiektów.

Ochrona przeciwpożarowa budynków
szkolenie archiwalne z dnia 20-04-2015, Kraków - MP/0020/Std/2015

Ochrona przeciwpożarowa budynków w kontekście obowiązujących przepisów.

Analiza najczęstszych przyczyn oraz skutków wad w różnorodnych branżach wykonawstwa pod klucz – od projektowania po użytkowanie, na podstawie licznych przykładów
szkolenie archiwalne z dnia 20-04-2015, Wrocław - DS/0008/Std/2015

Analiza najczęstszych przyczyn oraz skutków wad w różnorodnych branżach wykonawstwa pod klucz – od projektowania po użytkowanie - na podstawie licznych przykładów.
Omówienie najczęstszych przyczyn powstawania usterek budowlanych.
Zaprezentowanie bieżących procedur kontrolnych dla umożliwienia uniknięcia usterek.

Kompleksowe rozwiązania ceramiczne
szkolenie archiwalne z dnia 18-04-2015, Gdańsk - PO/0018/Std/2015

Wymagania stawiane budynkom a kompleksowe rozwiązania ceramiczne przy projektowaniu obiektów budowlanych.

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne.
szkolenie archiwalne z dnia 16-04-2015, Gdańsk - PO/0015/Std/2015

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów i wykładu łączy aspekty teoretyczne z praktycznym stosowaniem norm dotyczących akustyki budowlanej.

Ochrona przeciwpożarowa budynków
szkolenie archiwalne z dnia 16-04-2015, Łódź - LO/0047/Std/2017

Od pozwolenia do zakończenia budowy – rola i obowiązki architekta
szkolenie archiwalne z dnia 14-04-2015, Rzeszów - PK/0013/Std/2015

Omówienie roli architekta, administracji architektoniczno–budowlanej oraz nadzoru budowlanego w procesie realizacji i zakończenia inwestycji.
Zapoznanie architektów z powszechnymi i nietypowymi sytuacjami występującymi
w procesie przygotowania inwestycji oraz na budowie w czasie realizacji obiektu.

Sposoby ocieplania ścian od wewnątrz w budynkach zabytkowych. Prawidłowa ocena z punktu widzenia fizyki budowli.
szkolenie archiwalne z dnia 13-04-2015, Wrocław - DS/0016/Std/2015

Szkolenie dotyczy ochrony cieplno-wilgotnościowej przegród budowlanych w budynkach istniejących, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych. Przedmiotem szkolenia jest zaprezentowanie sposobów ocieplania ścian zewnętrznych od wewnątrz z punktu widzenia fizyki budowli. W ramach szkolenia omówiony będzie stan cieplno-wilgotnościowy ściany zewnętrznej ocieplonej od wewnątrz i jego konsekwencje podczas eksploatacji tak zmodernizowanej przegrody, czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na przegrodę, a także właściwości fizyczne i mechaniczne elementów ściennych ceramicznych.

Zielone budowanie - proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym
szkolenie archiwalne z dnia 10-04-2015, Puszczykowo - WP/0005/War/2015

Szkolenie i warsztaty "zielone budowanie" prezentuje proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce. Szkolenie skierowane jest do architektów z myślą o poszerzeniu wiedzy nt. zielonej gospodarki, budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
szkolenie archiwalne z dnia 08-04-2015, Białystok - PD/0014/Std/2015

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów i wykładu łączy aspekty teoretyczne z praktycznym stosowaniem norm dotyczących akustyki budowlanej.

Wybrane problemy stosowania Warunków technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
szkolenie archiwalne z dnia 01-04-2015, Cigacice - LU/0011/Std/2015

Problemy praktycznego stosowania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wybrane aspekty dotyczą nowej metodologii obliczeń energetycznych, projektowania fasad wentylowanych z mocowaniami przechodzącymi przez warstwy izolacyjne oraz uwzględniania, obok wymogów prawnych, wytycznych ubezpieczycieli obiektów.

Wybrane problemy stosowania warunków technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
szkolenie archiwalne z dnia 31-03-2015, Wrocław - DS/0010/Std/2015

Problemy praktycznego stosowania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wybrane aspekty dotyczą nowej metodologii obliczeń energetycznych, projektowania fasad wentylowanych z mocowaniami przechodzącymi przez warstwy izolacyjne oraz uwzględniania, obok wymogów prawnych, wytycznych ubezpieczycieli obiektów.

Wybrane aspekty akustyczne w projektowaniu budynków - część 2
szkolenie archiwalne z dnia 23-03-2015, Kraków - MP/0012/Std/2015

Podstawowe pojęcia dotyczące akustyki w projektowanych budynkach.

[ANULOWANE] Zielone budowanie - proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym
szkolenie archiwalne z dnia 13-03-2015, Puszczykowo - WP/0004/War/2015

Szkolenie i warsztaty "zielone budowanie" prezentuje proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce. Szkolenie skierowane jest do architektów z myślą o poszerzeniu wiedzy nt. zielonej gospodarki, budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Rozwiązania funkcjonalno-technologiczne zakładów gastronomicznych i obiektów handlowych z artykułami żywnościowymi
szkolenie archiwalne z dnia 09-03-2015, Kraków - MP/0003/War/2015

Praktyczne przedstawienie oraz przedyskutowanie zagadnień związanych z projektowaniem (zgodnie z wymogami sanitarno – higienicznymi) zakładów gastronomicznych i obiektów handlowych z artykułami żywnościowymi.

Światło bliżej architektów
szkolenie archiwalne z dnia 05-03-2015, Łódź - LO/0049/Std/2017

Zamówienia publiczne- jak skutecznie podjąć wyzwanie?
szkolenie archiwalne z dnia 27-02-2015, Łódź - LO/0048/Std/2017

Ciepła podłoga na parterze – zatrzymaj ciepło w mieszkaniu
szkolenie archiwalne z dnia 26-02-2015, Warszawa - MA/0006/Std/2015

Izolacja stropów piwnic i garaży podziemnych w budynkach wielorodzinnych w świetle zaostrzenia wymagań energooszczędności dla budynków mieszkalnych oraz oczekiwań właścicieli, użytkowników i mieszkańców budynków.

I szkolenie z cyklu "życie i cała reszta" – Projektowanie fasad systemowych opartych na strukturze aluminiowej i przeszkleniach połaciowych
szkolenie archiwalne z dnia 26-02-2015, Katowice - SL/0009/Std/2015

Cykl trzeci - nazwany „życie i cała reszta” - poświęcony będzie niezwykle szerokiemu spektrum zagadnień towarzyszących naszym zmaganiom zawodowym. Uwagę skupimy nie tylko na wybranych problemach technicznych. Poprzez takie dziedziny jak różnorodne aspekty twórczości w pracy architekta, czy społeczno-polityczny kontekst naszych działań, po psychologiczne uwarunkowania pracy zespołowej oraz poznanie technik menedżerskich znajdujących zastosowanie w procesach projektowych.
Zagadnienia techniczne i estetyczne projektowania fasad systemowych opartych na strukturze aluminiowej i przeszkleniach połaciowych:
- oczekiwania technologiczne i „wyzwania trendów architektonicznych”,
- oszczędność energii i izolacyjność cieplna,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Wybrane problemy oraz szczególne wymagania w świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Najnowsze rozwiązania systemowe fasad aluminiowo – szklanych w ofercie wiodącego producenta oraz referencyjne realizacje architektoniczne.

Działania Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie udzielania odstępstw na podstawie warunków technicznych
szkolenie archiwalne z dnia 23-02-2015, Kraków - MP/0005/Std/2015

Szkolenie będzie obejmowało wykaz uprawnień Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie wydawanych odstępstw i opinii.

Wybrane aspekty akustyczne w projektowaniu budynków
szkolenie archiwalne z dnia 16-02-2015, Kraków - MP/0007/Std/2015

Wybrane aspekty akustyczne w projektowaniu budynków

Zielone budowanie - proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym
szkolenie archiwalne z dnia 13-02-2015, Puszczykowo - WP/0015/War/2014

Szkolenie i warsztaty "zielone budowanie" prezentuje proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce. Szkolenie skierowane jest do architektów z myślą o poszerzeniu wiedzy nt. zielonej gospodarki, budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Niezawodny system oddymiania - zasady projektowania
szkolenie archiwalne z dnia 12-02-2015, Warszawa - MA/0002/Std/2015

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat elementów systemu oddymiania i wentylacji, ich prawidłowego funkcjonowania oraz wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej. Głównym założeniem jest szerzenie wiedzy na temat prawidłowego projektowania instalacji w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonym budynku.

Architekt - zadowolony i szczęśliwy, czy smutny i strapiony?
szkolenie archiwalne z dnia 12-02-2015, Poznań - WP/0002/War/2015

Warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności architekta - lidera, architekta - zarządzającego zespołem projektowym metodami coachingowymi oraz architekta - świadomego budowania własnej marki, poprzez wzmocnienie swojego autorytetu w zespole projektowym.

Architekt - zadowolony i szczęśliwy, czy smutny i strapiony?
szkolenie archiwalne z dnia 11-02-2015, Poznań - WP/0001/War/2015

Warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności architekta - lidera, architekta - zarządzającego zespołem projektowym metodami coachingowymi oraz architekta - świadomego budowania własnej marki, poprzez wzmocnienie swojego autorytetu w zespole projektowym.

Wybrane problemy stosowania Warunków technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
szkolenie archiwalne z dnia 28-01-2015, Białystok - PD/0001/Std/2015

Problemy praktycznego stosowania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wybrane aspekty dotyczą nowej metodologii obliczeń energetycznych, projektowania fasad wentylowanych z mocowaniami przechodzącymi przez warstwy izolacyjne oraz uwzględniania, obok wymogów prawnych, wytycznych ubezpieczycieli obiektów.

Wybrane problemy stosowania Warunków technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
szkolenie archiwalne z dnia 27-01-2015, Olsztyn - WM/0082/Std/2014

Problemy praktycznego stosowania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wybrane aspekty dotyczą nowej metodologii obliczeń energetycznych, projektowania fasad wentylowanych z mocowaniami przechodzącymi przez warstwy izolacyjne oraz uwzględniania, obok wymogów prawnych, wytycznych ubezpieczycieli obiektów.

I szkolenie z cyklu "Jazda dowolna" – Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, w świetle wymagań polskich przepisów.
szkolenie archiwalne z dnia 27-01-2015, Katowice - SL/0003/Std/2015

Kształtowanie akustyki architektonicznej i budowlanej w obiektach użyteczności publicznej oraz w budynkach wielomieszkaniowych.
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, tereny podlegające ochronie akustycznej.

Technologia (schemat funkcjonalny) budynków biurowych. Tendencje w projektowaniu.
szkolenie archiwalne z dnia 26-01-2015, Kraków - MP/0004/Std/2015

W ramach szkolenia zostaną omówione wymogi związane z projektowaniem obiektów biurowych, w szczególności dla sektora outsourcingu oraz z wielokryterialną certyfikacją budynków w systemach LEED lub BREEAM.

Projektowanie w obiektach zabytkowych
szkolenie archiwalne z dnia 21-01-2015, Łódź - LO/0050/Std/2017

Ocena trwałości projektowanych przegród budowlanych pod względem cieplno-wilgotnościowym. Wymagania normowe a rzeczywistość
szkolenie archiwalne z dnia 19-01-2015, Wrocław - DS/0081/Std/2014

Omówienie metody normowej oceny cieplno-wilgotnościowej przegród (wg PN-EN ISO 13788) ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych w normie uproszczeń.

Podstawowe definicje i procedury wynikające z ustawy Prawo budowlane oraz odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 14-01-2015, Warszawa - MA/0080/Std/2014

W trakcie prowadzonego szkolenia zostaną omówione w sposób obszerny podstawowe definicje prawa budowlanego, obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego, procedury związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz procedury w organie nadzoru budowlanego dotyczące projektu budowlanego zamiennego.

Higiena, zdrowie i bezpieczeństwo użytkowania budynków w praktyce architekta
szkolenie archiwalne z dnia 18-12-2014, Rzeszów - PK/0079/Std/2014

Przepisy higieniczno-sanitarne. Zasady projektowania budynków w świetle obowiązujących przepisów. Wymogi higieniczno-sanitarne i BHP stawiane budynkom. Zasady projektowania budynków w świetle obowiązujących przepisów.

Wymagania sanitarno-higieniczne dla podmiotów leczniczych
szkolenie archiwalne z dnia 08-12-2014, Kraków - MP/0078/Std/2014

W ramach szkolenia zostaną omówione problemy spotykane przy uzgadnianiu pod względem sanitarnym projektów ochrony zdrowia.

Dobór izolacji wodochronnych do zabezpieczania ścian budynków i budowli
szkolenie archiwalne z dnia 27-11-2014, Warszawa - MA/0071/Std/2014

Zaznajomienie architektów z proponowanymi materiałami i rozwiązaniami systemowymi Sopro, przeznaczonymi do wykonywania izolacji wodochronnych budynków i budowli – prezentacja oraz pokaz praktyczny materiałów do wykonywania robót hydroizoolacyjnych

Zamówienia publiczne - jak skutecznie podjąć wyzwanie
szkolenie archiwalne z dnia 27-11-2014, Wrocław - DS/0075/Std/2014

Omówienie zasad udzielania zamówień publicznych w świetle aktualnego stanu prawnego ustawy Prawo zamówien publicznych.

Akustyka pogłosowa i izolacyjność akustyczna w obiektach budowlanych. Prezentacja ekologicznych rozwiązań akustycznych z wełny drzewnej i mineralnej Knauf AMF
szkolenie archiwalne z dnia 26-11-2014, Warszawa - MA/0070/Std/2014

Wprowadzenie w zagadnienia akustyki przez doświadczonego akustyka współpracującego z architektami nad realnymi projektami.
Prezentacja wraz z praktyką wybranych rozwiązań detali technicznych i ich zastosowań architektonicznych

Przyszłość dla inteligentnego budownictwa
szkolenie archiwalne z dnia 26-11-2014, Poznań - WP/0073/Std/2014

Poznanie inteligentnych systemów zarządzania obiektami.
Nabycie umiejętności w wyborze jakości materiału i designu.

II szkolenie z cyklu program obowiązkowy – aspekty higieniczne i zdrowotne występujące w procesie projektowania obiektów budowlanych
szkolenie archiwalne z dnia 25-11-2014, Katowice - SL/0074/Std/2014

Cykl szkoleń: „PROGRAM OBOWIĄZKOWY”

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym:
- zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
- uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- uzgadnianie na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.
Zagadnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w świetle obowiązujących aktów prawa (między innymi: rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Przedszkola i żłobki. Technologia obiektów. Tendencje w projektowaniu. Przepisy prawne dotyczące projektowania ww. obiektów.
szkolenie archiwalne z dnia 24-11-2014, Kraków - MP/0076/Std/2014

W ramach szkolenia zostaną omówione wymogi związane z projektowaniem obiektów przedszkoli i żłobków.

Legalizacja samowoli budowlanej i oddanie obiektu budowlanego do użytkowania
szkolenie archiwalne z dnia 19-11-2014, Warszawa - MA/0067/Std/2014

W trakcie prowadzonego szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące legalizacji samowoli budowlanej oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania w świetle przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Przedstawione zostaną procedury zawiadomienia o zakończeniu budowy, wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Akustyka pogłosowa i izolacyjność akustyczna w obiektach budowlanych. Ekologiczne rozwiązania akustyczne z wełny drzewnej i mineralnej.
szkolenie archiwalne z dnia 19-11-2014, Poznań - WP/0072/Std/2014

Zagadnienia dotyczące akustyki w obiektach budowlanych.
Zastosowanie konkretnych produktów i rozwiązań.

Wymagania sanitarno-higieniczne dla obiektów żywieniowo żywnościowych
szkolenie archiwalne z dnia 17-11-2014, Kraków - MP/0069/Std/2014

W ramach szkolenia zostaną omówione problemy spotykane przy uzgadnianiu pod względem sanitarnym projektów małych i dużych obiektów żywieniowych.

Zielone budowanie - proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym
szkolenie archiwalne z dnia 14-11-2014, Puszczykowo - WP/0014/War/2014

Szkolenie i warsztaty "zielone budowanie" prezentuje proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce. Szkolenie skierowane jest do architektów z myślą o poszerzeniu wiedzy nt. zielonej gospodarki, budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Problemy przy projektowaniu dachów – przykłady, analizy i rozwiązania w świetle wymagań Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
szkolenie archiwalne z dnia 06-11-2014, Gdańsk - PO/0064/Std/2014

Szkolenie poświęcone paroizolacjom, które w obliczu zmian wprowadzonych przez nowelizację Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stały się szczególnie istotnym elementem przegród budowlanych. Ich funkcje będą omówione w szerokim kontekście teorii dachu.

Ochrona pomieszczeń przed hałasem pogłosowym
szkolenie archiwalne z dnia 05-11-2014, 80-836 Gdańsk - PO/0065/Std/2014

Akustyka i ochrona pomieszczeń przed hałasem pogłosowym, wytyczne przygotowywanej normy PN-B-02151-4. Stan prawny, metody i możliwości uzyskania wymaganych parametrów. Wyniki badań nad mikroperforacjami oraz zastosowania dedykowanych materiałów wykończeniowych jako metody modulacji akustyki w nowoczesnej architekturze.

Problemy przy projektowaniu dachów – przykłady, analizy i rozwiązania w świetle wymagań Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
szkolenie archiwalne z dnia 05-11-2014, Olsztyn - WM/0062/Std/2014

Szkolenie poświęcone będzie materiałom znanym jako paro-izolacje, które w obliczu zmian wprowadzonych do WT (przez nowelizację rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) stają się szczególnie istotnym elementem przegród budowlanych. Ich funkcje będą omówione w szerokim kontekście teorii dachu.

Forum Autodesk 2014 – Dotknij Innowacji
szkolenie archiwalne z dnia 04-11-2014, Warszawa - IARP/0006/Konf/2014

Forum Autodesk 2014 to spotkanie gromadzące w jednym miejscu użytkowników rozwiązań Autodesk i ekspertów.
Podczas 40 sesji poświęconych innowacjom i narzędziom projektowym w różnych sektorach przemysłu, architekturze i budownictwie, mediach i rozrywce. Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystać oprogramowanie. Odbędzie się też sesja specjalna, prowadzona przez Lynn Allen, Autodesk Technical Evangelist, która omówi przyszłość projektowania oraz potencjał chmury w procesie tworzenia produktów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 28-10-2014, Olsztyn - WM/0063/Std/2014

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Szkoły podstawowe, szkoły średnie. Technologia obiektów. Tendencje w projektowaniu. Przepisy prawne dotyczące projektowania ww. obiektów.
szkolenie archiwalne z dnia 27-10-2014, Kraków - MP/0066/Std/2014

W ramach szkolenia zostaną omówione wymogi związane z projektowaniem obiektów szkół podstawowych oraz średnich.

Problemy przy projektowaniu dachów – przykłady, analizy i rozwiązania w świetle wymagań Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
szkolenie archiwalne z dnia 23-10-2014, Warszawa - MA/0060/Std/2014

Szkolenie poświęcone będzie materiałom znanym jako paro-izolacje, które w obliczu zmian wprowadzonych do WT (przez nowelizację rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) stają się szczególnie istotnym elementem przegród budowlanych. Ich funkcje będą omówione w szerokim kontekście teorii dachu.

Koncepcja technologii BIM w praktyce
szkolenie archiwalne z dnia 23-10-2014, Łódź - LO/0007/War/2017

Zielone budowanie - proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym
szkolenie archiwalne z dnia 17-10-2014, Puszczykowo - WP/0009/War/2014

Szkolenie i warsztaty "zielone budowanie" prezentuje proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce. Szkolenie skierowane jest do architektów z myślą o poszerzeniu wiedzy nt. zielonej gospodarki, budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Problemy przy projektowaniu dachów – przykłady, analizy i rozwiązania w świetle wymagań Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
szkolenie archiwalne z dnia 16-10-2014, Poznań - WP/0059/Std/2014

Szkolenie poświęcone będzie materiałom znanym jako paro-izolacje, które w obliczu zmian wprowadzonych do WT (przez nowelizację rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) stają się szczególnie istotnym elementem przegród budowlanych. Ich funkcje będą omówione w szerokim kontekście teorii dachu.

Podstawowe definicje i procedury wynikające z Prawa budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 15-10-2014, Warszawa - MA/0058/Std/2014

W trakcie prowadzonego szkolenia omówiono w sposób obszerny podstawowe definicje prawa budowlanego, obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego, procedury związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz procedury w organie nadzoru budowlanego dotyczące projektu budowlanego zamiennego.

Wymagania sanitarno-techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej
szkolenie archiwalne z dnia 13-10-2014, Kraków - MP/0061/Std/2014

W ramach szkolenia omówione będą problemy w projektowaniu zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej wynikające z braku obecnie obowiązujących przepisów dotyczących tej grupy obiektów.

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 09-10-2014, Poznań - WP/0013/War/2014

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 08-10-2014, Poznań - WP/0012/War/2014

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

Problemy przy projektowaniu dachów – przykłady, analizy i rozwiązania w świetle wymagań Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
szkolenie archiwalne z dnia 06-10-2014, Kraków - MP/0054/Std/2014

Szkolenie poświęcone będzie materiałom znanym jako paro-izolacje, które w obliczu zmian wprowadzonych do WT (przez nowelizację rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) stają się szczególnie istotnym elementem przegród budowlanych. Ich funkcje będą omówione w szerokim kontekście teorii dachu.

Rozwiązania technologiczne dla nowoczesnych fasad w świetle przepisów prawa
szkolenie archiwalne z dnia 02-10-2014, Gdańsk - PO/0005/Konf/2014

Szkolenie poświęcone będzie wymaganiom związanym z oszczędnością energii na przykładzie pionowych
oraz poziomych przegród przeszklonych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w Dz.U. nr. 152 jako poz. 926 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego - część II
szkolenie archiwalne z dnia 02-10-2014, Szczecin - ZP/0056/Std/2014

Zapoznanie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu "Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej".

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego - część II
szkolenie archiwalne z dnia 01-10-2014, Koszalin - ZP/0057/Std/2014

Zapoznanie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu "Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej".

Problemy przy projektowaniu dachów – przykłady, analizy i rozwiązania w świetle wymagań Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
szkolenie archiwalne z dnia 30-09-2014, Katowice - SL/0050/Std/2014

Szkolenie poświęcone będzie materiałom znanym jako paro-izolacje, które w obliczu zmian wprowadzonych do WT (przez nowelizację rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) stają się szczególnie istotnym elementem przegród budowlanych. Ich funkcje będą omówione w szerokim kontekście teorii dachu.

I szkolenie z cyklu "program obowiązkowy" - ochrona przeciwpożarowa
szkolenie archiwalne z dnia 23-09-2014, Katowice - SL/0052/Std/2014

Cykl szkoleń: „PROGRAM OBOWIĄZKOWY”

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej:
- zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego,
- rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Szczególne zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wybrane problemy projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach.
Systemowe rozwiązania oddymiania obiektów – projektowanie, produkcja urządzeń, dostawa oraz montaż i serwis.

Wymagania sanitarno-higieniczne dla żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół
szkolenie archiwalne z dnia 22-09-2014, Kraków - MP/0055/Std/2014

W ramach szkolenia zostaną omówione problemy spotykane przy uzgadnianiu pod względem sanitarnym projektów ww obiektów wynikające z niespójności w obowiązujących przepisach lub braku przepisów.

Rozwiązania technologiczne dla nowoczesnych fasad w świetle przepisów prawa
szkolenie archiwalne z dnia 18-09-2014, Wrocław - DS/0004/Konf/2014

Szkolenie poświęcone będzie wymaganiom związanym z oszczędnością energii na przykładzie pionowych
oraz poziomych przegród przeszklonych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w Dz.U. nr. 152 jako poz. 926 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Obiekty sportowe: sale gimnastyczne, technologia obiektów. Przepisy prawne dotyczące projektowania ww. obiektów.
szkolenie archiwalne z dnia 15-09-2014, Kraków - MP/0051/Std/2014

W ramach szkolenia zostaną omówione wymogi funkcjonalne, prawne oraz technologiczne związane z projektowaniem obiektów sportowych, hal sportowo-widowiskowych oraz sali gimnastycznych.

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 21-08-2014, Warszawa - MA/0011/War/2014

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

Zielone budowanie - proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym
szkolenie archiwalne z dnia 19-08-2014, Puszczykowo - WP/0008/War/2014

Szkolenie i warsztaty "zielone budowanie" prezentuje proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce. Szkolenie skierowane jest do architektów z myślą o poszerzeniu wiedzy nt. zielonej gospodarki, budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 18-08-2014, Warszawa - MA/0010/War/2014

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
szkolenie archiwalne z dnia 14-07-2014, Warszawa - MA/0007/War/2014

Warsztaty prawidłowego zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia uczące lepszej organizacji pracy, poprawiające motywację i ułatwiające zrozumienie przyczyn przeciążenia pracą. Szkolenie skierowane jest do architektów prowadzących małe pracownie (1 - 3 osoby).

Ochrona przeciwpożarowa i usytuowanie budynków w projektowaniu architektoniczno-budowlanym
szkolenie archiwalne z dnia 08-07-2014, Rzeszów - PK/0049/Std/2014

Zasady sytuowania i parametry techniczno - użytkowe budynków w świetle obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Technologia (schemat funkcjonalny) budynków biurowych. Tendencje w projektowaniu
szkolenie archiwalne z dnia 30-06-2014, Kraków - MP/0048/Std/2014

W ramach szkolenia zostaną omówione wymogi związane z projektowaniem obiektów biurowych dla sektora outsourcingu oraz z wielokryterialną certyfikacją budynków w systemach LEED lub BREEAM.

Wprowadzenie do planowania przestrzennego
szkolenie archiwalne z dnia 23-06-2014, Kraków - MP/0047/Std/2014

Przedmiotem szkolenia jest omówienie tematyki planowania przestrzennego w tym: struktura planowania przestrzennego w Polsce wraz z obowiązującymi aktami prawnymi; planowanie przestrzenne w gminie: studium uwarunkowań, plany miejscowe, decyzje o warunkach zabudowy

dB, STI, SPL - dźwięk w architekturze, źródło sukcesu lub porażki
szkolenie archiwalne z dnia 17-06-2014, Katowice - SL/0006/War/2014

Spotkanie dedykowane jest architektom zainteresowanym tematem dźwięku i akustyki. Po części wykładowej zapraszamy na panel dyskusyjny podczas którego chętnie odpowiemy na pytania i podpowiemy jak rozwiązać problemy na jakie Państwo napotykają w dziedzinie dźwięku i akustyki pomieszczeń.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 12-06-2014, Kielce - SW/0045/Std/2014

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Koncepcja technologii BIM w praktyce
szkolenie archiwalne z dnia 12-06-2014, Gdańsk - PO/0046/Std/2014

Nazwa "BIM" jest skrótem anglojęzycznego określenia Building Information Modeling - Modelowanie Informacji o Budynku. Znaczenie Bim zdecydowanie wykracza poza sam proces opracowania projektów.

Projektowanie w obiektach zabytkowych
szkolenie archiwalne z dnia 12-06-2014, Łódź - LO/0008/War/2017

Prawo zamówień publicznych dla architektów
szkolenie archiwalne z dnia 05-06-2014, Warszawa - MA/0043/Std/2014

Problemy architekta na drodze do uzyskania zamówienia publicznego oraz po jego uzyskaniu, na etapie realizacji umowy.
Procedura konkursowa oraz przetargowa, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Zielone budowanie - proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym
szkolenie archiwalne z dnia 04-06-2014, Puszczykowo - WP/0005/War/2014

Szkolenie i warsztaty "zielone budowanie" prezentuje proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce. Szkolenie skierowane jest do architektów z myślą o poszerzeniu wiedzy nt. zielonej gospodarki, budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Kontrola projektu architektoniczno-budowlanego i nowa struktura przepisów techniczno-budowlanych
szkolenie archiwalne z dnia 02-06-2014, Kraków - MP/0044/Std/2014

Wymagania podstawowe: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii oraz wymagania użytkowe w zakresie: zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną , energię cieplną i paliwa,. usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu,. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską, odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej przy zachowaniu przepisów Prawa budowlanego, w tym techniczno-budowlanych i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej)

Dachy i tarasy – izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i paroszczelne w świetle nowych przepisów prawa.
szkolenie archiwalne z dnia 29-05-2014, Białystok - PD/0040/Std/2014

Szkolenie poświęcone będzie materiałom znanym jako paro-izolacje, które
w obliczu zmian wprowadzonych do WT (przez nowelizację rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) stają się szczególnie istotnym elementem przegród budowlanych. Ich funkcje będą omówione w szerokim kontekście teorii dachu.

Błędy projektowe dotyczące robót dekarskich, blacharskich oraz ciesielskich
szkolenie archiwalne z dnia 26-05-2014, Kraków - MP/0039/Std/2014

Błędy projektowe dotyczące robót dekarskich, blacharskich oraz ciesielskich

Nowe technologie - elementy elewacyjne, mała architektura, ściany murowane
szkolenie archiwalne z dnia 23-05-2014, Gdańsk - PO/0041/Std/2014

Szkolenie dotyczące zastosowania drobnowymiarowych elementów betonowych do wykonywania ścian konstrukcyjnych, elewacyjnych oraz małej architektury.
Systemy mocowań elewacji trójwarstwowych murowanych oraz wieszanych. Systemy konstrukcji murowanych.

Publiczne i komercyjne obiekty z wykorzystaniem technologii uzdatniania wody - podstawy projektowania, wybrane zagadnienia
szkolenie archiwalne z dnia 19-05-2014, Kraków - MP/0038/Std/2014

Wybrane zagadnienia: woda jako faktor techno-kreacji; przepisy i wytyczne dotyczące projektowania obiektów sportowych, wellness i SPA; dokumentacja, koordynacja i współpraca branżowa - najczęściej popełniane błędy; zasady projektowania technologicznego; dobre oraz złe przykłady w Polsce i zagranicą

Projektowanie obiektów medycznych - teoria, praktyka, rzeczywistość
szkolenie archiwalne z dnia 15-05-2014, Szczecin - ZP/0037/Std/2014

Konferencja poświęcona tematyce projektowania obiektów medycznych w aspekcie teoretycznym i praktycznym (studium przypadku, wykład rzeczoznawcy sanitarno-higienicznego, BHP i ergonomii).

Rozwiązania technologiczne dla nowoczesnych fasad w świetle przepisów prawa
szkolenie archiwalne z dnia 08-05-2014, Poznań - WP/0003/Konf/2014

Szkolenie poświęcone będzie wymaganiom związanym z oszczędnością energii na przykładzie pionowych
oraz poziomych przegród przeszklonych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w Dz.U. nr. 152 jako poz. 926 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 05-05-2014, Wrocław - DS/0023/Std/2014

Szkolenie na temat zmian w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności budynków.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 28-04-2014, Kraków - MP/0036/Std/2014

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 25-04-2014, Białystok - PD/0033/Std/2014

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów.

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 17-04-2014, Gdańsk - PO/0025/Std/2014

Szkolenie na temat zmian w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności budynków.

Szkolenie z energooszczędności budynku
szkolenie archiwalne z dnia 14-04-2014, Łódź - LO/0044/Std/2017

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 11-04-2014, Kielce - SW/0019/Std/2014

Szkolenie na temat zmian w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności budynków.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 11-04-2014, Olsztyn - WM/0032/Std/2014

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 11-04-2014, Olsztyn - WM/0030/Std/2014

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Rozwiązania technologiczne dla nowoczesnych fasad w świetle przepisów prawa
szkolenie archiwalne z dnia 10-04-2014, Szczecin - ZP/0002/Konf/2014

Szkolenie poświęcone będzie wymaganiom związanym z oszczędnością energii na przykładzie pionowych
oraz poziomych przegród przeszklonych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w Dz.U. nr. 152 jako poz. 926 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 09-04-2014, Poznań - WP/0029/Std/2014

Szkolenie na temat zmian w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności budynków.

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 08-04-2014, Cigacice - LU/0016/Std/2014

Szkolenie na temat zmian w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczedności budynków.

Podstawy geologii i geotechniki dla architektów oraz zmiany w prawie
szkolenie archiwalne z dnia 08-04-2014, Bydgoszcz - KP/0031/Std/2014

Szkolenie skupia się na przedstawieniu podstawowych pojęć z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki jak również zaprezentowaniu prawnych uwarunkowań, dotyczących geotechnicznego posadowienia obiektów budowlanych.

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 07-04-2014, Opole - OP/0034/Std/2014

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów.

Projektowanie obiektów medycznych - teoria, praktyka, rzeczywistość
szkolenie archiwalne z dnia 02-04-2014, Łódź - LO/0024/Std/2014

Konferencja poświęcona tematyce projektowania obiektów medycznych w aspekcie teoretycznym i praktycznym (studium przypadku, wykład rzeczoznawcy sanitarno-higienicznego, BHP i ergonomii).

Zielone budowanie - proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym
szkolenie archiwalne z dnia 01-04-2014, Puszczykowo - WP/0004/War/2014

Szkolenie i warsztaty "zielone budowanie" prezentuje proekologiczne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce. Szkolenie skierowane jest do architektów z myślą o poszerzeniu wiedzy nt. zielonej gospodarki, budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 27-03-2014, Rzeszów - PK/0021/Std/2014

Wymagania w zakresie energooszczędności budynków w świetle zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która obowiązuje od
od 1 stycznia 2014 roku.

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do
ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej
oraz oświetlenia.

Detale architektoniczne, rynny i obróbki blacharskie Rheinzink
szkolenie archiwalne z dnia 26-03-2014, Warszawa - MA/0020/Std/2014

Szkolenie poświęcone jest doskonaleniu wiedzy architektów w zakresie detali architektonicznych wykonywanych z blach tytanowo-cynkowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 25-03-2014, Olsztyn - WM/0022/Std/2014

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
szkolenie archiwalne z dnia 24-03-2014, Katowice - SL/0026/Std/2014

Szkolenie na temat zmian w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności budynków.

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów – praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 20-03-2014, Wrocław - DS/0018/Std/2014

Szkolenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej i zawodowej ponoszonej przez Architektów w związku z wykonywanym zawodem i prowadzoną działalnością gospodarczą. Na przykładach szkód i roszczeń omawiany jest zakres ponoszonej odpowiedzialności i związane z nią konsekwencje, w tym finansowe. Poruszane są też tematy dotyczące wymagań stawianych przez inwestorów, czy zamawiających względem zabezpieczeń umów o wykonanie prac projektowych, oraz współpraca z branżystami.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
szkolenie archiwalne z dnia 19-03-2014, Poznań - WP/0044/Std/2013

Szkolenie zawiera omówienie zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC architektów, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.