Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projekt budowlany w nowej formie oraz cyfryzacja postępowań administracyjnych (szkolenie online)
WP/0059/War/2021

Omówienie aktualnych przepisów prawnych dotyczących cyfryzacji postępowań administracyjno-budowlanych.

Poznanie związku wdrażanej cyfryzacji procedur w odniesieniu do ostatnich zmian Prawa budowlanego.

2021-12-08

16:00 - 17:00

Część I

1. Krótko o ustawie z 18.11.20r.o doręczeniach elektronicznych (zmieniającej KPA);
2. Status kopii dokumentów załączanych do cyfrowych wniosków i zgłoszeń bud.
3. Istotne znaczenie postanowienia NSA z 11.08.2020r. dla dokumentów cyfrowych;
4. Ostatnie zmiany w zapisach ustawy Prawo budowlane – w tym zw. z domami 70m2 powierzchni zabudowy;

17:00 - 17:10

Przerwa kawowa

17:10 - 18:10

Część II

5. Niedoróbki legislacyjne w ustawodawstwie;
6. Istotne odstąpienie od zatwierdzanych części projektu budowlanego a zmiana projektu technicznego;
7. Słowo, o ekstra regulacjach związanych z trybem Covid-19 (e-book dla chętnych);
8. Fundamentalne zmiany ustawowe, co do inwestycji uciążliwych dla środowiska;

18:10 - 18:20

Przerwa kawowa

18:20 - 19:30

Część III

9. Projekt zmiany Rozporządzenia o Warunkach Technicznych z dnia 9.11.2021 r. – co o tym sądzicie?
10. Pytania i odpowiedzi.
Prowadzący

absolwent prawa UAM, egzamin radcowski zdał w 1996r., w 2004r. ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa Unii Europejskiej, w 2005-6r. studiował organizację i zarządzanie na podyplomowym studium Wyższej Szkoły Bankowej a w 2011r. ukończył kurs ECDL organizowany przez Wielkopolską Wyższą Szkołę Turystyki i Zarządzania w Poznaniu.

Od kilkunastu lat specjalizuje się w procedurach administracyjnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, prawem budowlanym, gospodarką nieruchomościami oraz prawem ochrony środowiska. Jako prawnik wewnętrzny Wydziału Urbanistyki i Architektury uczestniczy w procesach wydawania decyzji urbanistycznych oraz decyzji związanych z pozwoleniami na budowę. Dodatkowo jest audytorem systemu zarządzania (zgodnego z normami ISO) w Urzędzie Miasta Poznania. Nadto prowadzi cykliczne szkolenia dla pracowników samorządowych oraz okazjonalne, dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz WOIA.

Publikacje - okazjonalne w „Rzeczpospolitej” - związane ze zmianami Prawa budowlanego.

Miejsce
Szkolenie online

Poznań
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl