Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany w przepisach prawa budowlanego - szkolenie on line
SL/0033/Std/2020

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane ustawą z dnia 13 lutego 2020 r., która weszła w życie dnia 19.09.2020 roku.
Zagadnienia objęte zakresem szkolenia to między innymi zmiany w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu; zmiany dotyczące odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych; zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego; rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego; zmiany przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu.

2020-10-01

16:00 - 19:00

Szkolenie Internetowe w formie online zamieszczone na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu.

Link do szkolenia:
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
 
 • Zmiana w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu projektowanego.
 • Zmiana dotycząca odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych.
 • Zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego.
 • Rozszerzenie katalogu obiektów i robót budowlanych wg art. 29.
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego.
 • Nowa formuła udzielania pozwolenia na budowę.
 • Zmiana przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu.
 • Zmiana przepisów dotyczących przeniesienia pozwolenia na budowę.
 • Nowa ochrona prawna dla decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.
 • Omówienie innych drobniejszych zmian.
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
www.warsztatarchitekta.pl
Katowice
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl