Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy Architekta
IARP/0001/Std/2021

Podstawowe wytyczne związane z „racjonalnym dostosowaniem” wynikające z Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie – oraz płynące z tego korzyści społeczne.

2021-01-18

17:00 - 20:00

Część 1. Wstęp
Część 2. Bariery zewnętrzne
Część 3. Bariery wewnętrzne
Część 4. Zasady projektowania uniwersalnego
Część 5. Standardy
Prowadzący
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

22 829-83-45
izba@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

POZOSTALI ORGANIZATORZY: Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)