Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zarządzanie budżetem projektów (szkolenie online)
WP/0045/Std/2020

Poznanie zasad opracowania prawidłowego budżetu prac projektowych.

Doskonalenie umiejętności tworzenia realnych harmonogramów realizacji prac projektowych.

Omówienie praktycznego zastosowania specjalistycznego oprogramowania.

2021-01-28

14:00 - 14:15

Logowanie uczestników

14:15 - 14:45

Budżetowanie w przedsiębiorstwie projektowym

• Budżet kosztów stałych przedsiębiorstwa a budżety projektów
• Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa
• Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności
• Tworzenie budżetu przedsiębiorstwa zorientowane na realizację celów strategicznych
• Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji

14:45 - 15:15

Tworzenie planu projektu

• Identyfikacja pojedynczych etapów projektu.
• Ustalanie kamieni milowych projektu.
• Wielowymiarowy zakres planowania projektu (materiały, usługi, pracownicy, sprzęt).
• Harmonogram realizacji prac projektowych.

15:15 - 15:45

Kosztorys i harmonogram prac projektowych

• Metody planowania pojedynczych pozycji projektu.
• Klasyfikacja pozycji projektu według ich istotności.
• Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji składowych projektu.

15:45 - 16:00

Przerwa kawowa

16:00 - 16:30

Budżet projektu

• Przekształcenie kosztorysu w budżet projektu.
• Rzeczowy i finansowy budżet projektu.
• Analiza realizacji budżetu projektu oraz harmonogramu prac.
• Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu i harmonogramu realizacji projektu.
• Poziomy marży w budżecie projektu.
• Kalkulacja ceny projektu.

16:30 - 17:00

Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych i zewnętrznych

• Identyfikacja kosztów
• Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętr znych
• Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
• Rozliczanie kosztów w czasie.

17:00 - 18:00

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący

Piotr Bilon, absolwent Politechniki Gdańskiej, manager związany z projektowaniem od roku 1996. Od końca lat 90. zeszłego wieku skutecznie wdrażał rozwiązania BIM w polskim przemyśle okrętowym, do dzisiaj będące standardem w praktycznie wszystkich firmach zajmujących się projektowaniem statków i instalacji off shore w Polsce.

Współzałożyciel Wayman Sp. z o.o., firmy, która jako pierwsza wprowadziła na rynek rozwiązanie do zarządzania procesem projektowania przeznaczone dla sektora firm projektowo-inżynieryjnych.
Udziałowiec NED Project Sp. z o.o., polskiej firmy projektowej eksportującej technologię bezpośrednio do odbiorców końcowych w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.
Członek rady nadzorczej firmy Brand Engineering Solutions GmbH z Hamburga, dostarczającej oprogramowanie i zaawansowane analizy inżynierskie na całym świecie.

Firmy, którymi zarządzał, były prekursorami zastosowania technologii skanowania laserowego oraz metodologii zarządzania firmą projektową opartej na procesowym podejściu do działań całej sieci firm zaangażowanych w dystrybuowane prace projektowe w wielu lokalizacjach.

Autor książki pt. "Efektywne zarządzanie firmą projektową", w której dzieli się z czytelnikiem zarówno doświadczeniami zdobytymi w ciągu wielu lat skutecznego zarządzania firmami projektowymi, jak i wiedzą zgromadzoną wraz z zespołem Wayman w czasie licznych analiz i wdrożeń z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem projektowym.

Miejsce
Szkolenie online

Poznań
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl