Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Inwestor nie płaci – co dalej? Praktyczne porady dla architektów będących wierzycielami.
PO/0023/Std/2021

Podczas szkolenia wyjaśnione zostanie od i do kiedy architekt będący stroną umowy może prowadzić działania zmierzające do wyegzekwowania swojego wynagrodzenia. Uczestnicy poznają istotę przedawnienia oraz podział sposób dochodzenia należności ze względu na rodzaj umowy. Omówiona zostanie konstrukcja, forma i waga wezwania do zapłaty. W czasie szkolenia zaprezentowane zostanie w jaki sposób przygotować pozew o zapłatę, do jakiego sądu go złożyć, przy jednoczesnym wyjaśnieniu kosztów, jakie się z tym wiążą.

2021-09-23

17:00 - 17:15

1. Przyczyny i terminy wystąpienia na drogę egzekucji należności

17:15 - 17:30

2. Wezwanie do zapłaty: forma, treść, konsekwencje

17:30 - 18:15

3. Jak napisać pozew o zapłatę? – praktyczna wiedza dla każdego architekta

18:15 - 18:30

4. Dalsze losy wyroku: postępowanie sądowe i egzekucyjne w praktyce

18:30 - 19:00

5. Odpowiedzi na najważniejsze pytania zadawane pisemnie w czasie szkolenia

Prowadzący

Adwokat, współautorka publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa do wizerunku, uczestniczka Kolegium Doktorskiego na Uniwersytecie Łódzkim, od 2016 roku prowadzi zajęcia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej WNS UG z zakresu prawa autorskiego.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl