Inwestor nie płaci – co dalej? Praktyczne porady dla architektów będących wierzycielami.
PO/0023/Std/2021

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie architektom w jaki sposób mogą wystąpić do inwestorów i kontrahentów o wypłatę należnego im wynagrodzenia, w tym pokazać jak sporządzić wezwanie do zapłaty oraz pozew o zapłatę;

2021-09-23

17:00 - 17:15

1. Przyczyny i terminy wystąpienia na drogę egzekucji należności

17:15 - 17:30

2. Wezwanie do zapłaty: forma, treść, konsekwencje

17:30 - 18:15

3. Jak napisać pozew o zapłatę? – praktyczna wiedza dla każdego architekta

18:15 - 18:30

4. Dalsze losy wyroku: postępowanie sądowe i egzekucyjne w praktyce

18:30 - 19:00

5. Odpowiedzi na najważniejsze pytania zadawane pisemnie w czasie szkolenia

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Cel
Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę na temat kroków postępowania w sytuacji braku zapłaty ze strony inwestora/kontrahenta, w tym kroków sądowych i egzekucyjnych;
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!