Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych. Część I i II.
SL/0024/Std/2021

Podstawowe zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Drogi pożarowe. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Urządzenia przeciwpożarowe. Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.

2021-10-11

15:00 - 15:00

Wykład-część I i II

Część I 1. „Warunki techniczne” Dział I - Przepisy ogólne – Definicje kondygnacji i kondygnacji podziemnej – Wysokość budynku 2. „Warunki techniczne” Dział III – Budynki i pomieszczenia – Schody stałe 3. „Warunki techniczne” Dział IV – Wyposażenie techniczne budynków – Instalacje gazowe – Instalacje elektryczne 4. „Warunki techniczne” Dział VI - Bezpieczeństwo pożarowe: – Zasady ogólne – Klasa odporności pożarowej – Klasa odporności ogniowej – Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe – Warunki ewakuacji Część II 5. „Warunki techniczne” Dział VI - Bezpieczeństwo pożarowe (ciąg dalszy): – Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiającej – Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – Wymagania przeciwpożarowe dla garaży 6. Wymagania „warunków techniczno-budowlanych” w odniesieniu do budynków, w których stwierdzono stan zagrożenia ludzi 7. Ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych 8. Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej 9. Urządzenia przeciwpożarowe – definicje i podstawowe wymagania
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów