Zagadnienia prawne w pracach projektowych i budowlanych w obiektach zabytkowych.
IARP/0025/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zaprasza na szkolenie:
"Zagadnienia prawne w pracach projektowych i budowlanych w obiektach zabytkowych".

Kiedy wymagane jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów zabytkowych?
Jakie dokumenty i rozstrzygnięcia są niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w obiektach zabytkowych?
Jakie prawne formy ochrony zabytków przewiduje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami?
Kiedy wymagana jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?
Jakie wymagania wynikają z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach?
Jakie uprawnienia ma Wojewódzki Konserwator Zabytków w czasie wykonywania robót budowlanych w zabytkach?

-----

Prowadzący:
Jacek Brudnicki
Magister prawa, magister historii sztuki, adwokat, kierownik Zespołu ds. obsługi prawnej w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, społeczny opiekun zabytków, członek Sekretariatu European Heritage Legal Forum.
Posiada doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne w zakresie zagadnień prawnej ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym.
Autor publikacji z tej tematyki.


Szkolenie internetowe w formie webinarium LIVE realizowane za pomocą platformy ZOOM.

Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu minimum 75% szkolenia, otrzymać certyfikat
Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się
w systemie szkoleniowym pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1005
a następnie jako login na platformie ZOOM podać swój numer izbowy.
https://zoom.us/j/96457772280?pwd=eUhiU0RDVkNMTHN5S2xrdzdaWDhZQT09
2021-10-14

17:00 - 20:00

Szkolenie

Prowadzący

magister prawa, magister historii sztuki, adwokat, kierownik Zespołu ds. obsługi prawnej w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, społeczny opiekun zabytków, członek Sekretariatu European Heritage Legal Forum. Posiada doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne w zakresie zagadnień prawnej ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Autor publikacji z tej tematyki.

Miejsce
Krajowa Rada Izby Architektów RP
Stawki 2a
Warszawa
Forma
Internetowe
Cel
Podniesienie kompetencji.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!