Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zagadnienia prawne w pracach projektowych i budowlanych w obiektach zabytkowych.
IARP/0025/Std/2021

Obiekty Zabytkowe:
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokumenty i rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych.
Prawne formy ochrony zabytków - ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wymagania z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Uprawnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w czasie wykonywania robót budowlanych w zabytkach.

2021-10-14

17:00 - 20:00

Szkolenie

Prowadzący

magister prawa, magister historii sztuki, adwokat, kierownik Zespołu ds. obsługi prawnej w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, społeczny opiekun zabytków, członek Sekretariatu European Heritage Legal Forum. Posiada doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne w zakresie zagadnień prawnej ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Autor publikacji z tej tematyki.

Miejsce
Krajowa Rada Izby Architektów RP
Stawki 2a
Warszawa
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

22 829-83-45
izba@izbaarchitektow.pl