Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie on-line: Wstęp do hydroizolacji
ZP/0026/Std/2021

Szkolenie dotyczyło omówienia wszystkich aktów prawnych dotykających problematyki hydroizolacji. Podczas szkolenia przedstawiono najważniejsze normatywy mające wpływ na rodzaj projektowanego rozwiązania.

2021-10-06

11:00 - 11:05

Powitanie uczestników

11:05 - 11:30

Hydroizolacje w aspekcie przepisów techniczno - budowlanych

11:30 - 12:00

Przypadki obciążania wodą

12:00 - 12:30

Rodzaje hydroizolacji

12:30 - 13:00

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący
Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl