Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Techniki menedżerskie stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego
MA/0024/War/2013

Poprawa motywacji i wiary w możliwość kontrolowania własnego życia.

Zmniejszenie napięcia związanego z przytłoczeniem dużą ilością zadań.

Uświadomienie sobie potrzeby i poznanie możliwości zmiany nawykowych zachowań obronnych (odsuwania działania, pracoholizmu, lęku przed sukcesem).

2014-01-23

13:45 - 14:00

Rejestracja uczestników szkolenia

Zalety tworzenia harmonogramów i szacowania ceny

14:45 - 14:55

Przerwa

14:55 - 15:40

Podniesienie efektywności pracy metodą Allena

15:40 - 16:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
A. Madalińskiego 20 lok. 3b
02-513 Warszawa