Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z inwestorami i klientami-warsztaty on-line.
SL/0039/War/2021

Narzędzia wspierające przygotowanie efektywnego scenariusza negocjacji. Jak nasze przekonania osobiste wpływają na skuteczność negocjacji? Jak obronić swoją pozycję? Z jakich technik negocjacyjnych chcemy korzystać?

2021-10-15

15:00 - 18:00

Trening negocjacji-warsztaty

1. Kompetencje negocjatora. Praca zespołowa i podział ról przy stole negocjacyjnym:
- fazy negocjacji,
- podstawowe umiejętności negocjatora – taktyki negocjacyjne i przejmowanie dominacji,
- negocjacje jako praca zespołowa, czyli jak nie wyjść z roli i trzymać się strategii.
2. Strategie negocjacji - współpraca czy rywalizacja?
- diagnoza pozycji negocjacyjnej obu stron,
- diagnoza celów i sytuacji negocjacyjnej obu stron,
- diagnoza nastawienia i kompetencji negocjacyjnych partnera,
- techniki negocjacyjne - „must have” skutecznych negocjacji.
3. Negocjacje cenowe:
- podstawowa umiejętność – zbuduj i obroń cenę,
- zabawa w targowanie – zasady negocjacji cenowych,
- uprzedź obiekcje i buduj mosty,
- sztuka zamknięcia – wykorzystaj wszystko, co zrobiłeś do tej chwili.
 
Prowadzący

Od 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1100 dni.
Jest praktykiem sprzedaży V Generacji, budowania długofalowych relacji w biznesie, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Wspiera rozwój liderów, ich zespołów oraz organizacji.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu strategii biznesowych, przygotowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach oraz wdrażaniu zmian w organizacjach.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.
Od 2008 roku jest właścicielem Metis Coaching Mentoring Szkolenia.

Miejsce

Warsztaty on line
Katowice
Forma
Warsztaty
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!