Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wstęp do modelowania BIM w ARCHICAD
DS/0040/War/2021

Zakładanym efektem końcowym ukończenia kursu jest umiejętność wykonania modelu prostego budynku jednorodzinnego.

2021-01-26 Dzień 1

08:00 - 14:00

Wstęp do modelowania BIM w ARCHICAD 1 i 2

 • omówienie środowiska pracy, interfejsu programu, szablonu projektu na którym pracujemy,
 • ustawienia programu, skrótów klawiaturowych,
 • możliwości ułatwiające i wspomagające rysowanie i modelowanie,
 • tworzenie własnych linii, wypełnień.
 • tworzenie własnych materiałów, struktur warstwowych,
 • osie konstrukcyjne,
 • rysowanie i edycja ścian, stropów,
 • struktura budynku i zasady modelowania.

2021-01-27 Dzień 2

08:00 - 14:00

Wstęp do modelowania BIM w ARCHICAD 3 i 4

 • podstawowe obiekty architektoniczne (ściana, strop, słup, belka),
 • narzędzia dokumentacji (przekroje, elewacje).
 • rysowanie i edycja dachów płaskich,
 • rysowanie i edycja dachów skośnych,
 • ustawienia poszczególnych elementów budynku w przekroju,
 • ustawienie płaszczyzny cięcia dla rzutu, poziomy odniesienia, koty wysokościowe.

2021-02-02 Dzień 3

08:00 - 14:00

Wstęp do modelowania BIM w ARCHICAD 5 i 6

 • tworzenie i edycja profili,
 • profile stalowe walcowane,
 • ustawienia struktur warstwowych w przekroju.
 • wstawianie i edycja okien, drzwi,
 • rysowanie rzutu budynku,
 • generowanie rozwinięć ścian, obszaru 2D, detalu.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl