Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Obsługa biblioteki ARCHICAD, bibliotek i plików zewnętrznych, modelowanie kształtem
DS/0041/War/2021

Zakładanym efektem końcowym ukończenia kursu jest umiejętność wykorzystania obiektów oraz wykonania projektu zagospodarowania terenu.

2021-02-03 Dzień 1

08:00 - 14:00

2. Obsługa biblioteki ARCHICAD, bibliotek i plików zewnętrznych, modelowanie kształtem 1 i 2

 • wstawianie obiektów z biblioteki ARCHICAD,
 • wstawianie plików *.png (drzewa, ludzie),
 • własne proste obiekty biblioteczne (skrzydło drzwi, szafki, okna, klamka),
 • korzystanie z obiektów online (BIMobject, JUNG),
 • *.3ds, *.skp.

2021-02-05 Dzień 2

08:00 - 08:00

2. Obsługa biblioteki ARCHICAD, bibliotek i plików zewnętrznych, modelowanie kształtem 3 i 4

 • tworzenie i edycja podstawowych kształtów,
 • bonie, opaski, listwy przypodłogowe.
 • zamiana dowolnych obiektów na kształt,
 • kształty a profile różnice i podobieństwa.

2021-02-09 Dzień 3

08:00 - 08:00

2. Obsługa biblioteki ARCHICAD, bibliotek i plików zewnętrznych, modelowanie kształtem 5 i 6

 • podkłady map geodezyjnych dwg i jpg,
 • modelowanie terenu, a projekt zagospodarowania terenu,
 • rzut cechowany modelowanie przeprawy przez rów,
 • wczytanie siatki danych geodezyjnych, chmury punktów.
 • narzędzia rysunkowe 2D: koty wysokościowe, autoteksty, automatyczne etykiety, wymiarowanie,
 • grupowanie, blokowanie elementów,
 • bilans terenu.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl