Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Przygotowanie dokumentacji technicznej na podstawie wirtualnego modelu
DS/0043/War/2021

Efektem końcowym ukończenia kursu jest umiejętność przygotowania pliku BIMx wraz z zestawem arkuszy i modelem 3D

2021-05-05 Dzień 1

08:00 - 14:00

Moduł I i II

Moduł I 3h:
• zestawienia materiałowe (np. drzwi, okien, powierzchni, drzew),
• filtrowanie i edycja zawartości tabel.
Moduł II3h:
• własne parametry i możliwości prostych kalkulacji
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie bilansu terenu, zestawienia pomieszczeń, oraz stolarki.
 

2021-05-12 Dzień 2

08:00 - 14:00

Moduł III i IV

Moduł I 3h:
• ustawienia kombinacji warstw, wariantów i schematów graficznych, jednostek, etapów.
Moduł II 3h:
• zapisywanie widoków, szablonów, arkuszy,
• przygotowanie dokumentacji do druku.
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie arkuszy dokumentacji technicznej do wydruku.

2021-05-19 Dzień 3

08:00 - 14:00

Moduł V i VI

Moduł I 3h:
• automatyzacja procesu wydruku, wykorzystanie zestawów publikacji
Moduł II 3h:
• dokumentacja techniczna w formie elektronicznej: BIM-x,
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie pliku BIMx wraz z zestawem arkuszy i modelem 3D
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl