Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Okno 3D, podstawy wizualizacji w ARCHICAD, Artlantis i Twinmotion.
DS/0044/War/2021

Zakładanym efektem końcowym ukończenia powyższego kursu jest opracowywanie wizualizacji na podstawie wymodelowanego, wirtualnego modelu
ARCHICAD w programie Twinmotion,

2021-05-26 Dzień 1

08:00 - 14:00

Moduł I i II

Moduł I 3h:
• Ustawienia perspektywy i aksonometrii,
• ustawienia okna 3D, style 3D, przekrój 3D, warianty graficzne,
• zapisywanie widoków
• dokument 3D,
• animacja, ustawienia słońca, analiza nasłonecznienia.
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie widoków projektu z analizą nasłonecznienia.
Moduł II 3h:
• ustawienia świateł,
• tworzenie własnych materiałów,
• ustawienia renderingu.
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie wizualizacji w ARCHICAD

 

2021-06-02 Dzień 2

08:00 - 14:00

Moduł III i IV

Moduł I 3h:
• opracowywanie wizualizacji na podstawie wymodelowanego, wirtualnego modelu
ARCHICAD w programie Artlantis,
• eksport modelu,
• nakładanie materiałów, ustawienia świateł, wstawianie obiektów,
Moduł II 3h:
• ustawienia zaawansowane, animacja, przekroje
• ustawienia renderingu, rendering na kilku komputerach w sieci domowej,
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie wizualizacji w Artlantis
 

2021-06-09 Dzień 3

08:00 - 14:00

Moduł V i VI

Moduł I 3h:
• opracowywanie wizualizacji na podstawie wymodelowanego, wirtualnego modelu
ARCHICAD w programie Twinmotion,
• eksport modelu,
• nakładanie materiałów, ustawienia świateł, wstawianie obiektów,
Moduł II 3h:
• ustawienia zaawansowane i inne możliwości n. in.: ruch obiektów, animacja, przekroje
• ustawienia renderingu, postprodukcja,
Ćwiczenie kontrolne przygotowanie wizualizacji w Twinmotion
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl