Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Revit 2021 Architektura poziom zaawansowany / kurs on-line
DS/0048/War/2021

Znajomość zaawansowanych możliwości oprogramowania Revit Architecture, zwłaszcza:
tworzenia powierzchni terenu, pracy zespołowa na jednym pliku oraz umiejętność tworzenia własnych elementów bibliotecznych.


2021-11-24 Dzień 1

09:00 - 14:00

Część 1

  • Rodziny parametryczne: tworzenie rodzin obiektów „w projekcie” (Family In-Place); tworzenie rodzin w edytorze rodzin w oparciu o szablon; tworzenie parametrów w rodzinach i parametrów współdzielonych; tworzenie rodzin zagnieżdżonych
  • Tworzenie i modyfikacja rodzin elementów opisowych: etykiety obiektów; etykiety znaczników opisowych (np. znacznik elewacja/przekrój)

2021-11-25 Dzień 2

09:00 - 13:00

Część 2

  • Narzędzia modelowania koncepcyjnego: tworzenie koncepcji projektowych; konwersja koncepcji na komponenty budynku;
  • Narzędzia tworzenia terenu: Tworzenie modelu terenu w oparciu o zaimportowaną mapę i plik wektorowy, niwelacja, płyty chodnikowe, komponenty terenu, bilans mas ziemnych, Orientacja projektu- północ projektowa/północ rzeczywista.

 

2021-11-26 Dzień 3

09:00 - 14:00

Część 3

  • Etapy projektowe: ustawienia etapów - filtry etapów, ustawienia sposobu wyświetlania obiektów przynależących do etapów, nadpisywanie wyświetlania; filtry etapów w widokach; definiowanie zestawień z uwzględnieniem etapów
  • Opcje Projektowe: definiowanie opcji; dodawanie obiektów do opcji; definiowanie widoków reprezentujących warianty; definiowanie zestawień z uwzględnieniem wariantów
  • Praca grupowa nad jednym projektem: definicja zadań projektowych; tworzenie pliku centralnego; tworzenie kopii lokalnych; praca na kopiach lokalnych; narzędzia żądania edycji; zasady działania kopi bezpieczeństwa w projekcie zespołowym
  • Narzędzia rewizyjne: chmurka rewizji; zestawienie rewizji; integracja z formatem DWF
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl