Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Jak prawnik może pomóc w zdobyciu (i utrzymaniu) pozwolenia na budowę?
WP/0004/Std/2014

Poszerzenie i zwiększenie wiedzy na temat roli i możliwości architekta w procesie administracyjno-inwestycyjnym.

Prezentacja - zielony dachy - zielona technologia przyszłości.
Poznanie nowej technologii pokrycia dachów.

2014-01-27

13:45 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 14:45

Postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę

1. Architekt i prawnik jako pełnomocnicy inwestora w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę;
2. Prawa sąsiadów i organizacji społecznych w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę;
3. Naruszenia procedury administracyjnej, które mogą skutkować wadliwością, w tym nieważnością pozwolenia na budowę;

14:45 - 15:00

Przerwa kawowa

15:00 - 15:45

Wykonalność i ważność pozwolenia na budowę

1. Ostateczność, prawomocność, wykonalność i ważność pozwolenia na budowę a możliwość rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych;
2. Wpływ uchylenia i unieważnienia decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiana (unieważnienie) planu miejscowego na bieg postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. 

15:45 - 16:00

Przerwa kawowa

16:00 - 16:45

Dyskusja

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:00

Prezentacja - zielone dachy - zielona technologia przyszłości

1. Zmieniające się standardy w budownictwie - budownictwo zmierzające w kierunku zrównoważonego rozwoju.
2. Zielone dachy - idąc w ślad za światowymi standardami.
3. Zielone dachy w Polsce - regulacje prawne.
4. Zielone dachy - dlaczego warto projektować/budować zielone dachy?  
Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Organizatorzy
  • Współorganizator: Dr Krystian Ziemski & Partners
  • Współorganizator: ViaCon Polska Sp. z o.o.