Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Revit 2021 Architektura poziom podstawowy kurs on-line
DS/0049/War/2021

Znajomość koncepcji modelowania informacji o budynku (BIM) oraz znajomość narzędzi do parametrycznego projektowania i tworzenia dokumentacji projektowej.

2021-02-01 Dzień 1

09:00 - 13:00

część I

 • Building Information Modeling: modelowanie informacji o budynku
 • Podstawy Revit Architecture: interface użytkownika; praca z elementami i rodzinami Revit'a; rozpoczęcie projektu
 • Podstawy projektowania: tworzenie i modyfikowanie rzutów, poziomów, osi
 • Wyświetlanie modelu budynku: zarządzanie widokami; kontrola widoczności obiektów; praca na przekrojach i widokach elewacyjnych; tworzenie i modyfikowanie widoków 3D

2021-02-02 Dzień 2

09:00 - 13:00

cześć 2

 • Import dwg, jpg;
 • Podstawy modelowania budynku: dodawanie i modyfikacja ścian; tworzenie ścian warstwowych i ścian złożonych; wykorzystanie narzędzi edycji; praca z obiektami typu Drzwi; dodawanie i modyfikacja obiektu Okno;
 • Wczytywanie dodatkowych komponentów budynku: dodawanie i modyfikacja rodzin Revit'a.

 

2021-02-03 Dzień 3

09:00 - 13:00

Część 3

 • Użycie narzędzi wymiarowania i wiązań: tworzenie wymiarów; dodawanie i usuwanie wiązań;
 • Narzędzia modelowania budynku: tworzenie i modyfikowanie stropu; tworzenie i modyfikowanie sufitów; tworzenie i modyfikowanie dachów; tworzenie ścian kurtynowych; dodawanie schodów i poręczy.

 

2021-02-04 Dzień 4

09:00 - 13:00

Część 4

 • Tworzenie detali rysunkowych: tworzenie widoku odwołania; wykorzystanie narzędzi opisów oraz etykiet; praca z narzędziami do tworzenie detali
 • Dokumentacja projektowa: tworzenie i modyfikacja zestawień; tworzenie pomieszczeń oraz zestawień pomieszczeń; tworzenie legendy

2021-02-07 Dzień 5

09:00 - 14:00

Część 5

 • Używanie i tworzenie szablonów widoku
 • Narzędzia prezentacji projektu: tworzenie oraz drukowanie arkuszy; praca z tabelką rysunkową; narzędzia wizualizacji - rendering; wykorzystanie narzędzi wyświetlania grafiki - ustawienia słońca i cienia
 • Eksport dwg, zestawień
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl