Omówienie planowanych zmian w przepisach podatkowych - POLSKI ŁAD
IARP/0031/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na szkolenie:

„Polski Ład – omówienie planowanych zmian w przepisach”.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Omówienie planowanych zmian w przepisach:
• Podatek dochodowy od osób fizycznych (przedsiębiorcy i pracownicy/zleceniodawcy)
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• VAT / Kodeks karny skarbowy / Ordynacja podatkowa / inne ustawy
2. Symulacja wpływu zmian w opodatkowaniu na wysokość obciążeń podatkowych (dla pracowników, przedsiębiorców, spółek)
3. Część praktyczna – odniesienie się do szczegółowych zagadnień i pytań przestawionych przez uczestników webinarium.

-----

Szkolenie internetowe w formie webinarium LIVE realizowane za pomocą platformy ZOOM.
Po zakończeniu webinarium przewidujemy możliwość odtworzenia nagrania na platformie www.WarsztatArchitekta.pl

Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu minimum 75% szkolenia, otrzymać certyfikat
Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się
w systemie szkoleniowym pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1026
a następnie jako login na platformie ZOOM podać swój numer izbowy:
https://zoom.us/j/96457772280?pwd=eUhiU0RDVkNMTHN5S2xrdzdaWDhZQT09Prowadząca:

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935
Jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2003 r., doświadczenie zawodowe zdobywa od 2000 r.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano specjalizuje się w doradztwie w zakresie bezpieczeństwa podatkowego podmiotów działających na polskim rynku. Ma bogate doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego, obejmującego nabywanie i zbywanie udziałów czy też przedsiębiorstw lub aktywów. Doradza w zakresie wyboru optymalnej struktury prawnej czy też finansowania, w zakresie spełnienia wymogów dotyczących obowiązkowego raportowania podatkowego w związku z uczestniczeniem w transakcjach z podmiotami powiązanymi, w schematach podatkowych, w strukturach z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadziła liczne przeglądy podatkowe oraz badania due diligence.
Katarzyna Klimkiewicz-Deplano ma szerokie doświadczenie w doradztwie dla branży nieruchomości inwestycyjnych, energetyki odnawialnej, w szczególności w zakresie nabywania projektów, optymalizacji struktur holdingowych i finansowych, opracowywania modeli finansowych. Doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych podmiotów z sektora handlu detalicznego oraz e-commerce. Katarzyna Klimkiewicz-Deplano posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Jest autorką licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym współautorką komentarzy od ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydanych przez wydawnictwo INFOR: „CIT 2020” oraz „CIT2021”, a także redaktorem i współautorką wydanej w 2011 r. publikacji książkowej „Restrukturyzacje spółek kapitałowych – aspekty podatkowe”. Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach o tematyce podatkowej.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie (magister ekonomii, 2000), studiowała również na Leopold Franzens Universitaet w Innsbrucku w Austrii (1999-2000). Ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2003-2004) oraz Executive Leadership Programme w INSEAD (2011).
Jest regularnie wyróżniana jako rekomendowany doradca podatkowy – w roku 2021 wybrana jako najlepszy doradca podatkowy kategoria międzynarodowe prawo podatkowe (rankingi firm doradztwa podatkowego dziennika „Rzeczpospolita”), corocznie wyróżniana w ramach rankingu International Tax Review „Women in Tax Leaders”. Doradza w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim.

Kontakt:
tel: + 22 378 17 10; e-mail: kklimkiewicz@advicero.eu; www.advicero.eu


2021-10-25

15:00 - 17:00

Prowadzący

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano specjalizuje się w doradztwie w zakresie bezpieczeństwa podatkowego podmiotów działających na polskim rynku. Ma bogate doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego, obejmującego nabywanie i zbywanie udziałów czy też przedsiębiorstw lub aktywów. Doradza w zakresie wyboru optymalnej struktury prawnej czy też finansowania, w zakresie spełnienia wymogów dotyczących obowiązkowego raportowania podatkowego w związku z uczestniczeniem w transakcjach z podmiotami powiązanymi, w schematach podatkowych, w strukturach z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadziła liczne przeglądy podatkowe oraz badania due diligence.
Katarzyna Klimkiewicz-Deplano ma szerokie doświadczenie w doradztwie dla branży nieruchomości inwestycyjnych, energetyki odnawialnej, w szczególności w zakresie nabywania projektów, optymalizacji struktur holdingowych i finansowych, opracowywania modeli finansowych. Doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych podmiotów z sektora handlu detalicznego oraz e-commerce. Katarzyna Klimkiewicz-Deplano posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Jest autorką licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym współautorką komentarzy od ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydanych przez wydawnictwo INFOR: „CIT 2020” oraz „CIT2021”, a także redaktorem i współautorką wydanej w 2011 r. publikacji książkowej „Restrukturyzacje spółek kapitałowych – aspekty podatkowe”. Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach o tematyce podatkowej.
Katarzyna Klimkiewicz-Deplano ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie (magister ekonomii, 2000), studiowała również na Leopold Franzens Universitaet w Innsbrucku w Austrii (1999-2000). Ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2003-2004) oraz Executive Leadership Programme w INSEAD (2011).
Jest regularnie wyróżniana jako rekomendowany doradca podatkowy – w roku 2021 wybrana jako najlepszy doradca podatkowy kategoria międzynarodowe prawo podatkowe (rankingi firm doradztwa podatkowego dziennika „Rzeczpospolita”), corocznie wyróżniana w ramach rankingu International Tax Review „Women in Tax Leaders”. Doradza w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim.

Miejsce
Krajowa Rada Izby Architektów RP
Stawki 2a
Warszawa
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

22 829-83-45
izba@izbaarchitektow.pl

Cel
Zapoznanie z planowaniami zmianami podatkowymi.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!