Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie on-line: Hydroizolacje w budownictwie współczesnym – fundamenty
ZP/0032/Std/2021

Szkolenie dotyczyło kluczowych zasad konstruowania hydroizolacji w budownictwie współczesnym.
Podczas szkolenia przedstawiono najważniejsze zasady związane z prawidłowym wykonawstwem.

2021-10-20

13:00 - 13:05

Powitanie uczestników

13:05 - 13:20

Mineralne szlamy uszczelniające

13:20 - 13:35

Grubowarstwowe masy bitumiczne

13:35 - 13:50

Produkty hybrydowe

13:50 - 14:10

Hydroizolacja krok po kroku

14:10 - 14:30

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący
Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl