Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie on-line: Hydroizolacje budownictwa istniejącego i zabytkowego – hydroizolacje instalowane od zewnątrz oraz przepona pozioma
ZP/0034/Std/2021

Szkolenie dotyczyło kluczowych zasad konstruowania hydroizolacji zewnętrznych oraz przepon poziomych w budownictwie istniejącym i zabytkowym. Podczas szkolenia omówiono zasady związane z prawidłowym wykonawstwem.

2021-11-17

13:00 - 13:00

Powitanie uczestników

13:00 - 13:15

Przyczyny zawilgoceń w obiektach istniejących i zabytkowych

13:15 - 13:30

Diagnostyka murów

13:30 - 13:45

Wtórne hydroizolacje instalowane od zewnątrz

13:45 - 14:00

Przepona pozioma

14:05 - 14:20

Tynki renowacyjne jako element wspomagający osuszenie muru

14:20 - 14:30

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący
Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl