Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
WM/0005/Std/2014

Wymagania w zakresie energooszczędności budynków w świetle zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie która obowiązuje od brzmienie od 1 stycznia 2014 roku.

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

2014-03-06

14:00 - 14:15

Rejestracja uczestników

14:15 - 15:00

Wskaźniki energetyczne budynku

Wskaźniki energii użytkowej, końcowej, pierwotnej i zależności między nimi.Struktura zużycia energii w różnych rodzajach budynków i jej wpływ na wskaźniki energetyczne.

15:00 - 15:15

przerwa kawowa

15:15 - 16:00

Energooszczędność budynków w przepisach prawa

Nowe warunki techniczne w zakresie wymagań energooszczedności budynków.
Wymagania dotyczące izolacyjności przegród i zapotrzebowania na energię pierwotną.
Rzeczywisty obraz sytuacji - jak budowano w Polsce przez okres ostatnich 5 lat.
Projektowana charakterystyka energetyczna - coraz większy zakres analizy energetycznej na etapie projektu.

16:00 - 16:20

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.

Miejsce
siedziba WMOIA RP
1 Maja 13
10-117 Olsztyn
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

697 886 051
wm@iarp.pl