Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie on-line: Hydroizolacje budownictwa istniejącego i zabytkowego – hydroizolacje instalowane od wnętrza.
ZP/0035/Std/2021

Szkolenie dotyczyło kluczowych zasad konstruowania hydroizolacji od strony wewnętrznej w budownictwie istniejącym i zabytkowym. Podczas szkolenia omówiono prawidłowe usytuowanie przepony poziomej oraz przeanalizowano zasady związane z prawidłowym wykonawstwem.

2021-12-01

13:00 - 13:00

Powitanie uczestników

13:00 - 13:20

Hydroizolacje pionowe instalowane od wnętrza

13:20 - 13:40

Prawidłowe usytuowanie przepony poziomej

13:40 - 14:00

Tynki renowacyjne jako bufor kondensatu

14:00 - 14:20

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący
Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl