Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie on-line: Praktyczne zagadnienia związane z hydroizolacjami
ZP/0036/Std/2021

Podczas szkolenia omówiono przyczyny awarii hydroizolacji na wybranych przykładach oraz sposoby naprawy uszkodzeń.

2021-12-15

13:00 - 13:00

Powitanie uczestników

13:00 - 14:00

Studium przypadku

14:00 - 14:30

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący
Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl