Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wstęp do modelowania BIM w ARCHICAD / kurs on-line
DS/0052/War/2021

Nabycie umiejętności wykonania modelu prostego budynku jednorodzinnego.

2021-10-18 Dzień 1

12:30 - 15:30

Część 1

 • omówienie środowiska pracy, interfejsu programu, szablonu projektu na którym pracujemy,
 • ustawienia programu, skrótów klawiaturowych,
 • możliwości ułatwiające i wspomagające rysowanie i modelowanie,
 • tworzenie własnych linii, wypełnień.

2021-10-19 Dzień 2

12:30 - 15:30

Część 2

 • tworzenie własnych materiałów, struktur warstwowych,
 • osie konstrukcyjne,
 • rysowanie i edycja ścian, stropów,
 • struktura budynku i zasady modelowania.

2021-10-22 Dzień 3

09:00 - 12:00

Część 3

 • podstawowe obiekty architektoniczne (ściana, strop, słup, belka),
 • narzędzia dokumentacji (przekroje, elewacje).

2021-10-25 Dzień 4

12:30 - 15:30

Część 4

 • rysowanie i edycja dachów płaskich,
 • rysowanie i edycja dachów skośnych,
 • ustawienia poszczególnych elementów budynku w przekroju,
 • ustawienie płaszczyzny cięcia dla rzutu, poziomy odniesienia, koty wysokościowe.

2021-10-26 Dzień 5

12:30 - 15:30

Część 5

 • tworzenie i edycja profili,
 • profile stalowe walcowane,
 • ustawienia struktur warstwowych w przekroju.

2021-10-29 Dzień 6

09:00 - 12:00

Część 6

 • wstawianie i edycja okien, drzwi,
 • rysowanie rzutu budynku,
 • generowanie rozwinięć ścian, obszaru 2D, detalu.
Zakładanym efektem końcowym ukończenia powyższego kursu ma być umiejętność wykonania modelu prostego budynku jednorodzinnego.
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl