Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z inwestorami i klientami-warsztaty on-line.
SL/0053/War/2021

Architekt jako skuteczny negocjator.
Kondycja negocjacyjna - co ma wspólnego z koncepcją siebie, pewnością siebie, czyli zestaw przekonań osobistych i ich wpływ na skuteczność negocjacji.
Jak zdobyć zaufanie Inwestora i Klienta. Czy bez zaufania można negocjować?
Techniki i strategie negocjacyjne. Jak obronić swoją pozycję.
Błędy popełniane w negocjacjach, na co zwrócić uwagę.

2021-10-27

15:00 - 18:00

Trening negocjacji-warsztaty

1. Kompetencje negocjatora. Praca zespołowa i podział ról przy stole negocjacyjnym:
- fazy negocjacji,
- podstawowe umiejętności negocjatora – taktyki negocjacyjne i przejmowanie dominacji,
- negocjacje jako praca zespołowa, czyli jak nie wyjść z roli i trzymać się strategii.
2. Strategie negocjacji - współpraca czy rywalizacja?
- diagnoza pozycji negocjacyjnej obu stron,
- diagnoza celów i sytuacji negocjacyjnej obu stron,
- diagnoza nastawienia i kompetencji negocjacyjnych partnera,
- techniki negocjacyjne - „must have” skutecznych negocjacji.
3. Negocjacje cenowe:
- podstawowa umiejętność – zbuduj i obroń cenę,
- zabawa w targowanie – zasady negocjacji cenowych,
- uprzedź obiekcje i buduj mosty,
- sztuka zamknięcia – wykorzystaj wszystko, co zrobiłeś do tej chwili.
 
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
Warsztaty on line
Katowice
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl