Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zaawansowany trening negocjacji dla architektów (warsztaty online)
WP/0056/War/2020

Usystematyzowanie wiedzy z zakresu faz negocjacji, zespołów negocjacyjnych oraz profesjonalnych strategii negocjacji.

Poznanie narzędzi wspierających przygotowanie się do efektywnych negocjacji oraz poznanie technik negocjacyjnych.

2021-11-05

16:00 - 17:30

Cześć I

1. Architekt jako skuteczny negocjator.
2. Strategie negocjacji - współpraca czy rywalizacja?
• diagnoza pozycji negocjacyjnej obu stron,
• diagnoza celów i sytuacji negocjacyjnej obu stron,
• diagnoza nastawienia i kompetencji negocjacyjnych partnera,

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 19:00

Część II

3. Negocjacje cenowe
• podstawowa umiejętność – zbuduj i obroń cenę,
• zabawa w targowanie – zasady negocjacji cenowych,
• uprzedź obiekcje i buduj mosty,
• sztuka zamknięcia – wykorzystaj wszystko, co zrobiłeś do tej chwili.
4. Dyskusja
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl