Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty dla członków POOIARP nt: Tworzenie jesiennych kompozycji w gronie rodzinnym
PO/0057/War/2020

2021-11-12

00:00 - 00:00

Samodzielne wykonanie kompozycji w gronie rodzinnym.
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-8367 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl