Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska? (warsztaty online)
WP/0058/War/2020

Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej
w relacjach biznesowych.

Poznanie sposobów radzenia sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.

Poznanie w jaki sposób wzrasta jakość rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.

Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania
interesów.

2021-11-16

16:00 - 17:30

Komunikacja nieantagonizująca.

● Trzecia alternatywa komunikacji: win – win.
● Umiejętność odrzucenia własnych schematów i stereotypów.
● Autentyczne zrozumienie drugiej i kolejnej strony. Wspólne poszukiwanie rozwiązań.
● Feedback, jako narzędzie pracy z Klientami, Inwestorami oraz Partnerami wewnętrznymi. 

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 19:00

Efektywne budowanie argumentacji.

● Strategie i techniki argumentacji.
● Prezentacja argumentów z wykorzystaniem języka korzyści.
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl