Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Radzenie sobie z tzw. ‘trudnym Klientem’ (reklamacje / osoby roszczeniowe)
DS/0055/War/2021

Nabycie umiejętności rozwiązywania sporów z klientem w tym satysfakcjonującego rozwiązania sporu.

2021-11-25

15:00 - 15:10

Powitanie uczestników szkolenia

Wprowadzenie do zajęć – powitanie i prezentacja celów / agendy.

 

15:10 - 16:30

Część I

  • Asertywnie i skutecznie, sztuka komunikacji interpersonalnej - radzenie sobie z tzw. trudnym Klientem
  • Style zachowań interpersonalnych
  • 5-stopniowa obrona granic

16:30 - 16:45

przerwa kawowa

16:45 - 18:00

Część II

  • Sprzedaż w kryzysie zaufania Klienta, jak prosprzedażowo obsłużyć Klienta i jego skargę lub reklamację ?
  • Obsługa Klienta win-win, model pracy z reklamacją
  • Podsumowanie warsztatów
Prowadzący

Trener Komunikacji w Biznesie, Przedsiębiorca - freelancer. Certyfikowany Coach i Mówca w „The John Maxwell Team”, psycholog, członek Polskiego Towarzystwa Metody Assessment / Development Centre; od 2003 r. stale aktywny w obszarze sprzedaży; 14 lat doświadczenia trenerskiego; ponad 950 dni szkoleniowych, w tym ok. 120 w trybie on-line; ponad 2 500 odbiorców szkoleń.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl