Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

ANTYSTRES. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta? (warsztaty online)
WP/0056/War/2021

Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz nauczenie się identyfikowania jego objawów.

Rozpoznanie indywidualnej podatności i odporności na stres.

Radzenie sobie ze stresem, metody stosowane w sytuacjach interpersonalnych.

Poznanie metod radzenia sobie ze złością i innymi negatywnymi emocjami.

2021-12-02

16:00 - 17:30

Kilka słów o stresie. Reakcje na stres.

✓ Definicja pojęcia „stres”, indywidualne źródła i przyczyny stresu,
✓ Stres vs typ osobowości - poziomy stresu, stadium odporności i stadium wyczerpania,
✓ Stres negatywny i pozytywny – konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem,
✓ Oznaki stresu w obszarach: myślenie, zachowanie, emocje, ciało.

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 19:00

Stres w pracy a wypalenie zawodowe.

✓ Źródła stresu w miejscu pracy,
✓ Techniki antystresowe,
✓ Procesy radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, tu i teraz,
✓ Wizualizacja,
✓ Relaksacja,
✓ Spokój od zaraz – uspokajające ćwiczenia i sugestie.
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl