ANTYSTRES. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta?
WP/0056/War/2021

Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz nauczenie się identyfikowania jego objawów.

Rozpoznanie indywidualnej podatności i odporności na stres.

Radzenie sobie ze stresem, metody stosowane w sytuacjach interpersonalnych.

Poznanie metod radzenia sobie ze złością i innymi negatywnymi emocjami.

UWAGA! - rejestracja na warsztaty do dnia 1 grudnia br., do godz. 14.00.
Link zostanie wysłany pół godziny przed rozpoczęciem warsztatów.


2021-12-02

16:00 - 17:30

Kilka słów o stresie. Reakcje na stres.

✓ Definicja pojęcia „stres”, indywidualne źródła i przyczyny stresu,
✓ Stres vs typ osobowości - poziomy stresu, stadium odporności i stadium wyczerpania,
✓ Stres negatywny i pozytywny – konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem,
✓ Oznaki stresu w obszarach: myślenie, zachowanie, emocje, ciało.

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 19:00

Stres w pracy a wypalenie zawodowe.

✓ Źródła stresu w miejscu pracy,
✓ Techniki antystresowe,
✓ Procesy radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, tu i teraz,
✓ Wizualizacja,
✓ Relaksacja,
✓ Spokój od zaraz – uspokajające ćwiczenia i sugestie.
Prowadzący

Od 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1100 dni.
Jest praktykiem sprzedaży V Generacji, budowania długofalowych relacji w biznesie, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Wspiera rozwój liderów, ich zespołów oraz organizacji.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu strategii biznesowych, przygotowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach oraz wdrażaniu zmian w organizacjach.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.
Od 2008 roku jest właścicielem Metis Coaching Mentoring Szkolenia.

Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Cel
Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz nauczenie się identyfikowania jego objawów. Umiejętność rozpoznania indywidualnej podatności i odporności na stres. Radzenie sobie ze stresem, złością i innymi negatywnymi emocjami. Poznanie metod stosowanych w sytuacjach interpersonalnych.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!