Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Jak Architekci mogą profesjonalnie rozwijać firmę i biznes? (warsztaty online)
WP/0058/War/2021

Rozwinięcie umiejętności biznesowych niezbędnych w profesjonalnym prowadzeniu firmy.

Zrozumienie nowoczesnego procesu biznesowego.

Poznanie, zgodnie z najnowszą wiedzą i standardami, modelu sprzedaży transformacyjnej.

Poznanie kanonu dobrych praktyk profesjonalnej sprzedaży, aby efektywniej prowadzić spotkania z Klientami i Inwestorami

2021-12-07

16:00 - 17:30

Aktualne kierunki rozwoju sprzedaży i standardów biznesowych - część I

• V generacja sprzedaży - sprzedaż i strategia, jako współodpowiedzialność za swój biznes i rozwój biznesu klienta oraz inwestora.
• Co to jest sprzedaż w dobrym stylu? Jak z powodzeniem budować wiarygodność sprzedającego oraz pozycję w relacji z klientem i inwestorem (metody i zasady).

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 19:00

Aktualne kierunki rozwoju sprzedaży i standardów biznesowych - część II

• Etapy procesu sprzedaży – techniki i kanon dobrych praktyk sprzedażowych.
• Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl