Jak Architekci mogą profesjonalnie rozwijać firmę i biznes?
WP/0058/War/2021

Rozwinięcie umiejętności biznesowych niezbędnych w profesjonalnym prowadzeniu firmy.

Zrozumienie nowoczesnego procesu biznesowego.

Poznanie, zgodnie z najnowszą wiedzą i standardami, modelu sprzedaży transformacyjnej.

Poznanie kanonu dobrych praktyk profesjonalnej sprzedaży, aby efektywniej prowadzić spotkania z Klientami i Inwestorami

UWAGA! - rejestracja na warsztaty do dnia 6 grudnia br., do godz. 14.00.
Link zostanie wysłany pół godziny przed rozpoczęciem warsztatów.


2021-12-07

16:00 - 17:30

Aktualne kierunki rozwoju sprzedaży i standardów biznesowych - część I

• V generacja sprzedaży - sprzedaż i strategia, jako współodpowiedzialność za swój biznes i rozwój biznesu klienta oraz inwestora.
• Co to jest sprzedaż w dobrym stylu? Jak z powodzeniem budować wiarygodność sprzedającego oraz pozycję w relacji z klientem i inwestorem (metody i zasady).

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 19:00

Aktualne kierunki rozwoju sprzedaży i standardów biznesowych - część II

• Etapy procesu sprzedaży – techniki i kanon dobrych praktyk sprzedażowych.
• Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń
Prowadzący

Od 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1100 dni.
Jest praktykiem sprzedaży V Generacji, budowania długofalowych relacji w biznesie, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Wspiera rozwój liderów, ich zespołów oraz organizacji.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu strategii biznesowych, przygotowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach oraz wdrażaniu zmian w organizacjach.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.
Od 2008 roku jest właścicielem Metis Coaching Mentoring Szkolenia.

Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Cel
Rozwinięcie umiejętności biznesowych niezbędnych w profesjonalnym prowadzeniu firmy. Zrozumienie nowoczesnego procesu biznesowego. Poznanie, zgodnie z najnowszą wiedzą i standardami, modelu sprzedaży transformacyjnej. Poznanie kanonu dobrych praktyk profesjonalnej sprzedaży, aby efektywniej prowadzić spotkania z Klientami i Inwestorami
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!