Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo zamówień publicznych
LB/0007/Std/2014

Procedury ustawy Prawo zamówień publicznych.

Procedura przetargowa - najczęściej popełniane błędy w procedurach przetargowych i wskazanie rozwiązań poprawnych.

Zwiększenie efektywności w uzyskiwaniu zleceń w procedurach przetargowych, w tym w konkursach.

2014-03-18

12:00 - 12:15

Rejestracja

12:15 - 12:20

Powitanie uczestników

12:20 - 13:00

Procedury konkursów w zakresie zaproszenia do negocjacji

Omówienie procedury konkursów z punktu widzenia architekta ubiegającego się o nagrodę pieniężną lub zaproszenie do negocjacji w trybie przetargowym negocjacji bez ogłoszenia albo w trybie zamówienia z wolnej ręki .

13:00 - 13:30

Umowy na projekt budowlany

Omówienie najczęściej spotykanych, niekorzystnych dla architektów zapisów w "umowach pokonkursowych" proponowanych przez inwestorów.

13:30 - 14:15

Warunki udziału w postępowaniu

Omówienie wymaganych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz najczęśviej popełnianych błędów.

14:15 - 14:35

Przerwa kawowa

14:35 - 15:05

Wykluczenie z postępowania

Kiedy architekt może zostać wykluczony z postępowania - stan prawny obecny oraz projekty ustawodawcze.

15:05 - 15:30

Rażąco niska cena

15:30 - 15:55

Kryteria ocen ofert

Czy dopuszczalnym jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na projekt architektoniczno-budowlany?

15:55 - 16:25

Środki ochrony prawnej

16:25 - 16:40

Nadzór autorski sprawowany przez architekta

16:40 - 17:15

Dyskusja.

Prowadzący
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie.
Partner w Kancelarii Strzelak Kulesza radcowie prawni i adwokaci sp.p. i wspólnik Celej Strzelak Kulesza Kancelaria Adwokacko-Radcowska s.c.
Od 2011r. radca prawny w Izbie Architektów RP.
Miejsce
Siedziba LBOIARP
Grodzka 3
20-112 Lublin