Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Architekt w roli menedżera. Zarządzanie i współpraca w zespole. (warsztaty online)
WP/0060/War/2021

Poznanie świadomego budowania swojej pozycji w zespole.

Usystematyzowanie wiedzy na temat definicji, pojęć, technik i zasad tworzenia efektywnych zespołów zadaniowych i współpracy zespołu.

Budowanie świadomości menedżerskiej, autodiagnoza – DNA lidera.

Doskonalenie umiejętności komunikowania się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych.

2021-12-16

16:00 - 17:30

Lider z autorytetem.

• Naturalne predyspozycje,
• Rola lidera w zespole,
• Zachowania i postawy wspierające współpracę w zespole,
• Jak pracować nad pozycją w zespole - techniki.

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 19:00

Efektywność zespołu.

• Wspólna wizja, wartości i cele,
• Role w zespole i rodzaje zachowań w zespole,
• Co decyduje o sukcesie zespołu,
• Relacje między członkami zespołu.
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl