3. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności projektowej – ramy prawne, ryzyka i sposoby jego minimalizowania
MP/0003/Konf/2021

III „Architekt na sali sądowej” – najczęściej spotykane problemy w praktyce projektowej (60 min)
a. Ryzyka związane z niejednoznacznością przepisów prawa inwestycyjnego – rola architekta w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych (20 min).
b. Ryzyka związane z nienależytym wykonaniem umowy o prace projektowe – architekt jako powód/architekt jako pozwany (20 min).
c. Odpowiedzialność dyscyplinarna, odpowiedzialność zawodowa, odpowiedzialność karna (20 min).

2021-12-30

17:00 - 17:10

17:10 - 18:30

III „Architekt na sali sądowej” – najczęściej spotykane problemy w praktyce projektowej (60 min)
  1. Ryzyka związane z niejednoznacznością przepisów prawa inwestycyjnego – rola architekta w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych (20 min).
  2. Ryzyka związane z nienależytym wykonaniem umowy o prace projektowe – architekt jako powód/architekt jako pozwany (20 min).
  3. Odpowiedzialność dyscyplinarna, odpowiedzialność zawodowa, odpowiedzialność karna (20 min).
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP
Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl

Cel
SPODZIEWANE EFEKTY SZKOLENIA: Zwiększenie świadomości prawnej architektów, uporządkowanie zagadnień dotychczas znanych, ale niewłaściwie postrzeganych, uczulenie na niebezpieczeństwa i ryzyka – nierzadko trudne do zidentyfikowania, wyposażenie w praktyczne narzędzia jak najlepszego zabezpieczenia sytuacji prawnej architekta w jego działalności.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!