Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego dla Architektów - poziom: B1
DS/0061/War/2021

Poszerzenie słownictwa z języka niemieckiego z zakresu architektury, rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia zawodowego architekta poprzez poszerzanie środków językowych, kontynuowanie kształcenia umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia.
Kurs trzymiesięczny (26 godzin)

2021-10-13 Dzień 1

11:15 - 12:45

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

  1. Przedstawianie się, moja praca, zainteresowania. Powtórzenie zagadnień gramatyczno-leksykalnych.
  2. Sytuacje codzienne z życia zawodowego i prywatnego - czynności, terminy, umawianie się na spotkania. Czas przeszły Perfekt.
  3. Mieszkanie, opis budynku, pomieszczeń.  Projekt – wymarzone mieszkanie. Planowanie przestrzeni. Przyimki z 3 i 4 przypadkiem.
  4. Zawody. Praca dla architekta – możliwości, zalety i wady. Przyimki.
  5. Rynek pracy we Wrocławiu i w Monachium. Porównanie ofert. Zdania podrzędne „dass”
  6. Przestrzeń miejska – planowanie. Możliwości komunikacyjne. Stopniowanie przymiotnika.
  7. Projekt „Przyjazne miasto”
  8. Porównujemy w wybranych aspektach miasta Hanower i Wrocław.
  9. Berlin – zabytki. Przeszłość i teraźniejszość metropolii. Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym
  10. Znani architekci i ich projekty. Zdania czasowe als i wenn
 
 
 
 

2021-10-20 Dzień 2

11:15 - 12:45

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

2021-10-27 Dzień 3

11:15 - 12:45

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

2021-11-03 Dzień 4

11:15 - 12:45

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

2021-11-10 Dzień 5

11:15 - 12:45

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

2021-11-17 Dzień 6

11:15 - 12:45

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

2021-11-24 Dzień 7

11:15 - 12:45

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

2021-12-01 Dzień 8

11:15 - 12:45

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

2021-12-08 Dzień 9

11:15 - 12:45

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

2021-12-22 Dzień 10

11:15 - 11:15

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

2022-01-12 Dzień 11

11:15 - 12:45

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

2022-01-19 Dzień 12

11:15 - 12:45

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

2022-01-26 Dzień 13

11:15 - 12:45

Kurs języka niemieckiego specjalistycznego

Prowadzący


Anna Kania jest absolwentką Filologii Germańskiej UW i od 25 lat wykładowcą języka niemieckiego
w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Na uczelni prowadzi kursy języka ogólnego
i specjalistycznego na wszystkich poziomach zaawansowania. Prowadzi kursy podnoszące kompetencje językowe pracowników PWr., liczne kursy dokształcające oraz projekty językowe we współpracy z firmami Capgemini i Santander. Od lat organizuje projekty dydaktyczne dla studentów we współpracy z Hochschule Hannover. W nauczaniu są dla niej priorytetem motywujące metody komunikatywne. Jako osoba energiczna, bezpośrednia i otwarta na potrzeby kursantów, uważa że wspierająca atmosfera współpracy i kreatywne zadania są w stanie przełamać częstą u kursantów niechęć do języka niemieckiego i pokonać trudności w jego opanowaniu. Jako niepoprawna optymistka podejmuje się najtrudniejszych wyzwań.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl