Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Planowane zmiany podatkowe w 2022r. ( Polski Ład ) / szkolenie on-line
PO/0066/War/2021

Znajomość zmian podatkowych zaplanowanych w 2022 r.


2022-01-11

16:00 - 18:00

Planowane zmiany podatkowe w 2022r.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

JDG, s.c. i sp. jawna - zasady opodatkowania PIT, składka zdrowotna przed i po 01.01.2022 r.

  • Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej”, podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów,
  • Ulga PIT dla klasy średniej, nowy wymiar składki zdrowotnej,
  • Wykupienie samochodu osobowego z leasingu do majątku osobistego - nowe zasady,
  • Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Spółka komandytowa, spółka z o. o. - CIT
  • Opodatkowanie i oskładkowanie wspólników spółek oraz członków zarządu przed i po 01.01.2022 r.,
  • Wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”,
  • Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych i usunięcie art. 15e - uwagi ogólne,
Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl