Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
ZP/0009/Std/2014

Wymagania w zakresie energooszczędności budynków w świetle zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie które obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

2014-02-06

13:45 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 14:45

Wskaźniki energetyczne budynku

Wskaźniki energii użytkowej, końcowej, pierwotnej i zależności między nimi. Struktura zużycia energii w różnych rodzajach budynków i jej wpływ na wskaźniki energetyczne.

14:45 - 14:55

Przerwa

14:55 - 15:40

Energooszczędność budynków w przepisach prawa

·         Nowe warunki techniczne w zakresie wymagań energooszczędności budynków. 
·         Wymagania dotyczące izolacyjności przegród i zapotrzebowania na energię pierwotną.
·         Rzeczywisty obraz sytuacji – jak budowano w Polsce przez okres ostatnich 5 lat.
·         Projektowana charakterystyka energetyczna – coraz większy zakres analizy energetycznej na etapie projektu.

15:40 - 16:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.

Miejsce
Delve
Celna 1
70-644 Szczecin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl