Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Polski Ład jeszcze raz - szczegółowe zmiany podatkowe w 2022/2023 / szkolenie on-line
DS/0067/War/2021

Znajomość zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu w 2022 r.


2022-01-31

16:00 - 18:00

Polski Ład jeszcze raz - szczegółowe zmiany podatkowe w 2022/2023

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
JDG, s.c. i sp. jawna - zasady opodatkowania PIT, składka zdrowotna przed i po 01.01.2022 r.
  • Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej”, podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów,
  • Ulga PIT dla klasy średniej, nowy wymiar składki zdrowotnej,
  • Wykupienie samochodu osobowego z leasingu do majątku osobistego - nowe zasady,
  • Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Spółka komandytowa, spółka z o. o. - CIT
  • Opodatkowanie i oskładkowanie wspólników spółek oraz członków zarządu przed i po 1.01.2022r.,
  • Wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”,
  • Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych i usunięcie art. 15e - uwagi ogólne.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl