Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Ofertowanie w zamówieniach publicznych” / szkolenie on-line
DS/0068/War/2021

Znajomość regulacji prawnych z obszaru Prawa zamówień publicznych.


2022-01-27

16:00 - 17:30

„Ofertowanie w zamówieniach publicznych”- wykład

  1. Omówienie rodzajów postępowań (rodzajów przetargów).
  2. Omówienie lokalizacji ogłoszeń o przetargach.
  3. Przedstawienie zagadnienia opisu przedmiotu zamówienia.
  4. Zasady składania pytań do SIWZ.
  5. Omówienie wymogów koniecznych do zawarcia w ofertach, w tym (występującego w praktyce wymogu ilości lat doświadczenia), zagadnienia "wypożyczenia" doświadczenia innej firmy dla celów wykazania ilości lat doświadczenia wymaganych przez zamawiającego, oceny uprawnień projektowych z przełożeniem z poprzednich regulacji prawnych na obecne w zakresie wymogu, aby wykonawca lub pracownik wykonawcy legitymował się określonym zakresem uprawnień zawodowych.
  6. Przedstawienie najczęstszych błędów w ofertach.
  7. Omówienie kwestii działania wykonawców w ramach konsorcjum (w tym różnic w zakresie ww. punktów).
  8. Dyskusja.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl