Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Postępowanie po złożeniu oferty w zamówieniach publicznych”/szkolenie on-line
DS/0004/War/2022

Znajomość regulacji prawnych z obszaru Prawa zamówień publicznych.


2022-02-10

16:00 - 17:30

„Postępowanie po złożeniu oferty w zamówieniach publicznych ” - wykład

  1. Omówienie tego bloku tematycznego z rozróżnieniem, kiedy osobnym zamówieniem są prace projektowe, a kiedy jest jedno zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj", czyli kiedy firma projektowa występuje jako wykonawca składający ofertę, a kiedy może występować jako podwykonawca lub firma współpracująca firmy budowlanej startującej w takim przetargu "zaprojektuj i wybuduj",
  2. Sposoby zawarcia umowy,
  3. Omówienie kwestii wykonywania umowy według regulacji Prawa zamówień publicznych oraz regulacji dotyczących umowy o dzieło z Kodeksu cywilnego,
  4. Omówienie zakresu i rodzaju obowiązków wykonawcy na etapie wykonywania zamówienia,
  5. Omówienie zasad przenoszenia na zamawiającego praw autorskich majątkowych,  oraz wskazanie na zasady dotyczące autorskich praw osobistych,
  6. Wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  7. Wskazanie dopuszczalności korzystania z podwykonawców,
  8. Wyjaśnienie solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenia podwykonawców,
  9. Omówienie kryteriów dopuszczalności zmiany zawartej już umowy o zamówienie publiczne (zmiany istotne lub nieistotne, zmiany przewidziane w SIWZ lub nieprzewidziane),
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl