Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Hydroizolacje w aspekcie prawnym, projektowym i wykonawczym. Schematy obciążenia wodą.
PO/0005/War/2022

Kluczowe zasady prawidłowego konstruowania hydroizolacji w budownictwie. Podstawy prawne dotyczące konstruowania hydroizolacji. Zasady związane z prawidłowym wykonawstwem.

2022-03-16

16:00 - 16:45

Akty prawne, dotykające problematyki związanej z konstruowaniem hydroizolacji

16:45 - 17:00

Przerwa

17:00 - 17:45

Schematy obciążenia wodą zgodnie z normą DIN 18533.

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl